Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

TRANSHUMANIZM NARODÓW - największe zagrożenie Covid-19

TRANSHUMANIZM NARODÓW - największe zagrożenie Covid-19

Dr Ricardo Delgado: prof. biologii Uniwersytetu Santiago de Chile, biostatystyk, założyciel i dyrektor La Quinta Collumna

La Quinta Collumna: międzynarodowa organizacja składająca się z naukowców wszystkich dyscyplin na najwyższym poziomie, ludzi z całego świata, którzy chcą zachować istotę człowieka, szacunek dla ludzkości i jej godności jako unikalnego gatunku.

Wiedząc, że kampania « szczepień » jest globalna, trzeba powiedzieć, że znajdujemy się przed problemem zaniknięcia rodzaju ludzkiego, w najbliższej przyszłości, w tej formie, jaką teraz znamy. Oni to nazywają « post » albo « transhumanizm » albo po prostu projekt « Człowiek 2.0 ». Na tym nowym etapie automat, który przeżyje będzie pozbawiony jego własnych rozmyślań, jego niezależności i jego wolnej woli. Będzie to pewien rodzaj niewolnika, osłabionego i całkowicie zależnego od oligarchów-technokratów. QUINTA COLUMNA składa się z kilku milionów osób na całym świecie, którzy chcą zachować istotę osoby ludzkiej, a także szacunek dla ludzkości i godność ludzkiej osoby jako szczególnego gatunku. QUINTA COLUMNA wyniosła na swiatło dzienne tę zbrodnie przeciwko ludzkości, która jest obrazą życia i samej natury ludzkości. Dziękujemy z góry za dzielenie się tą tak ważną informacją w Waszym otoczeniu.

Poniżej tłumaczenie filmu:

Witam Panstwa, nazywam sie Ricardo DELGRADO, zalożyciel i dyrektor La QUINTA COLUMNA.

Wszystkie zanalizowane szczepionki (Pfizer, Astra Zeneca, Janssen i Moderna) zawieraja w sobie, bez wyjatku, nanotechnologie.

nanotechnologia-w-szczepionkach-przeciw-covid-19

Znaleźliśmy w nich nano-rutery, które na dodatek nadają adresy MAC, które to można zarajestrować za pośrednictwem technologii Bluetooth na Waszym własnym telefonie komórkowym, za pomocą specjalnego programu. Znaleźliśmy nano-anteny i anteny plazmoniczne, których zadaniem jest wzmacnianie sygnałów.

nano anteny wzmacniające sygnał w szczepionkach przeciw covid-19

Zidentyfikowaliśmy także nano-anteny prostujące (działające jak most prostowniczy między prądem zmiennym i ciągłym). Znaleźliśmy także codec czyli programy kodujące /odkodywujące i wejścia programowe służące do zakryptowania tych nano-komunikacji pomiędzy osobą zastrzykniętą i serwerem bazy danych informatycznych, działającym na odległość. Surowcem do produkcji tych układów o strukturze mikroskopijnej jest tlenek grafenu, którego obecność jest potrzebna i niezastąpiona do samoskładania się tych kompleksów o takiej właśnie strukturze.

struktury tlenku grafenu tworzące się pod wpływem fal elektromagnetycznych

01’57: Podstawowym mechanizmem przeistaczania się grafenu w ciele, co daje punkty kwantyczne grafenu, są: naturalna biodegradacja, dzięki enzymowi nazwanemu myeloperoxydaza i mechanizm teslaforezy czyli tworzenia pola magnetycznego mikrofal wytwarzana głównie przez sygnały telefonów komórkowych z różnorakimi częstotliwościami. Kiedy tlenek grafenu zostaje wstrzyknięty do ciała, nabywa właściwosci magnetycznych po kontakcie z wodorem i z żywymi komórkami. I to z tego powodu, większość osób zaszczepionych wykazuje ten przesadny magnetyzm w miejscu wstrzyknięcia, a następnie na poziomie splotu słonecznego i czaszki. Nasz system odpornościowy wykrywa tlenek grafenu i rozpoznaje go jako czynnik patogenny. Tlenek grafenu, po wstrzyknięciu, ma powinowactwo do centralnego układu nerwowego (rdzeń kręgowy i nasz mózg) z powodu ich znacznej przewodności elektrycznej. Działając na centralny system nerwowy, tlenek grafenu może spowodować niemożliwość poruszania kończynami, zatory mózgowe, porażenia połowicze i inne problemy systemu nerwowego. Tlenek grafenu zwiększa możliwość tworzenia się zakrzepów i ich szerzenie się. Ostateczną konsekwencją zakrzepów są różnego rodzaju zatory mózgowe i inne zatory, ostre niedokrwienia, ataki serca, pęknięcia tętniaków itd. Tlenek grafenu ma także wybitne powinowactwo do narządów, gdzie przepływa sygnał elektryczny, jakim jest na przykład nasze serce i szczególnie, kiedy aktywność serca wzrasta, więc równocześnie jego aktywność elektryczna. W tym przypadku tlenek grafenu podąża do serca i powoduje jego stan zapalny, czyli zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia. Poza tym, tlenek grafenu ma zdolność pochłaniania otaczajacego nas promieniowania elektromagnetycznego i jego wzmacniania efektem tranzystora. W ten sposób wytwarza on mini-wyładowania elektryczne, które powodują zaburzenia rytmu serca. Tłumaczy to, dlaczego tak wielu sportowców cierpi na zaburzenia rytmu serca w momencie, kiedy zwiększa się u nich aktywność serca.

zaburzenia-rytmu-serca-spowodowane-tlenkiem-graf-po-szczepionkach-przeciw-covid-19

Rezultatem zaburzeń rytmu serca są zasłabnięcia, omdlenia i utraty świadomości, powiazane, ale nie zawsze, z nagłą śmiercią. Znaczna część naszej populacji, która jest « zaszczepiona » jest dotknięta nagłą, nieoczekiwaną śmiercią w momencie, kiedy osoba znajdzie się w pobliżu ogniska fal o niskiej częstotliwości. Tlenek grafenu może także powodować mutagenese, czyli złe zmiany w chromosomach i raka. Wiemy, że u osób, które w niedawnym czasie cierpiały na guzy rakowe, po zaszczepieniu się, mogą szybko pojawić sie przerzuty, a osoby całkowicie zdrowe, mają zwiększone prawdopodobieństwo na rozwinięcie raka. Tlenek grafenu jest wysoko toksyczny, a stopień jego toksyczności zależy od promieniowania elektromagnetycznego, które on wchłania. Przemieszczając się, wywołuje on zapalenia w różnych tkankach i organach, wywołując przy okazji kaskadę wolnych rodników. Kiedy stres oxydacyjny spowodowany w ciele przez tę truciznę zaczyna przechylać równowagę « redukcja-utlenianie » i dochodzi do poziomu, który przewyższa możliwości antyoksydacyjne naszego glutationu endogennego, wtedy to nasz system odpornościowy upada i nie może zapobiec pojawieniu się dobrze nam znanej « burzy cytokinowej ». Ten wstrzyknięty tlenek grafenu, jako surowiec wyrobu « szczepionek » jest wydalany z naszego ciała przez płuca, ale kiedy zostanie napromieniowany w momencie gdy tam się znajdował, spowoduje zapalenie tkanki płucnej, tak zwane obustronne zapalenie płuc. Jeśli osoby zaszczepione przeżyją po otrzymanych pierwszych dawkach tlenku grafenu, w tej sytuacji grafen jest rozkładany w ich ciele przez przeciwciała neutralizujace, czynniki odpowiedzialne za jego usunięcie. Kiedy grafen i jego toksyczność znikna, znikną także przeciwciała go usuwające czyli neutralizujące i które bardzo podnoszą nam poziom immunoglobulin. To dlatego zmusza się nas do ponownego powtarzania szczepień, co trzy lub kilka miesięcy, aby pozwolić na utrzymanie w naszym ciele wystarczajacego poziomu tej toksycznej substancji, tłumacząc, że ten obowiązek wynika z rzekomego spadku odporności. Aby podsumować: prawdopodobnie nieistniejący, nie wyizolowany, nie oczyszczony ani nie wyhodowany wirus SARS-Cov2 z oficjalnej wersji i jego warianty, okazują się być w rzeczywistości tlenkiem grafenu, wprowadzonym świadomie i dobrowolnie do szczepionek przeciwko grypie sezonu 2019/2020.

telenek gragenu w szczepionkach przeciw grypie 2019-2020

Inaczej mówiąc, choroba której dano etykietkę « COVID-19 » jest po prostu ostrym zespołem popromiennym pogorszonym obecnością grafenu. Z tego powodu, pierwsza « fala », à priori jedyna i sztucznie wywołana, miała jako cel populacje osób starszych i żyjących w Domach Spokojnej Starości, gdzie prawie wszyscy, prawie 100% z tych osób, zostali zaszczepieni przeciwko grypie. Nasi staruszkowie zostali najpierw zaszczepieni tą substancją i następnie napromieniowani za pomocą słynnych anten 5G dla telefonów komórkowych, które to, w podejrzany sposób, w ośmiu przypadkach na dziesięć, są instalowane w pobliżu Domów Spokojnej Starości albo bloków mieszkalnych. Ludobójstwo naszych starszych osób posłużyło im jako preteks, aby oznajmić całemu światu, że znaleźliśmy się przed groźbą nowego coronavirusa. Wszystko po to, aby po wzbudzeniu strachu z powodu mniemanego « zakażenia », móc przejść do wstrzykiwania tlenku grafenu całej populacji światowej. Celem jest wyeliminowanie dużej części populacji i wykorzystanie w dziedzinie nauk neurologicznych właściwości tlenku grafenu do kierowania zachowaniem ludzi, jak i sztucznej inteligencji dla reszty populacji. Tlenek grafenu posiada szczególne powinowactwo do neuronów. Kiedy znajdzie się on w tkance nerwowej, to rozwinie w niej sztuczną sieć « jakby neuronową »,która ma zastąpić pomału naturalną siatkę neuronów. Kiedy nano-cząsteczki tlenku grafenu mają wymiar poniżej 35 nanometrów, przechodzą z łatwością przez naszą barierę mózgową (jest to błona chroniąca nasz mózg od zewnętrznych ataków) i po przejściu tej bariery mają one dostęp do naszej własnej sieci neuronów. Z jednej strony tlenek grafenu może łamać synapsy między neuronami, żeby sobie umożliwić zrobienie mapy mózgu i zabrać dane odpowiadające wspomnieniom, myślom, myślom miejscowym, odczuciom, wrażeniom, emocjom, uczuciom. Teraz możecie lepiej zrozumieć, dlaczego w tym kontekście pandemii, niektóre państwa ustanowiły prawa dotyczące « Praw Neuronalnych ». Z drugiej strony, ten tlenek grafenu może być stymulowany na odleglość i bezprzewodowo, za pomocą do tego celu wprowadzanej nowej technologii 4G, 4G+ i 5G.

TRANSHUMANIZM NARODÓW - największe zagrożenie Covid-19-

14’05: Wszyscy zaszczepieni przekazują swoje dane do zewnętrznego serwera kontrolowanego przez sztuczną inteligencję (prawdopodobnie finansowaną przez pana Elona MUSKa). To streszczenie informacji jest owocem przeszło 20 tysięcy godzin badań naukowych i zostało zrobione przez wielodyscyplinarną grupę naukowców, jest oparte na wynikach badań naukowych z Doniesienia Technicznego ostatniej wersji Doktora CAMPRA, który wyciągnął niepodważalny wniosek o obecności zredukowanego tlenku grafenu w próbkach szczepionek AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen. Wyniki te oparte są także na analizie naukowej materiału i na dowodach obserwacji. Uważamy, że producenci wykorzystali nieznajomość przez środowisko medyczne i sanitarne aspektów naukowych z dziedziny nanotechnologii, co pozwoliło wdrożyć ten złowrogi plan, plan który oni nazywają « Agendą 2030 ».

15’27: Możecie Państwo uzupełnić sobie te cenne informacje i odnaleźć wszystkie dowody i artykuły naukowe tutaj cytowane na portalu www.laquintacolumna.net .

15’45 : Wiedząc, że kampania « szczepień » jest globalna, trzeba powiedzieć, że znajdujemy się przed problemem zaniknięcia rodzaju ludzkiego, w najbliższej przyszłości, w tej formie, jaką teraz znamy. Oni to nazywają « post » albo « transhumanizm » albo po prostu projekt « Człowiek 2.0 ». Na tym nowym etapie automat, który przeżyje będzie pozbawiony jego własnych rozmyślań, jego niezależności i jego wolnej woli. Będzie to pewien rodzaj niewolnika, osłabionego i całkowicie zależnego od oligarchów-technokratów. QUINTA COLUMNA składa się z kilku milionów osób na całym świecie, którzy chcą zachować istotę osoby ludzkiej, a także szacunek dla ludzkości i godność ludzkiej osoby jako szczególnego gatunku. QUINTA COLUMNA wyniosła na światło dzienne tą zbrodnie przeciwko ludzkości, która jest obrazą życia i samej natury ludzkości. Dziękujemy z góry za dzielenie się tą tak ważną informacją w Waszym otoczeniu.

Dzięki temu dokumentowi, wchodzimy w samo centrum procesu dążącego do spojenia człowieka z maszyną. Na tej całościowej prezentacji dostrzegamy, że rezultat odpowiada konwergencji, spojeniu w ramach NBIC. Autor tej prezentacji dobrze wie, o czym mówi. Fakt faktem, że mało uczonych ma całościowe spojrzenie na to, czym może stać się transhumanizm.

17’39: Nano-sieci: Wybitna praca wykonana przez uczonego. « Fałszywa szczepionka, prawdziwy diabelski spisek »

Video_PSNLiN-TRANSHUMANIZM NARODÓW - największe zagrożenie Covid-19-a

Uwaga: praca ta jest skrupulatnie poparta dokumentami i jest precyzyjna. Przedstawiam ją, aby pogłębić refleksje, zastanowienie się i znaleźć hipotezy robocze dotyczące transhumanizacji ludów. Pomimo wszystko, tak długo jak nasze władze sanitarne będą odmawiać wykonania niezależnych analiz fiolek zawierających wstrzykiwane produkty, my nie będziemy w stanie potwierdzić czy i w jakim stopniu, niepożądane składniki wymienione na liście mogły zanieczyścić produkcję przemysłową preparatów wstrzykiwanych od ponad roku.

Film z tłumaczeniem: https://rumble.com/v1hyr5n-transhumanizm-narodw-najwiksze-zagroenie-covid-19.html

Źródło: https://www.laquintacolumna.net/

Data publikacji: 30.08.2022

Ostatnio dodane

Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005

Na konferencji prasowej w Sejmie RP posłowie Konfederacji poinformowali opinię publiczną o odrzuceniu Traktatu Pandemiczego WHO. Jednak jak podkreślił Włodzimierz Skalik prace nad traktatem miały tylko odwrócić uwagę od o wiele niebezpieczniejszych zmian wprowadzonych potajemnie w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR 2005.

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
Pokaż
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji ...

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji wyrażony został brak na zgody na groźne dla zdrowia, wolności i suwerenności Polaków plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II