Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Medyku poznaj swoje prawa

MEDYKU, czy wiesz, że żaden akt prawny nie przewiduje uprawnienia pracodawcy do ustalania statusu szczepień pracowników w tym pracowników zatrudnionych w podmiocie prowadzącym działalność
leczniczą?

Czy jesteś świadomy, że samo żądanie podania danych dotyczących zdrowia, stanowiących dane szczególnej kategorii, których przetwarzanie co do zasady jest zabronione, może być zakwalifikowane,
jako usiłowanie popełnienia występku z art. 107 ustawy o ochronie osobowej przez administratora?

Ewentualny obowiązek danego pracownika w zakresie poddania się szczepieniu, wynikający z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie dotyczy relacji pracodawca pracownik. Rozporządzenie to nie przewiduje żadnych sankcji za brak poddania się obowiązkowi szczepienia, jak również nie nakłada na pracodawcę obowiązku weryfikowania czy zatrudnione przez niego osoby wykonały obowiązek.

Nadto pracodawca nie powinien stosować żadnych restrykcji wobec niezaszczepionych pracowników, a ewentualne różnicowanie ich sytuacji prawnej może być uznane za przejaw niedozwolonej dyskryminacji.

Brak szczepienia nie może być przyczyną uznania pracownika za niezdolnego do świadczenia pracy lub przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Skoro do tej pory pracodawca nie uznawał, iż niezaszczepiony pracownik nie może świadczyć pracy, sytuacja nie powinna ulec zmianie dnia 01.03.2022r., bo przepisy prawa tego nie przewidują.

Należy podkreślić, że wszystkie stosowane w Polsce szczepionki przeciwko covid-19 zostały warunkowo dopuszczone do obrotu i do tej pory trwają badania i obserwacja w zakresie skuteczności szczepień i ich bezpieczeństwa. Obecnie powszechnie znanym faktem jest to, że szczepienia przeciwko covid-19 nie hamują transmisji wirusa. Brak jest zatem racjonalnych względów aby chronić pacjentów przymusem szczepień personelu.

Nadto należy mieć na względzie, iż na mocy art. 12b powołanego wyżej rozporządzenia, obowiązek dotyczy jedynie osób, co do których brak jest przeciwskazań do szczepień, nie podlegają mu zatem osoby mające przeciwskazania lub osoby co do których nie ustalono czy przeciwskazania te występują. Przy czym brak jest podstawy prawnej żądania od pracownika przedstawienia zaświadczenia w zakresie przeciwskazań.

Niezależnie od tych kwestii należy uznać, że obowiązek szczepień w stosunku do medyków jest bezprawny, jako że rozporządzenie nie jest zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu.

Pobierz pismo przygotowane przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei:

druk do pobrania w pdf

Wydrukuj, wypełnij i wyślij za potwierdzeniem odbioru do swojego miejsc pracy lub w dwóch kopiach zanieś do administracji i zdaj na dziennik podawczy za potwierdzeniem odbioru.

Nie musisz pod tym osobiście się podpisywać - cała odpowiedzialność spoczywa na Stowarzyszeniu.

Nie bój się, prawo stoi po Twojej stronie, musisz tylko je poznać i wykorzystać.

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.