Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
List otwarty w sprawie rekomendacji Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pediatrii

Dnia 3 listopada 2021 zostało opublikowane stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii - prof. dr hab.med. Teresy Jackowskiej - dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięsniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta/w opiece ambulatoryjnej ( w gabinecie zabiegowym)/ w domu dziecka.

Po przeczytaniu tego stanowiska ( pełen tekst TUTAJ) nie trudno zauważyć, że pani profesor pominęła wiele istotnych aspektów. Naszymi obserwacjami podzieliliśmy się z nią oraz Ministrem Zdrowia i członkami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" w wysłanym dzisiaj LIŚCIE OTWARTM.

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych 2021-12-10

Lekarzy i Naukowców

biuro@psnlin.pl

Pani

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii

Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska

klinikapediatrii@cmkp.edu.pl

List otwarty

w sprawie rekomendacji Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pediatrii dotyczących zmiany metod leczniczych dzieci w opiece ambulatoryjnej

Szanowna Pani Profesor!

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 3 listopada 2021r dotyczącego podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w domu dziecka, my - lekarze zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców - zgłaszamy szereg pytań i wątpliwości.

1/ Nie zawsze stosowanie u dzieci leków, w tym antybiotyków, domięśniowo wskazuje na poważny stan dziecka! - wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją gdy dziecko, z różnych powodów, nie może przyjąć antybiotyków doustnie np. w przypadku anginy i powiększonych migdałków, co uniemożliwia mu połykanie i podanie w tej sytuacji 1-2 iniekcji domięśniowych, a następnie kontynuacja leczenia doustnego przynosi bardzo dobre efekty. Kolejnym przykładem takiej sytuacji, z którą mamy wielokrotnie do czynienia, jest nieodpowiedni smak większości antybiotyków dla małych dzieci powodujący u nich wymioty zwłaszcza w początkowej fazie infekcji bakteryjnej, w której dziecko gorączkuje i tym bardziej nie chce przyjmować antybiotyków doustnie.

2/ Pisze Pani, że zlecanie leków/antybiotyków domięśniowo u dzieci jest niebezpieczne i okrutne,a wykonanie kilkakrotnie w ciągu doby iniekcji domięśniowych jest dodatkowo narażeniem dziecka na ogromny stres, ból, cierpienie i możliwość powikłań miejscowych i ogólnych. Według nas zdecydowanie mniej okrutne i narażające na mniejszy stres, ból i cierpienie jest podanie dziecku 1-2 iniekcji domięśniowych w warunkach gabinetu zabiegowego, co pozwala na to, że cały pozostały proces leczenia odbywany jest przez dziecko w domowej atmosferze, w otoczeniu rodziny zapewniającej dziecku poczucie bezpieczeństwa, niż narażanie dziecka na stres wykonywania przed hospitalizacją testów w kierunku covid-19 /które nieumiejętnie wykonane niosą ze sobą ryzyko uszkodzenia kości sitowej i całej gamy związanych z tym powikłań z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego włącznie!/ i całego procesu leczenia w warunkach szpitalnych ,w obcym dla dziecka środowisku, bez obecności członków rodziny co zdecydowanie, z punktu widzenia psychologii, nie sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia. Iniekcje domięśniowe wykonywane w gabinecie zabiegowym przez dobrze wyszkolony personel medyczny, wyposażony w odpowiedni sprzęt i leki do resuscytacji, nie niosą wielkiego ryzyka powikłań miejscowych i ogólnych.

3/ W obecnej bardzo złej sytuacji pediatrii w Polsce - likwidacji wielu oddziałów pediatrycznych i nadmiernego obłożenia istniejących jednostek, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, który jest typowym okresem zwiększonej zachorowalności wśród dzieci na infekcje dróg oddechowych, skierowanie dziecka do szpitala niejednokrotnie jest po prostu niemożliwe i zostawienie go bez pomocy jest narażeniem go na utratę zdrowia i życia.

4/ Na podstawie jakich badań i publikacji oparła Pani te zalecenia? Jakie rekomendacje - dotychczas stosowane od kilkudziesięciu lat- przestały nagle obowiązywać dnia 3 listopada 2021r?

5/ Namawianie przez Panią pielęgniarki/pielęgniarzy do zgłaszania błędów w zleceniach lekarskich do konsultanta wojewódzkiego i/lub krajowego w dziedzinie pediatrii jest w istocie namawianiem do donosicielstwa, jakie było i jest stosowane w systemach totalitarnych.

6/ Co takiego zmieniło się nagle dnia 3 listopada 2021r, że podawane dzieciom od kilkudziesięciu lat iniekcje domięśniowe w warunkach gabinetu zabiegowego nagle stały się eksperymentem medycznym wymagającym obecnie zgody komisji bioetycznej?

7/ Wykonywanie szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień u dzieci jest również iniekcją domięśniową, którą wykonuje się wielokrotnie w czasie jednej wizyty - czy to nie jest niebezpieczne i okrutne? Czy to nie naraża dziecka na ogromny stres, ból, cierpienie i możliwość powikłań miejscowych i ogólnych ?

8/ Czy, w związku z Pani zaleceniami, lekarze mają od 3 listopada 2021 roku kierować również dzieci do szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień do szpitala, żeby nie być oskarżonym o nieprzestrzeganie zaleceń Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii i nie narażać się na konsekwencje - odpowiedzialności za nieumyślne narażenie dziecka na uszczerbek zdrowia lub zagrożenie życia i nie być narażonym na zgłoszenie/doniesienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej/Naczelnej Radzie Lekarskiej ?

W trosce o zdrowie i życie polskich dzieci w wieku 0-18 lat zwracamy się z prośbą o pilną odpowiedź na powyższe pytania i wątpliwości.

Do wiadomości:

1) Minister Zdrowia

2) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.