Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Profilaktyka i leczenie

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19

Nasze apele - kierowane do decydentów - związane z uwzględnieniem tak ważnej roli witaminy D3, jaką odgrywa w profilaktyce i leczeniu, pozostają bez reakcji.

W polskich oficjalnych schematach leczenia COVID-19, nie uwględnia się wykonywania badania poziomu wit.D3 ani jej suplementacji.

Lekarze praktycy - zdający sobie sprawę ze znaczenia tej witaminy w organizmie człowieka - sprawdzają jej poziom i jednocześnie obserwują ogromne niedobory w polskiej populacji.

Czy brak reakcji Ministra Zdrowia na informacje, jakie dostarczamy na temat roli i skuteczności wit.D3 w profilaktyce i leczeniu tej i innych infekcji, oznacza brak zainteresowania zdrowiem Polaków?

Poniżej kolejne badania potwierdzjące, że wit.D3 ma znaczenie. Tym większe, że jej działanie nie ogranicza się tylko do modulacji systemu odpornościowego, lecz ma charakter plejotropowy.

"Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study".

Entrenas Castillo M, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, Alcalá Díaz JF, López Miranda J, Bouillon R, Quesada Gomez JM.

J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct;203:105751. doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105751. Epub 2020 Aug 29.

PMID: 32871238 Free PMC article. Clinical Trial.

Wyniki:

Spośród 50 pacjentów leczonych kalcyfediolem jeden wymagał przyjęcia na OIOM (2%), podczas gdy z 26 nieleczonych pacjentów 13 wymagało przyjęcia (50 %). Jednowymiarowy szacunek ryzyka dla OIT u pacjentów leczonych kalcyfediolem w porównaniu z bez leczenia kalcyfediolem: 0,02 (95% CI 0,002-0,17). Wielowymiarowy szacunkowy iloraz szans dla OIT u pacjentów leczonych kalcyfedolem w porównaniu z OIOM bez kalcyfediolu (skorygowany o nadciśnienie tętnicze i T2DM): 0,03 (95% CI: 0,003-0,25). Spośród pacjentów leczonych kalcyfediolem żaden nie zmarł, a wszyscy zostali wypisani, bez komplikacji. 13 pacjentów nieleczonych kalcyfediolem, którzy nie zostali przyjęci na OIOM, zostało wypisanych. Spośród 13 pacjentów przyjętych na OIOM dwóch zmarło, a pozostałych 11 zostało wypisanych.

Konkluzja:

Nasze badanie pilotażowe wykazało, że podanie dużej dawki kalcyfediolu lub 25-hydroksywitaminy D, głównego metabolitu układu hormonalnego witaminy D, znacznie zmniejszyło potrzebę leczenia OIOM pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu udowodnionego COVID-19. Wydaje się, że kalcyfediol jest w stanie zmniejszyć nasilenie choroby, ale większe badania z odpowiednio dobranymi grupami będą wymagane, aby wykazać ostateczną odpowiedź.

Calcifediol Treatment and COVID-19-Related Outcomes.

Nogues X, Ovejero D, Pineda-Moncusí M, Bouillon R, Arenas D, Pascual J, Ribes A, Guerri-Fernandez R, Villar-Garcia J, Rial A, Gimenez-Argente C, Cos ML, Rodriguez-Morera J, Campodarve I, Quesada-Gomez JM, Garcia-Giralt N.

J Clin Endocrinol Metab. 2021 Sep 27;106(10):e4017-e4027. doi: 10.1210/clinem/dgab405.

PMID: 34097036 Free PMC article.

Wyniki:

Leczenie w OIOM-ie było było konieczne u 102 (12,2%) uczestników. Spośród 447 pacjentów leczonych kalcyfediolem przy przyjęciu, 20 (4,5%) wymagało leczenia w OIOM, w porównaniu do 82 (21%) z 391 nieleczonych (P < 0,001). Regresja logistyczna leczenia kalcyfediolem przy przyjęciu na OIOM, skorygowana o wiek, płeć, zlinearyzowany poziom 25-hydroksywitaminy D na początku badania i choroby współistniejące wykazały, że leczeni pacjenci mieli zmniejszone ryzyko konieczności wymagania hospitalizacji w OIOM (iloraz szans [OR] 0,13; 95% CI 0,07-0,23). Ogólna śmiertelność wynosiła 10%. W analizie zamiaru leczenia 21 (4,7%) z 447 pacjentów leczonych kalcyfediolem przy przyjęciu zmarło w porównaniu do 62 pacjentów (15,9%) z 391 nieleczonych (P = 0,001). Skorygowane wyniki wykazały zmniejszone ryzyko śmiertelności z OR 0,21 (95% CI, 0,10-0,43). W drugiej analizie uzyskany OR wynosił 0,52 (95% CI, 0,27-0,99).

Konkluzja:

U pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 leczenie kalcyfediolem znacznie zmniejszyło przyjęcie na OIOM i śmiertelność.

Calcifediol Treatment and Hospital Mortality Due to COVID-19: A Cohort Study.

Alcala-Diaz JF, Limia-Perez L, Gomez-Huelgas R, Martin-Escalante MD, Cortes-Rodriguez B, Zambrana-Garcia JL, Entrenas-Castillo M, Perez-Caballero AI, López-Carmona MD, Garcia-Alegria J, Lozano Rodríguez-Mancheño A, Arenas-de Larriva MDS, Pérez-Belmonte LM, Jungreis I, Bouillon R, Quesada-Gomez JM, Lopez-Miranda J.

Nutrients. 2021 May 21;13(6):1760. doi: 10.3390/nu13061760.

PMID: 34064175 Free PMC article. Clinical Trial.

Wyniki:

Łącznie 537 pacjentów było hospitalizowanych z powodu COVID-19 (317 mężczyzn (59%), mediana wieku, 70 lat), a 79 (14,7%) otrzymało leczenie kalcyfediolem. Ogólnie rzecz biorąc, śmiertelność wewnątrzszpitalna w ciągu pierwszych 30 dni wynosiła 17,5%. OR zgonu u pacjentów otrzymujących kalcyfediol (śmiertelność 5%) wynosiła 0,22 (95% CI, 0,08 do 0,61) w porównaniu z pacjentami nieotrzymującymi takiego leczenia (śmiertelność 20%; p < 0,01). Pacjenci, którzy otrzymywali kalcyfediol po przyjęciu, częściej niż ci, którzy nie otrzymywali leczenia, mieli współwystępowanie i niższy wskaźnik WYNIKU CURB-65 dla ciężkości zapalenia płuc ≥ 3 (jeden punkt dla każdego splątania, mocznik > 7 mmol / L, częstość oddechów ≥ 30 / min, skurczowe ciśnienie krwi < 90 mm Hg lub rozkurczowe ciśnienie krwi ≤ 60 mm Hg, i wiek ≥ 65 lat), zespół ostrej niewydolności oddechowej (umiarkowany lub ciężki), białko c-reaktywne, przewlekła choroba nerek i azot mocznikowy we krwi. W wielowymiarowym modelu regresji logistycznej, dostosowującym się do czynników zakłócających, stwierdzono istotne różnice w śmiertelności u pacjentów otrzymujących kalcyfediol w porównaniu z pacjentami, którzy go nie otrzymywali (OR = 0,16 (95% CI 0,03 do 0,80).

Konkluzja:

Wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 leczenie kalcyfediolem, w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymywali kalcyfediolu, było istotnie związane z niższą śmiertelnością wewnątrzszpitalną w ciągu pierwszych 30 dni. Projekt obserwacyjny i wielkość próby mogą ograniczać interpretację tych ustaleń.

Treatment With 25-Hydroxyvitamin D3 (Calcifediol) Is Associated With a Reduction in the Blood Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Marker of Disease Severity in Hospitalized Patients With COVID-19: A Pilot Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blinded Clinical Trial.

Maghbooli Z, Sahraian MA, Jamalimoghadamsiahkali S, Asadi A, Zarei A, Zendehdel A, Varzandi T, Mohammadnabi S, Alijani N, Karimi M, Shirvani A, Holick MF.

Endocr Pract. 2021 Dec;27(12):1242-1251. doi: 10.1016/j.eprac.2021.09.016. Epub 2021 Oct 13.

PMID: 34653608 Free PMC article. Clinical Trial.

Wyniki:

Łącznie 106 hospitalizowanych pacjentów, którzy mieli krążący 25 (OH) D3 stężenie <30 ng/ml włączono do tego badania. W ciągu 30 i 60 dni 76,4% (26 z 34) i 100% (24 z 24) pacjentów, którzy otrzymali 25 (OH) D3 miało wystarczający poziom krążącego 25(OH)D3, podczas gdy ≤12,5% pacjentów w grupie placebo miało wystarczającą ilość krążącego 25 (OH) D3 koncentracja podczas 2-miesięcznej obserwacji. Zaobserwowaliśmy ogólną niższą tendencję do hospitalizacji, czasu trwania hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii, potrzeby pomocy respiratora i śmiertelności w grupie otrzymujacej 25 (OH) D3 w porównaniu z grupą placebo, ale różnice nie były statystycznie istotne. Leczenie doustnym 25(OH)D3 wiązało się ze znacznym zwiększeniem odsetka limfocytów i zmniejszeniem stosunku neutrofili do limfocytów u pacjentów. Niższy stosunek neutrofili do limfocytów był istotnie związany ze zmniejszonymi ilością dni hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii i śmiertelnością.

Konkluzja:

Nasza analiza wykazała, że doustne podanie 25(OH)D3 było w stanie skorygować niedobór /niewydolność witaminy D u pacjentów z COVID-19, co spowodowało poprawę funkcji odpornościowych poprzez zwiększenie odsetka limfocytów krwi. Randomizowane kontrolowane badania z większą próbą i wyższą dawką 25 (OH) D3 może być potrzebny do potwierdzenia potencjalnego działania 25(OH)D3 w sprawie zmniejszenia wyników klinicznych u pacjentów z COVID-19.

Opracowała: lek.Ewelina Gierszewska

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.