Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Wniosek PSNLiN do Polskiej Akademii Nauk o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie niżej wskazanych informacji publicznych, związanych z "Apelem w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022" (stanowisko nr 17 z 20 lipca 2021 r.)" - dalej: "apel", opublikowanym na stronie www Polskiej Akademii Nauk, przez zespół ds. COVID-19, działający przy Prezesie PAN - dalej: "zespół".

1. Czy treść zaleceń i postulatów zespołu, w tym:

a) "niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, szczególnie w okresach jej nasilenia" oraz

b) "Jeżeli kolejna fala zachorowań stanie się wysoka i konieczne będzie wdrożenie nauczania hybrydowego (częściowo tradycyjnego, a częściowo on-line), w domach powinni pozostać przede wszystkim uczennice i uczniowie niezaszczepieni."

została zaopiniowaniu, przed opublikowaniem apelu, co do ich zgodności z obowiązującym prawem?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej - wnoszę o udostępnienie treści sporządzonych opinii, odnoszących się do tej kwestii.

2. Czy treść apelu została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków zespołu?

Jeżeli nie - ilu członków zespołu było za, ilu przeciw, ilu wstrzymało się, a ilu stanowisko nie jest znane?

3. Czy przed opublikowaniem na stronach www Polskiej Akademii Nauk treści apelu, taka dokładnie treść apelu, jak opublikowana na stronie www PAN, została przedłożona wszystkim członkom zespołu do akceptacji ? Kiedy i w jakiej formie?

4. Czy zespół, przed opublikowaniem apelu, dysponował analizami, uzasadniającymi ocenę, że ogniska zakażeń (w szkołach) wynikały na jesieni 2020 cyt. "w dużym stopniu z niewprowadzenia właściwych zabezpieczeń"?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie powyższych analiz.

5. Wnosimy o udostępnienie analiz na podstawie jakich na dzień sporządzenia apelu tj. 20 lipca 2021r., sformułowano opinię o: "nieuchronnie zbliżającej się czwartej fali zakażeń".

6. Wnosimy o udostępnienie analiz, na jakich oparł się zespół, zalecając:

a) noszenie maseczek w szkołach

b) dezynfekcję

c) podział uczniów na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu.

7. Wnosimy o udostępnienie badań i analiz, jakie rozważał zespół, w zakresie wpływu rekomendowanych działań na zdrowie psychiczne dotkniętych nimi dzieci, rodziców i personelu szkół.

8. Wnosimy o wskazanie i udostępnienie materiałów, na podstawie których zespół sformułował opinię, że cyt: "mamy skuteczną ochronę przeciw COVID-19. Są nimi szczepionki".

9. Czy zespół formułując ocenę, że wśród osób poniżej 18 roku życia są takie, które mogą przechodzić COVID-19 bardzo ciężko i szczepienie ratuje ich życie i zdrowie dysponował pełnymi danymi o takich przypadkach w Polsce za okres 2020 i do końca pierwszego półroczna 2021 r.?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie tych danych.

10. Czy zespół formułując zalecenie szczepienia dzieci poniżej 18 roku życia dokonał analiz korzyści-ryzyko dla tej grupy wiekowej?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie treści tych analiz.

11. Czy zespół formułując zalecenie szczepienia dzieci poniżej 18 roku życia zapoznał się z zaleceniami w tym zakresie przyjętymi w innych krajach, w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii?

12. Czy zespół rozważał, jako alternatywny, scenariusz pozostawienia funkcjonowania szkół na zasadach, jak przed 2020 r., bez stosowania jakichkolwiek środków profilaktycznych?

Wnoszę o udostępnienie informacji :

pocztą elektroniczną na podany na wstępie adres e-mail tj. biuro@psnlin.pl

preferowany format plików: pdf

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176).

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu przez Polską Akademię Nauk w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych będzie Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) przy pl. Defilad 1.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować:

2.1. listownie - pisząc na nasz adres korespondencyjny,

2.2. mailowo - wysyłając wiadomość na adres iod@pan.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 7 RODO. Celem jest prowadzenie postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.

4. Dane osobowe możemy udostępniać:

4.1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

4.2. operatorom pocztowym dostarczającym korespondencję,

4.3. organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy kontroli).

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. W dowolnym momencie można też wycofać swoją zgodę.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9. Dane archiwizujemy zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polskiej Akademii Nauk.

Z poważaniem,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.