Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

O nas bez nas, czyli jak Światowa Organizacja Zdrowia ignoruje głos obywateli

https://pl1.tv/title/szykuja-nam-globalna-dyktature/

O nas bez nas, czyli jak Światowa Organizacja Zdrowia ignoruje głos obywateli

Video_PSNLiN-O_nas_bez_nas_czyli_jak_Światowa_Organizacja_Zdrowia_ignoruje_głos_obywateli

Dnia 7 października przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty “Nauczyciele dla Wolności" złożyli za pośrednictwemBiura Podawczego Kancelarii SejmuApel do Posłów i Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ochronę interesu Polski przed wpływem Światowej Organizacji Zdrowia na wewnętrzną politykę zdrowotną Polski. Załącznikiem do Apelu jest Stanowisko ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.Dzięki współpracy z Watahą Głosu Obywatelskiego wysyłka została rozszerzona o polskich europarlamentarzystów. Stanowisko, na dzień 19.10.2022 poparły już 24 organizacje:(1) Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, (2) StowarzyszenieNauczycieli i Pracowników Oświaty “Nauczyciele dla Wolności", (3) Stowarzyszenie Medycy Nadziei, (4) Stowarzyszenie Służb Mundurowych “Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń", (5) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP", (6) Fundacja Verax, (7) Niezależny Związek Zawodowy “Wolności i Godność", (8) Watahy Głosu Obywatelskiego, (9) Norymberga 2.0, (10) Polska Jest Jedna, (11) Stowarzyszenie WIR Masz głos, (12) Fundacja Polskie Veto, (13) Stowarzyszenie Prawników “Głos wolności", (14) Fundacja Osuchowa, (15) Korona Konfederacji Polskiej, (16) Fundacja Pobudka, (17) Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź iPrzyjaciele, (18) Na Warcie, (19) Warszawski Bunt, (20) Stowarzyszenie Polska Siła Jaworzno, (21) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społecznego I kształtowania postaw obywatelskich AD-REM, (22) Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata PIAST oraz (23) Grupa Komiliton. (24) Fundacja Nowe Spektrum.

Apel powstał w odpowiedzi na marginalizowanie przez Światową Organizację Zdrowia głosu społecznego w procedowaniu globalnego dokumentu antypandemicznego (czytaj nasze poprzednie artykuły, dotyczące https://psnlin.pl/news,nie-dla-traktatu-who,142.html, https://psnlin.pl/news,czy-bedziemy-wspolnie-finansowac-monopol-who-na-nasze-zdrowie,161.html).

Strona społeczna nie jest informowana, kto z ramienia Polski reprezentuje nas w pracach nad globalnym dokumentem antypandemicznym.Opinia publiczna nie jest informowana przez Ministerstwo Zdrowia, które reprezentuje Polskę w pracach nad w.w. dokumentem, na temat sposobu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia. Na związany ze sposobem finansowania WHO konflikt interesów, zwracała uwagę mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź w Sprzeciwie społecznym do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. Sprzeciw został podpisany przez blisko70 tysięcy Polek iPolaków. Wśród koncernów farmaceutycznych, które są wymieniane jako dobrowolni darczyńcy Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2021 wymienia się: Glaxo Smith Klein, Sinovac Biotech Ltd., Bayer A.G. Ponadto w raporcie finansowym za rok 2021 w pierwszej dziesiątce największych współtwórców budżetu Światowej Organizacji Zdrowia wymieniona jest Fundacja Billa i Melindy Gates, a także Sojusz szczepionkowy Gavi. Jest to partnerstwo publiczno-prywatne, finansowane przez rządy, fundacje, instytucje, organizacje, korporacje i osoby prywatne. Partnerami finansującymi Sojusz szczepionkowy Gavi jest Fundacja Billa i Melindy Gates, a także Bank Światowy. Wymieniona Fundacja Billa i Melindy Gates, jak również Fundacja Rockeffelera, są tylko dwoma z 220 tzw. aktorów niepaństwowych w oficjalnych stosunkach z WHO, którzy zgodnie z treścią dokumentu z 24.08.2022 A/INB/2/4 są zaproszeni do udziału w spotkaniach Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego oraz do zabierania głosu w trakcie prac nad globalnym dokumentem antypandemicznym.

W Apelu wzywamy posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do zablokowania wpływuŚwiatowej Organizacji Zdrowia na wewnętrzną politykę zdrowotną Polski. Organizacja ta winna odbudować zaufanie społeczeństw, ale nie poprzez marginalizowanie głosu tych, których jej polityka dotyczy w sposób bezpośredni. Zapoznaj się z treścią apelu i stanowiska organizacji społecznych. Podziel się tą informacją z rodziną i znajomymi - niech każdy Polak wie, jak jesteśmy traktowani w procedowaniu dokumentów, które docelowo dotyczą nas.

Załączniki:

Raport finansowy WHO za rok 2021 https://www.who.int/publications/i/item/A75-33

Lista interesariuszy, którzy mogą brać udział w pracach nad globalnym dokumentem antypandemicznym z dn. 24.08.2022 A/INB/2/4 https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb2/A_INB2_4-en.pdf

Lista tzw. aktorów niepaństwowych, którzy mogą brać udział w pracach nad globalnym dokumentem antypandemicznym:

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/executive-board/eb148-list-of-218-entities.pdf?sfvrsn=84f77324_7&;download=true

Donatorzy Sojuszu szczepionkowego Gavi https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles

Poniżej pisma do pobrania i przeczytania. Pobierz grafikę z kodem QR do artykułu i video. Uświadom znajomych.

Pobierz:

- Stanowisko stowarzyszeń

- Apel do posłów RP

- pobierz grafikę

video_PSNLiN-o_nas_bez_nas-szykują_nam_globalną_dyktaturę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko niżej wymienionych stowarzyszeń i organizacji w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.

Stan na dz. 19.10.2022r.

loga stowarzyszeń sprzeciwiających się konwencji zdrowotnej WHO otwierającej drogę do dyktatury

Zdrowie, zgodnie z definicją zawartą w konstytucji WHO jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej a nie jedynie brakiem choroby. Mając na uwadze skutki zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i moralne działań podjętych przez Światową Organizację Zdrowia w zarządzaniu pandemią COVID19 uważamy, że w.w. organizacja utraciła predyspozycje do stanowienia zgodnie z konstytucją WHO (art. 2a) władzy kierowniczej i koordynującej w dziedzinie międzynarodowej pracy w zakresie zdrowia.

Ponadto zaangażowanie firm farmaceutycznych, będących m.in. producentami szczepionek (Bayer AG, Merck and Co., Inc, Sanofi Pastur, Sinovac Biotech Ltd., Glaxo Smith Klein)1, we współfinansowanie Światowej Organizacji Zdrowia stanowi bezwzględne naruszenie zasad etycznych i moralnych w deklarowanej przez WHO trosce o zdrowie Mieszkańców Świata. Z tego względu zaangażowanie firm farmaceutycznych jak i podmiotów prywatnych w finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia powinno zostać natychmiast zakazane, ze względu na występujący konflikt interesów. Finansowanie WHO winno być ograniczone do środków pochodzących tylko i wyłącznie ze składek Państw - członków Światowej Organizacji Zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia zobligowana jest odzyskać zaufanie światowej społeczności poprzez odbudowę autorytetu, jaki towarzyszył organizacji w pierwszych latach jej działalności.

Zgodnie z konstytucją WHO, organizacja ta zobowiązana jest do czynnej współpracy z ludnością, która to współpraca ma największe znaczenie dla poprawy zdrowia szerokich mas.

Mając na uwadze powyższe, jako reprezentanci środowisk obywatelskich Polski, przedstawiamy nasze postulaty, które przedstawiciele Polski, w tym Ministerstwa Zdrowia, przy Światowej Organizacji Zdrowia, zobligowani są przez poszanowanie głosu społecznego wnieść do trwających prac nad konwencją, umową lub innym międzynarodowym instrumentem, dotyczącym zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.

Procedowana konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument, dotyczący zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię powinien:

1. odwoływać się do pierwotnej wersji definicji pandemii sprzed 2009 r. tzn.: "Pandemia występuje wtedy gdy pojawia się nowy wirus, na który ludzkość nie ma odporności, skutkujący

(1 Na podstawie dokumentu "A75/INF./5 Voluntary contributions by fund and by contributor, 2021" z dn. 25.04.2022)

str.2

wybuchem kilku jednoczesnych epidemii na całym świecie, którym towarzyszy ogromna liczba zgonów i zachorowań".

2. gwarantować suwerenność krajów w podejmowaniu decyzji zdrowotnych w sytuacji zwiększonej zachorowalności, bez wprowadzania jednej agendy Światowej Organizacji Zdrowia WHO, narzucającej ponad rządami państw narodowych jednolity wzorzec postępowania i grożącej restrykcjami za odstępstwa od narzuconych zasad. Lokalne zarządzanie pandemią pozwala na szybką i elastyczną odpowiedź na zmieniające się warunki wśród lokalnej społeczności w porównaniu do zarządzania centralnego.

3. bezwzględnie przestrzegać niezbywalnych i nienaruszalnych praw człowieka poprzez m.in. zagwarantowanie wolności wyboru pacjenta i lekarza w sposobie i metodach leczenia. Żądamy całkowitego wycofania eksperymentalnych preparatów stosowanych jako szczepionki przeciw COVID19 z powodu rosnącej liczby ofiar śmiertelnych i poważnych powikłań, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Liczne badania naukowe z całego świata, oficjalne bazy zgłaszania powikłań oraz udostępnione wyrokiem sądu w USA ze stycznia 2022 r., utajnione wcześniej dokumenty koncernu Pfizer, wskazują na ofiary śmiertelne i powikłania poszczepienne wśród osób, które przyjęły w.w. preparaty.

4. podkreślić rolę działań profilaktycznych, wzmacniających odporność psycho-fizyczną, w tym: badania poziomu witaminy D3 i jej suplementacji, promocji aktywnego stylu życia z uwzględnieniem relacji społecznych, promocji właściwego sposobu żywienia, a w sytuacji stwierdzonego zachorowania promować wdrażanie wczesnego leczenia dostępnymi lekami o potwierdzonej wieloośrodkowo skuteczności, np. w przypadku Covid19 - Amantadyny, Ivermektyny, Hydroksychlorochiny.

5. zobligować kraje członkowskie do zaplanowania i przeprowadzenia randomizowanych badań klinicznych - o najwyższej wiarygodności i randze, by było możliwe przeprowadzenie meta analizy zjawisk związanych z pandemią COVID19. Badania muszą być niezależne od firm farmaceutycznych i innego rodzaju sponsoringu.

Badania te będą dotyczyć:

 epidemiologii zachorowań na Covid19:

A. w grupach szczepionych i nieszczepionych,

B. z podziałem na grupy wiekowe;

 zgonów osób szczepionych różną liczbą dawek versus osób nieszczepionych,

 obowiązkowe wykonywanie autopsji osób zmarłych po szczepieniach;

6. zaprzestać rekomendacji WHO dla testu RT-PCR2 jako podstawy diagnozowania zakażenia/choroby COVID19.

(2 Test ten został zdyskwalifikowany jako niewiarygodny ze względu na błędy na poziomie molekularnym i metodologicznym w analizie niezależnej grupy naukowców, którzy przedłożyli swój raport w redakcji czasopisma Eurosurveillance 27.11.2020r. Autorzy odnieśli się do publikacji pt.: "Detection of 2019 novelcoronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" (Eurosurveillance 25(8) 2020) przedstawiającej schemat diagnostyczny i protokół RT-qPCR do wykrywania i diagnostyki 2019-nCoV. żądając od redakcji natychmiastowego jej wycofania jako niewiarygodnej, celem niedopuszczenia do dalszych szkód.

str. 3

7. Światowa Organizacja Zdrowia nie powinna przyjmować donacji od żadnych firm farmaceutycznych czy innych podmiotów wyciągających korzyści ze świadczenia usług medycznych i/lub produkcji, kolportażu, sprzedaży wyrobów medycznych.

- Pobierz dokument PDF: Stanowisko stowarzyszeń--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel do Posłów i Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ochronę interesu Polski przed wpływem Światowej Organizacji Zdrowia na wewnętrzną politykę zdrowotną Polski

Przedstawiamy stanowisko, które jest odpowiedzią środowisk społecznych na brak uwzględnienia naszego głosu przez reprezentantów Polski przy WHO, w trakcie prac nad projektem roboczym konwencji, umowy lub innego instrumentu, dotyczącego zapobiegania, przygotowania i reagowania na pandemię, nazwanego WHO CAll.

W Polsce opinia publiczna nie została poinformowana o zagrożeniach wynikających z procedowanej umowy oraz nie odbyły się konsultacje społeczne. Takie potraktowanie strony społecznej w procedowaniu jednego z ważniejszych międzynarodowych dokumentów jest niedopuszczalne i przeczy podstawowej zasadzie konstytucji WHO: "Uświadomiona opinia i czynna współpraca ze strony ludności mają największe znaczenie dla poprawy zdrowia szerokich mas". Nasz sprzeciw budzi również fakt, że podczas gdy w Polsce nie mamy gdzie wnieść swojego stanowiska jako organizacje w sprawie procedowanego dokumentu antypandemicznego, jednocześnie do udziału w otwartych sesjach posiedzeń Miedzyrządowego Organu Negocjacyjneo INB oraz zabierania głosu na tych sesjach zaproszenie mają takie organizacje jak: Gavi - sojusz szczepionkowy, Zakon Maltański, Stolica Apostolska, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, Islamski Bank Rozwoju, Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowy Komitet Medycyny Wojskowej, Organizacja Narodów Zjednocznonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Światowa Organizacja Meteorologiczna czy Światowy Związek Pocztowy (dokument A/INB/1/7 Rev.1 z dn. 22.03.2022). Światowa

Organizacja Zdrowia, finansowana przez podmioty prywatne, do których zaliczają się producenci szczepionek (dokument A75/INF./5 z dn. 25.04.2022; dokument A75/33 z dn. 13.05.2022), nie może ze względu na konflikt interesów wpływać na politykę zdrowotną państw członkowkich.

Jako Przedstawiciele Polaków macie Pa ństwo Posłowie i Posłanki obowiązek zablokować wpływ Światowej Organizacji Zdrowia na wewnętrzną politykę zdrowotną Polski do czego My Naród zgodnie z artykułem 4 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

WZYWAMY WAS!

- Pobierz dokument PDF: Apel do posłów RP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 19.10.2022

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.