Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Niezależne stowarzyszenia na swiecie

Nie jesteśmy sami! Na całym świecie powstają sojusze i stowrzyszenia niezależnych lekarzy I naukowców nie zgadzających się z "oficjalnym" rządowo medialnym przekazem na temat pandemii Covid-19. Bez względu na cenzurę, medialną nagonkę, zastraszenie ze strony izb lekarskich ludzie ci decydują się na ujawnianie opinii publicznej faktów opartych na badaniach naukowych, a nie dogmatach wiary narzucanych państwom przez różnego rodzaju ciała doradcze, które tak jak w Polsce nawet nie protokołują swoich posiedzeń, a większość ich członków posiada konflikt interesów.

WORLD DOCTORS ALLIANCE logo.jpg

WORLD DOCTORS ALLIANCE

To niezależny sojusz non-profit lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia i personelu z całego świata, którzy zjednoczyli się w następstwie podziału dotyczącego reakcji na Covid-19, aby dzielić się doświadczeniami w celu zakończenia wszystkich blokad i związanych z nimi szkodliwych efektów oraz przywrócić uniwersalny stan zdrowia psychicznego i fizycznego całej ludzkości.

WDA reprezentuje różnorodny zakres opinii pracowników służby zdrowia i nie ma konsensusu co do pochodzenia COVID-19 ani politycznych konsekwencji blokady per se. WDA jest jednak zaangażowana w dyskusję na temat efektów szkód wynikających z działań związanych z koronawirusem i podnosi kwestie, które ujawniają szkodliwe praktyki medyczne i ograniczające życie, szkodliwe dla dobrobytu wszystkich żyjących mężczyzn, kobiet i dzieci.

Więcej informacji tutaj:

https://worlddoctorsalliance.com/

EUROPEAN FORUM FOR VACCINE VIGILANCE

EUROPEAN FORUM FOR VACCINE VIGILANCE

EFVV to sojusz organizacji członkowskich i indywidualnych członków z 25 krajów europejskich. Organizacje członkowskie składają się z grup konsumenckich i grup pro-choice, których członkami są z kolei lekarze i naukowcy. Ich łączna liczba członków przekracza 100 000.

"Wzywamy wszystkich Europejczyków do wspólnego domagania się jednolitej polityki szczepień opartej na wolności wyboru i świadomej zgodzie. Wierzymy, że obowiązkowe szczepienia to nie tylko poważne ryzyko, ale pogwałcenie praw i godności człowieka. W związku z tym domagamy się przejrzystości i ostrożności, a także uznania i troski o wiele osób poszkodowanych przez szczepionki w Europie i poza nią."

Więcej informacji na:

https://www.efvv.eu/

AMERICAS FRONTLINE DOCTORS logo

AMERICAS FRONTLINE DOCTORS - STANY ZJEDNOCZONE

AFLDS jest bezpartyjną organizacją non-profit.

Amerykańscy "lekarze pierwszej linii" (AFLDS) wstawiają się w obronie każdego Amerykanina poszukującego najlepszej jakości opieki zdrowotnej, wspierając lekarzy pracujących na pierwszej linii frontu wobec najpilniejszych wyzwań zdrowotnych w kraju. Pomagają wzmocnić głos zaniepokojonych lekarzy i pacjentów w całym kraju, aby walczyć z tymi, którzy forsują agendy polityczne i ekonomiczne kosztem nauki i wysokiej jakości rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej.

Uczciwe rozwiązania dla opieki zdrowotnej - od podstaw - o to walczą, ponieważ widzą, że zagrożona jest relacja lekarz-pacjent, a jakość opieki nad pacjentem jest pod ostrzałem jak nigdy dotąd. Potężne interesy podważają skuteczną praktykę medyczną dzięki upolitycznionej nauce i stronniczym informacjom. Teraz bardziej niż kiedykolwiek pacjenci potrzebują dostępu do niezależnych, opartych na dowodach informacji, aby podejmować najlepsze decyzje dotyczące ich opieki zdrowotnej. Lekarze muszą mieć niezależność, aby opiekować się swoimi pacjentami bez ingerencji rządu, mediów i placówek medycznych.

"Nasza rosnąca społeczność lekarzy członkowskich pochodzi z całego kraju, reprezentując szereg dyscyplin medycznych i praktyczne doświadczenie na pierwszej linii medycyny. Nasze programy koncentrują się na szeregu krytycznych zagadnień, w tym:

Dostarczanie Amerykanom naukowych faktów na temat COVID-19

Ochrona niezależności lekarzy przed nadużyciami rządu

Zwalczanie pandemii przy użyciu metod opartych na dowodach bez naruszania wolności konstytucyjnych

Walka z kulturą anulującą medycynę i cenzurą mediów

Zaawansowane polityki opieki zdrowotnej, które chronią relację lekarz-pacjent

Rozszerzenie opcji leczenia COVID-19 dla wszystkich Amerykanów, którzy ich potrzebują

Wzmocnienie głosów lekarzy pierwszej linii w ogólnopolskiej rozmowie o zdrowiu."

Więcej informacji tutaj:

https://americasfrontlinedoctors.org/ ASSOCIATION OF PHYSICIANS AND SURGEONS logo

ASSOCIATION OF PHYSICIANS AND SURGEONS - STANY ZJEDNOCZONE

Stowarzyszenie Lekarzy i Chirurgów Amerykańskich - AAPS - jest bezpartyjnym stowarzyszeniem zawodowym lekarzy we wszystkich rodzajach praktyk i specjalności w całym kraju.

Od 1943 roku AAPS jest oddany najwyższym standardom etycznym Przysięgi Hipokratesa oraz zachowaniu świętości relacji pacjent-lekarz i praktyki medycyny prywatnej.

Nasze motto "omnia pro aegroto" oznacza "wszystko dla pacjenta".

Więcej informacji o stowarzyszeniu poniżej:

https://aapsonline.org/

PHYSICIANS FOR INFORMED CONSENT logo

PHYSICINS FOR INFORMED CONSENT - STANY ZJEDNOCZONE

To organizacja non-profit, skoncentrowana na nauce i statystyce. PIC dostarcza dane na temat chorób zakaźnych i szczepionek i jednoczy lekarzy, naukowców, pracowników służby zdrowia, prawników i rodziny popierające dobrowolne szczepienia.

"Świadoma zgoda obejmuje podstawowe prawo człowieka do wyrażenia zgody lub odmowy leczenia lub zabiegu medycznego, w tym szczepień. Zgoda musi być dobrowolna. Jeśli pacjent lub rodzic pacjenta jest w jakikolwiek sposób zmuszany lub zastraszany do wyrażenia zgody na szczepienie (w tym ustawowe lub rządowe wykluczenie ze szkoły), wówczas uzyskana "zgoda" jest w rzeczywistości zgodą przymusową, a nie świadomą."

Organizacja ta wraz z szeregiem innych jej podobnych podejmuje globalne wysiłki na rzecz ochrony świadomej zgody na szczepienie.

Więcej informacji tutaj:

https://physiciansforinformedconsent.org/


CHILDRENS HEALTH DEFENSE logo-

CHILDRENS HEALTH DEFENSE- STANY ZJEDNOCZONE

Children's Health Defense® jest organizacją non-profit. Jej misją jest zakończenie epidemii zdrowia dzieci poprzez intensywną pracę w celu wyeliminowania szkodliwych ekspozycji, pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych i ustanowienia zabezpieczeń, aby to się nigdy więcej nie powtórzyło.

Nie jest to organizacja antyszczepionkowa.

"Opowiadamy się za bezpiecznymi szczepionkami.

Stany Zjednoczone wymagają więcej szczepionek dla dzieci niż jakikolwiek inny kraj.

Żadna z 72 obowiązkowych szczepionek dla naszych dzieci nigdy nie została poddana testom bezpieczeństwa przed uzyskaniem licencji z obojętnym placebo.

Prawie wszystkie choroby przewlekłe, które stały się epidemiami od 1996 roku, są wymienione jako skutki uboczne szczepionek na ulotkach producenta tych produktów.

Zgodnie z ustawą National Childhood Vaccine Injury Act z 1986 r. producenci szczepionek są zwolnieni z odpowiedzialności za urazy spowodowane szczepionkami u dzieci.

Zgłoszono tylko 1% urazów poszczepiennych. Mimo to, finansowany przez podatników Narodowy Program Odszkodowań za Uszkodzenia Poszczepienne (National Vaccine Injury Compensation Program) zapłacił do tej pory 4 miliardy dolarów dzieciom i ich rodzicom poszczepiennym.

Tylko jedna szczepionka - MMR, którą po raz pierwszy podaje się dzieciom w USA w wieku 13 miesięcy - została przebadana pod kątem jej potencjału wywoływania autyzmu. Z pierwszych 20 szczepionek podawanych dzieciom w USA żadna nie została zbadana pod kątem ich związku z autyzmem.

Thimerosal, środek konserwujący na bazie rtęci, nadal znajduje się w około 33% - 50% szczepionek przeciw grypie podawanych kobietom w ciąży i niemowlętom - mimo że w 2001 roku Instytut Medycyny zalecił usunięcie go ze szczepionek podawanych wrażliwym populacjom.

Ponad 165 recenzowanych badań naukowych wskazuje na związek między tiomersalem a urazami neurologicznymi.

Narażenie na tiomersal wiąże się z zaburzeniami uwagi, opóźnieniami mowy, opóźnieniami mowy, zespołem Tourette'a, zaburzeniami nędzy, drgawkami, epilepsją, zespołem nagłej śmierci niemowląt, narkolepsją, zaburzeniami serca, zaburzeniami neurologicznymi, astmą i alergiami.

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób jest właścicielem 56 patentów na szczepionki, a Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków otrzymuje 45% swojego budżetu z przemysłu farmaceutycznego.

Cztery firmy, które produkują większość zalecanych szczepionek, to skazani przestępcy. Łącznie od 2009 roku zapłacili ponad 35 miliardów dolarów za oszukanie organów regulacyjnych, okłamywanie i przekupywanie urzędników państwowych i lekarzy, fałszowanie nauki oraz pozostawianie śladów obrażeń i zgonów." - informują.

Więcej dowiesz się na:

https://childrenshealthdefense.org/


THE ISRAELI PUBLIC EMERGENCY COUNCIL FOR THE COVID19 CRISIS logo

THE ISRAELI PUBLIC EMERGENCY COUNCIL FOR THE COVID19 CRISIS - IZRAEL

Public Emergency Council for the Covid19 Crisis jest niezależną organizacją złożoną z czołowych lekarzy, badaczy i pracowników opieki społecznej, którzy w świetle sposobu zarządzania kryzysem Covid19 zdecydowali, że nie mogą dłużej milczeć.

Członkowie Rady wnoszą dziesięciolecia odpowiedniego doświadczenia i wiedzy - każdy w swojej dziedzinie - tworząc w ten sposób synergię i zrównoważoną wizję, która uwzględnia wirusa wraz z innymi aspektami zdrowia fizycznego i psychicznego oraz opieki społecznej.

Wizji tej bardzo brakowało w obecnym zarządzaniu kryzysem, a Rada zobowiązała się do działania jako profesjonalne ciało zdolne do formułowania i rozwijania szerszych i bardziej kompleksowych rozwiązań.

https://pecc-il.org/

CANADIAN COVID CARE ALLIANCE logo

CANADIAN COVID CARE ALLIANCE - KANADA

To sojusz niezależnych kanadyjskich lekarzy, naukowców i praktyków opieki zdrowotnej zaangażowany w dostarczanie kanadyjskiej opinii publicznej najwyższej jakości i wyważonych, opartych na dowodach informacji na temat COVID-19, aby można było skrócić hospitalizacje, uratować życie oraz przywrócić bezpieczeństwo tak szybko jak to możliwe.

https://www.canadiancovidcarealliance.org/

MEDIZINER UND WISSENSCHAFTLER FUR GESUNDHEIT, FREIHEIT UND DEMOKRATIE logo

MEDIZINER UND WISSENSCHAFTLER FUR GESUNDHEIT, FREIHEIT UND DEMOKRATIE - NIEMCY

Inicjatywa "Lekarze i Naukowcy na rzecz Zdrowia, Wolności i Demokracji e.V." (MWGFD) to stowarzyszenie osób i naukowców pracujących w zawodach medycznych, zajmujących się tematyką zdrowia, wolności i demokracji w badaniach i nauczaniu. Podczas kryzysu koronowego zebrali się, by poddać ocenie nadmierne ograniczenia.

https://www.mwgfd.de/

REINFOCOVID logo

REINFOCOVID - FRANCJA

Jest kolektywem opiekunów, lekarzy i naukowców uniwersyteckich, zjednoczonych wokół jednej idei: potrzeby sprawiedliwej i proporcjonalnej polityki zdrowotnej dla Francji.

Piszą o sobie:

"Dziś jesteśmy w szoku.

Społeczeństwu francuskiemu narzuca się panel środków bezpieczeństwa, będący wynikiem jednostronnego i piramidalnego procesu decyzyjnego, ignorującego wszelkie konsultacje lub refleksję partycypacyjną. Jednak niektóre z tych środków okazują się pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia, a ich ważność nie opiera się ani rygorystycznemu badaniu aktualnego kontekstu epidemiologicznego, ani najprostszemu pragmatyzmowi.

Dziś francuska polityka zdrowia publicznego wykazuje oznaki poważnej porażki:

dezorientacja organów urzędowych,

irracjonalne zachowanie,

niespokojne uderzenia,

agresywność i toksyczne decyzje dla kraju...

Czym jest to zło, z powodu którego cierpi Francja, a które zagraża równowadze naszego "życia razem"? Jakim środkiem zaradczym się temu przeciwstawić?…

Wszelkie zło ma swoje lekarstwo.

My, opiekunowie, lekarze, badacze, naukowcy stworzyliśmy kolektyw, aby spotkać naszych współobywateli i zaoferować im narzędzia do kwestionowania, rozumienia, przezwyciężania strachu i wspólnego działania.

Mężczyźni i kobiety ze wszystkich środowisk, obywatele, dołączcie do nas!"

Więcej informacji na:

https://reinfocovid.fr/


ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR UNE MEDECINE logo

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR UNE MEDECINE SCIENTIFIQUE INDEPENDATE ET BIENVEILLANTE - FRANCJA

Stowarzyszenie AIMSIB jest kolektywem dobrej woli wywodzącym się ze społeczeństwa obywatelskiego, rozczarowanych, zranionych lub rozgniewanych pacjentów oraz pracowników służby zdrowia z całego świata. Cele stowarzyszenia to: dostarczanie krytycznych, niezależnych, naukowych i dotyczących konfliktu interesów informacji na temat leków, terapii i wyrobów medycznych; informować pracowników służby zdrowia i obywateli o reklamach i szumie medialnym o terapiach w ogóle; poinformowanie pracowników służby zdrowia i użytkowników o tych celach; zmobilizowanie wszelkich zasobów, w tym prawnych, tak aby krajowe i międzynarodowe agencje zajmujące się lekami, produktami zdrowotnymi i żywnością były wolne od nacisków lobbystów i konfliktów interesów.

Więcej informacji na:

https://www.aimsib.org/LIGA NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS logo

LIGA NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS - FRANCJA

Wiele czynników było przyczyną powstania stowarzyszenia znanego jako "Narodowa Liga na rzecz Wolności Szczepień".

Liga ma za cel być prekursorem informacji oraz podnoszenie świadomości na temat szczepień.

Więcej dowiesz się na:

https://www.infovaccin.fr/home.htmlCOVID MEDICAL NETWORK logo

COVID MEDICAL NETWORK - AUSTRALIA

To grupa lekarzy i pracowników służby zdrowia zaniepokojonych skutkami zdrowotnymi blokad stosowanych w odpowiedzi na epidemie SARS-CoV-2 w Australii.

Członkowie CMN oświadczają:

"Zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności".

Konstytucja WHO, 1948.

Reakcja australijskich rządów federalnych i stanowych na wirusa SARS-CoV-2 przynosi więcej szkody niż pożytku. Może powodować więcej zgonów i skutkować znacznie bardziej negatywnymi skutkami dla zdrowia niż sam wirus. Grozi to najgorszym w historii kryzysem zdrowia publicznego w Australii.

Wielu australijskich lekarzy i innych pracowników służby zdrowia uważa, że środki blokujące są nieproporcjonalne, nieuzasadnione naukowo i są przyczyną powszechnego cierpienia wielu Australijczyków.

CMN w solidarności z tysiącami międzynarodowych lekarzy, wzywa do zaprzestania wszelkich nieproporcjonalnych środków, które są sprzeczne z Międzynarodowymi Zasadami Syrakuz."

Więcej informacji na:

https://covidmedicalnetwork.com/NEDERLANDSE VERENIGING KRITISCH PRIKKEN logo

NEDERLANDSE VERENIGING KRITISCH PRIKKEN - HOLANDIA

NVKP to stowarzyszenie rodziców i lekarzy, założone w 1994 roku w celu dostarczania jasnych, obiektywnych, aktualnych i popartych naukowo informacji o chorobach, szczepionkach, różnych opcjach i możliwościach leczenia uszkodzeń poszczepiennych.

Wzywają: "Bądź krytyczny, zadawaj pytania. Szczepienie jest wyborem, Twoim wyborem, a nie obowiązkiem i jest Twoją własną odpowiedzialnością. Zawsze czytaj ulotkę dołączoną do opakowania, poinformuj się o możliwych skutkach ubocznych szczepień!"

Przedstawiają informacje dla rodziców i dzieci/młodzieży ( Brandbrief NVKP) na temat zastrzyków eksperymentalnych:

"Dla wszystkich to lato będzie jak wszystkie inne lata. Zasadniczo, w odniesieniu do Covid-19, nie ma powodu, aby martwić się dodatkowo, nie o zdrowie własne, dziecka lub środowiska. W przypadku osób w wieku poniżej 70 lat Covid-19 ma IFR (wskaźnik śmiertelności infekcji) na poziomie 0,13%, porównywalny z grypą. Dla młodzieży i dzieci IFR jest bliski zero. Najlepszą ochronę przed infekcjami uzyskujesz poprzez zdrową żywność i sporty (na świeżym powietrzu).

Każdy zastrzyk powinien być wyborem, jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko szkód i niepożądanych skutków ubocznych. Jest to również Twoja odpowiedzialność, dlatego radzimy rodzicom i dzieciom, aby konsultowali się ze sobą i dobrze się informowali. Ponieważ informacje od rządu są niekompletne, NVKP uzupełnia je o fakty dotyczące zagrożeń i odniesienia do źródeł, z którymi można się zapoznać.

Zastrzyki Covid-19 wykorzystują technologię genów, nową technologię (GMO), która działa inaczej niż szczepionki! Nie zostały zatwierdzone, ale wstępnie zatwierdzone po zaledwie 3 miesiącach testów. Skutki długoterminowe zostaną zbadane w fazach testowych 3 i 4, które potrwają do grudnia 2023 r. Dopiero wtedy będzie lepszy wgląd w bezpieczeństwo zastrzyków.

Testy na zwierzętach zostały pominięte. Wcześniejsze próby opracowania "szczepionek" z wykorzystaniem inżynierii genetycznej nie powiodły się; wszystkie "zaszczepione" myszy nie przeżyły ponownej ekspozycji na wirusa."

Ostrzeżgają też o możliwości wystąpienia reakcji wzmocnionej odpowiedzi układu odpornościowego, "wzmocnienia odporności" (ADE). Pytają: "Co się stanie następnej jesieni?"

Informują:

"Śledzenie i zgłaszanie wszystkich skutków ubocznych powinno zatem mieć najwyższy priorytet, niestety, zgłaszanych jest nie więcej niż 10% wszystkich skutków ubocznych. Wiele milionów ludzi na całym świecie otrzymało już zastrzyki, więc w samej Holandii zgłoszono 385 000 skutków ubocznych, takich jak drgawki, skrzepy krwi, zaburzenia mózgu, zapalenie mięśnia sercowego i 400 zgonów.

Dzieci i młodzież również są narażone na trwałe uszkodzenie, a nawet śmierć po zastrzykach, podczas gdy zdrowe dzieci prawie nie chorują na Covid-19. Mimo że oficjalne pozwolenie zostało wydane tylko na szczepienie osób w wieku powyżej 18 lat, baza danych EMA Eudra-Vigilance zgłasza 19 zgonów w wieku 0-17 lat i 2122 poważnych skutków ubocznych. Ulotka do opakowania szczepionek firmy Pfizer informuje, że zaszczepione dzieci w wieku 12-16 lat miały 0,4% szans na poważne skutki uboczne. Zgony nie są (jeszcze) wymienione w ulotkach dla pacjenta.

Przejście przez Covid-19 oznacza długoterminową, prawdopodobnie dożywotnią ochronę, nawet po łagodnej infekcji i przeciwko wszystkim wariantom Sars-Cov2. Zdrowy i wyszkolony układ odpornościowy zapewnia usunięcie wirusa i zainfekowanych komórek.

Doświadczalne zastrzyki wymuszane są na wszystkich, a wkrótce także na młodzieży i dzieciach, aby zażywały je przed latem pod pretekstem odzyskania wolności. Rząd najpierw nałożył wszelkiego rodzaju nieskuteczne ograniczenia i ograniczył nasze konstytucyjne podstawowe prawo do wolności, które można "odzyskać" ponownie, przyjmując zastrzyk."

Więcej przeczytasz na:

https://www.nvkp.nl/


NATIONAL HEALTH FEDERATION logo

NATIONAL HEALTH FEDERATION - SZWECJA

Narodowa Federacja Zdrowia jest największą na świecie i najstarszą na świecie międzynarodową organizacją non-profit na rzecz wolności zdrowia, posiadającą status opinii w Codex Alimentarius, której celem jest edukowanie konsumentów w kwestiach zdrowia i wolności.

NFZ chce chronić prawo jednostki do wyboru zdrowej żywności, przyjmowania suplementów i stosowania alternatywnych terapii.

https://www.thenhf.se/

MEDICOS POR LA VERDAD logo

MEDICOS POR LA VERDAD - HISZPANIA

25 lipca 2020 roku podczas ceremonii w Palacio de la Prensa w Madrycie poinfrmowano o założeniu hiszpańskiego stowarzyszenia Lekarze dla Prawdy. W powstaniu tej grupy szczególną rolę odegrali lekarze rodzinni Natalia Prego i Ángel Ruiz-Valdepeñas.

Jak piszą na swojej stronie:

"Odkąd rzekoma pandemia wybuchła w marcu zeszłego roku, media głównego nurtu rzucają nieustanny strumień dezinformacji, który wydaje się być skoncentrowany na generowaniu maksymalnego strachu wśród obywateli. Ale fakty i nauka po prostu nie wspierają ponurego obrazu śmiertelnego wirusa przemierzającego ziemię.

Tak, mamy pandemię, ale jest to pandemia wzmocnionej pseudonauki zamaskowanej jako bezstronny fakt."

I walczą w celu zdemaskowania tej pandemii.

Ich działania możesz obserwować tutaj:

https://medicosporlaverdad.net/


CORVELVA logo

CORVELVA - WŁOCHY

Stowarzyszenie CORVELVA - Regionalna Koordynacja Regionu Veneto na rzecz Wolności Szczepień - zostało założone w 1993 roku i jako swoją zasadę stawia sobie wolny wybór szczepień.

Przez te wszystkie lata aktywnie walczył o dobrowolność wobec szczepień w aspekcie szkolnym, sądem dla nieletnich i sankcjami, uzyskując doskonałe wyniki. Te trzy przeszkody, dzięki nieustannej i ciągłej pracy, zostały przezwyciężone poprzez osiągnięcie jako punkt szczytowy prawa regionalnego z 2007 roku, które określiło zawieszenie obowiązkowych szczepień dla wszystkich osób urodzonych od 1 stycznia 2008 roku.

Od tego czasu działalność Stowarzyszenia skupia się na pomocy osobom poszkodowanym w wyniku szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz na badaniach związanych z problematyką uszkodzeń poszczepiennych.

Informują:

"Dziś toczy się nowa bitwa o prawo wyboru terapeutycznego. Kontynuujemy naszą pracę, aby wspierać rodziny w każdym aspekcie wolności wyboru i opieki.

Nasza misja:

Wolność - wolny wybór szczepień i leków.

Informowanie o procedurze naprawienia szkód poniesionych w wyniku praktyk szczepień, a także o zagrożeniach z nimi związanych.

Informowanie o całości badań naukowych dotyczących skuteczności szczepień, ich możliwych działań niepożądanych, zagrożeń związanych ze standaryzacją praktyki szczepień.

https://www.corvelva.it/


INITIATIVE CITOYENNE logo

INITIATIVE CITOYENNE - BELGIA

Inicjatywa Obywatelska jest stowarzyszeniem, które powstało w 2009 r., w czasie grypy AH1N1 w Belgii. Racją bytu tego ruchu obywatelskiego było wówczas uzyskanie odpowiedzi na pytania: o powody wyjątkowego prawa, o skuteczność i bezpieczeństwo opracowanej i pospiesznie zakupionej szczepionki pandemicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu niemal całkowitej bezkarności prawnej producenta…

"Nie otrzymawszy tych odpowiedzi pomimo kilku oficjalnych pism, wszczęliśmy kilka postępowań prawnych. Następnie, pomimo uchybień prawnych, opublikowanie w 2010 roku tajnego kontraktu na zakup szczepionek od GSK pokazało, że mamy rację pod każdym względem i że ta szczepionka rzeczywiście była eksperymentalna!"

"Kryzys H1N1 ledwie minął, ale zauważyliśmy cały ogólny kontekst szczepień, ponieważ był wszechobecny i uciążliwy: Dlaczego tak wiele szczepionek? Dlaczego tak dużo o tym mówimy? Czy szczepionki są tak skuteczne, jak mówią? Dlaczego każda porażka jest przemilczana? Dlaczego ten monopol na szczepionki, stale przedstawiany jako jedyna możliwa profilaktyka z wyłączeniem jakiejkolwiek innej? Czy bezpieczeństwo szczepionek jest naprawdę gwarantowane? Jak to oceniamy? Czy kliniczne badania szczepionek są wiarygodne? Czy nadal możemy ufać oficjalnym ekspertom? Czy WHO jest tak wiarygodne? To wszystko pytania, które zasługują na dogłębną i niezależną analizę. To jest powód, dla którego opublikowaliśmy wyniki naszych dochodzeń i dochodzeń na naszej stronie, pragnąc podzielić się tymi tysiącami informacji i dowodów z opinią publiczną. Bo po prostu ma prawo wiedzieć i prawo wyboru."

Więcej przeczytasz tutaj:

http://initiativecitoyenne.be/


FRITT VAKSINE VALG logo

FRITT VAKSINE VALG - NORWEGIA

"Jesteśmy grupą lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy połączyli siły, aby stworzyć platformę, na której chcemy zapoczątkować debatę na temat szczepionek.

Przedstawimy informacje, fakty naukowe i rzucimy światło na aspekty prawne, aby zapewnić bardziej zrównoważony obraz sprawy szczepionkowej.

Istnieje znacząca liczba publikacji naukowych w dziedzinie szczepionek, które wskazują, że szereg przyjętych poglądów na temat szczepionek i programów szczepień musi zostać poddanych ponownej ocenie.

Na tej stronie opublikujemy szereg badań, które mogą pomóc rzucić światło na różne pytania bez odpowiedzi.

Strona jest w budowie, więc początkowo pozwalamy sobie na odwołanie się do niektórych stron internetowych, na których zebrano szereg badań naukowych, które naszym zdaniem mogą być cenne."

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.frittvaksinevalg.com/ -PSNLiN - Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców logo

PSNLiN - Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia.

Stowarzyszenie wpisuje się do grona już powstałych tego typu organizacji środowisk medycznych na świecie: America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Allience (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30tys lekarzy i 30tys pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji, do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, w Hiszpanii - Medicos por la Verda.

MISJĄ Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest:

Uwolnienie zawodu lekarza i naukowców od zniewolenia i przywracanie wolności zawodowej i naukowej. Propagowanie profilaktyki i leczenia zgodnie z wyborem lekarza i pacjenta.

  • przywrócenie zawodowi lekarza statusu wolnego zawodu i umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim oraz maksymą "Salus aegroti suprema lex"

  • działanie zmierzające do realizacji postulatu medycyny holistycznej opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Medicine), metodach tradycyjnych i naturalnych zgodnie z zasadą "Primum non nocere"

  • uznanie wolności słowa za niezbywalne prawo do wymiany poglądów, informacji i doświadczeń we współpracy z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi dla dobra i bezpieczeństwa chorego

  • zapewnienie pomocy prawnej lekarzom - członkom PSNLiN

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.