Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

Opinia prawna dotycząca różnicowania pacjentów przez podmioty medyczne z powodu szczepienia przeciw Covid-19 - Zespół Prawny PSNLiN
Opinia prawna dotycząca różnicowania pacjentów przez podmioty medyczne z powodu szczepienia przeciw Covid-19 - Zespół Prawny PSNLiN

Pobierz opinię prawną - PDF

Wywieranie przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, lekarzy, pielęgniarki, położne, czy inne osoby pracujące w ochronie zdrowia nacisku, formalnego bądź faktycznego, w celu osiągnięcia efektu w postaci zaszczepienia się przez pacjentów lub ich osoby bliskie przeciwko COVID-19, jest zakazane. Działania takie, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, w rozumieniu Kodeksu Karnego, w tym przestępstwa zmuszania do określonego zachowania się (art. 191 par. 1 k.k.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz pociągać za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną (zawodową).

więcej
Opinia prawna dotycząca wykonywania TESTÓW PCR na Covid - Zespół Prawny PSLiN
Opinia prawna dotycząca wykonywania TESTÓW PCR na Covid - Zespół Prawny PSLiN

Pobierz opinię prawną - dokument PDF

Przywołane w stanie faktycznym działania polegające na profilaktycznym (apriorycznym), a w praktyce często przymusowym poddawaniu pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych, a także kobiet w ciąży testom diagnostycznym w kierunku zakażenia wirusem SARSCov-2 jest niezgodne z prawem.

Niedopuszczalne jest także uzależnienie świadczenia medycznego od wykonania testu. Każdy pacjent ma możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na badanie, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 17 ustawy o prawach pacjenta.

więcej
Pomoc prawna w dobie Covid-19 dla rodziców uczniów i nauczycieli w związku z pozaprawnymi przymusami.
Pomoc prawna w dobie Covid-19 dla rodziców uczniów i nauczycieli w związku z pozaprawnymi przymusami.

Przekazujemy do Państwa dyspozycji nowe pisma opracowane przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę- Gwóźdź związane z powrotem dzieci do szkół i ryzkiem poddania ich nachalnej propagandzie proszczepionkowej oraz przymuszaniem do szkodliwego dla zdrowia noszenia masek oraz nadmiernej dezynfekcji rąk.

Rodzicu broń swoje dzieci. Nauczycielu chroń powierzone Ci dzieci.

więcej
Totalitaryzm sanitarny - Ustawa 1449 - mec. Arkadiusz Tetela
Totalitaryzm sanitarny - Ustawa 1449 - mec. Arkadiusz Tetela

Mecenas Arkadiusz Tetela ujawnia planowane przez rząd RP zmiany w prawodawstwie i ich wpływ na życie wszystkich Polaków w dobie "pandemii". Wg ustawy 1449, która ma być procedowana 15-17.09.2021r, zmiany dotyczą: obowiązku testowania PCR, wydłużonej kwarantanny, kar finansowych, karykaturalnej formy funduszu odszkodowawczego za powikłania poszczepienne.

więcej
Opinia dotycząca pozaprawnych działań niektórych pracodawców i osób kierujących pracownikami w związku z sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce

Żądanie przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami, by osoby zatrudnione poddały się szczepieniu przeciw COVID-19 narusza przepisy Kodeksu pracy i nie może korzystać z ochrony prawnej - niezależnie od charakteru umowy oraz charakteru wykonywanej przez pracownika pracy. Również żądanie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez pracownika preparatu nazywanego powszechnie "szczepionką" lub wyników z testów "na wykrycie wirusa SARS-CoV2" (np. PCR), bądź nawet samo wypytywanie pracownika, czy poddał się szczepieniu, są niezgodne z prawem.

Pobierz opinię prawną - dokument PDF

więcej
Opinia prawna. Różnicowanie praw i obowiązków studentów na uczelniach wyższych, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.

I. Przedmiot opinii
Przedmiotem niniejszej opinii, sporządzonej na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych
Lekarzy i Naukowców z siedzibą w Warszawie (dalej: "PSNLiN"), jest ocena legalności różnicowania
praw i obowiązków studentów na uczelniach wyższych, w zależności od tego, czy zostali zaszczepieni
przeciwko COVID-19.
W opinii przedstawiono kolejno: podstawę prawną i faktyczną rozważań (pkt II i III niżej), analizę
(pkt IV niżej) oraz wnioski (pkt V). Opinię przygotował zespół prawników, współpracujących z PSNLiN.

Pobierz opinię prawną - dokument PDF

więcej

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.