Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Urugway - przegrana bitwa???

Sąd apelacyjny uchylił decyzje o wstrzymaniu szczepień dzieci

Sąd apelacyjny w Montevideo uchylił decyzję sądu niższej instancji wstrzymującą szczepienia dzieci w wieku od 5 do 13 lat przeciwko COVID-19 - poinformował minister zdrowia Daniel Salinas. Podawanie tych leków zostanie wznowione w czwartek bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizyty.

Newsy_PSNLiN-Urugwaj_sąd_apelacyjny_uchylił_decyzję_o_wstrzymaniu_szczepień_dzieci

Sędzia Alejandro Recarey, który pełnił służbę podczas zimowej przerwy w pracy sądownictwa, nakazał 7 lipca wstrzymać "tymczasowo i przejściowo" stosowanie tych chemikaliów do czasu, gdy "zostaną opublikowane w całości wszystkie umowy na zakup tych szczepionek", "skład substancji, które mają być zaszczepione" oraz "zostanie opracowany tekst, który zostanie przekazany osobom odpowiedzialnym za nieletnich - w pełni i jasno informujący" o możliwych niepożądanych skutkach tych leków.

Organ wykonawczy odwołał się od tego orzeczenia. Wtorkowa decyzja jest prawomocna, co oznacza, że nie ma już sądów wyższej instancji, do których mogłyby trafić odwołania. Sąd apelacyjny uznał, że powód, prawnik Maximiliano Dentone, nie miał legitymacji do ubiegania się o nakaz i że wyrok Recareya wkroczył w "sfery innych gałęzi rządu". Innymi słowy, orzeczenie sądu wyższej instancji było oparte na kwestiach technicznych i nie zagłębiało się w skutki uboczne leków czy nieprawidłowości w umowach, na które powoływał się Dentone. "Nie wydaje się rozsądne, że jakikolwiek podmiot może pojawić się twierdząc, że reprezentuje rozproszone interesy wszystkich dzieci poniżej trzynastego roku życia, biorąc pod uwagę charakter i podmiot praw, których to dotyczy" - argumentował wtorkowy wyrok.

"Szczepionki ratują życie" - świętował na Twitterze podsekretarz zdrowia José Luis Satdjian, a minister Salinas podziękował zespołowi prawnemu ministerstwa. Zastępca sekretarza prezydenckiego Rodrigo twierdził, że "Sprawiedliwość zwyciężyła". Sekretarz prezydencki Álvaro Delgado, który określił orzeczenie Recareya jako "nonsens", podkreślił, że szczepienia "nie powinny były zostać wstrzymane", podczas gdy minister obrony Javier García zgodził się z tym: "Sprawiedliwość, zdrowy rozsądek i nauka zwyciężyły" wobec "niewytłumaczalnego orzeczenia, które odebrało dzieciom prawa do ochrony ich zdrowia".

Sąd pierwszej instancji poprosił o ujawnienie składu szczepionek. Wiele osób uważało to za wymysł bo przecież skład szczepionek jest podany w Podsumowaniu Charakterystyki Produktu - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

("SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Jest to fiolka wielodawkowa z fioletowym korkiem, którą należy rozcieńczyć przed użyciem. Jedna fiolka (0,45 mL) zawiera 6 dawek po 0,3 mL po rozcieńczeniu, patrz punkty 4.2 i 6.6. Jedna dawka (0,3 mL) zawiera 30 mikrogramów tozinameranu, szczepionki COVID-19 mRNA (osadzonej w nanocząstkach lipidowych). Tozinameran jest jednoniciowym, 5'-kapsułkowanym posłańczym RNA (mRNA) wytwarzanym za pomocą bezkomórkowej transkrypcji in vitro z odpowiednich szablonów DNA, kodujące wirusowe białko kolca (S) wirusa SARS-CoV-2.

6.1 Wykaz substancji pomocniczych: ((4-hydroksybutylo)azanodiyl)bis(heksan-6,1-diyl)bis(2-heksyldekanian) (ALC-0315), 2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159), 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholina (DSPC), Cholesterol, Trometamol, Chlorowodorek trometamolu, Sacharoza, Woda do wstrzykiwań".)

Ale 15 października 2021 r. firma BioNTech Manufacturing GmbH złożyła wniosek o rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. MAH (Marketing Authorisation Holder) wnioskował o dodanie nowej mocy (0,1 mg/ml): Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania w celu zapobiegania COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, u dzieci w wieku od 5 do 11 lat - https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-x-0077-epar-assessment-report-extension_en.pdf

Tylko, że skład na stronie 12 dokumentu wygląda teraz tak:

W dokumencie czytamy: “Wszystkie substancje pomocnicze z wyjątkiem lipidów funkcjonalnych ALC-0315 i ALC-0159, lipidu strukturalnego DSPC i składnika buforowego TRIS HCl spełniają wymagania klasy Ph. Eur. (The European Pharmacopoeia). Lipidy funkcjonalne ALC-0315 i ALC-0159 oraz lipidy strukturalne DSPC i cholesterol są stosowane zarówno w produkcie końcowym PBS/Sucrose, jak i w produkcie końcowym Tris/Sucrose. Składniki buforu baza Tris (Trometamol) i Tris HCl (chlorowodorek Trometamolu) są powszechnie stosowanymi substancjami pomocniczymi w kilku już zatwierdzonych pozajelitowych produktach gotowych w UE, w tym w szczepionkach i produktach do stosowania w pediatrii.

W czasie udzielania pierwszego pozwolenia ALC-0315 i ALC-0159 były nowymi substancjami pomocniczymi. W celu potwierdzenia profilu czystości i zapewnienia kompleksowej kontroli jakości oraz spójności między seriami w całym cyklu życia produktu końcowego dostarczono dodatkowe informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w szczególnych zobowiązaniach (SO) dla produktu końcowego PBS/Sucrose. Dane w celu spełnienia SO4 i SO5 zostały przedłożone do końca lipca 2021 r. oraz w listopadzie 2021 r. i są obecnie oceniane w ramach procedury zmiany EMEA/H/C/005735/II/0054/G."

Czy wiemy więc co wstrzykujemy dzieciom? (zamazane na czarno pola dokumentów mówią same za siebie - przyp.red.) I czy decyzja sądu apelacyjnego zamyka kontrowersje dotyczące zapisów umów z producentem szczepionek?

Źródło: Mariusz Jagóra

Więcej na temat umów w tym tłumaczenie umowy Pfizer/Komisja Europejska autor opisuje w artykule:

Konflikt prawny Polska - Pfizer?

Linki źródłowe:

https://www.elobservador.com.uy/nota/tribunal-de-apelaciones-revoco-la-sentencia-de-recarey-sobre-vacunacion-a-ninos-2022726151734

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/covid-19/uruguay-resumes-vaccination-of-minors-thursday-after-appeals-court-ruling/

https://en.mercopress.com/2022/07/27/court-rules-uruguay-may-resume-vaccination-of-children-against-covid-19

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-x-0077-epar-assessment-report-extension_en.pdf - str 12

Nadal nieznane są w pełni informacje, pomimo to decydenci bagatelizują problem. Chociaż bitwa w Urugwaju wydaje się być przegrana, świadomość społeczeństwa rośnie, a pogorszenia stanu zdrowia po przyjęciu preparatów nie da się w wielu przypadkach ukryć - ofiary tego eksperymentu są najbardziej namacalymi dowodami. - przyp.red.

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.