Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Zintegrowane działania społeczne - konferencja prasowa w Sejmie

Zintegrowane działania społeczne - konferencja prasowa w Sejmie

1 kwietnia 2022 roku odbyła się w Sejmie pierwsza konferencja prasowa pt: "Zintegrowane działania społeczne w najważniejszych sprawach dla Rzeczypospolitej Polskiej".

Zintegrowane środowiska społeczne reprezentowali:

1. Joanna Sadkowska-Banak "Zdrowa Opolszczyzna". Organizator konferencji dzięki uprzejmości Adama Kania "Polskie Veto".

2. Ewa Paradzińska - OKOPZN - Ogólnopolski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

3. Sławomir Korbela - środowisko prawnicze, współpracujący z Fundacją Grzegorza Płaczka, adwokat. 4. Jacek Czaudera-Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, przedsiębiorca.

5. Anna Rykowska - środowisko prawnicze, reprezentant służb mundurowych. Członek Komisji śledczej ds pandemii, adwokat.

6. Piotr Rossudowski - przedstawiciel świata medycyny i nauki. Współzałożyciel PSNLiN, lekarz.

Dr Piotr Rossudowski w imieniu stowarzyszenia zaprezentował poniższe oświaczenie:

“PSNLiN jako reprezentant pewnej części społeczności medycznej w pełni popiera postulaty wcześniej wymienione i opowiada się za jak najszerszą współpracą wszelkich ruchów społecznych w celu poprawy sytuacji RP.

Dużą część społeczeństwa dotyczą sprawy ochrony zdrowia w Polsce.

28 października 2020 r. Wprowadzono ustawę dz.u. 2020 poz. 2112 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem covid-19, w tej ustawie znalazł się art. 24, który zdejmuje odpowiedzialność z pracowników ochrony zdrowia za działania mogące narazić pacjentów na groźne lub śmiertelne powikłania chorób zasadniczych, o ile działają w ramach ograniczenia epidemii cov-19.

Od czasu wprowadzenia tej ustawy, NFZ nie widział łamania praw określonych w karcie praw pacjenta. PSNLiN opowiadało się i czynnie realizowało przez swoich członków i sympatyków zapisy tej karty dotyczące dostępu do skutecznego leczenia chorób.

Nagle, 29 marca br. testy które były warunkiem przyjęć do szpitali lub przychodni, również w stanach zagrożenia życia, przestały warunkować przyjęcie osób chorych do szpitali, czemu NFZ dał wyraz w stosownym komunikacie.

Jeszcze niedawno strona społeczna wskazywała na problem dziesiątków tysięcy nadmiarowych zgonów, być może wynikających z zapisów wspomnianej ustawy i konieczności testowania osób ciężko chorych z zagrożeniem życia, którzy nie doczekali się pomocy, ponieważ konieczny był ujemny wynik testu mającego wykrywać covid - 19.

Wartość stosowanych testów wykazały jasno igrzyska olimpijskie i głośna sprawa naszej panczenistki p. Natalii maliszewskiej. Czy takie same przypadki mogły występować wśród osób chorych w stanach zagrożenia życia? Mogły.

Sprzeciwiamy się wobec tego łamaniu zapisów wynikających z karty praw pacjenta i przymusu procedur medycznych, które są nie w pełni zbadane i wiarygodne.

Sprzeciwiamy się oskarżaniu lekarzy o przewinienia przeciwko zdrowiu pacjentów, tylko dlatego, że mają uzasadnione wątpliwości co do działań mz i doktrynalizmu zaleceń medycznych.

Sprzeciwiamy się brakowi dyskusji opartej na faktach w sprawach zdrowia i zasad życia społecznego.

Była mowa o inicjatywie who dotyczącej globalizacji działań medycznych. Sprzeciw stowarzyszenia dla tego typu działań jest całkowicie zrozumiały. Jest zrozumiałe, ponieważ ogranicza indywidualne podejście do pacjenta i społeczeństw żyjących w określonym miejscu i w określonych warunkach.

Im większa centralizacja działań, tym większa możliwość popełniania błędów, mniejsza odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania, z równoczesnym bezosobowym traktowaniem obywateli, w tym osób chorych

Im większa centralizacja działań tym większa bezwładność systemu i jego opór, na konieczne modyfikacje.

W sprawach zdrowia władze w polsce powinny służyć przede wszystkim obywatelom rp, podobnie jak i w sprawach gospodarczych, które są bezpośrednio związane z ochroną zdrowia. Nie można zgodzić się na służalczą postawę tak chętnie prezentowaną przez obecne władze w polsce wobec różnych podmiotów politycznych i gospodarczych.

Natomiast w polityce wewnętrznej od pewnego czasu wyraźnie widać próby całkowitego podporządkowania obywateli polskich instytucjom państwa i zastraszaniu coraz większych grup społecznych.

Przykładami mogą być tu projekty ustaw, w których proponowano bezpodstawne oskarżanie pewnej grupy osób o rozprzestrzenianie chorób i konieczności płacenia odszkodowań z ich strony. Podobnym przykładem może być obecny projekt ustawy dot. Zamrażania kont bankowych tych osób wobec których wysunięte zostaną tylko podejrzenia w sprawach podlegających wolności słowa i wolności działalności gospodarczej.

Na przykładzie lekarzy widać wyraźnie jakie to proste.

Nie trzeba faktów, wystarczy oskarżyć, tu cytat, o szereg działań, bez ich szczegółowego wymieniania oraz procesu dowodowego, i wniosek o odebranie prawa wykonywania zawodu jest składany przez organy prokuratorskie do sądów lekarskich.

Takie działania otwierają szeroko drzwi do polskiej odmiany makkartyzmu. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak jak na podstawie fałszywych przesłanek oskarża się obecnie lekarzy i pozbawia się ich możliwości zarobkowania i zdobywania środków do życia, tak samo będzie można oskarżyć i pozbawić środków do życia każdego obywatela naszego kraju na podstawie tylko domniemań i oskarżenia o "szereg działań". Jest to łamanie zapisów konstytucji, o której tak głośno i dobitnie wspominają politycy.

To bardzo groźne zjawisko, mogące wpłynąć na cały system prawno-gospodarczy oraz system nauki w Polsce, jak wynika to z historii makkartyzmu w USA.

W podsumowaniu chcę podkreślić, że jesteśmy za literalnym przestrzeganiem zapisów karty praw pacjenta i utrzymaniu niezależności od organizacji mających oparcie finansowe w prywatnych osobach, jak np. WHO

Jesteśmy za indywidualnym podejściem do spraw zdrowia każdego obywatela i pacjenta oraz swobodnego wyboru sposobów leczenia i profilaktyki przy pełnej informacji co do skutków leczenia i profilaktyki lub ich odrzucenia.

Jesteśmy za swobodą dyskusji i prezentowania poglądów opartych na danych naukowych i faktach w sprawach społecznych, w tym zagadnieniach zdrowia społeczeństwa."

“Zdrowa Opolszczyzna" przygotowała też komplety dokumentów podpisanych przez wiele zintegrowanych, oddolnych inicjatyw społecznych.

Dokumenty zostały złożone w biurze podawczym Sejmu. Tematy zawarte w pismach dotyczyły m.in.: 1. Uchylenie ustawy "covidowej.

2. Druku 2069.

3. Obce wojska na terenie RP.

4. WHO - odwołanie udzielonego pełnomocnictwa i wystąpienie ze światowej organizacji zdrowia - Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź.

5. Odpowiedź na Apel PTEiLCH.

6. Ochrona zasobów energetycznych RP.

7. Polityka finansowa w kontekście uchodźców.

Data publikacji: 14.04.2022

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.