Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pandemia, lockdown

COVID-19 nie taki groźny
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
COVID-19 nie taki groźny

Do walki z pandemiczną propagandą nie musimy wykorzystywać argumentów "spiskowych". Nauka i fakty stoją po naszej stornie. Dr n. med. Piotr Witczak

Według oszacowań CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom ) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przeżywa, w zależności od wieku, od 96,76% do 99,99% osób [1], a tylko w przypadku ok 5% zgonów COVID-19 jest wyłączną przyczyną śmierci. W przypadku zgonów z innymi schorzeniami lub z powodu innych przyczyn oprócz COVID-19, występowały średnio 4 dodatkowe schorzenia lub przyczyny na zgonu [2]. Niską globalną śmiertelność na poziomie 0.15-0.20% potwierdza również światowej sławy statystyk i epidemiolog ze Standford [3]

 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

 2. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities

 3. Ioannidis, John PA. "Global perspective of COVID‐19 epidemiology for a full‐cycle pandemic." European Journal of Clinical Investigation: e13421

Aktualne wskaźniki śmiertelności (IFR) dla COVID-19 oparte o seroprewelencje to 0.0027-5,5% w zależności do grupy wiekowej, i są niższe niż początkowo zakładane. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full

Według naukowców z Oxfordu: "Biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, trendy w danych, zwiększoną liczbę zakażeń w największej populacji i potencjalny wpływ błędnej klasyfikacji zgonów, szacuje się, że IFR COVID-19 mieści się w przedziale od 0,1% do 0,35%"

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/

W Polsce średnia wieku osoby zmarłej na COVID-19 to ok 73 lat https://www.gov.pl/web/gis/udzial-procentowy-grup-wiekowych-w-ogolnej-liczbie-zgonow-z-powodu-covid-19

Maksymalne GLOBALNE ROCZNE RYZYKO ŚMIERCI Z POWODU COVID-19 wynosi 2,43 mln/7,8 mld = 0,03% (dla Polski ok 0,1%). Te wartości są przeszacowane bo:

- raportowane przez poszczególne kraje zgony są "z" covid-19, a nie "z powodu" COVID-19 [1]

- wiarygodność rekomendowanych testów RT-PCR jest wątpliwa [2,3]

- przypisywanie COVID-19 może odbywać się wyłącznie na podstawie objawów, bez laboratoryjnej identyfikacji wirusa, co w kontekście globalnym stwarza wysokie prawdopodobieństwo stronniczego raportowania

 1. Pulla, Priyanka. "What counts as a covid-19 death?." bmj 370 (2020).

 2. Cohen, Andrew N., Bruce Kessel, and Michael G. Milgroom. "Diagnosing COVID-19 infection: the danger of over-reliance on positive test results." medRxiv (2020).

 3. Borger, Pieter, et al. "External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results." (2020)

Dla porównania, w 2017 r. na choroby sercowo naczyniowe zmarło 17,8 milionów, na nowotwory 9,6 milionów, na choroby układu oddechowego 3,9 milionów

Skorygowane roczne globalne ryzyko zgonu z powodu COVID-19, które uwzględnia podatność ze względu na wiek osoby zakażonej, poprzez uwzględnienie utraconych lat życia, to 0,002%, roczne globalne ryzyko zgonu z powodu wypadków drogowych to 0,017%. Dodam tylko, że około 73% wszystkich zgonów w wypadkach drogowych występuje wśród młodych mężczyzn w wieku poniżej 25 lat, więc tutaj utrata lat życia jest większa niż w przypadku COVID-19. http://proremedium.pl/2021/03/19/koronapsychoza-vs-amaksofobia/

Skoro COVID-19 nie jest taki groźny, to skąd tyle zgonów covidowych w Polsce?

Po pierwsze, masowe, przesiewowe testowanie osób, w tym głównie bezobjawowych. Dzienna liczba testów dochodziła do kilkudziesięciu tysięcy. Ze względu na zanieczyszczanie wymazów, wysokie progi cykli rt-pcr (np. w Ontario do 38 cykli uznawano za wynik pozytywny [4]), odsetek fałszywie dodatnich wyników wśród pacjentów bezobjawowych mógł sięgać 65% dla PCR [1] i 72% dla antygenowych [2]. W jednym z badań w Izraelu, na 1453 testy wśród pacjentów bezobjawowych - 11 było fałszywie dodatnich (0,8%) [3]. Przy kilkudziesięciu tysiącach testów dziennie to daje kilkaset fałszywie dodatnich wyników, które mogą dotyczyć osób z poważnymi, w tym terminalnymi, chorobami. Zgon z wynikiem SARS-CoV-2 + będzie przypisywany COVID-19.

 1. CDC 2020. WHO information notice for IVD users. 7 grudzień 2020 https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

 2. https://www.cochrane.org/CD013705/INFECTN_how-accurate-are-rapid-tests-diagnosing-covid-19

 3. https://academic.oup.com/milmed/advance-article/doi/10.1093/milmed/usab215/6283569

 4. https://www.publichealthontario.ca/en/about/blog/2021/explained-covid19-pcr-testing-and-cycle-thresholds

Profesor Zieliński zwrócił uwagę na przyczynę wyników fałszywie pozytywnych, między innymi na obecność w genomie ludzkim sekwencji homologicznych do starterów zaprojektowanych na geny, koronawirusa. Wykazał to za pomocą analizy bioinformatycznej, a także kierując się wiedzą na temat budowy i ewolucji genomów (Zielinski i Polok 2020).

Z uwagi na powyższe, wielu Pacjentów może otrzymywać diagnozę COVID-19 w szpitalu będąc bezobjawowym i/lub mając inny powód przyjęcia [1,2]. Istotna część zgonów COVID-19 to również koinfekcje/nadkażenia [3], zapalenia płuc, które wcześniej oznaczano jako "o nieznanym czynniku etiologicznym" [tak wskazują dane otrzymane w drodze dostępu do informacji publicznej, których na razie nie mogę udostępnić].

 1. https://hosppeds.aappublications.org/content/hosppeds/early/2021/05/18/hpeds.2021-006001.full.pdf

 2. https://hosppeds.aappublications.org/content/hosppeds/early/2021/05/18/hpeds.2021-005919.full.pdf

 3. https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01594-0

W Polsce co roku na zapalenie płuc - bez chorób współistniejących - spowodowane niezidentyfikowanym czynnikiem zakaźnym umiera kilkanaście tysięcy osób. W 2018 r. było to 12 995 osób, w 2019 r. ponad 13 tys. osób - dane GUS (J-18 w statystykach zgonów). Należy porównać te liczby z liczbą zmarłych na COVID-19 bez chorób współistniejących: od 4 marca 2020 r. do 3 lipca 2021 r. włącznie (czyli przez rok i cztery miesiące oficjalnej pandemii w Polsce) zmarły 16 364 osoby - dane z Ministerstwa Zdrowia

Po drugie, patologiczny system dopłat NFZ do pacjentów z koronawirusem https://nczas.com/2020/09/01/doplaty-do-pacjentow-z-koronawirusem-tak-nfz-zbudowal-system-patologii/

Po trzecie, masowa covidowa histeria, efekt nocebo, gdzie somatyzacja może nastąpić pod wpływem samego przekazu w mass mediach, o czym można przeczytać w stosownej publikacji "COVID-19 i ekonomia polityczna masowej histerii": https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1376

Podsumowując:, oddziaływanie SARS-CoV-2 na populacje może być porównywalne do sezonowej grypy, ale przez masowe przesiewowe badanie osób bezobjawowych testami PCR i antygenowymi, strach, histerię, nadmierne stosowanie środków ochrony indywidualnej, blokadę ochrony zdrowia i wprowadzone procedury, mamy do czynienia z "zabójczą pandemią".

Dlaczego "pandemia" COVID-19 w Polsce zebrała takie żniwo (zgony ponadnormatywne)?

Liczba zgonów pozaszpitalnych 2019 vs 2020 (dane pozyskane z NFZ via MZ).

Jako szpitalne definiowano zgony w ramach oddziałów - także psychiatrycznych, rehabilitacji, medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Tabela 3 liczba zgonów

Z tabeli wynika, iż w 2020 r. w domu zmarło 77 tys. osób więcej, niż w 2019. Warto nadmienić w tym kontekście, iż w roku 2020 miało miejsce ok 68 tys. zgonów więcej niż w 2019 r. (tzw. zgony ponadnormatywne). 77 tys. zgonów pozaszpitalnych więcej vs 68 tys zgonów ponadnormatywnych - wartości się pokrywają. W tym czasie miało miejsce ok 2 mln epizodów hospitalizacji mniej, co przekłada się na redukcję osobodni hospitalizacji o ok. 13,5 mln. Innymi słowy w momencie zahamowania przyjęć do szpitali w intencji ochrony miejsc dla pacjentów COVID-19 mieliśmy gwałtowny wzrost śmiertelności w domach. A szpitalne oddziały były pustawe, o czym świadczy duża redukcja przyjęć i osobodni hospitalizacji. Za ponadnormatywne zgony mogły odpowiadać głównie nadmiarowe NPI (Nieformalne Środki Ochrony Indywidualnej) i czynniki socjologiczne (strach). Już w kwietniu widać ewidentny, silny wzrost o ok 25%. W tej skali jeszcze niewidoczne jako nadmiarowe zgony, ale jest to najprawdopodobniej efekt "zabójczych procedur".

Korelacja między efektami lockdownu (w tym ochrony zdrowia) a nadmiarowymi zgonami - istnieje bezpośredni związek najbardziej widoczny w odniesieniu do zablokowania przyjęć kardiologicznych .

Rys 3 Zależność pomiędzy względnym poziomem hospitalizacji i względną umieralnością w 2020

Wg. raportu NIZP PZH liczba hospitalizacji spowodowanych COVID-19 w 2020 r. wyniosła 102 438. W ostatnim normalnym roku przed k-wirusem tj. 2019r. odnotowano łącznie 9,251 mln hospitalizacji. Zatem hospitalizacje Covid-19, które sparaliżowały służbę zdrowia w 2020 to ~1% tej liczby. Argument z "przeciążoną ochroną zdrowia" odpada.

Zakażenia SARS CoV-2

W badaniach naukowych lockdown jest wskazywany jako przyczyna nadmiernej śmiertelności, np.: https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13017-021-00382-z
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2021.1955089?src=&

Ponadto, liczba osób, którym postawiono rozpoznanie zapalenia płuc w 2020 roku jest znacznie mniejsza niż w 2019 r - możliwe, że w przypadku braku testów w kierunku SARS-CoV-2 wiele diagnoz COVID-19 przypisano by do zapalenia płuc. Wychodząc z założenia, że rzeczywiście ogólnie mniej osób chorowało na zapalenie płuc w 2020 vs 2019, to mamy dowód na odciążoną ochronę zdrowia, a nie przeciążoną.

Kolejny dowód na to, że problem nie stanowił COVID-19, a organizacja systemu opieki zdrowotnej to fakt, że wiele krajów w 2020 r nie miało tak dużej liczby nadmiarowych zgonów w drugiej fali https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/2020

W Polsce, osoby osłabione/niezdiagnozowane/, nieleczone w wyniku blokad w pierwszej fali umierały podczas kolejnej blokady w drugiej fali. Pierwsza fala prawdopodobnie obrazuje prawdziwe oblicze COVID-19 - jako relatywnie łagodnej infekcji (ludzie lepiej ją znieśli na skutek normalnego okresu dostępu do ochrony zdrowia przed pierwszą falą).

Podsumowując, system opieki zdrowotnej nie był przeciążony a nadmiarowe zgony to głównie nadmierne NPI, procedury antycovidowe.

Naturalna odporność na COVID-19

Zakażenie SARS-CoV-2 indukuje długowieczne komórki plazmatyczne szpiku kostnego u ludzi: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

Nawet u starszych ozdrowieńców po łagodnym/umiarkowanym przebiegu COVID-19 istnieje długotrwała odporność humoralna i komórkowa: "Większość ozdrowieńców wykazuje szeroką odporność humoralną na RÓZNE EPITOPY wirusowe" (szczepienie dostępnymi preparatami to tylko epitopy białka kolca): https://www.mdpi.com/2075-1729/11/8/805.

Publikacja sugerująca wieloletnią odporność naturalną przeciwko Sars-Cov-2 wskazuje, że główną rolę mogą odgrywać komórki T swoiste wobec nukleokapsydu (immunodominujące względem białka kolca, na którym opierają się szczepionka p-ko covid):

- "Proporcja komórek swoistych dla Nuc322-331 [nukleokapsyd] przewyższała udział komórek T CD8+ skierowanych przeciwko całemu białku kolca".

-"Sekwencja Nuc322-331 jest w 100% identyczna we wszystkich aktualnych niepokojących wariantach SARS-CoV-2, można przypuszczać że odpowiedzi względem Nuc322-331 scharakteryzowane w tym badaniu są równie skuteczne wobec wariantów niepokojących, jak i przeciwko wariantowi oryginalnemu".

Potwierdzenie przewagi odpowiedzi naturalnej nad indukowaną przez szczepionki opierające się wyłącznie na białku kolca: https://www.jimmunol.org/content/207/5/1344

Odporność naturalna jest wielokrotnie silniejsza niż generowana przez szczepionkę: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf

Brak przeciwciał nie oznacza braku odporności - Non-Seroconvertors (NSC): https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.04.438781v1

Wysoki poziom przeciwciał może być związany z ciężkim przebiegiem covid: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108264/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.640093/full
https://journals.asm.org/doi/10.1128/mSphere.00275-21

Osoby bezobjawowe: mniej przeciwciał i lepsza ochrona: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8185544/

Dzieci są naturalnie o wiele mniej podatne na COVID-19: "Komórki nabłonka i układu odpornościowego górnych dróg oddechowych (nosa) u dzieci są wstępnie aktywowane i przygotowane do wykrywania wirusa, co skutkuje silniejszą wczesną wrodzoną odpowiedzią przeciwwirusową na zakażenie SARS-CoV-2 niż u dorosłych" https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9 Więcej: http://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

Reinfekcje u ozdrowieńców zdarzają się bardzo rzadko:

Wyjściowa odporność na infekcję Sars-Cov-2 nie musi pochodzić z podobieństwa epitopów (podobieństwo strukturalne - np. HCoV). Odporność może być uwarunkowana wcześniejszą infekcją np. VZV (wirus ospy wietrz.) https://www.nature.com/articles/s41598-020-75972-z

Szczepienia przeciwko COVID-19

Z uwagi na powyższe, zagrożenie ze strony COVID-19 nie uzasadnia masowych, powszechnych szczepień nową, niedostatecznie zbadaną i niebezpieczną technologią. Chociaż koncepcja szczepionek mRNA pojawiła się już w 1990 roku, to przed pandemią COVID-19 taka technologia immunizacji nigdy wcześniej nie była wdrożona na rynek do masowego zastosowania u ludzi. W 2012 r. szczepionki mRNA swoiste wobec grypy i RSV były analizowane w badaniach przedklinicznych, w 2017 r. odbył się pierwszy test koncepcyjnej szczepionki mRNA na raka, a pierwsza w historii próba kliniczna fazy I szczepionki mRNA miała miejsce dopiero w 2020 r. i dotyczyła szczepienia przeciwko COVID-19.

Badanie fazy III nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionek przeciwko COVID-19 nie zakończyły się. Badanie kliniczne trwało zbyt krótko oraz obejmowało zbyt małą liczbę uczestników, aby wykryć rzadziej występujące skutki uboczne. Czas potrzebny na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek trwa zwykłe 4-10 lat i obejmuje dokładne testy in vitro, badania przedkliniczne (na zwierzętach), a następnie sekwencyjne próby kliniczne (na ludziach, fazy 1, 2 i 3). Natomiast szczepionki przeciwko COVID-19 zostały opracowane i ocenione pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności w czasie krótszym niż jeden rok. Badanie zostało "odślepione", co oznacza, że nie będzie już grupy placebo. Innymi słowy, rygorystyczna ocena bezpieczeństwa w kontekście dobrze kontrolowanego badania klinicznego nie jest już możliwa i należy w większym stopniu polegać na systemach nadzoru już po wdrożeniu szczepionek. Nie przeprowadzono właściwych badań biodystrybucja dla nanolipidów i białka kolca.

Szczepionki genetyczne przeciwko COVID-19 opierają się na białku kolca (spike), które ma udokumentowane właściwości toksyczne, zarówno gdy jest elementem wirionu SARS-CoV-2, jak i bez komponentu wirusowego (w wyniku podania szczepionki białko kolca produkowane jest przez komórki osoby zaszczepionej). Kiedy białko spike wiąże się z receptorami komórek gospodarza, może dojść do aktywacji układu dopełniacza, aktywacji i zlepiania płytek krwi, ekspresji białek odpowiedzialnych za śmierć komórek, nadprodukcji cytokin przez komórki układu krwionośnego (tzw. "burza cytokinowa"), co spowoduje stan zapalny w obrębie naczyń krwionośnych i/lub zakrzepicę. Aktualnie jeszcze niedopuszczona do stosowania u dzieci szczepionka wektorowa, może powodować uszkodzenie układu naczyniowego przez białka kolca podobnie jak SARS-CoV-2, autorzy nazwali ten efekt "zespołem mimikry COVID-19 wywołanym przez szczepionkę"

Piśmiennictwo do powyższego fragmentu: http://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

Toksyczność białka kolca:

Toksyczność mRNA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631684/

Raport firmy Pfizer/Biontech przekazany rządowi japońskiemu, na który powołano się w artykule opublikowanym w British Medical Journal, zawiera dane dotyczące biodystrybucji nanocząstek lipidów wykorzystanych do wprowadzania (transfekcji) mRNA do komórek osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19. Wykorzystana w tych testach "imitacja szczepionki" krążyła we krwi i trafiała do takich miejsc, jak śledziona, wątroba, jajniki, nadnercza i szpik kostny, jądra, płuca, jelita, nerki, tarczyca, przysadka mózgowa, macica, inne. Białko kolca można wykryć we krwi do dwóch tygodni po szczepieniu u większości osób. Białko krążące nawet w niskim stężeniu przez okres do dwóch lub więcej tygodni może z czasem gromadzić się na komórkach, ponieważ krew stale przepływa przez tkanki ciała. Białko kolca może być potencjalnie skoncentrowane w wielu tkankach, czego nie da się ustalić na podstawie analizy samej krwi. Niektórzy naukowcy sugerowali, że białko kolca SARS-CoV-2 może składać się z fragmentów bardzo podobnych do białek w naszym organizmie. Jeśli to się potwierdzi, to odporność na białko kolca może teoretycznie prowadzić do rozwoju chorób autoimmunologicznych: http://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/

Czy dystrybucja szczepionek przeciwko COVID-19 po wstrzyknięciu do mózgu może wyjaśnić rzadkie przypadki śmiertelne zakrzepicy zatok żylnych mózgu (CVST)? https://www.bmj.com/content/373/bmj.n958/rr-1

Warunki, które powinny być spełnione przed pełnym dopuszczeniem jakiejkolwiek szczepionki przeciwko COVID-19 - Petycja podpisana przez wielu naukowców i lekarzy, zawiera obszerne piśmiennictwo: https://t.co/uK5VwKck1p?amp=1

Ponieważ szczepionki są podawane zdrowym ludziom, co do zasady istnieje niska tolerancja na zdarzenia niepożądane, nawet te rzadkie

The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd to niezależna firma zajmująca się badaniami medycznymi, która wnosi znaczący wkład w jakość opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez rygorystyczne badania i innowacyjną metodologię badań opieki zdrowotnej. Pracownicy tej firmy są autorami licznych przeglądów systematycznych opublikowanych w prestiżowym Cochrane Library. Dyrektor firmy, Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), w liście otwartym wzywa do NATYCHMIASTOWEGO WSTRZYMANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19. Według naukowca, charakter i różnorodność działań niepożądanych zgłoszonych do "Systemu Yellow Card" są zgodne z potencjalnymi patologiami opisanymi w tym artykule [1] i poparte innymi niedawnymi pracami naukowymi na temat szkód wywoływanych przez szczepionkę, w których pośredniczy białko kolca. Teraz jest oczywiste, że te produkty w krwiobiegu są toksyczne dla ludzi. WYMAGANE JEST NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ, podczas gdy przeprowadzana jest pełna i niezależna analiza bezpieczeństwa w celu zbadania pełnego zakresu szkód, które według danych z brytyjskiej Yellow Card obejmują chorobę zakrzepowo-zatorową, wieloukładową chorobę zapalną, supresję immunologiczną, autoimmunizację i anafilaksję, a także wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE):http://proremedium.pl/2021/06/14/niezalezna-firma-zajmujaca-sie-badaniami-medycznymi-wzywa-do-natychmiastowego-wstrzymania-szczepien-przeciwko-covid-19/

[1] https://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Boards/BOH/Meetings/2021/SENEFF~1.PDF

Dla większości z nas ryzyko tych szczepień może przewyższać korzyć, w szczególności dla dzieci i młodych dorosłych. Według danych z Izraela ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 w ogólnej populacji dzieci to 0,004% (1:25000). Zgodnie z oficjalnym raportem CDC ryzyko ciężkiego NOP- u nastolatków to 0,01% (863/8,9 mln). W materiale opublikowanym na łamach British Medical Journal, na podstawie oficjalnych danych (Pfizer) i kalkulatora ryzyka QCovid (University of Oxford), na każdą 1 unikniętą hospitalizację COVID-19, nawet 223 (!) młodych ludzi może doświadczyć min 1 POWAŻNEGO zdarzenia niepożądanego; autor stwierdził "Szansa na korzyści ze szczepienia młodszych osób jest tak znikoma, a ryzyko szkód tak duże, że uniwersalna kampania szczepień przeciwko COVID-19 może wymagać rewizji"
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1635/rr-4
http://proremedium.pl/wp-content/uploads/2021/07/IPEC_2021.pdf

Raportowanych jest mniej niż 1% zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniami, dla ciężkich NOP ta wartość może być bliżej 10%. Zgłaszalność niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w Polsce jest prawie 50-krotnie niższa niż w Holandii oraz prawie 9-krotnie niższa niż średnia dla UE (Polska jest na ostatnim miejscu w UE w zakresie zgłaszalności NOP)
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

Biorąc powyższe pod uwagę, liczba zgonów i powikłań w skali globalnej może być ogromna:

Covid-19 Injection

https://johnplatinumgoss.com/covid-19-vaccination-statistics/

Ryzyko zgonu po szczepionce COVID-19 jest 114,8 razy większe niż w przypadku szczepionki przeciwko grypie: https://vaersanalysis.info/2021/08/06/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-7-30-2021/

"Należy zaakceptować 4 śmiertelne i 16 poważnych skutków ubocznych na 100 000 szczepień, aby uratować życie 2-11 osób na 100 000 podanych szczepionek" (praca wycofana, pod wątpliwymi zarzutami): https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

CDC wymienia teraz zgony osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 jako zgony osób nieszczepionych, jeśli umrą w ciągu 14 dni od szczepienia.

CDC wymienia zgony zaszczepionych przeciw COVID jako zgony osób niezaszczepionych

Limfadenopatię jako skutek uboczny szczepień przeciwkoko COVID-19 wykrywano nawet w 16% przypadków. EUSOBI wydało zalecenia aby uniknąć zbędnych inwazyjnych procedur i obrazowania. Ciekawe ile będzie stresu i mylnych diagnoz w trakcie skriningu raka piersi. https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01062-x

Oficjalne dane potwierdzają zwiększoną śmiertelność młodych ludzi od momentu wprowadzenia programów szczepień przeciwko COVID-19:

Mortality

W poniższym linku opis 220 pewnych lub prawdopodobnych przypadków małopłytkowości i zakrzepicy immunologicznej wywołanej szczepionką (VITT) z UK. Występowanie: 1: 50 000 ("jednak zachorowalność może być wyższa"). Śmiertelność (Case Fatality Rate): 23-50%: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109908

"Osoby, które przeszły zakażenie Sars-Cov-2, prawdopodobnie nie odniosą korzyści ze szczepienia": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v3

"Druga dawka BNT162b2 [Pfizer] powoduje zmniejszenie odporności komórkowej u osób wyleczonych z COVID-19" https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.22.436441v1

"Stwierdziliśmy względne zmniejszenie reaktywności surowic z B.1.1.7 w porównaniu z wariantem Wuhan-1 po drugiej dawce przypominającej. Dane te pozwalają na porównanie różnych szczepionek pod względem wytwarzania przeciwciał anty-Spike i budzą wątpliwości co do wygody wielokrotnego uodporniania się tą samą sekwencją białka S": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261952v1.full

Powyższe sugeruje, że szczepienie ozdrowieńców i grup, które mogą łagodnie przechorować i nabyć silniejszą odporność naturalną to błąd.

Dane z Kataru: skuteczność szczepionki Pfizer wobec infekcji asymptomatycznej wygasa CAŁKOWICIE już po 4 msc od drugiej dawki, a dla infekcji objawowej po 5 msc. Przez 6 msc utrzymuje się wysoka skuteczność względem hospitalizacji i zgonów: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262584v1

"osoby, które otrzymały szczepionkę Pfizer-BioNTech mRNA mają inną kinetykę poziomów przeciwciał w porównaniu do pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z wyższymi początkowymi poziomami, ale znacznie szybszym wykładniczym spadkiem": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full.pdf

Ten szybki spadek poziomu przeciwciał i skuteczności szczepień może przyczynić się do wzmocnienia infekcji zależnej od przeciwciał: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X14013321 https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext

"ADE (wzmocnienie zależne od przeciwciał) zaobserwowano w przypadku wirusa dengi [2],wirusa Zika [3], wirusa Ebola [4] i, co ważne w kontekście COVID-19, koronawirusów (CoV) [5,6,7,8,9]" "musimy postępować ostrożnie...aby zminimalizować ryzyko ADE": https://www.nature.com/articles/s41587-020-0577-1 Nie widzę tej ostrożności

Efekt wzmocnienia infekcji zależnej od przeciwciał (ADE) jest już uwzględniany w modelach matematycznych dotyczących transmisji Sars-Cov-2: "ADE is thought to be a big trouble in the development and use of COVID-19 vaccines": https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262601v1

Miano wirusa było 251 razy wyższe niż w 85 przypadkach zakażonych starymi szczepami SARS-CoV-2 wykrytymi w Wietnamie między marcem a 6 kwietnia 2020 r.: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Zwolennicy szczepień dzieci przeciwko COVID-19 podnoszą argument, że dzieci i młodzi dorośli to istotne źródło bezobjawowej transmisji wirusa na osoby bardziej podatne (np. seniorów). Ostatnie doniesienia sugerują jednak, że w obliczu nowego dominującego wariantu delta SARS-CoV-2 szczepionki przeciwko COVID-19 są niewystarczające w zapobieganiu transmisji wirusa [a]. Testy przesiewowe przeprowadzone od 3 do 17 lipca 2021 r wśród mieszkańców Massachusetts podczas epidemii w Provincetown, popularnej bazie wyjazdów weekendowych, wykazały, że 75% zarażonych było w pełni zaszczepionych (poziom pełnego zaszczepienia w stanie to 69% dorosłych) [b]. Co istotne, grupa zaszczepionych i niezaszczepionych z wykrytą infekcją miała podobne miano wirusa i prawdopodobnie może tak samo przenosić wirusa. Do podobnych wniosków doszli autorzy pracy opublikowanej w preprint: "osoby zaszczepione i nieszczepione w społecznościach z dużą prewalencją wariantu delta Sars-Cov-2 mają podobne miano wirusa" i "jeśli zaszczepione osoby zostaną zakażone wariantem delta, mogą być źródłem transmisji na inne osoby" [c]. Z uwagi na powyższe, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) uznało, że zaszczepione osoby mogą odgrywać rolę w letnim wzroście liczby infekcji wariantem delta i przywróciło zalecenia, aby zaszczepione osoby nosiły maski w pomieszczeniach [d].

[a] Dyer, Owen. "Covid-19: Delta infections threaten herd immunity vaccine strategy." (2021) https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1933.short

[b] Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including covid-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings: Barnstable County, Massachusetts, July 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report.2021. 30 July 2021. www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htmdoi:10.15585/mmwr.mm7031e2.

[c] Riemersma, Kasen K., et al. "Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant." medRxiv (2021). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

[d] https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html

Zaszczepieni zakażają: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4

Szczepienia przeciwko covid-19 wywierają presje selekcyjną na białko kolca i wirus w tym obrębie szybciej mutuje, powstają szczepy uciekające przed odpornością indukowaną przez szczepionkę oraz w mniejszym stopniu przed naturalną, to może wydłużać "pandemię" w nieskończoność: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250780 https://www.nature.com/articles/s41467-021-24435-8

Dr n. med. Piotr Witczak
http://proremedium.pl/o-mnie/

Źródło: proremedium.pl

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.