Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Sąd stwierdza bezprawność odmowy udostępnienia uchwały komisji bioetycznej dot. badań szczepionek przeciwko covid19 na dzieciach

Sąd potwierdza, że Komisja Bioetyczna bezzasadnie nie chce ujawnić swojej uchwały dot. zgody na prowadzenie badań klinicznych na dzieciach z użyciem produktu mRNA Pfizer’a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 października 2022 r. (II SAB 874/21) zobowiązał Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie do rozpatrzenia wniosku PSNLIN o ujawnienie treści uchwały tej Komisji, którą to Komisja zgodziła się w 2021 r., aby Pfizer prowadził badania swojego "produktu przeciwko covid-19" (kandydata na szczepionkę RNA), na dzieciach młodszych niż 12 lat.

listy i apele psnlin wojewódzki sąd administracyjny komisja bioetyczna musi ujawnić na wniosek psnlin treść uchwały

Pobierz grafikę i wyślij znajomym

Komisja Bioetyczna twierdziła, że taka uchwała nie jest "informacją publiczną" i stanowi "tajemnicę przedsiębiorstwa" spółki Pfizer - dlatego nie podlega udostępnieniu.

Sąd nie zgodził się z tą argumentacją podkreślając, że żądana informacja stanowi informację publiczną, a treść takiego dokumentu, odnosi się do badań klinicznych, których prowadzenie wiąże się z obowiązkiem władz ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP), jak i w tym wypadku - musi być ocenione pod kątem wywiązywania się bądź nie, przez Państwo Polskie, z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia "szczególnej" ochrony małoletnim (art. 68 ust. 3 Konstytucji RP).

Poniżej pełna treść wyroku z uzasadnieniem:

Wersja w PDF.

Nasuwa się pytanie, jak wiele jeszcze bezzsadnych decyzji zostało podjętych w przeciągu trwania tzw.pandemii?

O ujawnienie treści zgody KOmisji Bioetycznej wnioskowaliśmy we wrześniu 2021:

Niestety, nie udało nam się uzyskać treści decyzji, a jedynie lakoniczną odpowiedź, że wydana decyzja była pozytywa, a podjęta została przez 11 osób (spośród 15 członków komisji), wśród których aż cztery osoby nie były lekarzami:

Członkami komisji bioetycznej w tamtym czasie byli:

lek. Piotr Winciunas - biegły sądowy, internista

lek. Marek Stopiński - internista, nefrolog

dr n. med. Michał Stępka - gastrolog, diabetolog, internista

dr n. med Joanna Romejko-Jarosińska - internista, onkolog

mgr farm. Elżbieta Przymus - Góralczyk

mgr Renata Piasecka - Krawczyk - pielęgniarka

lek. Marek Pawliszak - internista

prof. dr n. med. Magdalena Marczyńska - z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Rafał Machowicz - adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM

dr n. med. Rafał Kieszek - specjalista chirurgii ogólnej, transplantolog kliniczny, lekarz medycyny estetycznej

lek. Barbara Dobies-Krześniak - lekarz rehabilitacji medycznej

dr hab. n. med. Paweł Balsam - kardiolog, internista

adwokat Radosław Tymiński - sekretarz

ks. dr hab. Dariusz Pater - Zastępca Przewodniczącego - polski duchowny i dr hab. nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bioetyk, psychoonkolog

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk - przewodniczący komisji - endokrynolog, internista, nefrolog

Jak łatwo zauważyć tylko jeden z członków posiada specjalizację z pediatrii, nie posiadamy wiedzy, czy w/w lekarz brał udziałw podejmowaniu decyzji o wydaniu pozytywnej opinii.

Podjęliśmy dalsze kroki, aby jednak uzyskać pełną odpowiedź na zadane przez nas pytania, tym razem komisja bioetyczna zasłoniła się "tajemnicą przedsiębiorcy" (czyżby interes producenta był ważniejszy niż dobro polskich dzieci?):

Nie uzyskawszy pełnej odpowiedzi na złożony przez nas wniosek o udzielenie informacji publicznej, złożyliśmy skargę na bezczynnośc kkomisji bioetycznej, której efektem jest prezentowany na wstępie wyrok.Pobierz grafikę i wyślij znajomym

Listy_i_apele_PSNLiN-komisja_bioetyczna_musi_ujawnić_treść_uchwały_zezwalającej_na_eksperymenty_medyczne_na_dzieciach-1

Ostatnio dodane

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców PSNLiN w sprawie WHO
Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców PSNLiN w sprawie WHO
Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców PSNLiN w sprawie WHO

PSNLiN śledząc uważnie sposób procedowania Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) oraz Traktatu Antypandemicznego, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie oba dokumenty niosą dla suwerenności podejmowania decyzji zdrowotnych przez Polskę oraz dla przyszłości pokoleń Polaków (vide materiały zamieszczone na stronie PSNLiN), pilnie oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia pełnej informacji zawierającej:

Wolne rodniki a przewlekłe stany zapalne organizmu cz 1 - Prof. Krystyna Lisiecka-Opalko PSNLiN
Wolne rodniki a przewlekłe stany zapalne organizmu cz 1 - Prof. Krystyna Lisiecka-Opalko PSNLiN
Wolne rodniki a przewlekłe stany zapalne organizmu cz 1 - Prof. Krystyna Lisiecka-Opalko PSNLiN

Organizm składa się z miliardów komórek tworzących poszczególne narządy. Każda komórka zaopatruje nas w energię poprzez reakcje biochemiczne zachodzące w mitochondriach. Reakcje te stanowią podstawę procesów życiowych. Za przemiany energetyczne w mitochondriach odpowiedzialnych jest pięć kompleksów białkowych, składających się na łańcuch oddechowy. Każdy z nich wymaga dowozu odpowiednich witamin, enzymów, pierwiastków, aminokwasów.

Wolne rodniki a przewlekłe stany zapalne organizmu cz 2 - Prof. Krystyna Lisiecka-Opalko PSNLiN
Wolne rodniki a przewlekłe stany zapalne organizmu cz 2 - Prof. Krystyna Lisiecka-Opalko PSNLiN
Wolne rodniki a przewlekłe stany zapalne organizmu cz 2 - Prof. Krystyna Lisiecka-Opalko PSNLiN

W literaturze wolne rodniki opisywane są głównie jako reaktywne formy tlenu jak i reaktywne formy azotu. Jednak jest ich znacznie więcej i zaliczyć tu należy rodnik hydroksylowy, anionorodnik ponadtlenkowy, lipidowy rodnik nadtlenkowy. Są też substancje, które nie są wolnymi rodnikami ale powodują utlenianie, tak jak ozon, nadtlenek wodoru, kwas podchlorawy, kwas azotawy i wiele innych opisywanych w literaturze biochemicznej. Substancje te mogą stać się prekursorami wolnych rodników.

OCENA ZASADNOŚCI MASOWEJ IZOLACJI (KWARANTANNY) SPOŁECZEŃSTWA PODCZAS TZW. PANDEMII COVID-19
OCENA ZASADNOŚCI MASOWEJ IZOLACJI (KWARANTANNY) SPOŁECZEŃSTWA PODCZAS TZW. PANDEMII COVID-19
OCENA ZASADNOŚCI MASOWEJ IZOLACJI (KWARANTANNY) SPOŁECZEŃSTWA PODCZAS TZW. PANDEMII COVID-19

Postawy obywatelskie polegające na sprzeciwie wobec izolacji społecznej, zdalnemu nauczaniu, zamykaniu szkół czy jakimkolwiek formom istotnego zakłócania funkcjonowania edukacji i opieki zdrowotnej w okresie pandemii covid-19 nie tylko nie były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ale były uzasadnione naukowo i ukierunkowane na ochronę zdrowia publicznego. Instytucje rządowe realizując politykę sanitarną w okresie pandemii covid-19 nie opierały się na rzetelnych dowodach naukowych, posługiwały się diagnostyką rodzącą uzasadnione naukowo wątpliwości, uzasadniały swoje działania statystyką, która drastycznie zawyżała przypadki zakażeń i zgonów z powodu infekcji SARS-CoV-2, oraz nie przedstawiły rzetelnych analiz, z których jednoznacznie wynikałoby, że korzyści z kwarantanny i innych NPI przewyższają szeroki repertuar szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.