Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Wydarzenia PSNLiN

Jesienią możesz zostać SIŁĄ wsadzony na kwarantannę!
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Jesienią możesz zostać SIŁĄ wsadzony na kwarantannę!
NARODOWA MOBILIZACJA bo idzie Apartheid Sanitarny Jesień 2022...
Wszystko zostało ukryte w rozporządzeniu Miniserstwa Zdrowia o numerze MZ 107 pod niepozorną nazwą: "Projekt Rozporządzenia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno - epidemiologicznych".
Co TY - Droga Polko, Drogi Polaku - możesz z tym zrobić?

Otóż wiele…

Poświęć 5 minut, aby zatrzymać kolejny rządowy projekt, tym razem rozporządzenia (a nie ustawy) Ministra Zdrowia, wprowadzający na jesień terroryzm covidowy - APARTHEID SANITARNY JESIEŃ 2022.
Zapisy, które znajdują się w tym projekcie rozporządzenia wskazują jednak, że nasze ogromne obawy są zasadne i słuszne. Projekt rozporządzenia przeczytasz pod linkiem:
Fragmenty tego rozporządzenia poniżej:
Wszyscy wiemy, jak wyglądała WŁASNA OCENA powiatowych inspektorów sanitarnych i na jakiej "wiedzy" medycznej się ona opierała...
Aby zatrzymać procedowanie tego haniebnego rozporządzenia, wyślij swoją opinie do Głównego Inspektora Sanitarnego, który uruchomił możliwość opiniowania tego dokumentu. Gotowy wzór pisma pobierzesz TUTAJ.
Lub skopiuj jego treść:

miejscowość …................., 17.08.2022 r.

Nazwa i adres nadawcy

............................

Pan Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

sekretariat.pr@sanepid.gov.pl

Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, zgłaszam stanowczysprzeciw i uwagi wobec Rozporządzenia, które:

umożliwia uznaniowe skierowanie na badanie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoby, w związku z prowadzonym przez inspektora dochodzeniem epidemiologicznym w kwestii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Rozporządzenie wskazuje, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny uznaniowo może niezwłocznie skierować osobę na obowiązkowe badanie, co jest niedopuszczalne. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w przypadku wyłącznie podejrzenia o zakażeniu nie może autorytarnie móc kierować osoby na obowiązkowe badanie dla celów nadzoru epidemiologicznego, gdyż stanowi to podstawę do potencjalnych nadużyć. Zwłaszcza wobec faktu wpisania na listę w §3, pkt. 34 zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w §3, pkt. 38 zakażenia wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Rozporządzenie nie wskazuje:

jakie konsekwencje czekają powiatowego inspektora sanitarnego (lub inne osoby) w przypadku skierowania danej osoby wyłącznie uznaniowo na obowiązkowe badania dot. faktu zakażenia się Covid-19?

W związku z powyższym PRZECIWIAM SIĘ Rozporządzeniu i jestem za wykreśleniem:

  1. §3, pkt. 34 (zakażenie wirusem SARS-CoV-2) oraz

  2. §3, pkt. 38 (zakażenie wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) z Rozporządzenia.

Wnioskuję również o wpisanie odpowiedzialności karnej do 2 lat pozbawienia wolności dla inspektora, który skierował osobę na obowiązkowe badanie dot. Covid-19 uznaniowo i bez wyraźnego uzasadnienia.

Dodatkowo, założenie, że projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy nie jest prawdziwe. Uznaniowe kierowanie osób na obowiązkowe badania i ich testowanie może mieć bezpośredni wpływ na liczbę pracowników, którzy ostatecznie będą kierowani na kwarantannę lub izolację. W maju 2022 r. Minister zdrowia oznajmił, że "dochodzimy do punktu w czasie, gdzie porównanie z grypą staje się coraz bardziej uzasadnione", co jasno wskazuje, iż umieszczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zakażenie wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w Rozporządzeniu może stanowić istotną podstawę do nadużyć.

Z poważaniem,

..................

NIE ZWLEKAJ!!!
1. wejdź na stronę
2. uzupełnij dane + zaznacz zgody
3. wklej treść pisma
UWAGA ! Po wklejeniu treści pole musi się zmienić na zielone ( trwa to chwile -chyba jest to celowe zagrania ponieważ wysłanie
4. wypełnij pismo w formie edytowalnej + sugerujemy dodatkowo dołaczyć PDF i wyślij na adressekretariat.pr@sanepid.gov.pl
Dokładna instrukcja i cenne uwagi Grzegorza Płaczka do pobrania TUTAJ.

UWAGA: CZAS NA PRZESŁANIE OPINII JEST TYLKO DO 28 SIERPNIA 2022 ROKU.

Co jeszcze możesz zrobić?
Bądź z nami na proteście pod siedzibą Główny Inspektorat Sanitarny (Warszawa, ul. Targowa 65) - 25 sierpnia 2022 roku, godzina 15:00.

W przeszłości udało nam się już wywrzeć presje i nie doszło do uchwalenia ustawy Segregacyjnej bezkarność plus, czy ustawy Hoca czy Piechy.
TO DZIĘKI WSPÓLNEJ MOBILIZACJI!!!
TERAZ ZNÓW POTRZEBA, ABYŚMY POKAZALI, ŻE NIE DAMY SIĘ OSZUKIWAĆ I PO DWÓCH LATACH NIE POZWOLIMY SOBIE NA KOLEJNY SEZON PANDEMICZNEJ FARSY!

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.