Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

Oświadczenie dr n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa PSNLiN
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Oświadczenie dr n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa PSNLiN

Dziś odbyła się druga cześć przerwanego 18 października 2021 r. posiedzenia Sądu Lekarskiego w Łodzi w sprawie zawieszenia moich uprawnień oraz uprawnień lek. med. Piotra Rossudowskiego (jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców).

Na podstawie art. 77 ustawy o izbach lekarskich rzecznik odpowiedzialności zawodowej domagał się tymczasowego zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez lekarzy za głoszone poglądy przedstawione m. in. na konferencji założycielskiej Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Poglądy miały być nieprawdziwymi informacjami uzasadniającymi tezę: "my się nie szczepimy na C-19", tj. o naruszenie art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zw. z art. 71 i art. 57 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Sąd Lekarski w Łodzi odmówił zawieszenia naszego prawa wykonywania zawodu.

Uważam, że każdy, w tym również osoba wykonująca zawód lekarza, ma prawo korzystać z wolności słowa. Wolność wypowiedzi gwarantuje art. 54 Konstytucji RP i wiele innych aktów prawnych, np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 18), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 19), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 10).

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie zwracał też uwagę na zbyt wąską interpretację prawa do krytyki i wolności słowa przez polskie izby lekarskie. W wyroku z dnia 18 października 2011 r. ETPCz w sprawie Bożeny Sosinowskiej (skarga nr 10247/09) wskazał, że interpretacja Komisji Etyki Lekarskiej, co do zakazu jakiejkolwiek krytycznej wypowiedzi w zawodzie lekarza, jest niezgodna z prawem do wolności wypowiedzi.

Na podobnym stanowisku stoi również Rzecznik Praw Obywatelskich, który w piśmie z dnia 5 maja 2021 r. adresowanym do organów samorządu lekarskiego zaznaczył:

"Równocześnie jednak prezentowanie poglądów, które nie pozostają w zgodzie z przeważającym stanowiskiem nauki, jeśli tylko znajdują oparcie w rzetelnych badaniach naukowych, nie może - w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich - prowadzić do podejmowania względem lekarzy działań dotyczących odpowiedzialności zawodowej. Ograniczenie możliwości prezentowania naukowych, choć mniejszościowych twierdzeń, może bowiem mieć negatywny wpływ na rozwój działalności naukowej, która dążyć winna do zgłębienia prawdy, tj. "ustalenia obiektywnie weryfikowanego opisu rzeczywistości" (M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1086, Legalis)".

Dzisiejsze orzeczenie Sądu Lekarskiego jest bardzo ważnym orzeczeniem. Uważamy, że należy rozpocząć dyskusję dotyczącą polityki przeciwdziałania c-19. W zeszłym roku Polska odnotowała ponad 140 tyś. tzw. “nadmiarowych zgonów" niezwiązanych z c-19. Całkowicie niezrozumiałe jest unikanie dyskusji w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nowymi zjawiskami w naszym życiu społecznym jak np. lockdown, próba wprowadzenia segregacji, utrudnione korzystanie ze służby zdrowia, czy też przedłużająca się pandemia również w populacjach o bardzo wysokim wskaźniku zaszczepienia, czy też szczepienie dzieci od 5 roku życia produktem o nieznanych działaniach ubocznych w perspektywie długoterminowej. To również czas, aby rozpocząć zmiany w samorządzie lekarskim. Wychodząc temu na przeciw PSNLiN przygotowuje projekt ustawy obywatelskiej, której celem będzie dobrowolna przynależność do samorządu lekarskiego.

Domagamy się dyskusji.

Prosimy o pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

Dr n. med. Dorota Sienkiewicz

OŚWIADCZENIE_dr_Doroty_Sienkiewicz_Prezesa_PSNLiN

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.