Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

APEL O PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH KROKÓW W CELU WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I LECZNICZYCH OPARTYCH NA FAKTACH
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
APEL O PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH KROKÓW W CELU WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I LECZNICZYCH OPARTYCH NA FAKTACH

Apel został skierowany przez PSNLiN w dniu 5 listopada 2021 roku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz powołanej przez niego Rady Medycznej, Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Wzywamy do zaprzestania procederów, które pozbawiły już tak wiele osób życia i spowodowały pogorszenie stanu zdrowia w polskim społeczeństwie.

Żądamy weryfikacji dotychczasowych zaleceń w oparciu o aktualną wiedzę EBM zgodnie z przedstawionymi poniżej dowodami naukowymi i argumentami.

Warszawa, 5 listopada 2021 roku

APEL O PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH KROKÓW W CELU WPROWADZENIA

DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I LECZNICZYCH OPARTYCH NA FAKTACH

Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2002,spotkanie-z-ekspertami-na-temat-odpornosci-w-obliczu-pandemii-covid-19.html

Prezydent Andrzeja Duda już w listopadzie 2020 roku wziął udział w spotkaniu z ekspertami na temat roli witaminy D i innych czynników w procesie budowania odporności przeciw SARS-CoV-2.

Głos zabrali m.in. prof. Andrzej Horban, Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, Krajowy Konsultant ds. Chorób Zakaźnych, prof. Tadeusz Maliński, biotechnolog z Uniwersytetu Ohio (USA), prof. Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, prof. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz prof. Waldemar Priebe, członek sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. W debacie uczestniczyli także Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Krzysztof Saczka, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę zainicjowania kampanii o charakterze edukacyjnym o wpływie naszego stylu życia na zdrowie oraz o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3.

Rzeczywistość pokazała, że tylko na dyskusji w Państwa własnym gronie się skończyło… Po roku od tamtego spotkania nie została zainicjowana kampania o charakterze edukacyjnym o wpływie stylu życia na zdrowie ani żadna inna, która informowałaby społeczeństwo, jakie mamy możliwości podnoszenia poziomu odporności.

Zaś w pakiecie badań profilaktycznych 40+ - wprowadzonym podobno w celu poprawy stanu zdrowia Polaków - nie ma nawet badania poziomu witaminy D.

Pakiet badań dla kobiet obejmuje: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale.

Pakiet dla mężczyzn: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale oraz PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

"- Zakres badań jest bardzo szeroki - twierdził minister Niedzielski w radiowym programie Sygnały Dnia. - Chcemy zrobić swoisty skan zdrowia robiąc bardzo podstawowe badania po to, żeby dać przyczynek do tego, by po pierwsze tym zdrowiem się zainteresować, a po drugie - w przypadku wyników, które by niepokoiły - dalej drążyć."

Zaoferowane zestawy badań nie są jednak niczym innym jak podstawowymi badaniami, które może, a nawet - w uzasadnionych przypadkach powinien - zlecić lekarz rodzinny. Jednakże ze względu na Państwa politykę i przekaz medialny, lekarze rodzinni warunkują często dostęp do swoich usług - koniecznością wykonania testu w kierunku zakażenia SARSCov-2 lub przyjęciem preparatu genetycznego przeciw COVID 19.

Powyższym przekazem zaś minister Niedzielski wprowadza Polaków w błąd, ponieważ nie samo wykonanie badań powinno być sposobem na zainteresowanie się swoim zdrowiem. Medycyna sprzed "epoki kowidowej" uczyła, że leczy się pacjenta, a nie wyniki. Profilaktyka zaś polega na tym, aby interwencje profilaktyczne wprowadzać jeszcze przed wystąpieniem zaburzeń - również w wynikach badań laboratoryjnych. Więc po raz kolejny mamy do czynienia z pomyleniem definicji. Prawdziwa profilaktyka nie polega na wykonywaniu badań diagnostycznych. Państwo, niestety, poza zaoferowaniem powyższego pakietu badań - nie zapewniliście żadnej sensownej kampanii profilaktycznej dla polskiego społeczeństwa. A co gorsze - w proponowanym pakiecie pominęliście najistotniejszy i udowodniony fakt - rolę poziomu wit.D - która ma nie tylko olbrzymi wpływ na poziom odporności, ale i na ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji - w tym koronawirusowej - oraz na przebieg chorób nowotworowych, jakich mamy obecnie realną "pandemię".

Dowody na istotną rolę właściwego poziomu wit.D:

COVID-19 mortality risk correlates inversely with vitamin D3 status, and a mortality rate close to zero could theoretically be achieved at 50 ng/ml 25(OH)D3: Results of a systematic review and meta-analysis.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1.full-text

Wnioski:

Te dwa zestawy danych dostarczają mocnych dowodów na to, że niski poziom D3 jest raczej predyktorem niż efektem ubocznym infekcji. Pomimo trwających szczepień, zalecamy podniesienie poziomu 25(OH)D w surowicy do poziomu powyżej 50 ng/ml, aby zapobiec lub złagodzić nowe epidemie spowodowane mutacjami ucieczki lub zmniejszeniem aktywności przeciwciał.

New Study Found 80% of COVID-19 Patients Were Vitamin D Deficient

https://www.healthline.com/health-news/new-study-found-80-percent-of-covid-19-patients-were-vitamin-d-deficient

Nowe badanie, które dotyczyło 216 osób z COVID-19, wykazało, że 80 procent nie miało odpowiedniego poziomu witaminy D we krwi.

Badanie wykazało również, że osoby, które miały zarówno COVID-19, jak i niższy poziom witaminy D, miały również większą liczbę markerów stanu zapalnego, takich jak ferrytyna i D-dimer, które zostały powiązane ze słabymi wynikami COVID-19.

Inne badanie wykazało, że pacjenci z COVID-19, którzy mieli odpowiedni poziom witaminy D, mieli o 51,5% mniejsze ryzyko zgonu z powodu choroby i znacznie zmniejszone ryzyko powikłań.

Eksperci medyczni uważają, że utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D może pomóc niektórym osobom zmniejszyć ryzyko lub pomóc w wyzdrowieniu z ciężkiego COVID-19, chociaż potrzebne są dalsze testy.

Vitamin D and COVID-19: evidence and recommendations for supplementation | Royal Society Open Science

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201912

Wnioski:

wstępne doniesienia o powiązaniach z nasileniem COVID-19 u hospitalizowanych pacjentów a poziomem wit.D; podstawowe badania biologiczne wykazały rozległy wpływ witaminy D na układ odpornościowy leżący u podstaw różnych odpowiedzi przeciwwirusowych i przeciwzapalnych; stwierdzono zmiany w genach odpowiadających na witaminę D w limfocytach płuc od pacjentów z COVID-19.

Vitamin D Supplementation Associated to Better Survival in Hospitalized Frail Elderly COVID-19 Patients: The GERIA-COVID Quasi-Experimental Study

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3377/htm

Wnioski:

"Podsumowując, byliśmy w stanie zgłosić, wśród hospitalizowanych słabych starszych pacjentów z COVID-19, że regularna suplementacja witaminy D3 w bolusie wiązała się z mniej ciężkim COVID-19 i lepszym wskaźnikiem przeżycia. Suplementacja witaminą D3 może stanowić skuteczne, dostępne i dobrze tolerowane leczenie uzupełniające w przypadku COVID-19, którego częstość występowania dramatycznie wzrasta i dla której obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia. Potrzebne są dalsze duże prospektywne, preferencyjnie interwencyjne badania, aby potwierdzić, czy regularne uzupełnianie osób starszych witaminą D3 zapobiega wystąpieniu COVID-19 i/lub poprawia wyniki leczenia COVID-19; oraz czy bolus witaminy D3 w większej dawce podany po rozpoznaniu COVID-19 jest w stanie poprawić jego rokowanie."

W liście otwartym wysłanym do światowych rządów 21 grudnia 2020, 120 ekspertów w dziedzinie zdrowia, nauki i medycyny z Wielkiej Brytanii, USA i Europy potwierdziło, że istnieją wyraźne dowody naukowe na to, że witamina D zmniejsza zakażenia Covid-19, hospitalizacje i zgony.

Experts send Vitamin D and Covid-19 open letter to world's governments

https://www.nutraingredients.com/Article/2020/12/21/Experts-send-Vitamin-D-and-Covid-19-open-letter-to-world-s-governments

W świetle powyższych dowodów szczególne znaczenie ma zlikwidowanie niedoboru witaminy D i doprowadzenie go do poziomu 50 ng/ml, który chroni nie tylko przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19, ale także przed innym chorobami.

Jeszcze więcej badań potwierdza bowiem niezwykle istotną role, jaką odgrywa odpowiedni poziom witaminy D3 w zapobieganiu i leczeniu chorób nowotworowych.

Bogatą literaturę na ten temat znajdą Państwo w opracowaniach jednego z prelegentów międzynarodowej konferencji na temat witaminy D, jaka odbyła się w Warszawie w dniach 15-16 października 2021.

Zaprezentowano tam między innymi prezentacje, które znajdą Państwo tutaj:

Śmiertelność zostałaby zmniejszona o 40 procent, gdyby każdy miał 60 ng witaminy D - październik 2021 | WitaminaDWiki (vitamindwiki.com)

https://vitamindwiki.com/tiki-index.php?page_id=12988

Częstość występowania raka i zgony zmniejszone zarówno przez witaminę D, jak i UVB - Grant Oct 2021 | WitaminaDWiki (vitamindwiki.com)

https://vitamindwiki.com/tiki-index.php?page_id=12989

Czy członkowie Rady Medycznej przy Premierze RP uczestniczyli w powyższej - niezwykle istotnej konferencji? Jakie wnioski wyciągnęli z powyższych prezentacji?

Wzywamy do pilnego zmodyfikowania pakietu badań 40+ i poszerzenie go o badanie poziomu wit.D.

Wzywamy też do wprowadzenie wytycznych dla lekarzy rodzinnych (jak również lekarzy innych specjalności), które nie pozwolą im na ograniczanie udzielania świadczeń medycznych w zależności od wyniku testu w kierunku zakażenia SARSCov2 czy posiadania certyfikatu szczepień przeciw COVID19 ( a w przypadku pacjentów z objawami infekcji w taki sposób jest warunkowane udzielenie świadczenia w POZ zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 14 października 2021 r.).

Niedopuszczalne jest też wprowadzanie ograniczeń dla płatników składek zdrowotnych do korzystania ze świadczeń medycznych i programów profilaktycznych tylko wówczas, kiedy mają oni dostęp do internetu. Bowiem aby skorzystać z pakietu badań w ramach "Profilaktyka 40 PLUS", należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po uzupełnieniu ankiety automatycznie wystawiane jest e-skierowanie na odpowiedni pakiet badań. Badania można wykonać w placówkach, które realizują program "Profilaktyka 40 PLUS". Nie każda osoba może lub chce korzystać z IKP. Każdy zaś powinien mieć dostęp do programów finansowanych z budżetu Państwa, który tworzą nasze - obywateli - składki.

Dodając do powyższego:

- Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu, które Państwo rekomendują (https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu), wśród których czytamy m.in.

"Brak wiarygodnych danych dotyczących wpływu stosowania witaminy D na ryzyko zakażenia i przebieg choroby COVID-19. Ze względu na powszechny niedobór wit. D w populacji - szczególnie w okresie jesiennym i zimowym - oraz niewielkie ryzyko powikłań zaleca się stosowanie suplementacyjnej dawki wit. D do 2000 IU dziennie u dorosłych (do 4000 IU u osób powyżej 75 roku życia), zgodnie z zaleceniami suplementacji tej witaminy w populacji polskiej."

oraz Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, na dzień 26 kwietnia 2021,

wg których zalecane jest m.in. stosowanie paracetamolu, o którym wiadomo, że może pogarszać przebieg COVID19 (https://psnlin.pl/artykuly,paracetamol-i-niedobor-glutationu-a-objawy-i-zgony-na-covid-19,21,100.html), a niewskazane jest - wg powyższych zaleceń - stosowanie chociażby iwermektyny, ponieważ na podstawie jednego artykułu ze stycznia 2021 roku zaprzeczają Państwo licznym doniesieniom o jej skuteczności (https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/), czy amantadyny, pomimo że dr Bodnar, który wg swojej wiedzy i doświadczenia leczy nią skutecznie Polaków od wielu miesięcy, za co w Polsce jest prześladowany, ale docenia się jego doświadczenie za granicami naszej ojczyzny (https://nowiny24.pl/wlodzimierz-bodnar-z-przemysla-we-wloskim-senacie-opowiadal-o-amantadynie-i-leczeniu-covid19-jako-jedyny-lekarz-z-polski-zdjecia/ar/c1-15803446, https://nowiny24.pl/wlodzimierz-bodnar-z-przemysla-o-amantadynie-i-covid19-w-senacie-wloch-zapis-jego-wystapienia-wideo/ar/c1-15805502)

trudno nie odnieść wrażenia, że nie robią Państwo wszystkiego co w Państwa mocy, by skutecznie i bezpiecznie zapobiegać ciężkiemu przebiegowi COVID 19 i leczyć osoby zakażone wirusem SarsCov2.

A zamiast tego oferują im Państwo pulsoksymetry do obserwowania pogarszającego się stanu zdrowia w izolacji - izolacji przede wszystkim od leczenia i pomocy medycznej…

Wzywamy do zaprzestania procederów, które pozbawiły już tak wiele osób życia i spowodowały pogorszenie stanu zdrowia w polskim społeczeństwie.

Żądamy weryfikacji dotychczasowych zaleceń w oparciu o aktualną wiedzę EBM zgodnie z przedstawionymi powyżej dowodami naukowymi i argumentami.

Z poważaniem,

w imieniu członków PSNLIN

prezes PSNLiN

dr n.med. Dorota Sienkiewicz

Ostatnio dodane

Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005

Na konferencji prasowej w Sejmie RP posłowie Konfederacji poinformowali opinię publiczną o odrzuceniu Traktatu Pandemiczego WHO. Jednak jak podkreślił Włodzimierz Skalik prace nad traktatem miały tylko odwrócić uwagę od o wiele niebezpieczniejszych zmian wprowadzonych potajemnie w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR 2005.

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
Pokaż
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji ...

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji wyrażony został brak na zgody na groźne dla zdrowia, wolności i suwerenności Polaków plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II