Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Apel do mediów o prawdę

Wraz z wieloma innymi środowiskami walczącymi o prawdę i wolność zwróciliśmy się do wszystkich dziennikarzy i pracowników ogólnopolskich stacji telewizyjnych i radiowych

Poniżej treść wystosowanego do nich APELU DO MEDIÓW O PRAWDĘ- nie na żarty, bo chodzi tu o przyszłość - moją, twoją też - naszą i następnych pokoleń!

Media tzw. głównego nurtu są obecnie kanałami przekazu informacyjnego o największym zasięgu, trafiającymi do milionów obywateli polskich. Pomimo sprawiania wrażenia bycia opcjami antagonistycznymi (np. TVN a TVP) w przekazie najważniejszych wątków są wyraźnie spójne. Wszystkie - jak jeden mąż - stały się orężem wojny informacyjnej i jednostronnie sprzyjają, promują i odzwierciedlają interesy globalnych organizacji oraz korporacji. Dotyczy to nie tylko przekazywanych wiadomości - z kraju i ze świata - ale także budowania pewnego sposobu myślenia i mentalności poprzez umiejętne wplatanie w narrację i treść emitowanych programów idei propagandowych.

Obecnie znajdujemy się na zakręcie historii - jeśli prześpimy ten moment, potem naprawdę trudno będzie nam się pozbierać. Teraz jeszcze możemy coś zrobić, aby odwrócić plany narzucenia globalnej kontroli naszego osobistego życia i zdrowia - z wykorzystaniem technologii cyfrowych - kontroli naszej własności, naszej wolności do komunikowania się i do przejawiania indywidualnych wartości, zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, odgórnego wyznaczania ludziom ram, w jakich mogą się przemieszczać itd. Na skalę państwa widoczne są intencje niszczenia swobód obywatelskich, tożsamości narodowej, wolności i suwerenności.

Zwracamy się do dziennikarzy, redaktorów, reporterów, operatorów i osób na wszystkich innych szczeblach oraz stanowiskach w mediach głównego nurtu, którzy często nie poszukują głębszych powiązań i współzależności pomiędzy przekazywanymi treściami a grupami interesów, do których one prowadzą - jak po nitce do kłębka. Pora zdać sobie sprawę z tego, że plan odebrania wolności dotyczy również Was, Waszych rodzin, dzieci i przyszłych pokoleń. Czy chcecie zostawić taki świat swoim dzieciom?

Dlatego apelujemy, a wręcz żądamy od mediów, które docierają do tak ogromnej liczby Polaków - zaprzestańcie dotychczasowych praktyk i przedstawcie ludziom fakty, na które istnieją liczne dowody!

Analiza wypływającego z mediów scenariusza i sposobów przekazywania go obnaża łatwe do zidentyfikowania sposoby manipulacji i stosowanie socjotechniki. Powtarzanie haseł z dużą częstotliwością w różnych kontekstach i konfiguracjach, i z zabarwieniem emocjonalnym stanowi sposób przeniesienia komunikatu na poziom podświadomości. Z punktu widzenia naukowego stosowane mechanizmy są zbieżne z mechanizmami hipnozy. Poprzez przemilczanie jednych faktów, nadinterpretację innych i ich wyolbrzymianie oraz zniekształcanie przekazywana jest ludziom syntetyczna rzeczywistość, której odbiorcy poświęcają swoją uwagę, a następnie postępują w życiu zgodnie z przekazanym obrazem i kreują odpowiadającą mu rzeczywistość. W ostatnich dwóch latach mieliśmy do czynienia ze wzbudzaniem masowego strachu za pośrednictwem środków publicznego przekazu. W ten sposób media wpływają na rzeczywistość i postępowanie ludzi zamiast po prostu odtwarzać rzeczywistość opartą na faktach.

Ludzie są zmęczeni walką o byt, nie każdy ma czas i przestrzeń, aby samodzielnie poszukiwać sprawdzonych informacji. Dlatego to Wy powinniście dostarczyć im tych wiadomości. A gdzie tymczasem podziało się rzetelne dziennikarskie rzemiosło oparte na docieraniu do faktów, prezentowaniu źródeł informacji i pokazywaniu szerokiego spektrum różnych opcji debaty publicznej? Za przekazywanie ludziom nieprawdziwych, zniekształconych informacji, potęgowanie przekazów o zagrożeniu bezpieczeństwa ponosi się odpowiedzialność - moralną, prawną i nie tylko. Jeżeli wprowadzaliście ludzi w błąd, realnie wpływaliście na ludzkie życie, na życie konkretnych rodzin. To jest nadużycie na masową skalę.

O wpływie na masowe zachowania ludzi i o zniekształcaniu naturalnych, opartych na prawidłowościach psychologicznych procesów świadczą choćby następujące przykłady:propagowanie, promowanie, reklamowanie preparatów medycznych zwanych "szczepionkami przeciwko COVID-19", podczas gdy preparaty te nie posiadają atestu jakości, badania kliniczne nad ich bezpieczeństwem nie są zakończone i trwają do dzisiaj oraz brak jest podmiotu odpowiedzialnego.

W "Narodowym programie szczepień" na stronie Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie jest powtórzone, że są to preparaty dopuszczone warunkowo; pokazywanie wprowadzanych obostrzeń jako niepodważalnie właściwej ochrony przed zarażeniem, przemilczając ich stronę bezprawną, zmierzającą do ograniczenia praw człowieka (w zdrowym społeczeństwie zamknięcie człowieka w domu powinno się odbywać jedynie na podstawie wyroku sądu).

Lockdowny, kwarantanny, zamykanie biznesów, nauka zdalna ubrane w narrację "my wiemy, że to trudne, ale przecież nie ma wyjścia" doprowadziły do prawdziwej epidemii problemów i zaburzeń psychicznych, depresji, wzrostu przemocy i uzależnień oraz w konsekwencji do wzrostu liczby samobójstw, niestety również wśród coraz mniejszych dzieci; promowanie masek jako niezbędnej ochrony przed zarażeniem, wplatając podejście "zrób to dla innych".

Zakrywanie twarzy na co dzień, i to przez ludzi zdrowych, to jeden z bardziej wynaturzonych procederów wprowadzanych oficjalnie. Jakie mamy skojarzenia, gdy patrzymy na ulicę zamaskowanych przechodniów? W jaki sposób odbierają taką rzeczywistość dzieci? Bezpieczeństwo masek zostało podważone przez liczne badania naukowe - powodują one niedotlenienie i zatrucie organizmu własnymi wydalanymi gazami, a wirusy rozprzestrzeniają się przez aerosol, który jest w stanie przenika przez najmniejszą kratkę w masce; ukrywanie intencji wielkich organizacji światowych wobec społeczeństw i narodów, w tym wobec Polski. Ogłoszono stan pandemii zainicjowanej przez WHO, lecz nie pojawiły się żadne informacje, na mocy jakiego prawa WHO decyduje o wprowadzeniu w różnych krajach obostrzeń ponad ich autonomią, jaki jest status tej instytucji, przez kogo jest finansowana, jakie są biografie jej przywódców oraz powiązania ze światową finansjerą i globalnymi koncernami.

Czy żaden dziennikarz nie dotarł do tych faktów i badań naukowych? Albo kto ich uciszał i zwalniał z pracy? (Znamy takie przypadki). W wielu mediach niezależnych informacje są przekazywane na podstawie podanego źródła, które w większości można sobie samodzielnie również znaleźć. Jest to zupełnie inny i budzący zaufanie, wiarygodny przekaz. Aby dowiedzieć się o eksperymencie medycznym wystarczy zajrzeć do materiałów źródłowych producentów preparatów. Wszystko można znaleźć, ale potrzeba dobrej woli, a tej zdecydowanie w mediach "głównego nurtu" zabrakło.

Mamy już dość manipulacji i przedstawiania syntetycznej rzeczywistości przez media. A chodzi tu o wolność każdego z nas- twoją też, kimkolwiek jesteś -dziennikarzu, lekarzu, polityku, policjancie,urzędniku, żołnierzu, nauczycielu, kimkolwiek jesteś. To twoje życie, twoich dzieci i kolejnych pokoleń.

Jeśli tendencyjność w mediach się nie zakończy, dojdzie do pogrążenia społeczeństwa w zniewoleniu na rzecz interesów globalnych elit finansowych, które nie odpowiadają przed żadnym ciałem demokratycznym. Żądamy zatem oficjalnego ujawnienia faktów lub podjęcia działań dotyczących: przeprowadzonego na masach ludzi eksperymentu medycznego;liczby niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce, przypadkach zachorowań i zgonów skorelowanych z przyjęciem preparatu;rzetelnych i prawdziwych danych na temat skuteczności preparatów zwanych "szczepionkami na COVID-19" w formie statystyki - liczba zachorowań wg zaszczepionych i niezaszczepionych;liczby nadmiarowych zgonów w okresie pandemii i ich związku z dostępnością służby zdrowia;statusu, finansowania, władz i powiązaniach korporacyjnych WHO oraz planowanym traktacie, a także projekcie zmian w IHR (Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych) i innych nieujawnianych dotychczas społeczeństwu umowach i kontraktach z kluczowymi światowymi organizacjami;dopuszczenia środowisk naukowych, eksperckich i dziennikarskich do debaty publicznej, podczas której szeroko będą analizowane konsekwencje przystąpienia do traktatu WHO dla suwerenności naszego kraju, wolności obywatelskich i konstytucji;analizy niezgodności z prawem i Konstytucją RP wymagania tzw. "paszportów" m.in. jako warunek zatrudnienia lekarzy;zagrożeń płynących z planów inicjowanych przez globalistyczne elity do wprowadzenia tzw. wielkiego resetu i prawdziwego oblicza Światowego Forum Ekonomicznego;ukazania społeczeństwu, z czym wiąże się kontrola cyfrowa różnych sfer naszego życia;zaprzestania stosowania socjotechnik i manipulowania ludźmi poprzez strach oraz nagłaśniania podejścia do życia sugerującego odwrócenie naturalnych procesów psychologicznych (np. "zaszczep się dla innych", dziecko musi chronić babcię, podczas gdy to dorośli są po to, by chronić dzieci);zaprzestania pomniejszania dowodów oraz argumentów, które są niezgodne z obowiązującym, "poprawnym politycznie" nurtem, a także zakończenia stawiania w negatywnym świetle i ośmieszania postaci oraz środowisk, które chcą z tymi dowodami zapoznać ludzi;

Lista takich zagadnień jest znacznie dłuższa. Naród posiada trudne doświadczenia na przestrzeni historii, wielokrotnie zmagał się z propagandą, która za czasów socjalistycznych była dla każdego widoczna, a obecnie jest ukryta pod płaszczykiem troski o zdrowie. Aktualna sytuacja geopolityczna za naszą wschodnią granicą (która nie jest wprawdzie tematem tego apelu, jednak jest bardzo istotna) potęguje kolejne obawy społeczne o bezpieczeństwo. Tym bardziej niezbędne jest natychmiastowe zakończenie procederu chaosu informacyjnego.

To media głównego nurtu są orężem wojny informacyjnej i tylko one mogą ją przerwać. Trzeba zaprzestać tej gry, zanim będzie za późno. Zatrzymanie tego szaleństwa leży w naszym wspólnym interesie!

Na zakończenie przytoczymy przesłanie, które od wieków przekazywane było nam z pokolenia na pokolenie:Prawda i tak wyjdzie na jaw!


Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.