Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

Wzór pisma z wezwaniem o dostęp do opieki medycznej do przychodni
Wzór pisma z wezwaniem o dostęp do opieki medycznej do przychodni

Odmówiono Ci pomocy, ponieważ nie wyraziłeś zgody na przeprowadzenie testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub dlatego, że nie jesteś "zaszczepiony"?

JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM!!!

Walcz o swoje prawa! Skopiuj, wydrukuj i wypełnij przygotowane przez prawnika wezwanie do natychmiastowego dostępu do opieki zdrowotnej.

Ochrona naszego zdrowia to jeden z najważniejszych obowiązków naszego Państwa, odbywa się z naszych pieniędzy i jest nam zagwarantowana przez obowiązujące przepisy prawa. Opieka medyczna świadczona przez placówkę medyczną wynika ze złożonej przez płatnika składki zdrowotnej deklaracji w ramach NFZ i jest obowiązkiem placówki, a prawem płatnika składek.

więcej
Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Odmówiono Ci pomocy, ponieważ nie wyraziłeś zgody na przeprowadzenie testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub dlatego, że nie jesteś "zaszczepiony"?

JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM!!!

Walcz o swoje prawa! Pobierz, wydrukuj i wypełnij przygotowany przez prawnika wniosek.

WNIOSEK

Poniższe pismo stanowi wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w przypadku istnienia podejrzenia, że dany lekarz mógł dopuścić się przewinienia zawodowego. Pismo winno być uzupełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nawiasach. Ważne jest dokładne zidentyfikowanie Okręgowej Izby Lekarskiej, której lekarz jest członkiem oraz ustalenie numeru prawa wykonywania zawodu. Wniosek może być modyfikowany oraz uzupełniany zwłaszcza w zakresie opisu zdarzenia będącego przedmiotem zawiadomienia. Opis zdarzenia winien być jak najbardziej szczegółowy. Do wniosku należy załączyć wszelkie materiały, które mogłyby posłużyć za dowód na poparcie okoliczności wskazanych we wniosku. Materiał dowodowy może być załączony do wniosku zarówno w formie papierowej jak i na nośnikach elektronicznych.

więcej
Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - druk nr 1449
Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - druk nr 1449

Pobierz opinię prawną - dokument PDF

Jedna z najbardziej radykalnych, a co za tym idzie - kontrowersyjnych zmian proponowanych w projekcie dotyczy definicji pojęć: badania sanitarnoepidemiologicznego oraz nadzoru epidemiologicznego.

Zgodnie z propozycją rządu zmianie podlegałyby dwie definicje zawarte w art. 2 pkt 1 i pkt 14 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pierwsza definicja dotyczy pojęcia badania sanitarno-epidemiologicznego,
druga zaś - nadzoru epidemiologicznego...

więcej
Różnicowanie praw żołnierzy w zależności od zaszczepienia przeciw Covid-19 - Zespół Prawny PSNLiN
Różnicowanie praw żołnierzy w zależności od zaszczepienia przeciw Covid-19 - Zespół Prawny PSNLiN

Pobierz opinię prawną - dokument PDF

Przywołane w stanie faktycznym działania odbywające się w środowisku wojskowym są niezgodne z prawem oraz niedopuszczalne. Wykorzystywanie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID19 w celach dyskryminowania oraz segregowania żołnierzy, jest sprzeczne z celem jego wydawania i tym samym stoi w opozycji do treści regulującego jego tematykę rozporządzenia

Co więcej, nie ma umocowania w przepisach prawa, wywieranie jakichkolwiek nacisków w kierunku wzięcia udziału przez żołnierzy w eksperymencie medycznym - w tym zakresie istnieje jasny i klarowny ustawowy zakaz - czy też przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, która nie jest szczepionką poliwalentną ani skojarzeniową ani nie została wymieniona w programie szczepień ochronnych skierowanym do żołnierzy.

więcej
Pisma do szkoły – wydrukuj i weź na zebranie!
Pisma do szkoły – wydrukuj i weź na zebranie!

Obawiasz się wysłać dziecko do szkoły?

Przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędną pomoc prawną: oświadczenia, list PSNLiN do szkół, ulotki producentów "szczepionek" przeciw Covid-19. Świadomie kontroluj wszystko, co dotyczy Twojego dziecka. Masz pełną władzę rodzicielską, by chronić swoje dziecko przed wszelką formą bezprawnego przymusu i eksperymentu medycznego zagrażającego jego zdrowiu i życiu. Stoi za Tobą prawo! To samo prawo, które rząd nagminnie łamie, czego dowodem są liczne wygrane procesy w sądach.

więcej
Opinia prawna dotycząca różnicowania pacjentów przez podmioty medyczne z powodu szczepienia przeciw Covid-19 - Zespół Prawny PSNLiN
Opinia prawna dotycząca różnicowania pacjentów przez podmioty medyczne z powodu szczepienia przeciw Covid-19 - Zespół Prawny PSNLiN

Pobierz opinię prawną - PDF

Wywieranie przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, lekarzy, pielęgniarki, położne, czy inne osoby pracujące w ochronie zdrowia nacisku, formalnego bądź faktycznego, w celu osiągnięcia efektu w postaci zaszczepienia się przez pacjentów lub ich osoby bliskie przeciwko COVID-19, jest zakazane. Działania takie, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, w rozumieniu Kodeksu Karnego, w tym przestępstwa zmuszania do określonego zachowania się (art. 191 par. 1 k.k.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz pociągać za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną (zawodową).

więcej

Ostatnio dodane

Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu - Segregacja sanitarna nie ma uzasadnienia naukowego - dr Piotr Witczak
Pokaż
Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu - Segregacja sanitarna nie ma uzasadnienia naukowego - dr Piotr Witczak

Zapraszamy do obejrzenia rewelacyjnego wykładu dr n. med. Piotra Witczaka na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w którym punkt po punkcie obala strategię segregacji sanitarnej i metody walki z Covid-19 forsowane przez Premiera, Ministra Zdrowia i Radę Medyczną.

Przytoczone ...

Cotygodniowe podsumowanie raportów Yellow Card - NOP-y w UK
Cotygodniowe podsumowanie raportów Yellow Card - NOP-y w UK

Szczepionka przeciwko koronawirusowi - cotygodniowe podsumowanie raportów Yellow Card.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting

Yellow Card to brytyjski system raportowania działań niepożądanych szczepionek. Każdy może za jego pomocą zgłaszać podejrzewane skutki uboczne szczepionek. Agencja Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) zachęca, by zgłaszać w ten sposób wszelkie podejrzenia...

W Polsce nikt nie zachęca do zgłaszania takich działań, wręcz każdy neguje jakikolwiek związek pomiędzy zaburzeniami zdrowotnymi powstającymi nawet w koincydencji czasowej z przyjęciem preparatów.

Liczby mówią same za siebie.

JA NIE CHCĘ BYĆ KRÓLIKIEM! Piosenka dzieci dzieciom
JA NIE CHCĘ BYĆ KRÓLIKIEM! Piosenka dzieci dzieciom
JA NIE CHCĘ BYĆ KRÓLIKIEM! Piosenka dzieci dzieciom

Nie zgadzamy się z "wyczepieniem" naszych dzieci eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej.
Tak zwana "szczepionka" przeciw Covid-19 jest zarówno nieskuteczna jak i niebezpieczna, o czym świadczą najnowsze badania i oficjalne statystyki.
Oficjalne dane UE, które są wielokrotnie niedoszacowane mówią o tym, iż z powodu "szczepionki" przeciw Covid-10 w samej tylko Unii Europejskiej zmarło już ponad 27 000 osób a u ponad 2 500 000 wystąpiły ciężkie niepożądane powikłania poszczepienne!.

Zapoznaj się z ważnymi badaniami i statystykami aby zrozumieć w jak wielkim niebezpieczeństwie znalazły się nasze dzieci:

Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 radykalnie zwiększają śródbłonkowe markery zapalenia i ryzyko ostrego zespołu wieńcowego
Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 radykalnie zwiększają śródbłonkowe markery zapalenia i ryzyko ostrego zespołu wieńcowego
Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 radykalnie zwiększają śródbłonkowe markery zapalenia i ryzyko ostrego zespołu wieńcowego

Najnowsze doniesienia z czasopisma Circulation - OSTRZEŻENIE - Szczepionki Mrna COVID radykalnie zwiększają śródbłonkowe markery zapalenia i ryzyko ACS (ostrego zespołu wieńcowego) mierzone za pomocą testu kardiologicznego PULS.

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

(Circulation - to wiodące naukowe czasopismo kardiologiczne o zasięgu międzynarodowym; wydawane w Stanach Zjednoczonych od 1950. Oficjalny organ American Heart Association. Czasopismo jest częścią rodziny tytułów naukowych wydawanych przez American Heart Association/American Stroke Association. - Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne/Amerykańskie Towarzystwo Udarowe)