Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

STOP DZIENNIKARSKIEJ NIERZETELNOŚCI I MANIPULACJI!
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
STOP DZIENNIKARSKIEJ NIERZETELNOŚCI I MANIPULACJI!

ODPOWIEDŹ PSNLiN NA PRZYKŁAD DZIENNIKARSKIEJ NIERZETELNOŚCI I MANIPULACJI w artykule Pani Grażyny J. Leśniak
opublikowanym na portalu prawo.pl

https://www.prawo.pl/kadry/co-dalej-z-poselskim-projektem-o-weryfikacji-szczepien,512683.html

Niniejszym dołączamy się do protestu uczestników publicznych wysłuchań sejmowych i żądamy natychmiastowego sprostowania podanej w artykule nieprawdy, jakoby nie były reprezentowane tam środowiska medyczne.
Dla przypomnienia: w imieniu PSNLIN w wysłuchaniu w dn. 5.01.22. wzięło udział 3 praktykujących lekarzy z tytułem doktora nauk medycznych.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców


Poniżej publikujemy 4 inne odpowiedzi na publikację Pani. G.Leśniak:
adwokata- Pana K. Wozikowskiego (1),

Prezesa Fundacji Nowe Spectrum- Pana G.Płaczka (2),

Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach- Pani J.Sochy (3),

oraz Prezesa Stowarzyszenia służb mundurowych "Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń" Pana Jakuba Kuśpita (4).

(1)
Szanowna Pani, w artykule dziś opublikowanym na portalu http://prawo.pl, ">prawo.pl, znajdującym się pod linkiem https://www.prawo.pl/kadry/co-dalej-z-poselskim-projektem-o-weryfikacji-szczepien,512683.html ">https://www.prawo.pl/kadry/co-dalej-z-poselskim-projektem-o-weryfikacji-szczepien,512683.html, który został podpisany przez Panią jako autora, padają dwa stwierdzenia:

"Wystąpienia antyszczepionkowców zdominowały środowe wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców.
Zabrakło głosów środowisk medycznych i pracodawców."

Oba stwierdzenia są w sposób oczywisty niezgodne z faktami. Są po prostu nieprawdziwe. Oprócz tego, że nazywanie obywateli o innych poglądach "antyszczepionkowcami" godzi w rozum i godność dziennikarza, to warsztat i etyka dziennikarska nakazywałyby weryfikowanie podawanych przez siebie informacji.

Proszę zatem przejść na https://www.facebook.com/wRealu24pl/videos/1125607461519013 ">https://www.facebook.com/wRealu24pl/videos/1125607461519013 obejrzeć relację z wysłuchania, a następnie napisać sprostowanie do swojego artykułu, że wysłuchanie publiczne zdominowały osoby zdecydowanie sprzeciwiające się przymusowi szczepień (nie żadni "antyszczepionkowcy"), a wśród nich byli przedstawiciele środowisk medycznych i pracodawców:
Pracodawcy:
1. Ewa Gutkowska - członek zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej
2. Jacek Czauderna - prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej
3. Robert Lisicki - Konfederacja Lewiatan

Lekarze:
1. dr Piotr Rubas
2. dr Katarzyna Ratkowska
4. dr Marcin Sowiński
5. dr n. med. Dorota Sienkiewicz
6. dr n. med. Beata Wrodycka - Żytkowska
7. dr n. med. Andrzej Żytkowski

środowisko medyczne reprezentował także dr n. med. Piotr Witczak.

Konrad Wozikowski - Adwokat

(2)
Szanowna Pani Grażyno,
w nawiązaniu do otrzymanej przez Panią informacji od Pana Mecenasa Konrada Wozikowskiego dot. nieprawdziwych informacji opublikowanych przez Panią w dniu 05.01.2022. pod linkiem:
https://www.prawo.pl/kadry/co-dalej-z-poselskim-projektem-o-weryfikacji-szczepien,512683.html ">https://www.prawo.pl/kadry/co-dalej-z-poselskim-projektem-o-weryfikacji-szczepien,512683.html, iż:

"Wystąpienia antyszczepionkowców zdominowały środowe wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców."
"Zabrakło głosów środowisk medycznych i pracodawców."

zwracam się także ja - w imieniu Fundacji Nowe Spektrum - z żądaniem napisania sprostowania do swojego artykułu. Wysłuchanie publiczne zdominowały osoby zdecydowanie sprzeciwiające się przymusowi szczepień - a NIE "antyszczepionkowcy", a wśród mówców byli przedstawiciele środowisk medycznych i pracodawców (o czym wspomina Pan Mecenas).

Uzasadnienie wniosku i żądania sprostowania artykułu prasowego:

Artykuł w przekonaniu Fundacji uchybia zasadom prawa prasowego, bowiem został sporządzony z naruszeniem staranności i rzetelności dziennikarskiej.

Zgodnie z art.6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest już pogląd, że "szczególna staranność i rzetelność dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania źródła takiej informacji - powinna obligować go do sprawdzenia jej za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okoliczności" (wyr. SN z dnia 28 października 2001 r., V KKN 171/98, OSN 2001, nr 3-4, poz. 31; post. SN z dnia 17 października 2001 r., IV KKN 165/97, OSN 2002, nr 3-4, poz. 28; post. SN z dnia 17 października 2002 r., IV KKN 634/99, OSN 2003, nr 3-4, poz. 33; uzasadnienie uchw. Składu 7 sędziów SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSN 2005, nr 7-8, poz. 114).

"Obowiązek zachowania przez dziennikarza szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów oznacza kwalifikowaną staranność i rzetelność, a przez zachowanie szczególnej staranności rozumie się konieczność sprawdzania zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości, co zdaje się mieścić w zwykłych obowiązkach dziennikarskich" (wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., II CK204/03). "Na etapie wykorzystania materiałów prasowych istotne jest przede wszystkim wszechstronne, a nie selektywne przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okoliczności i nie działanie "pod z góry założoną tezę" (wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2008 r., I Aca 245/08).

Powyższe orzeczenia potwierdzają także jednolite poglądy przedstawicieli prawa prasowego, którzy podkreślają, że "wypracowane w praktyce dziennikarskiej zasady nakazują w imię staranności zbierania i wykorzystywania materiałów prasowych zweryfikowanie ich treści u osób, których dotyczą, oraz w co najmniej jeszcze jednym dodatkowym źródle. Na dziennikarzu ciąży też obowiązek zachowania obiektywizmu w publikacjach. Dziennikarz nie powinien dopuścić do tego, by obraz wydarzeń został przekazany do społecznego obiegu przez zainteresowane strony, w szczególności gdy pozostają one w konflikcie. W konsekwencji bowiem rzetelna informacja zostałaby zastąpiona propagandą" (E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Oficyna, 2010, wyd. III.).

Tymczasem w/wym. artykuł uchybia przedstawionym powyżej standardom. Przedstawione w nim informacje są bowiem nieprawdziwe i nieścisłe. O wyjątkowym braku rzetelności dziennikarskiej świadczy podanie nieprawdy. Artykuł jest dla mnie szczególnie krzywdzący - godzi w autorytet, wiarygodność i sensowność moich społecznych działań.

Artykuł jest również szkodliwy społecznie, ponieważ zamiast upowszechniać problem dyskryminacji sanitarnej w Polsce, deprecjonuje takie podejście i godzi w dobre imię ludzi, którym zależy na zachowaniu tego, z czego powinniśmy być dumni i co cywilizowane narody chronią.


Stąd też proszę o jak najszybszą publikację sprostowania artykułu prasowego i poinformowanie mnie drogą mailową o linku, pod którym zostało opublikowane sprostowanie.
Żądanie sprostowania zostanie także wysłane tradycyjną drogą (w formie pisemnej) na adres:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33,
01-208 WarszawaZ wyrazami szacunku,
Grzegorz Płaczek
Prezes Fundacji Nowe Spektrum(3)
Podpisuję się pod poniższymi żądaniami sprostowania dodając kilka zdań uzasadnienia.
Wszystkie organizacje biorące udział w konferencji prasowej oraz wysłuchaniu publicznym są prowolnościowe.
Do szczepień natomiast zniechęca przymus, segregacja i dyskryminacja, cenzura, brak kontroli państwowej nad bezpieczeństwem systemu ochrony zdrowia i powszechnie podawanych preparatów szczepionkowych.
Ogólnopolskie Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP również nie identyfikuje się z określeniem ruch antyszczepionkowy, co jest wyjaśnione na naszej stronie. https://stopnop.com.pl/stopnop/ ">https://stopnop.com.pl/stopnop/

Z poważaniem,
Justyna Socha
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach(4)

Szanowna Pani Grażyno,

w nawiązaniu do otrzymanych informacji od Pana Mecenasa Konrada Wozikowskiego oraz od Pana Grzegorza Płaczka
Prezesa Fundacji Nowe Spektrum dot. nieprawdziwych informacji opublikowanych przez Panią w dniu 05.01.2022. pod linkiem:
https://www.prawo.pl/kadry/co-dalej-z-poselskim-projektem-o-weryfikacji-szczepien,512683.html, iż:

"Wystąpienia antyszczepionkowców zdominowały środowe wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców."
"Zabrakło głosów środowisk medycznych i pracodawców."


zwracamy się także i my - Zarząd Stowarzyszenia BRONIMY MUNDURU - DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - z żądaniem napisania sprostowania do swojego artykułu. Wysłuchanie publiczne zdominowały osoby zdecydowanie sprzeciwiające się przymusowi szczepień - a NIE "antyszczepionkowcy", a wśród mówców byli przedstawiciele środowisk medycznych i pracodawców (o czym wspomina Pan Mecenas).

Pragniemy Panią poinformować, że żołnierze są regularnie szczepieni podczas swojej całej służby zawodowej.

Program szczepień obejmuje obowiązkowo szczepionki ochronne przeciw:

*TĘŻCOWI
*BŁONICY
*DUROWI BRZUSZNEMU
*WŚCIEKLIŹNIE
*WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B
*WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU A
*KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
*JAPOŃSKIEMU ZAPALENIU MÓZGU
*zakażeniom wywoływanym przez DWOINKĘ ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH GRUPY C
*zakażeniom wywoływanym przez DWOINKĘ ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH GRUPY B
*zakażeniom wywoływanym przez DWOINKĘ ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH GRUPY A, C, Y, W 135
*ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE
*OSPIE WIETRZNEJ
*POLIOMYELITIS
*GRYPIE SEZONOWEJ
*ŻÓŁTEJ GORĄCZCE
*WĄGLIKOWI, CHOLERZE, OSPIE PRAWDZIWEJ, JADOWI KIEŁBASIANEMU

Jak wynika z powyższego, nie jesteśmy grupą "antyszczepionkowców" !


Stąd też prosimy o jak najszybszą publikację sprostowania artykułu prasowego i poinformowania nas drogą mailową o linku, pod którym zostało opublikowane sprostowanie.

Z wyrazami szacunku,

Kuśpit Jakub
Dziubczyńska Agnieszka

Listy_apele_PSNLiN-Stop_dziennikarskiej_manipulacji_w_prawo_pl

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.