Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

"Szczepionki" przeciw COVID-19

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Naturalnie nabyta odporność chroni przed ciężkim COVID po reinfekcji: dane statystyczne z Kataru

Niedawne badanie przeprowadzone przez Abu-Raddad i wsp., opublikowane w dawniej szanowanym New England Journal of Medicine [1], pokazuje, że nabyta odporność na COVID działa tak samo, jak w przypadku innych wirusów układu oddechowego: zapewnia względną ochronę przed reinfekcją i silną ochrona przed ciężką chorobą lub śmiercią.

Badanie przeprowadzono na dużej kohorcie około 260 000 osób nieszczepionych* i wykorzystano rozsądne wartości odcięcia dla diagnostycznego testu PCR. Miało również ostrożny projekt statystyczny, aby skorygować różne czynniki złożone, w tym choroby współistniejące i zmiany w mieszance wariantów wirusa między pierwszą a drugą infekcją.

Kluczowe wnioski:

1. Reinfekcje były rzadkie - ogółem było 1304 przypadków, co stanowi około 0,5% wszystkich osób włączonych do badania.

2. Spośród 1304 pacjentów z reinfekcją tylko 4 zostało przyjętych do szpitala; żaden z nich nie wymagał leczenia na OIT, żaden też nie zmarł.

3. W grupie kontrolnej pacjentów z pierwotnymi zakażeniami 158 z 6095 osób wymagało przyjęcia do szpitala; 28 z nich otrzymało intensywną opiekę, a 7 zmarło.

Wyraźna różnica w nasileniu choroby między pierwszą a drugą infekcją sugeruje, że przynajmniej pierwsza diagnoza PCR była w większości przypadków prawdziwie dodatnia (a nie fałszywie dodatnia); w przeciwnym razie nie powinniśmy oczekiwać żadnej różnicy w odporności ochronnej między tymi dwiema grupami. Ponieważ przez cały czas stosowano te same procedury PCR, możemy założyć, że druga diagnoza również była poprawna, chociaż pożądana byłaby dodatkowa weryfikacja za pomocą sekwencjonowania DNA.

Z drugiej strony zauważamy, że nawet w grupie kontrolnej śmiertelność infekcji wyniosła tylko około 0,12%, co zgadza się z podobnymi szacunkami Browna [2] i Ioannidis et al. [3]. Tę ogólną, niezwykle niską liczbę można przypisać odporności krzyżowej nadawanej przez regularne szczepy koronawirusa układu oddechowego [4,5].

Ogólnie rzecz biorąc, badanie przeprowadzone przez Abu-Raddad et al. potwierdza, że ​​można polegać na naturalnej odporności, aby chronić ludność przed ciężką nawracającą chorobą COVID-19 i że szczepienie jest niepotrzebne.

Uwagi:

*Spośród 353 326 osób, u których wcześniej zdiagnozowano COVID, 87 547 zostało wykluczonych z badania, ponieważ zostali zaszczepieni. Badanie nie dostarcza informacji na temat występowania i nasilenia reinfekcji w tej grupie.

Opracowano na podstawie literatury naukowej:

  1. Abu-Raddad, L.J. et al. (2021) Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections. N. Engl. J. Med. 385:2487-2489
  2. Brown, R.B. (2020) Public health lessons learned from biases in coronavirus mortality overestimation. Disaster Med. Public Health Prep. pp. 1-24
  3. Ioannidis, J.P.A. (2020) Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bull. World Health Organ. p. BLT.20.265892
  4. Bhakdi, S. et al. (2021) Letter to Physicians: Four New Scientific Discoveries Regarding COVID-19 Immunity and Vaccines-Implications for Safety and Efficacy.
  5. Palmer, M. and Bhakdi, S. (2021) Rebuttal to Geert vanden Bossche’s “Response to Dr. Bhakdi".

Źródło:

Źródło: Doctors for COVID Ethics

Ostatnio dodane

WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
Pokaż
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.

19 kwietnia 2023 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja poświęcona wdrażanemu przez 196 narodów, tzw. Traktatowi Pandemicznemu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Konferencja została zorganizowana przez europejskich posłów: Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, ...

WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.

19 kwietnia 2023 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja poświęcona wdrażanemu przez 196 narodów, tzw. Traktatowi Pandemicznemu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Konferencja została zorganizowana przez europejskich posłów: Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginie Joron, Mislava Kolakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy wyjaśnili opinii publicznej zagrożenia płynące z wdrożenia ww. traktatu.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP

Wygrana bitwa, wojna trwa dalej! Mec. Arkadiusz Tetela i Stop Nop Justyny Sochy odzuskali miliony złotych bezprawnie odebrane rodzicom z powodu niepoddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

  • Obecnie obowiązek szczepień formalnie jest niezgodny z Konstytucją - komunikat GIS nie stanowi źródła prawa
  • Osoby, które otrzymały grzywny powinny złożyć wniosek o wznowienie postępowania za 6 miesięcy od wyroku TK
  • Osoby, które mają postępowanie w toku powinny powołać się na wyrok TK (organy administracji mogą jeszcze próbować nakładać grzywny, sądy powinny je uchylać)
Trybunał Konstytucyjny - oświadczenie dr Piotra Witczaka z PSNLiN nt. obowiązku szczepienia dzieci
Pokaż
Trybunał Konstytucyjny - oświadczenie dr Piotra Witczaka z PSNLiN nt. obowiązku szczepienia dzieci

9.05.2023 o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć pierwszą w historii skargę rodziców w sprawie obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym, złożoną w ich imieniu przez adwokata Arkadiusza Tetelę z inicjatywy STOP NOP.

W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele PSNLiN m.in. ...