Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pandemia, lockdown

COVID-19 nie taki groźny
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
COVID-19 nie taki groźny

Do walki z pandemiczną propagandą nie musimy wykorzystywać argumentów "spiskowych". Nauka i fakty stoją po naszej stornie. Dr n. med. Piotr Witczak

Według oszacowań CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom ) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przeżywa, w zależności od wieku, od 96,76% do 99,99% osób [1], a tylko w przypadku ok 5% zgonów COVID-19 jest wyłączną przyczyną śmierci. W przypadku zgonów z innymi schorzeniami lub z powodu innych przyczyn oprócz COVID-19, występowały średnio 4 dodatkowe schorzenia lub przyczyny na zgonu [2]. Niską globalną śmiertelność na poziomie 0.15-0.20% potwierdza również światowej sławy statystyk i epidemiolog ze Standford [3]

 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

 2. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities

 3. Ioannidis, John PA. "Global perspective of COVID‐19 epidemiology for a full‐cycle pandemic." European Journal of Clinical Investigation: e13421

Aktualne wskaźniki śmiertelności (IFR) dla COVID-19 oparte o seroprewelencje to 0.0027-5,5% w zależności do grupy wiekowej, i są niższe niż początkowo zakładane. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full

Według naukowców z Oxfordu: "Biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, trendy w danych, zwiększoną liczbę zakażeń w największej populacji i potencjalny wpływ błędnej klasyfikacji zgonów, szacuje się, że IFR COVID-19 mieści się w przedziale od 0,1% do 0,35%"

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/

W Polsce średnia wieku osoby zmarłej na COVID-19 to ok 73 lat https://www.gov.pl/web/gis/udzial-procentowy-grup-wiekowych-w-ogolnej-liczbie-zgonow-z-powodu-covid-19

Maksymalne GLOBALNE ROCZNE RYZYKO ŚMIERCI Z POWODU COVID-19 wynosi 2,43 mln/7,8 mld = 0,03% (dla Polski ok 0,1%). Te wartości są przeszacowane bo:

- raportowane przez poszczególne kraje zgony są "z" covid-19, a nie "z powodu" COVID-19 [1]

- wiarygodność rekomendowanych testów RT-PCR jest wątpliwa [2,3]

- przypisywanie COVID-19 może odbywać się wyłącznie na podstawie objawów, bez laboratoryjnej identyfikacji wirusa, co w kontekście globalnym stwarza wysokie prawdopodobieństwo stronniczego raportowania

 1. Pulla, Priyanka. "What counts as a covid-19 death?." bmj 370 (2020).

 2. Cohen, Andrew N., Bruce Kessel, and Michael G. Milgroom. "Diagnosing COVID-19 infection: the danger of over-reliance on positive test results." medRxiv (2020).

 3. Borger, Pieter, et al. "External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results." (2020)

Dla porównania, w 2017 r. na choroby sercowo naczyniowe zmarło 17,8 milionów, na nowotwory 9,6 milionów, na choroby układu oddechowego 3,9 milionów

Skorygowane roczne globalne ryzyko zgonu z powodu COVID-19, które uwzględnia podatność ze względu na wiek osoby zakażonej, poprzez uwzględnienie utraconych lat życia, to 0,002%, roczne globalne ryzyko zgonu z powodu wypadków drogowych to 0,017%. Dodam tylko, że około 73% wszystkich zgonów w wypadkach drogowych występuje wśród młodych mężczyzn w wieku poniżej 25 lat, więc tutaj utrata lat życia jest większa niż w przypadku COVID-19. http://proremedium.pl/2021/03/19/koronapsychoza-vs-amaksofobia/

Skoro COVID-19 nie jest taki groźny, to skąd tyle zgonów covidowych w Polsce?

Po pierwsze, masowe, przesiewowe testowanie osób, w tym głównie bezobjawowych. Dzienna liczba testów dochodziła do kilkudziesięciu tysięcy. Ze względu na zanieczyszczanie wymazów, wysokie progi cykli rt-pcr (np. w Ontario do 38 cykli uznawano za wynik pozytywny [4]), odsetek fałszywie dodatnich wyników wśród pacjentów bezobjawowych mógł sięgać 65% dla PCR [1] i 72% dla antygenowych [2]. W jednym z badań w Izraelu, na 1453 testy wśród pacjentów bezobjawowych - 11 było fałszywie dodatnich (0,8%) [3]. Przy kilkudziesięciu tysiącach testów dziennie to daje kilkaset fałszywie dodatnich wyników, które mogą dotyczyć osób z poważnymi, w tym terminalnymi, chorobami. Zgon z wynikiem SARS-CoV-2 + będzie przypisywany COVID-19.

 1. CDC 2020. WHO information notice for IVD users. 7 grudzień 2020 https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

 2. https://www.cochrane.org/CD013705/INFECTN_how-accurate-are-rapid-tests-diagnosing-covid-19

 3. https://academic.oup.com/milmed/advance-article/doi/10.1093/milmed/usab215/6283569

 4. https://www.publichealthontario.ca/en/about/blog/2021/explained-covid19-pcr-testing-and-cycle-thresholds

Profesor Zieliński zwrócił uwagę na przyczynę wyników fałszywie pozytywnych, między innymi na obecność w genomie ludzkim sekwencji homologicznych do starterów zaprojektowanych na geny, koronawirusa. Wykazał to za pomocą analizy bioinformatycznej, a także kierując się wiedzą na temat budowy i ewolucji genomów (Zielinski i Polok 2020).

Z uwagi na powyższe, wielu Pacjentów może otrzymywać diagnozę COVID-19 w szpitalu będąc bezobjawowym i/lub mając inny powód przyjęcia [1,2]. Istotna część zgonów COVID-19 to również koinfekcje/nadkażenia [3], zapalenia płuc, które wcześniej oznaczano jako "o nieznanym czynniku etiologicznym" [tak wskazują dane otrzymane w drodze dostępu do informacji publicznej, których na razie nie mogę udostępnić].

 1. https://hosppeds.aappublications.org/content/hosppeds/early/2021/05/18/hpeds.2021-006001.full.pdf

 2. https://hosppeds.aappublications.org/content/hosppeds/early/2021/05/18/hpeds.2021-005919.full.pdf

 3. https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01594-0

W Polsce co roku na zapalenie płuc - bez chorób współistniejących - spowodowane niezidentyfikowanym czynnikiem zakaźnym umiera kilkanaście tysięcy osób. W 2018 r. było to 12 995 osób, w 2019 r. ponad 13 tys. osób - dane GUS (J-18 w statystykach zgonów). Należy porównać te liczby z liczbą zmarłych na COVID-19 bez chorób współistniejących: od 4 marca 2020 r. do 3 lipca 2021 r. włącznie (czyli przez rok i cztery miesiące oficjalnej pandemii w Polsce) zmarły 16 364 osoby - dane z Ministerstwa Zdrowia

Po drugie, patologiczny system dopłat NFZ do pacjentów z koronawirusem https://nczas.com/2020/09/01/doplaty-do-pacjentow-z-koronawirusem-tak-nfz-zbudowal-system-patologii/

Po trzecie, masowa covidowa histeria, efekt nocebo, gdzie somatyzacja może nastąpić pod wpływem samego przekazu w mass mediach, o czym można przeczytać w stosownej publikacji "COVID-19 i ekonomia polityczna masowej histerii": https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1376

Podsumowując:, oddziaływanie SARS-CoV-2 na populacje może być porównywalne do sezonowej grypy, ale przez masowe przesiewowe badanie osób bezobjawowych testami PCR i antygenowymi, strach, histerię, nadmierne stosowanie środków ochrony indywidualnej, blokadę ochrony zdrowia i wprowadzone procedury, mamy do czynienia z "zabójczą pandemią".

Dlaczego "pandemia" COVID-19 w Polsce zebrała takie żniwo (zgony ponadnormatywne)?

Liczba zgonów pozaszpitalnych 2019 vs 2020 (dane pozyskane z NFZ via MZ).

Jako szpitalne definiowano zgony w ramach oddziałów - także psychiatrycznych, rehabilitacji, medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Tabela 3 liczba zgonów

Z tabeli wynika, iż w 2020 r. w domu zmarło 77 tys. osób więcej, niż w 2019. Warto nadmienić w tym kontekście, iż w roku 2020 miało miejsce ok 68 tys. zgonów więcej niż w 2019 r. (tzw. zgony ponadnormatywne). 77 tys. zgonów pozaszpitalnych więcej vs 68 tys zgonów ponadnormatywnych - wartości się pokrywają. W tym czasie miało miejsce ok 2 mln epizodów hospitalizacji mniej, co przekłada się na redukcję osobodni hospitalizacji o ok. 13,5 mln. Innymi słowy w momencie zahamowania przyjęć do szpitali w intencji ochrony miejsc dla pacjentów COVID-19 mieliśmy gwałtowny wzrost śmiertelności w domach. A szpitalne oddziały były pustawe, o czym świadczy duża redukcja przyjęć i osobodni hospitalizacji. Za ponadnormatywne zgony mogły odpowiadać głównie nadmiarowe NPI (Nieformalne Środki Ochrony Indywidualnej) i czynniki socjologiczne (strach). Już w kwietniu widać ewidentny, silny wzrost o ok 25%. W tej skali jeszcze niewidoczne jako nadmiarowe zgony, ale jest to najprawdopodobniej efekt "zabójczych procedur".

Korelacja między efektami lockdownu (w tym ochrony zdrowia) a nadmiarowymi zgonami - istnieje bezpośredni związek najbardziej widoczny w odniesieniu do zablokowania przyjęć kardiologicznych .

Rys 3 Zależność pomiędzy względnym poziomem hospitalizacji i względną umieralnością w 2020

Wg. raportu NIZP PZH liczba hospitalizacji spowodowanych COVID-19 w 2020 r. wyniosła 102 438. W ostatnim normalnym roku przed k-wirusem tj. 2019r. odnotowano łącznie 9,251 mln hospitalizacji. Zatem hospitalizacje Covid-19, które sparaliżowały służbę zdrowia w 2020 to ~1% tej liczby. Argument z "przeciążoną ochroną zdrowia" odpada.

Zakażenia SARS CoV-2

W badaniach naukowych lockdown jest wskazywany jako przyczyna nadmiernej śmiertelności, np.: https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13017-021-00382-z
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2021.1955089?src=&

Ponadto, liczba osób, którym postawiono rozpoznanie zapalenia płuc w 2020 roku jest znacznie mniejsza niż w 2019 r - możliwe, że w przypadku braku testów w kierunku SARS-CoV-2 wiele diagnoz COVID-19 przypisano by do zapalenia płuc. Wychodząc z założenia, że rzeczywiście ogólnie mniej osób chorowało na zapalenie płuc w 2020 vs 2019, to mamy dowód na odciążoną ochronę zdrowia, a nie przeciążoną.

Kolejny dowód na to, że problem nie stanowił COVID-19, a organizacja systemu opieki zdrowotnej to fakt, że wiele krajów w 2020 r nie miało tak dużej liczby nadmiarowych zgonów w drugiej fali https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/2020

W Polsce, osoby osłabione/niezdiagnozowane/, nieleczone w wyniku blokad w pierwszej fali umierały podczas kolejnej blokady w drugiej fali. Pierwsza fala prawdopodobnie obrazuje prawdziwe oblicze COVID-19 - jako relatywnie łagodnej infekcji (ludzie lepiej ją znieśli na skutek normalnego okresu dostępu do ochrony zdrowia przed pierwszą falą).

Podsumowując, system opieki zdrowotnej nie był przeciążony a nadmiarowe zgony to głównie nadmierne NPI, procedury antycovidowe.

Naturalna odporność na COVID-19

Zakażenie SARS-CoV-2 indukuje długowieczne komórki plazmatyczne szpiku kostnego u ludzi: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

Nawet u starszych ozdrowieńców po łagodnym/umiarkowanym przebiegu COVID-19 istnieje długotrwała odporność humoralna i komórkowa: "Większość ozdrowieńców wykazuje szeroką odporność humoralną na RÓZNE EPITOPY wirusowe" (szczepienie dostępnymi preparatami to tylko epitopy białka kolca): https://www.mdpi.com/2075-1729/11/8/805.

Publikacja sugerująca wieloletnią odporność naturalną przeciwko Sars-Cov-2 wskazuje, że główną rolę mogą odgrywać komórki T swoiste wobec nukleokapsydu (immunodominujące względem białka kolca, na którym opierają się szczepionka p-ko covid):

- "Proporcja komórek swoistych dla Nuc322-331 [nukleokapsyd] przewyższała udział komórek T CD8+ skierowanych przeciwko całemu białku kolca".

-"Sekwencja Nuc322-331 jest w 100% identyczna we wszystkich aktualnych niepokojących wariantach SARS-CoV-2, można przypuszczać że odpowiedzi względem Nuc322-331 scharakteryzowane w tym badaniu są równie skuteczne wobec wariantów niepokojących, jak i przeciwko wariantowi oryginalnemu".

Potwierdzenie przewagi odpowiedzi naturalnej nad indukowaną przez szczepionki opierające się wyłącznie na białku kolca: https://www.jimmunol.org/content/207/5/1344

Odporność naturalna jest wielokrotnie silniejsza niż generowana przez szczepionkę: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf

Brak przeciwciał nie oznacza braku odporności - Non-Seroconvertors (NSC): https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.04.438781v1

Wysoki poziom przeciwciał może być związany z ciężkim przebiegiem covid: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108264/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.640093/full
https://journals.asm.org/doi/10.1128/mSphere.00275-21

Osoby bezobjawowe: mniej przeciwciał i lepsza ochrona: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8185544/

Dzieci są naturalnie o wiele mniej podatne na COVID-19: "Komórki nabłonka i układu odpornościowego górnych dróg oddechowych (nosa) u dzieci są wstępnie aktywowane i przygotowane do wykrywania wirusa, co skutkuje silniejszą wczesną wrodzoną odpowiedzią przeciwwirusową na zakażenie SARS-CoV-2 niż u dorosłych" https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9 Więcej: http://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

Reinfekcje u ozdrowieńców zdarzają się bardzo rzadko:

Wyjściowa odporność na infekcję Sars-Cov-2 nie musi pochodzić z podobieństwa epitopów (podobieństwo strukturalne - np. HCoV). Odporność może być uwarunkowana wcześniejszą infekcją np. VZV (wirus ospy wietrz.) https://www.nature.com/articles/s41598-020-75972-z

Szczepienia przeciwko COVID-19

Z uwagi na powyższe, zagrożenie ze strony COVID-19 nie uzasadnia masowych, powszechnych szczepień nową, niedostatecznie zbadaną i niebezpieczną technologią. Chociaż koncepcja szczepionek mRNA pojawiła się już w 1990 roku, to przed pandemią COVID-19 taka technologia immunizacji nigdy wcześniej nie była wdrożona na rynek do masowego zastosowania u ludzi. W 2012 r. szczepionki mRNA swoiste wobec grypy i RSV były analizowane w badaniach przedklinicznych, w 2017 r. odbył się pierwszy test koncepcyjnej szczepionki mRNA na raka, a pierwsza w historii próba kliniczna fazy I szczepionki mRNA miała miejsce dopiero w 2020 r. i dotyczyła szczepienia przeciwko COVID-19.

Badanie fazy III nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionek przeciwko COVID-19 nie zakończyły się. Badanie kliniczne trwało zbyt krótko oraz obejmowało zbyt małą liczbę uczestników, aby wykryć rzadziej występujące skutki uboczne. Czas potrzebny na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek trwa zwykłe 4-10 lat i obejmuje dokładne testy in vitro, badania przedkliniczne (na zwierzętach), a następnie sekwencyjne próby kliniczne (na ludziach, fazy 1, 2 i 3). Natomiast szczepionki przeciwko COVID-19 zostały opracowane i ocenione pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności w czasie krótszym niż jeden rok. Badanie zostało "odślepione", co oznacza, że nie będzie już grupy placebo. Innymi słowy, rygorystyczna ocena bezpieczeństwa w kontekście dobrze kontrolowanego badania klinicznego nie jest już możliwa i należy w większym stopniu polegać na systemach nadzoru już po wdrożeniu szczepionek. Nie przeprowadzono właściwych badań biodystrybucja dla nanolipidów i białka kolca.

Szczepionki genetyczne przeciwko COVID-19 opierają się na białku kolca (spike), które ma udokumentowane właściwości toksyczne, zarówno gdy jest elementem wirionu SARS-CoV-2, jak i bez komponentu wirusowego (w wyniku podania szczepionki białko kolca produkowane jest przez komórki osoby zaszczepionej). Kiedy białko spike wiąże się z receptorami komórek gospodarza, może dojść do aktywacji układu dopełniacza, aktywacji i zlepiania płytek krwi, ekspresji białek odpowiedzialnych za śmierć komórek, nadprodukcji cytokin przez komórki układu krwionośnego (tzw. "burza cytokinowa"), co spowoduje stan zapalny w obrębie naczyń krwionośnych i/lub zakrzepicę. Aktualnie jeszcze niedopuszczona do stosowania u dzieci szczepionka wektorowa, może powodować uszkodzenie układu naczyniowego przez białka kolca podobnie jak SARS-CoV-2, autorzy nazwali ten efekt "zespołem mimikry COVID-19 wywołanym przez szczepionkę"

Piśmiennictwo do powyższego fragmentu: http://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

Toksyczność białka kolca:

Toksyczność mRNA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631684/

Raport firmy Pfizer/Biontech przekazany rządowi japońskiemu, na który powołano się w artykule opublikowanym w British Medical Journal, zawiera dane dotyczące biodystrybucji nanocząstek lipidów wykorzystanych do wprowadzania (transfekcji) mRNA do komórek osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19. Wykorzystana w tych testach "imitacja szczepionki" krążyła we krwi i trafiała do takich miejsc, jak śledziona, wątroba, jajniki, nadnercza i szpik kostny, jądra, płuca, jelita, nerki, tarczyca, przysadka mózgowa, macica, inne. Białko kolca można wykryć we krwi do dwóch tygodni po szczepieniu u większości osób. Białko krążące nawet w niskim stężeniu przez okres do dwóch lub więcej tygodni może z czasem gromadzić się na komórkach, ponieważ krew stale przepływa przez tkanki ciała. Białko kolca może być potencjalnie skoncentrowane w wielu tkankach, czego nie da się ustalić na podstawie analizy samej krwi. Niektórzy naukowcy sugerowali, że białko kolca SARS-CoV-2 może składać się z fragmentów bardzo podobnych do białek w naszym organizmie. Jeśli to się potwierdzi, to odporność na białko kolca może teoretycznie prowadzić do rozwoju chorób autoimmunologicznych: http://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

Czy dystrybucja szczepionek przeciwko COVID-19 po wstrzyknięciu do mózgu może wyjaśnić rzadkie przypadki śmiertelne zakrzepicy zatok żylnych mózgu (CVST)? https://www.bmj.com/content/373/bmj.n958/rr-1

Warunki, które powinny być spełnione przed pełnym dopuszczeniem jakiejkolwiek szczepionki przeciwko COVID-19 - Petycja podpisana przez wielu naukowców i lekarzy, zawiera obszerne piśmiennictwo: https://t.co/uK5VwKck1p?amp=1

Ponieważ szczepionki są podawane zdrowym ludziom, co do zasady istnieje niska tolerancja na zdarzenia niepożądane, nawet te rzadkie

The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd to niezależna firma zajmująca się badaniami medycznymi, która wnosi znaczący wkład w jakość opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez rygorystyczne badania i innowacyjną metodologię badań opieki zdrowotnej. Pracownicy tej firmy są autorami licznych przeglądów systematycznych opublikowanych w prestiżowym Cochrane Library. Dyrektor firmy, Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), w liście otwartym wzywa do NATYCHMIASTOWEGO WSTRZYMANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19. Według naukowca, charakter i różnorodność działań niepożądanych zgłoszonych do "Systemu Yellow Card" są zgodne z potencjalnymi patologiami opisanymi w tym artykule [1] i poparte innymi niedawnymi pracami naukowymi na temat szkód wywoływanych przez szczepionkę, w których pośredniczy białko kolca. Teraz jest oczywiste, że te produkty w krwiobiegu są toksyczne dla ludzi. WYMAGANE JEST NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ, podczas gdy przeprowadzana jest pełna i niezależna analiza bezpieczeństwa w celu zbadania pełnego zakresu szkód, które według danych z brytyjskiej Yellow Card obejmują chorobę zakrzepowo-zatorową, wieloukładową chorobę zapalną, supresję immunologiczną, autoimmunizację i anafilaksję, a także wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE):http://proremedium.pl/2021/06/14/niezalezna-firma-zajmujaca-sie-badaniami-medycznymi-wzywa-do-natychmiastowego-wstrzymania-szczepien-przeciwko-covid-19/

[1] https://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Boards/BOH/Meetings/2021/SENEFF~1.PDF

Dla większości z nas ryzyko tych szczepień może przewyższać korzyć, w szczególności dla dzieci i młodych dorosłych. Według danych z Izraela ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 w ogólnej populacji dzieci to 0,004% (1:25000). Zgodnie z oficjalnym raportem CDC ryzyko ciężkiego NOP- u nastolatków to 0,01% (863/8,9 mln). W materiale opublikowanym na łamach British Medical Journal, na podstawie oficjalnych danych (Pfizer) i kalkulatora ryzyka QCovid (University of Oxford), na każdą 1 unikniętą hospitalizację COVID-19, nawet 223 (!) młodych ludzi może doświadczyć min 1 POWAŻNEGO zdarzenia niepożądanego; autor stwierdził "Szansa na korzyści ze szczepienia młodszych osób jest tak znikoma, a ryzyko szkód tak duże, że uniwersalna kampania szczepień przeciwko COVID-19 może wymagać rewizji"
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1635/rr-4
http://proremedium.pl/wp-content/uploads/2021/07/IPEC_2021.pdf

Raportowanych jest mniej niż 1% zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniami, dla ciężkich NOP ta wartość może być bliżej 10%. Zgłaszalność niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w Polsce jest prawie 50-krotnie niższa niż w Holandii oraz prawie 9-krotnie niższa niż średnia dla UE (Polska jest na ostatnim miejscu w UE w zakresie zgłaszalności NOP)
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

Biorąc powyższe pod uwagę, liczba zgonów i powikłań w skali globalnej może być ogromna:

Covid-19 Injection

https://johnplatinumgoss.com/covid-19-vaccination-statistics/

Ryzyko zgonu po szczepionce COVID-19 jest 114,8 razy większe niż w przypadku szczepionki przeciwko grypie: https://vaersanalysis.info/2021/08/06/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-7-30-2021/

"Należy zaakceptować 4 śmiertelne i 16 poważnych skutków ubocznych na 100 000 szczepień, aby uratować życie 2-11 osób na 100 000 podanych szczepionek" (praca wycofana, pod wątpliwymi zarzutami): https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

CDC wymienia teraz zgony osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 jako zgony osób nieszczepionych, jeśli umrą w ciągu 14 dni od szczepienia.

CDC wymienia zgony zaszczepionych przeciw COVID jako zgony osób niezaszczepionych

Limfadenopatię jako skutek uboczny szczepień przeciwkoko COVID-19 wykrywano nawet w 16% przypadków. EUSOBI wydało zalecenia aby uniknąć zbędnych inwazyjnych procedur i obrazowania. Ciekawe ile będzie stresu i mylnych diagnoz w trakcie skriningu raka piersi. https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01062-x

Oficjalne dane potwierdzają zwiększoną śmiertelność młodych ludzi od momentu wprowadzenia programów szczepień przeciwko COVID-19:

Mortality

W poniższym linku opis 220 pewnych lub prawdopodobnych przypadków małopłytkowości i zakrzepicy immunologicznej wywołanej szczepionką (VITT) z UK. Występowanie: 1: 50 000 ("jednak zachorowalność może być wyższa"). Śmiertelność (Case Fatality Rate): 23-50%: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109908

"Osoby, które przeszły zakażenie Sars-Cov-2, prawdopodobnie nie odniosą korzyści ze szczepienia": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v3

"Druga dawka BNT162b2 [Pfizer] powoduje zmniejszenie odporności komórkowej u osób wyleczonych z COVID-19" https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.22.436441v1

"Stwierdziliśmy względne zmniejszenie reaktywności surowic z B.1.1.7 w porównaniu z wariantem Wuhan-1 po drugiej dawce przypominającej. Dane te pozwalają na porównanie różnych szczepionek pod względem wytwarzania przeciwciał anty-Spike i budzą wątpliwości co do wygody wielokrotnego uodporniania się tą samą sekwencją białka S": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261952v1.full

Powyższe sugeruje, że szczepienie ozdrowieńców i grup, które mogą łagodnie przechorować i nabyć silniejszą odporność naturalną to błąd.

Dane z Kataru: skuteczność szczepionki Pfizer wobec infekcji asymptomatycznej wygasa CAŁKOWICIE już po 4 msc od drugiej dawki, a dla infekcji objawowej po 5 msc. Przez 6 msc utrzymuje się wysoka skuteczność względem hospitalizacji i zgonów: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262584v1

"osoby, które otrzymały szczepionkę Pfizer-BioNTech mRNA mają inną kinetykę poziomów przeciwciał w porównaniu do pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z wyższymi początkowymi poziomami, ale znacznie szybszym wykładniczym spadkiem": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full.pdf

Ten szybki spadek poziomu przeciwciał i skuteczności szczepień może przyczynić się do wzmocnienia infekcji zależnej od przeciwciał: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X14013321 https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext

"ADE (wzmocnienie zależne od przeciwciał) zaobserwowano w przypadku wirusa dengi [2],wirusa Zika [3], wirusa Ebola [4] i, co ważne w kontekście COVID-19, koronawirusów (CoV) [5,6,7,8,9]" "musimy postępować ostrożnie...aby zminimalizować ryzyko ADE": https://www.nature.com/articles/s41587-020-0577-1 Nie widzę tej ostrożności

Efekt wzmocnienia infekcji zależnej od przeciwciał (ADE) jest już uwzględniany w modelach matematycznych dotyczących transmisji Sars-Cov-2: "ADE is thought to be a big trouble in the development and use of COVID-19 vaccines": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262601v1

Miano wirusa było 251 razy wyższe niż w 85 przypadkach zakażonych starymi szczepami SARS-CoV-2 wykrytymi w Wietnamie między marcem a 6 kwietnia 2020 r.: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Zwolennicy szczepień dzieci przeciwko COVID-19 podnoszą argument, że dzieci i młodzi dorośli to istotne źródło bezobjawowej transmisji wirusa na osoby bardziej podatne (np. seniorów). Ostatnie doniesienia sugerują jednak, że w obliczu nowego dominującego wariantu delta SARS-CoV-2 szczepionki przeciwko COVID-19 są niewystarczające w zapobieganiu transmisji wirusa [a]. Testy przesiewowe przeprowadzone od 3 do 17 lipca 2021 r wśród mieszkańców Massachusetts podczas epidemii w Provincetown, popularnej bazie wyjazdów weekendowych, wykazały, że 75% zarażonych było w pełni zaszczepionych (poziom pełnego zaszczepienia w stanie to 69% dorosłych) [b]. Co istotne, grupa zaszczepionych i niezaszczepionych z wykrytą infekcją miała podobne miano wirusa i prawdopodobnie może tak samo przenosić wirusa. Do podobnych wniosków doszli autorzy pracy opublikowanej w preprint: "osoby zaszczepione i nieszczepione w społecznościach z dużą prewalencją wariantu delta Sars-Cov-2 mają podobne miano wirusa" i "jeśli zaszczepione osoby zostaną zakażone wariantem delta, mogą być źródłem transmisji na inne osoby" [c]. Z uwagi na powyższe, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) uznało, że zaszczepione osoby mogą odgrywać rolę w letnim wzroście liczby infekcji wariantem delta i przywróciło zalecenia, aby zaszczepione osoby nosiły maski w pomieszczeniach [d].

[a] Dyer, Owen. "Covid-19: Delta infections threaten herd immunity vaccine strategy." (2021) https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1933.short

[b] Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including covid-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings: Barnstable County, Massachusetts, July 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report.2021. 30 July 2021. www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htmdoi:10.15585/mmwr.mm7031e2.

[c] Riemersma, Kasen K., et al. "Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant." medRxiv (2021). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

[d] https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html

Zaszczepieni zakażają: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4

Szczepienia przeciwko covid-19 wywierają presje selekcyjną na białko kolca i wirus w tym obrębie szybciej mutuje, powstają szczepy uciekające przed odpornością indukowaną przez szczepionkę oraz w mniejszym stopniu przed naturalną, to może wydłużać "pandemię" w nieskończoność: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250780 https://www.nature.com/articles/s41467-021-24435-8

Dr n. med. Piotr Witczak
http://proremedium.pl/o-mnie/

Źródło: proremedium.pl

Ostatnio dodane

Mężczyzna, lat 40, niezdiagnozowane objawy neurologiczne po II dawce Pfizera
Mężczyzna, lat 40, niezdiagnozowane objawy neurologiczne po II dawce Pfizera
Mężczyzna, lat 40, niezdiagnozowane objawy neurologiczne po II dawce Pfizera

Dziękujemy za kolejne relacje, jakie spływają od Państwa - niestety - często tylko do nas, w formie świadectw pogorszenia Państwa zdrowia po przyjęciu eksperymentalnych preparatów nazywanych "Szczepionkami" przeciw covid-19. Nie są bowiem rejestrowane jako podejrzenia NOP, nawet jeśli występują w wymaganej urzędowo korelacji czasowej czyli w ciągu 4 tygodni po przyjęciu preparatu.

Taka postawa lekarzy - niezgłaszanie podejrzeń NOP - jest niedopuszczalna. Nie można wówczas mówić o jakiejkolwiek rzetelności w tworzeniu statystyk i obserwacji wpływu w/w preparatów na populację je przyjmującą.

Mimo wszystko ważne jest, aby nagłaśniać te zaobserwowane korelacje, byśmy my - jako lekarze i Państwo - jako pacjenci - mieli świadomość ryzyka, z jakim mamy do czynienia.

Rodzicu! Zanim zaszczepisz dziecko na COVID-19 wykonaj badanie na miano przeciwciał.
Rodzicu! Zanim zaszczepisz dziecko na COVID-19 wykonaj badanie na miano przeciwciał.
Rodzicu! Zanim zaszczepisz dziecko na COVID-19 wykonaj badanie na miano przeciwciał.

Jeśli koniecznie chcesz zaszczepić swojedziecko preparatem na C-19 najpierw zbadaj dziecku miano przeciwciał prze-ciwko Covid-19 w klasie IgG. Jeśli będzie powyżej progu, oznacza to, że Twoje dziecko ma już naturalną i trwałą odporność na tę chorobę! Jaki więc ma być cel szczepienia? Przeczytaj ulotkę producenta i zapoznaj się z niebezpiecznymi skutkami swojej decyzji!

Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19
Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19
Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19

Nasze apele - kierowane do decydentów - związane z uwzględnieniem tak ważnej roli witaminy D3, jaką odgrywa w profilaktyce i leczeniu, pozostają bez reakcji.

W polskich oficjalnych schematach leczenia COVID-19, nie uwględnia się wykonywania badania poziomu wit.D3 ani jej suplementacji.

Lekarze praktycy - zdający sobie sprawę ze znaczenia tej witaminy w organizmie człowieka - sprawdzają jej poziom i jednocześnie obserwują ogromne niedobory w polskiej populacji.

Czy brak reakcji Ministra Zdrowia na informacje, jakie dostarczamy na temat roli i skuteczności wit.D3 w profilaktyce i leczeniu tej i innych infekcji, oznacza brak zainteresowania zdrowiem Polaków?

Poniżej kolejne badania potwierdzjące, że wit.D3 ma znaczenie. Tym większe, że jej działanie nie ogranicza się tylko do modulacji systemu odpornościowego, lecz ma charakter plejotropowy.

Toksyczna nekroliza naskórka po szczepieniu przeciw COVID-19 – pierwszy udokumentowany przypadek
Toksyczna nekroliza naskórka po szczepieniu przeciw COVID-19 – pierwszy udokumentowany przypadek
Toksyczna nekroliza naskórka po szczepieniu przeciw COVID-19 – pierwszy udokumentowany przypadek

Jakkolwiek autorzy opisu poniższego przypadku podkreślają, że "Ten przypadek pokazuje niezwykle rzadkie powikłanie szczepionki COVID-19. Korzyści z otrzymania preparatu przeciw COVID-19 przewyższają potencjalne ryzyko.", pozwala on nam po raz kolejny poddać refleksji bezpieczeństwo szczepień i zadać pytanie, czy można kogokolwiek zobowiązywać do przyjmowania preparatu, jeśli niesie to za sobą ryzyko ciężkich powikłań?

Ponadto pozostaje nieznany dalszy stan kondycji zdrowtnej osoby, u której wystąpiło poniższe powikłanie.

Czy każdy podobny przypadek zostanie zarejestrowany? Czy każdy będzie miał dostęp do natychmiastowego i kosztownego leczenia? Czy osoba obciążona innymi chorobami współistniejącymi wyjdzie z takiego pogorszenia stanu zdrowia bez konsekwencji?