Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

List do krajowego konsultanta do spraw medycyny rodzinnej - dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
List do krajowego konsultanta do spraw medycyny rodzinnej - dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

W związku z nowymi zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej
z dnia 29 października 2021 r. dotyczącymi zlecania badań diagnostycznych w kierunku infekcji Sars-Cov-2 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i obserwowanymi przez nas licznymi zaniedbaniami, jakie mają miejsce w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, skierowaliśmy do konsultanta list, jaki przedstawiamy poniżej.

Zachęcamy Państwa również do tego, aby nie być biernymi wobec patologii, z jakimi mamy do czynienia. Każdą nieprawidłowość należy zgłaszać bądź do kierownika placówki medycznej, bądź do Narodowego Funduszu Zdrowia, lub do Rzecznika Praw Pacjenta.

Warszawa, 2021-11-12


"ZŁO JEST BEZSILNE, JEŚLI DOBRO JEST NIEUSTRASZONE"


Pani
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
Ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
e-mail: kk.medrodzinna@gmail.com


W odpowiedzi na Pani pismo z dn. 29.10.2021r. przedstawiające stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej - informujemy, że wszelkie działania polegające na profilaktycznym (apriorycznym), a w praktyce często przymusowym poddawaniu pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych, a także dzieci i kobiet w ciąży, testom diagnostycznym
w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 jest niezgodne z prawem.


Dowodem na to jest opinia prawna z dn. 7.09.2021r., opracowana przez zespół prawników
współpracujących z Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy i Naukowców, która zamieszona jest pod poniższym linkiem:
https://psnlin.pl/pomoc,opinia-prawna-dotyczaca-wykonywania-testow-pcr-na-covid-zespolprawny pslin,30,92.html?page_number=2

Testy w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 są badaniem sanitarno-pidemiologicznym.
Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych w art. 6 ust. 1 w sposób wyczerpujący i zamknięty określa kategorię osób, które mają obowiązek poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Są to przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną, tj. takie, które pomimo braku objawów miały styczność ze źródłem zakażenia, a czynnik zakaźny i
okoliczności styczności z nim uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Pomimo obowiązujących zapisów prawnych- w swoich wytycznych - zaleca Pani, aby każdego pacjenta zgłaszającego się do POZ - czy to w formie wizyty osobistej, czy też teleporady (!) - z dowolnymi objawami infekcji dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, ból gardła, ból w okolicy zatok, bóle głowy, duszność, zaburzenia węchu i/lub smaku), objawami ogólnymi (gorączka, osłabienie, bóle mięśniowe, dreszcze) o nieznanej lub niewyjaśnionej przyczynie, a także objawami ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty) z towarzyszącymi objawami ogólnymi - kierować na diagnostykę w kierunku infekcji SARS-CoV-2.

Ani jednym słowem nie zaleca Pani lekarzom zwrócenia uwagi na podstawową sprawę, jaką jest styczność proszącego o pomoc pacjenta z chorym na Sars-Cov-2.

Zalecenia Pani są zatem jawnym pogwałceniem polskiego prawa.
Jednocześnie stwierdzamy ze zdumieniem, że nie zauważa Pani innych obecnie występujących patogenów, to jest np. ludzkiego wirusa syncytialnego układu oddechowego (RSV), wirusa grypy czy paragrypy, które od zawsze były poważną przyczyną sezonowych, masowych zachorowań w populacji ludzkiej.

Dlaczego nie zaleca Pani wykonywania w POZ - na masową skalę, także testów w kierunku tych czynników chorobotwórczych?

Zakażenia RSV są obecnie bardzo często identyfikowane np. w diagnostyce szpitalnej wśród dzieci z objawami infekcji dróg oddechowych, wymagających hospitalizacji.
Wirus grypy natomiast zniknął z lekarskiego horyzontu: brak zlecania testów na grypę skutecznie wykorzenił jej obecność ze świadomości lekarza i pacjenta.

Ten fakt braku pochylenia się Pani nad problemem infekcji sezonowych wywoływanych w okresie jesienno - zimowo -wiosennym przez inne niż Sars-Cov-2 wirusy budzi nasz zdecydowany sprzeciw oraz niezrozumienie ogłoszonych zaleceń, tym większe, że sama Pani stwierdza w swoim piśmie, iż "Nie jest możliwe na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego wykluczenie
lub potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani odróżnienie tej infekcji od zakażeń dróg oddechowych innymi wirusami."

Ogłasza Pani, że "Wczesna i szybka diagnostyka infekcji SARS-CoV-2 (poprzez zlecanie testów RTPCR i antygenowych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej) to jedna z kluczowych metod ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa w kolejnej fali pandemii."

Czy celem zalecanej przez Panią masowej diagnostyki zakażeń wirusowych Sars- Cov-2 jest rzeczywiście podjęcie trafnych decyzji o sposobie leczenia każdego chorego człowieka, czy też pogoń za zdrowymi, bezobjawowymi nosicielami wirusa Sars-Cov 2?
Co z pozostałymi patogenami "winnymi" corocznych, masowych zachorowań? Ich już nie należy poszukiwać?

Prawidłowe zidentyfikowanie czynnika patogennego, tj. zróżnicowanie grypy/ RSV/Sars-Cov2 jest niezmiernie ważne choćby z powodu różnic w postępowaniu terapeutycznym.
Przykładem może być gorączka.
Wg światowej literatury (doniesienia na ten temat pod linkami poniżej) gorączka w Sars-Cov-2 nie powinna być leczona paracetamolem, który jednak w innych przypadkach infekcji jest dopuszczalny.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15878691/

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsinfecdis.0c00288


Jesteśmy też innego zdania co do przydatności samej techniki PCR w diagnozowaniu chorych na Covid-19 opierając się na opiniach naukowców. Cytujemy przykładowo: "Ten sam panel CDC na stronie 24 cytuje badanie wykonane na 2000 pacjentów, gdzie zidentyfikowano testem RT PCR u 49 osób wynik pozytywny. Kiedy to sprawdzono za pomocą se-kwencjonowania, jedynie w 17 przypadkach wynik został potwierdzony, a więc w 65% ten test dawał błędny wynik" - mówi genetyk prof. dr hab. Roman Zieliński. https://psnlin.pl/artykuly,testy-pcr,16,0.html
https://psnlin.pl/artykuly,pcr-yzm-cz-2-prof-kornelia-polok-i-prof-roman-zielinski,16,128.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hentzien+M&cauthor_id=32383182


Wyniki testów diagnostycznych zawsze powinny być powiązane z innymi wynikami i informacjami o osobie chorej, jak np. o jej styczności z chorym - a nie stanowić sztukę samą w sobie.
Przy tej okazji zwracamy się również do Pani o udzielenie oficjalnej i pilnej odpowiedzi, na jakiej podstawie prowadzone jest masowe testowanie w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 wszystkich pacjentów zgłaszających się do polskich szpitali.

Dorośli i dzieci - zgłaszający się tam na zabiegi planowe lub diagnostykę innych chorób, a także osoby odwiedzające - są zmuszani do wielokrotnego poddawania się tym nieprzyjemnym procedurom, choć ich objawy w najmniejszym stopniu nie sugerują zarażenia wirusem Sars-Cov-2.
Dzieje się tak pomimo świadomości personelu medycznego, że działa poza prawem. Potwierdza to jedna z ostatnich wypowiedzi dr Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, z 3.11.2021:
"- Nie dysponujemy obecnie narzędziami prawnymi, aby wymagać testu lub certyfikatu od osoby odwiedzającej pacjenta w szpitalu."

https://podyplomie.pl/aktualnosci/07855,medycy-samoorganizujcie-sie-na-czwarta-fale?smclient=8252c89b-0cb2-11e8-b21f-0cc47a1254ce

Odnosząc się do zalecanej przez Panią ochrony pod postacią maseczek, oczekujemy przedstawienia aktualnych badań naukowych potwierdzających ich skuteczność.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z badaniami przedstawiającymi ryzyko związane z noszeniem maseczek http://proremedium.pl/2021/05/21/kolejne-badanie-na-temat-skutkowmedycznych- powszechengo-stosowania-masek/

Oczekujemy również Pani interwencji w sprawie trudności dotyczących zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Niestety, spotykamy się z licznymi doniesieniami, że lekarze rodzinni nie chcą zgłaszać NOP-ów.

Weryfikacji wymagają ponadto zalecenia wczesnego leczenia infekcji Sars-Cov-2, które powinno być wdrożone jak najszybciej w przypadku podejrzenia czy potwierdzenia tej infekcji.
Zwracamy także uwagę, że niedopuszczalne jest zalecanie pacjentom przez lekarzy rodzinnych jedynie domowej kontroli saturacji krwi, przyjmowania leków przeciwkaszlowych czy wspomnianego paracetamolu.
W świetle licznych doniesień naukowych jest już dostępnych znacznie więcej skutecznych sposobów wczesnego postępowania w przypadku zarażenia Sars-Cov-2. Obowiązkiem każdego lekarza jest na bieżąco śledzić i stosować z korzyścią dla chorego wszelkich doniesień, mających potwierdzenie w nauce. Niechęć do takiego działania jest dla nas całkowicie niezrozumiała.

Wzywamy Panią też do wydania lekarzom POZ oficjalnego zalecania, aby każdy pacjent miał sprawdzony poziom wit. D3 w organiźmie.
Wg światowej literatury niski poziom tej witaminy sprzyja nie tylko cięższemu przebiegowi każdej infekcji - w tym koronawirusowej - ale też stanowi istotny czynnik rozwoju innych chorób, także nowotworowych.

Kolejną sprawą wymagającą Pani pilnej interwencji jest zmiana stosunku personelu POZ do osób, które nie zdecydowały się przyjąć preparatu na Covid-19. Niedopuszczalne jest, aby tacy pacjenci nie mieli osobistego dostępu do lekarza POZ- takie
patologie są często zgłaszane do PSNLiN.
Niedopuszczalne jest też - nagminnie obserwowane - agresywne agitowanie "niezaszczepionych" przez personel poradni lekarskich: straszenie i obrażanie oraz szantaż emocjonalny to częste "argumenty lekarza", mające na celu skłonić pacjenta do przyjęcia preparatu.


Jako Krajowy Konsultant ds. medycyny rodzinnej powinna Pani wziąć odpowiedzialność w tej kwestii, a nie poprzestawać tylko na zalecaniu lekarzom nagabywania pacjentów do przyjmowania preparatów inżynierii genetycznej nazywanych “szczepionkami" przeciw Covid-19, które są eksperymentalnymi preparatami, a badania nad nimi nadal trwają.
Pole działania Krajowego Konsultanta do spraw medycyny rodzinnej jest niezwykle szerokie - mamy nadzieję, że wyciągnie Pani stosowne wnioski z tego listu i szanując polskie prawo oraz Polaków nie będzie Pani zalecać wymuszania na nich procedur, którym nie powinni być bezkrytycznie poddawani i równolegle podejmie Pani kroki, by naprawić istotne zaniedbania, z jakimi mamy do czynienia w zakresie funkcjonowania POZ.

Listy_PSNLiN-List_do_krajowego_konsultanta_ds_medycyny_rodzinnej

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.