Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Ratujmy nasze dzieci

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka. Nie kwestionujemy sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

W końcu I trymestru ciąży - w 12 tyg życia, dziecko waży ok 15gram, ma 6cm długosi; narządy wewnętrzne są wykształcone, widoczna jest twarz - nos, poweki, uszy, reaguje na bodźce zewnętrzne coraz bardziej skoordynowanymi ruchami - jest to bezbronna istota ludzka. W okresie prenatalnym mały człowiek rozwija się najbardziej intensywnie.

Zabijanie dziecka w tym okresie jest niemoralne, nieetyczne, jest złamaniem prawa oraz Konstytucji RP, której Art. 30 i 38 zapewniają prawną ochronę każdego ludzkiego życia.

Nie ma na to naszej zgody i żądamy wycofania tych ustaw z procesu legislacyjnego.

https://rumble.com/v4z9xxf-stanowisko-psnlin-dotyczce-prawa-do-przerywania-ciy-sejm-rp-wysuchanie-publ.html

Link do wystąpienia przedstawiciela PSNLiN:

- https://rumble.com/v4z9xxf-stanowisko-psnlin-dotyczce-prawa-do-przerywania-ciy-sejm-rp-wysuchanie-publ.html

Link do całego wysłuchania publicznego iTV Sejm - Transmisje. Wystąpienie przedstawiciela PANLiN rozpoczyna się na osi czasu o 12:25:38

- https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=DDD1173948B949D2C1258B16002B812F#

STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP-4#mce_temp_url#

Pobierz grafikę i wyślij znajomym #mce_temp_url#

...........................................................................

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży

sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)


Wysłuchanie publiczne dotyczące:

- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 176),

- poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177),

- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223),

- poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224).

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=DDD1173948B949D2C1258B16002B812F#

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.