Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Kolejna rada ekspertów i jej konflikty interesów

We wrześniu 2022 roku powstała kolejna rada ekspertów (pierwsza to Rada Medyczna przy premierze - przyp.red.) - tym razem powołała ją do istnienia Naczelna Izba Lekarska.

Rada Ekspertów składa się z 21 osób. "Założeniem tej inicjatywy jest merytoryczne wzmocnienie głosu środowiska lekarskiego i działań samorządu związanych z ulepszaniem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz propagowaniem aktualnej wiedzy medycznej i opartych na niej rozwiązań." - jak informuje NIL.

Jeden z jej członków już zapowiada: "My każdego dnia w naszej pracy, spotykamy się dzisiaj z mnogością spraw, które wymagają różnego rodzaju opiniowania. Proszę zajrzeć do sieci, ile fake newsów się pojawia i jak są demolowane poglądy społeczeństwa przez fałszywe wiadomości. To musi być jakaś siła, która będzie to próbowała wyjaśniać."

Listy i apele PSNLiN - Kolejna rada ekspertów i jej konflikty interesów
Swego czasu redaktor Maciej Pawlicki apelował do premiera RP, przy którym działała pierwsza grupa osób nazywanych ekspertami: "Na 17 członków Rady Medycznej 12 jest w stanie konfliktu interesów czyli pobierało pieniądze od producentów szczepionek. BARDZO proszę Premiera,⁩ by naprawił błąd i wprowadził wymóg braku konfliktu interesów czyli zasięgał rady wyłącznie ekspertów niezależnych."
W swoim artykule na łamach tygodnika "Sieci" przedstawił szczegółowo sieć zależności finansowych od firm farmaceutycznych ówczesnych członków Rady Medycznej:
Wykazał jednoznacznie zależność finasową tzw."ekspertów" od producentów, który w czasie tzw. pandemii osiągnęli niebywałe zyski na sprzedaży swoich preparatów. Obnażając prawdę - skłonił społeczeństwo do zadania sobie niezwykle istotnego pytania - czy uwikłani finansowo "eksperci" wydają na pewno niezależne opinie?
Niestety, redaktorzy z mainstreamowych mediów, nie skorzystali z rady publicysty Macieja Pawlickiego i nadal nie zapraszają naprawdę niezależnych ekspertów do swoich programów.
Naczelna Izba Lekarska również nie wyciągnęła wniosków i pomija w swoich wyborach tak istotna informację, jak obecność/lub brak konfliktu interesów członków grupy, która nazywana Radą Ekspercką ma "nadawać również i planować trendy, które będą w najbliższych latach w medycynie polskiej.", jak informuje NIL na swojej stronie internetowej.
W związku z doświadczeniami ostatnich dwóch lat postanowiliśmy zapytać, jak wygląda sprawa konflików interesów wśród nowo namaszczonych ekspertów.
Uzyskana odpowiedź, niestety, nie napawa nadzieją:
Odpowiedź komentuje się sama.
Czy Naczelna Izba Lekarska jest godna zaufania, jeśli nie intersują ją okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zadań przez nowo powołanych z jej ramienia ekspertów?

Ostatnio dodane

Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005

Na konferencji prasowej w Sejmie RP posłowie Konfederacji poinformowali opinię publiczną o odrzuceniu Traktatu Pandemiczego WHO. Jednak jak podkreślił Włodzimierz Skalik prace nad traktatem miały tylko odwrócić uwagę od o wiele niebezpieczniejszych zmian wprowadzonych potajemnie w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR 2005.

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
Pokaż
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji ...

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji wyrażony został brak na zgody na groźne dla zdrowia, wolności i suwerenności Polaków plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II