Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Niepożądane odczyny poszczepienne

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
75 322 zgonów, 5 938 318 powikłań po eksperymentalnych preparatach genetycznych

75 322 zgonów, 5 938 318 powikłań odnotowanych w Europie i USA po "szczepionkach" przeciw COVID-19 - przy szacowanej 1% zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Baza danych Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotycząca działań niepożądanych leków obecnie zawiera następującą liczbę zgłoszeń: 46 160 zgonów i 4 623 724 różnych działań niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19, podczas gdy amerykański system rejestrowania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką (VAERS) podaje obecnie 29 162 zgonów i 1 314 594 działań niepożądanych po "szczepionkach" przeciw COVID- 19.

Źródło: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19

Liczby, które są oficjalnymi statystykami rządowymi, są wystarczająco wysokie, jednakże stanowią one tylko niewielki ułamek całkowitej liczby zgonów i obrażeń poniesionych przez tych, którzy zdecydowali się na szczepienia przeciw COVID-19 w ciągu ostatnich 18 miesięcy.


W zeszłym roku dr Jessica Rose przeprowadziła kompleksową analizę w celu określenia "niedoszacowanego czynnika" w VAERS i pokazała, że wynosi on 41x, co oznacza, że zarejestrowane dane dotyczące niepożądanych reakcji na szczepionki COVID-19 w VAERS musiałyby zostać pomnożone przez 41, aby uzyskać zbliżone do rzeczywistego rozmiaru wartości.

Na podstawie raportu z 2011 r. Harvard Pilgrim Health Care, Inc. dla Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS), wiemy też, że chociaż 25% pacjentów ambulatoryjnych doświadcza zdarzenia niepożądanego związanego z lekiem, mniej niż 0,3% wszystkich zdarzeń niepożądanych związanych z lekami i 1-13% poważnych zdarzeń jest zgłaszanych do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).
Podobnie, zgłaszanych jest mniej niż 1% niepożądanych zdarzeń związanych ze szczepionką.

Jeśli więc weźmiemy publicznie dostępne dane z VAERS i europejskiej EMA i pomnożymy przez 100, to będzie to zbliżona do rzeczywistej wielkości liczba zdarzeń niepożądanych po szczepionkach COVID-19: 7 532 200 zgonów i 593 831 800 obrażeń w Europie i USA.

Europejska baza danych raportów o podejrzewanych reakcjach na leki (z krajów EOG i spoza EOG) to EudraVigilance, zweryfikowana przez Europejską Agencję Leków (EMA). Obecnie podaje ona 46 160
zgonów i 4 623 724 obrażeń po wstrzyknięciu pięciu eksperymentalnych zastrzyków przeciw COVID-19:
COVID-19 MRNA MODERNA SZCZEPIONKI (CX-024414)
COVID-19 MRNA SZCZEPIONKA PFIZER-BIONTECH
SZCZEPIONKA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
SZCZEPIONKA COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S )
SZCZEPIONKA COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)


Spośród wszystkich odnotowanych skutków prawie połowa (2 106 816) to poważne działania niepożądane.

Niepożądany skutek może być zaklasyfikowany jako "poważny", jeśli "odpowiada zdarzeniu medycznemu, które skutkuje śmiercią, zagraża życiu, wymaga hospitalizacji, skutkuje innym stanem istotnym z medycznego punktu widzenia lub przedłużeniem dotychczasowej hospitalizacji, skutkuje trwałym lub znacznym kalectwem lub niezdolnością do pracy lub jest wrodzoną
anomalią/wadą."

Podsumowanie danych do 2 lipca 2022 r.:

 • 71 125 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 310 zgonów
 • 82 967 Zaburzenia serca, w tym 3147 zgonów
 • 738 Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne, m.in. 65 zgonów
 • 30 743 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 17 zgonów
 • 3031 Zaburzenia endokrynologiczne, w tym 12 zgonów
 • 34 742 Zaburzenia oka, w tym 54 zgony
 • 168 985 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 860 zgonów
 • 610 945 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 5970 zgonów
 • 2722 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 123 zgony
 • 26 044 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 140 zgonów
 • 161 322 Infekcje i infestacje, w tym. 2269 zgonów
 • 42 632 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, m.in. 472 zgony
 • 56 772 dochodzenia, w tym 601 zgonów
 • 14 996 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, m.in. 378 zgonów
 • 267 730 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 304 zgony
 • 2726 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 260 zgonów
 • 367 166 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 2329 zgonów
 • 3304 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 85 zgonów
 • 315 Problemy z produktami, w tym 4 zgony
 • 41 562 Zaburzenia psychiczne, w tym 249 zgonów
 • 8637 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 324 zgonów
 • 100 087 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym. 9 zgonów
 • 97 448 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 2305 zgonów
 • 104 509 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 198 zgonów
 • 6141 Okoliczności społeczne m.in. 28 zgonów
 • 25 944 Procedury chirurgiczne i medyczne, w tym m.in. 269 zgonów
 • 54 587 Choroby naczyniowe, w tym 964 zgonów


Całkowite reakcje na szczepionkę mRNA SPIKEVAX/ mRNA-1273 ( CX- 024414) firmy Moderna:

12 143 zgonów i 758 215 urazów do 2.07.2022 r.

 • 20 347 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym. 137 zgonów
 • 26 110 Zaburzenia serca, w tym 1339 zgonów
 • 241 Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne, m.in. 15 zgonów
 • 8976 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 8 zgonów
 • 793 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 6 zgonów
 • 10 135 Zaburzenia oka, w tym 40 zgonów
 • 59 655 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 462 zgonów
 • 200 496 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 3897 zgonów
 • 1006 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 66 zgonów
 • 8555 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 40 zgonów
 • 33 404 Infekcje i infestacje, w tym. 1110 zgonów
 • 94 476 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 242 zgony
 • 924 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy ) 102 zgony
 • 124 646 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 1176 zgonów
 • 1.061 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 12 zgonów
 • 125 Problemy z produktem, w tym 3 zgony
 • 12 511 Zaburzenia psychiczne, w tym 195 zgonów
 • 3982 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 233 zgonów
 • 20 841 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym. 9 zgonów
 • 30 907 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym. 1296 zgonów
 • 39 510 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej m.in. 109 zgonów
 • 3055 Okoliczności społeczne, w tym. 45 zgonów
 • 6.655 Procedury chirurgiczne i medyczne, m.in. 223 zgonów
 • 15 793 Zaburzenia naczyniowe, w tym 462 zgonów


Całkowite reakcje na szczepionkę AZD1222 /VAXZEVRIA (CHADOX1NCOV-19) z Oxford / AstraZeneca:

9241 zgonów i 1308248 urazów do 02.07.2022


 • 15 194 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 329 zgonów
 • 23 538 Zaburzenia serca, w tym 971 zgonów
 • 274 Wrodzone wady rodzinne i genetyczne, m.in. 10 zgonów
 • 14 865 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 8 zgonów
 • 813 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 6 zgonów
 • 22 055 Choroby oka m.in. 35 zgonów
 • 118 034 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 495 zgonów
 • 350 602 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 2150 zgonów
 • 1180 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 82 zgony
 • 6591 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 47 zgonów
 • 57 788 Infekcje i infestacje, w tym. 772 zgonów
 • 14984 Zatrucie urazowe i powikłania po zabiegach, m.in. 226 zgonów
 • 31 897 dochodzeń, w tym 227 zgonów
 • 14 537 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, m.in. 148 zgonów
 • 188 201 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 195 zgonów
 • 891 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 53 zgony
 • 259 660 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 1334 zgonów
 • 711 Ciąża połóg i stany okołoporodowe, w tym 23 zgony
 • 205 Problemy z produktami, w tym 1 śmierć
 • 23 424 Zaburzenia psychiczne, w tym 81 zgonów
 • 4820 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 96 zgonów
 • 18 298 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym. 4 zgony
 • 45 727 Zaburzenia układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 1231 zgonów 31 173 Zaburzenia naczyniowe, w tym 589 zgonów

Całkowite reakcje na szczepionkę COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) firmy Johnson & Johnson:

3030 zgonów i 166 334 urazów do 02/07/2022


 • 1644 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 66 zgonów
 • 3665 Zaburzenia serca, w tym 254 zgonów
 • 57 Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne m.in. 2 zgony
 • 1814 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 3 zgony
 • 151 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 2 zgony
 • 2191 Zaburzenia oka, m.in. 16 zgonów
 • 11 356 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 116 zgonów
 • 45 681 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 847 zgonów
 • 204 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 19 zgonów
 • 770 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym. 12 zgonów
 • 14 626 Infekcje i infestacje, w tym. 254 zgonów
 • 1543 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, m.in. 36 zgonów
 • 7.553 dochodzenia, w tym 161 zgonów
 • 1,038 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 82 zgony
 • 20 774 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 68 zgonów
 • 141 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 12 zgonów
 • 28 521 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 292 zgonów
 • 124 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 1 śmierć
 • 35 Problemy z produktem
 • 2428 Zaburzenia psychiczne, w tym 35 zgonów
 • 711 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 48 zgonów
 • 4028 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 6 zgonów
 • 5862 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 382 zgonów
 • 5072 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 16 zgonów
 • 673 Okoliczności społeczne m.in. 7 zgonów
 • 1.174 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym m.in. 100 zgonów
 • 4498 Zaburzenia naczyniowe, w tym 193 zgony

Całkowite reakcje na szczepionkę COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) firmy Novavax:

0 zgonów i 3007 urazów do 02/07/2022


 • 68 Zaburzenia krwi i układu chłonnego
 • 166 Zaburzenia serca
 • 38 Zaburzenia ucha i błędnika
 • 1 Zaburzenia endokrynologiczne
 • 57 Zaburzenia oka
 • 216 Zaburzenia żołądka i jelit
 • 677 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania25 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach
 • 76 Dochodzenia
 • 16 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
 • 388 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
 • 1 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)
 • 540 Zaburzenia układu nerwowego
 • 2 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy
 • 1 Problemy z produktem
 • 46 Zaburzenia psychiczne
 • 18 Zaburzenia nerek i dróg moczowych
 • 51 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
 • 151 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
 • 198 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
 • 3 Okoliczności społeczne
 • 20 Procedury chirurgiczne i medyczne
 • 65 Zaburzenia naczyniowe

Sumy te są szacunkowe i zostały opracowane przez portal Health Impact News na podstawie raportów przesłanych do EudraVigilance. Sumy mogą być znacznie wyższe w oparciu o procent zgłaszanych działań niepożądanych. Niektóre z tych zgłoszeń mogą być również zgłaszane do baz danych działań niepożądanych w poszczególnych krajach, takich jak amerykańska baza danych VAERS i brytyjski system Yellow Card. Zgony są pogrupowane według objawów, a niektóre zgony mogą wynikać z wielu objawów.

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.