Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

"Szczepionki" przeciw COVID-19

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Zaburzenia autoimmunologiczne po przyjęciu preparatów przeciw COVID-19

Powtarzająca się nadmierna stymulacja przez ten sam antygen może przeprogramować komórki T (przez rewizję TCR = antygenową edycję receptora), tak by stały się one komórkami indukującymi autoprzeciwciała, prowadząc do przypadłości autoimmunologicznych, jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zademonstrowany w tym modelu zwierzęcym. Ten mechanizm potencjalnie powodujący niezamierzone zaburzenia autoimmunologiczne, nie powinien być przeoczony rozważając bezpieczeństwo powtarzających się dawek tego samego antygenu, jak w przypadku proponowanego i rozwijanego reżimu programu szczepień mRNA.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC2795160/pdf/pone.0008382.pdf

Niepożądane_odczyny_poszczepienne_PSNLiN-Zaburzenia_autoimmunologiczne_po_szczepionkach_przeciw_Covid-19

Zaburzenia autoimmunologiczne u osób, które przyjęły tzw."szczepionki" przeciw COVID-19:

1) Toczeń rumieniowaty układowy de novo po szczepieniu mRNA SARS-CoV-2

https://www.hindawi.com/journals/crirh/2022/6436839/

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest wieloukładową chorobą autoimmunologiczną wynikającą z interakcji czynników genetycznych i środowiskowych. Ponadto niektóre szczepionki przeciwwirusowe zostały powiązane z wystąpieniem SLE.
Zgłoszono kilka przypadków SLE występujących po mRNA SARS-CoV-2.
W niniejszym artykule przedstawiamy przypadek 27-letniej kobiety z cukrzycą typu I i wywiadem rodzinnym w kierunku SLE, u której dwa tygodnie po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki SARS-CoV-2 mRNA-1273 symetrycznego zapalenia wielostawowego proksymalnych stawów międzypaliczkowych, śródręczno-paliczkowych, nadgarstków, kolan i kostek wystąpiło symetryczne zapalenie wielostawowe.
Wyniki laboratoryjne wykazały obecność przeciwciał przeciwjądrowych, anty-dsDNA, anty-Ro i anty-La/SSB oraz niski poziom C4. Początkowo była leczona prednizonem w małych dawkach i hydroksychlorochiną. Hydroksychlorochina została przerwana po tym, jak rozwinęła się wysypka pokrzywkowa. Następnie po wystąpieniu białkomoczu dodano mykofenolan mofetylu.
Ten przypadek podkreśla znaczenie rozważenia rozpoznania SLE u pacjentów, u których po szczepieniu COVID-19 występuje zapalne zapalenie wielostawowe.(...)
Opierając się na mechanizmie szczepionki SARS-CoV-2 mRNA, nie jest wykluczone, że szczepionki SARS-CoV-2 mRNA mogą powodować nowy początek SLE lub wywoływać zaostrzenia tocznia. Nanocząstka lipidowa chroni mRNA i ułatwia jego transport do węzłów chłonnych, gdzie jest otaczany przez komórki dendrytyczne [8]. Po wejściu do komórki mRNA jest rozpoznawany w endosomie przez receptory Toll-podobne (TLR) w komórkach dendrytycznych [7, 26]. TLR-7 i TLR-8 wiążą jednoniciowe RNA, a po aktywacji prowadzą do produkcji INF typu I i cytokin prozapalnych [24]. Wcześniejsze badania wykazały, że wzrost poziomu INF typu I w ciągu 24 godzin powraca do normy w ciągu czternastu dni po podaniu szczepionki SARS-CoV-2 mRNA [27].
2) Pierwszy rzut tocznia rumieniowatego układowego u 24-letniego mężczyzny po szczepieniu mRNA COVID-19
Przedstawiamy przypadek 24-letniego mężczyzny bez wcześniejszych schorzeń lub rodzinnej historii chorób autoimmunologicznych, u którego wystąpił TRU po pierwszej dawce szczepionki SARS-CoV-2 Pfizer-BioNTech mRNA.
(...)
Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy szczepionka mRNA firmy Pfizer-BioNTech może powodować niepożądane efekty immunomodulacyjne, w tym rozwój zaburzeń autoimmunologicznych, takich jak SLE.
3) Ostre autoimmunologiczne poprzeczne zapalenie rdzenia po szczepieniu COVID-19
Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jest zakaźnym lub niezakaźnym zespołem zapalnym rdzenia kręgowego. Opisujemy rzadki przypadek poprzecznego zapalenia rdzenia po szczepieniu przeciwko COVID-19.
Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jest zakaźnym lub niezakaźnym zespołem zapalnym rdzenia kręgowego, w którym obustronnie rozwija się dysfunkcja czuciowa, ruchowa lub autonomiczna.[1] Chociaż prognozy dotyczące przywrócenia funkcji przez pacjenta po poprzecznym zapaleniu rdzenia kręgowego w dużym stopniu zależą od jego etiologii, od 50% do 70% pacjentów osiąga przynajmniej częściowy powrót do zdrowia i zdolność do chodzenia.[1]
Doniesienia o przypadkach poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego po szczepieniu [2] opisywały początek choroby w okresie od 2 dni do 3 miesięcy po szczepieniu przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, odrze-śwince-różyczce, błonicy-tężcowi-krztuścowi i innym.
Ostatnio zgłoszono również kilka przypadków poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego od 1 do 14 dni po szczepieniu COVID-19.[3-9] Tutaj przedstawiamy rzadki przypadek poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego po szczepieniu COVID-19 mRNA-1273, Moderna.
4) Nawroty stwardnienia rozsianego po szczepieniu przeciwko SARS-CoV2: seria przypadków klinicznych
To badanie serii przypadków zostało zebrane w czterech ośrodkach SM w środkowych Włoszech, wykorzystując dane od 16 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy otrzymali szczepienie przeciw COVID-19 i przedstawili klinicznie i radiologicznie potwierdzone nawroty między marcem a czerwcem 2021 r. Zebraliśmy odpowiednią historię medyczną pacjentów, w tym dane demograficzne, przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego, otrzymane leczenie modyfikujące przebieg choroby (DMT) (jeśli dotyczy) oraz dane ze skanów MRI uzyskane po szczepieniu COVID-19.
(...)
Zwiększona liczba pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z nawrotem choroby po szczepieniu COVID-19, która dotarła do naszej obserwacji w stosunkowo krótkim czasie, sugeruje potrzebę solidnego nadzoru poszczepiennego u pacjentów z SM. Niezbędne są duże prospektywne badania kontrolowane, aby oszacować częstość nawrotów SM, zarówno potwierdzonych klinicznie, jak i MRI, które mogą wystąpić w okresie po szczepieniu, kiedy planowany będzie nowy program szczepień przeciwko COVID-19.
5)Półpasiec po szczepieniu BNT162b2 mRNA Covid-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi zapalnymi chorobami reumatycznymi: seria przypadków
Wraz z rozpoczęciem globalnych kampanii szczepień przeciwko chorobie COVID-19 należy dokładnie ocenić bezpieczeństwo szczepionek. Profil bezpieczeństwa szczepionek opartych na mRNA u pacjentów z autoimmunologicznymi zapalnymi chorobami reumatycznymi (AIIRD) jest nieznany. Celem niniejszego raportu jest podniesienie świadomości na temat reaktywacji półpaśca (HZ) po szczepieniu mRNA BNT162b2 u pacjentów z AIIRD.
(...)
Aby wyjaśnić związek między szczepieniem BNT162b2 mRNA a reaktywacją półpaśca, potrzebne są badania epidemiologiczne dotyczące bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 opartych na mRNA u pacjentów z AIIRD.
6)Zespół Evansa o nowym początku związany z toczniem rumieniowatym układowym po szczepieniu BNT162b2 mRNA COVID-19
Zespół Evansa objawia się współistniejącą autoimmunologiczną niedokrwistością hemolityczną (AIHA) i małopłytkowością immunologiczną (ITP).
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest najczęstszym zaburzeniem autoimmunologicznym związanym z zespołem Evansa.
Przedstawiamy tutaj przypadek nowego początku zespołu Evansa związanego z SLE po szczepieniu przeciwko koronawirusowi przeciwko BNT162b2 mRNA 2019 (COVID-19) u 53-letniej kobiety.
Badanie krwi w momencie rozpoznania wykazało niedokrwistość hemolityczną z dodatnim wynikiem testu Coombsa i małopłytkowością. Hipokomplementemia i obecność antykoagulantu tocznia wskazały na silny związek ze SLE.
Podawanie prednizolonu szybko przywróciło poziom hemoglobiny i liczbę płytek krwi.
Ten przypadek sugeruje, że szczepienie mRNA COVID-19 może powodować zaburzenie autoimmunologiczne.
Lekarze powinni być świadomi tej niepożądanej reakcji po szczepieniu mRNA COVID-19 i powinni rozważyć korzyści i ryzyko szczepienia dla każdego biorcy.
7) Pemfigoid pęcherzowy po drugiej dawce mRNA- (Pfizer-BioNTech) szczepionki Covid-19: opis przypadku
Chociaż niezbyt często, po szczepieniu mRNA Pfizer Covid-19 zgłoszono kilka dermatologicznych reakcji ubocznych, takich jak wykwity pęcherzowe. Według tego opisu przypadku, pemfigoid pęcherzowy może być spowodowany przez szczepionkę mRNA- (Pfizer) Covid-19.
Przyp.red. - to tylko niektóre z obserwowanych autoimmunologicznych reakcji po przyjęciu w/w preparatów.Należy pamiętać, że
profil bezpieczeństwa szczepionek opartych na mRNA u pacjentów z autoimmunologicznymi zapalnymi chorobami jest tak naprawdę jeszcze nieznany.
Nie jesteśmy w stanie określić też jak wiele skąpoobjawowych zaburzeń autoimmunologicznych może występować u osób, ktre przyjęły te preparaaty i jakie będą niepożądane tego skutki odległe w czasie. Tym bardziej, kiedy rekomendowane będą dawki przypominające.

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.