Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

Masowe "szczepienia" p/COVID-19 - drugi holocaust?
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Masowe "szczepienia" p/COVID-19 - drugi holocaust?

"My, ocaleni z okrucieństw popełnionych przeciwko ludzkości podczas II wojny światowej… doświadczamy déjà vu, które jest tak przerażające, że wstajemy, by chronić naszych bliźnich".

Osoby, które przeżyły Holokaust i ich potomkowie dostarczyli list do Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz brytyjskiej Agencji Regulacji Produktów Medycznych i Opieki Zdrowotnej (MHRA), żądając wstrzymania wprowadzania szczepionki Covid-19 po decyzji FDA o udzieleniu pełnej zgody do nowych partii szczepionek Pfizer COVID-19.
Ocaleni z Holokaustu; którzy doręczyli list do EMA, oraz członkowie rodzin tych, którzy zginęli w obozach podczas eksperymentów Mengele, stwierdzili, że immunizacja całej planety "nigdy wcześniej nie była dokonywana poprzez dostarczenie syntetycznego mRNA do ludzkiego ciała. To eksperyment medyczny, do którego należy zastosować Kodeks Norymberski…

Ci, którzy przeżyli, oskarżyli władze o niedostateczne informowanie populacji o zagrożeniach związanych ze szczepionkami i naruszenie prawa do dobrowolnej świadomej zgody na mocy Kodeksu Norymberskiego.

W liście do EMA autorzy wymieniają 22 poważne zdarzenia niepożądane, które były znane FDA przed wydaniem zezwolenia na stosowanie w sytuacjach awaryjnych, ale nie zostały podane do wiadomości publicznej, w tym choroba poszczepienna, udar, zapalenie mięśnia sercowego, ostry zespół zapalny wieloukładowy w dzieci, zespół Guillain-Barré, choroby autoimmunologiczne oraz wyniki ciąży i porodu, jak zostało to wcześniej ujawnione w The Daily Expose.

Podkreślili również, że nakazy szczepień naruszają prawo do dobrowolnej zgody wynikające z Kodeksu Norymberskiego "bez interwencji jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, oszustwa, przymusu, nadmiernego nacisku lub innej ukrytej formy przymusu lub przymusu".
"Jeśli 80 lat temu demonizowano Żydów jako roznosicieli chorób zakaźnych, dziś są to nieszczepieni".
Poniżej pełna treść listu

.......

We For Humanity

We are an international association of lawyers, doctors, scientists, journalists as
well as representatives of other professions.
We represent interests of all people in the world who aspire to live in freedom,
self-determination, dignity and truthfulness.
We For Humanity, trust-in-humanity@pm.me

August 25 2021

EMA
Mrs. Emer Cooke
Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
The Netherlands


ZATRZYMAĆ HOLOCAUST

Szanowni Państwo,
My, którzy przeżyliśmy zbrodnie wojenne popełnione na ludzkości w czasie II wojnyświatowej, czujemy się zobowiązani do postępowania zgodnie z tym, co dyktuje nam nasze sumienie i do napisania tego listu.
Jest dla nas oczywiste, że na naszych oczach rozgrywa się kolejny holokaust o jeszczewiększej skali niż poprzedni. Przeważająca większość ludności świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co się dzieje, gdyż rozmiar tej zorganizowanej zbrodni, jest poza zasięgiem ich doświadczenia. My jednak wiemy. Pamiętamy nazwisko Josefa Mengele. Niektórzy z nas mają z nim związane osobiste wspomnienia. Przeżywamy déjà vu, które jest tak przerażające,że stajemy tu, aby ochronić naszych nieszczęsnych bliźnich. W niebezpieczeństwie znajdująsię teraz także niewinne dzieci, a nawet niemowlęta.
W ciągu zaledwie czterech miesięcy "szczepionki" na COVID-19 zabiły więcej osób niż wszystkie razem wzięte szczepionki dostępne od połowy 1997 r. do końca 2013 r. - czyliw okresie 15,5 roku. Jednocześnie najbardziej poszkodowaną grupą są ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 64 lat - czyli w grupie, której nie było w statystykach Covida.
Wzywamy Was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości.
To, co nazywacie "szczepieniem" przeciwko SARS-Cov-2, jest w rzeczywistości bluźnierczym wkroczeniem w naturę. Nigdy wcześniej nie dokonano immunizacji całej planety poprzez wszczepienie syntetycznego mRNA w ludzkie ciała.
Jest to eksperyment medyczny, wwypadku, którego musi być zastosowany Kodeks Norymberski. 10 Zasad etycznych zawartych w tym dokumencie stanowi fundamentalny kodeks etyki medycznej, który został sformułowany podczas procesu lekarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze w celu zapewnienia, że istoty ludzkie nigdy więcej nie będą poddawane niedobrowolnym eksperymentom i procedurom medycznym.


Zasada 1 Kodeksu Norymberskiego mówi:
(a) "Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna. Oznacza to, że dana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; uczestnik eksperymentu powinien być tak usytuowany, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez udziału jakiegokolwiek elementu siły, nieuczciwości, oszustwa, przymusu, nadmiernego sięgania po nie lub innej ukrytej formy przymusu lub wymuszenia; i powinien mieć dostateczną wiedzę i zrozumienie elementów omawianego zagadnienia, aby umożliwić mu podjęcie rozumnej i świadomej decyzji."
(b) Ten ostatni element wymaga, aby przed podjęciem przez podmiot doświadczalny decyzji twierdzącej, ujawniono mu charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metody i środki, za pomocą których ma być przeprowadzony; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub innych osób, które mogą wyniknąć z jego udziału w eksperymencie.
(c) Obowiązek i odpowiedzialność za ustalenie jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która inicjuje, kieruje lub angażuje się w eksperyment. Jest to osobisty obowiązek i odpowiedzialność, której nie można bezkarnie przekazać nikomu.
Ad. (a): Nie ma mowy o dobrowolnej zgodzie. Mass media sieją strach i panikę oraz stosują zasadę propagandy Goebbelsa, powtarzając nieprawdę tak długo, aż się w nią uwierzy. Od tygodni nawołują do ostracyzmu wobec nieszczepionych. Jeśli 80 lat temu to Żydzi byli demonizowani jako roznosiciele chorób zakaźnych, to dziś to nieszczepionych oskarża się o rozprzestrzenianie wirusa. Nietykalność cielesna, wolność podróżowania, wolność pracy, wszelkie współistnienie zostały odebrane ludziom, aby wymusić na nich szczepienia. Dzieci są nakłaniane do szczepień wbrew woli rodziców.
Ad (b): 22 potworne skutki uboczne wymienione wcześniej przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration) w warunkowym zezwoleniu na dopuszczenie "szczepionki" do użycia, nie zostały ujawnione uczestnikom tego eksperymentu medycznego. Wymieniamy je poniżej dla dobra światowej opinii publicznej.
Z definicji, nigdy nie było świadomej zgody uczestników. W międzyczasie, tysiące skutków ubocznych zostało zarejestrowanych w licznych bazach danych. Podczas, gdy tak zwane liczby przypadków są podawane w 30-minutowych odstępach przez wszystkie środki masowego przekazu, nie wspomina tam się ani o poważnych niepożądanych skutkach ubocznych szczepień, ani o tym, jak i gdzie należy je zgłaszać. Z tego, co wiemy, nawet zgłoszone już skutki uboczne są na dużą skalę usuwane z każdej bazy danych.
Zasada 6 Kodeksu Norymberskiego wymaga by: "Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie przekraczał znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości."
"Szczepienia" przeciwko Covidowi okazały się bardziej niebezpieczne niż sam Covid dla około 99% wszystkich ludzi. Jak udokumentował Johns Hopkins w badaniu 48 000 dzieci, dzieci nie są zagrożone wirusem. Oficjalne dane pokazują, że dzieci, dla których wirus nie stanowi zagrożenia, doznały zawału serca po szczepieniu; ponad 15 000 miało działania niepożądane, w tym ponad 900 poważnych skutków ubocznych. W Stanach Zjednoczone co najmniej szesnastu nastolatków zmarło po szczepieniu. I musisz mieć świadomość, że zgłaszanych jest tylko około 1% niechcianych uszkodzeń poszczepiwczych. Liczby te szybko rosną, gdy piszemy. Z Twoją wiedzą.
Zasada 10 Kodeksu Norymberskiego mówi: "W trakcie eksperymentu prowadzący gonaukowiec musi być przygotowany do jego zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciuo swe kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika."

Według doniesień około 52% światowej populacji otrzymało już co najmniej jedną dawkę "szczepionki".
Uczciwe ujawnienie prawdziwej liczby osób rannych przez to "szczepienie", nieuleczalnie chorych i zgonów na całym świecie jest już dawno spóźnione. Tymczasem są to medaliony. Wzywamy do bezzwłocznego przedstawienia rzeczywistych danych liczbowych dotyczących liczby ofiar szczepionek przeciwko Covidowi.
Jak wiele musi być takich ofiar, aby obudzić Wasze sumienia?
Wykaz niepożądanych odczynów poszczepiennych znanych Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration) przed zatwierdzeniem "szczepionki" do dopuszczenia w trybie warunkowym:
1. Zespół Guillain-Barrégo
2. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
3. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
4. Zapalenie mózgu/encefalomielitis/meningo encephalitis/meningeningitis/enc epholapathy
5. Drgawki/konwulsje
6. Udar mózgu
7. Narkolepsja i katapleksja
8. Anafilaksja
9. Ostry zawał mięśnia sercowego
10. Zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia
11. Choroba autoimmunologiczna
12. Śmierć
13. Wpływ na ciążę i poród
14. Inne ostre choroby demielinizacyjne (wszelkie choroby układu nerwowego)
15. Nieanafilaktyczne reakcje alergiczne
16. Trombocytopenia
17. Rozsiane zakrzepy wewnątrznaczyniowe
18. Żylna choroba zakrzepowozatorowa
19. Zapalenie stawów i artralgia/ból stawów
20. Choroba Kawasaki
21. Wieloukładowy zespół zapalny u DZIECI
22. Ryzyko ciężkiego przebiegu choroby po przyjęciu "szczepionki"

Podpisano:

Ocaleni z obozów koncentracyjnych, ich synowie, córki i wnuki, a także osoby dobrej woli isumienia.

Zastrzeżenie:
Dane osobowe Ocalałych z Holocaustu i ich krewnych mogą być udostępnione w celach uwierzytelniających na oficjalną prośbę. W liście otwartym dane te nie będą publikowane ze względu na konieczność ochrony sygnatariuszy przed represjami.
Z tego samego powodu kontakt z nami możliwy jest tylko poprzez e-mail: trust-inhumanity@pm.me

Pobierz list - (dokument PDF)

Zezwalamy na kopiowanie i udostępnianie memów PSNLiN (prosiy tylko nic nie zmieniać)

NEWSY PSNLIN - Zatrzymać Holokaust - list ocalonych z Holokaustu

Ostatnio dodane

Raport NIK Covid-19 - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Narodowy Program Szczepień
Pokaż
Raport NIK Covid-19 - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Narodowy Program Szczepień
190 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ekstra budżet rządu, który kiedyś trzeba będzie spłacić 28 września 2023 11:00

Chaos, brak jawnych i przejrzystych procedur oraz nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi - tak w skrócie NIK opisuje wydatkowanie ogromnych pieniędzy ...

Żółwie aż do końca. Czy warto szczepić dzieci? W oparciu o 1200+ publikacji naukowych i oficjalnych źródeł.
Żółwie aż do końca. Czy warto szczepić dzieci? W oparciu o 1200+ publikacji naukowych i oficjalnych źródeł.
Żółwie aż do końca. Czy warto szczepić dzieci? W oparciu o 1200+ publikacji naukowych i oficjalnych źródeł.

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców rekomenduje książkę:

"Żółwie aż do końca. Czy warto szczepić dzieci? W oparciu o 1200+ publikacji naukowych i oficjalnych źródeł" wydaną przez Wydawnictwo Fundacja Ordo Medicus.

"Czy warto szczepić dzieci?" jest najlepszą i najlepiej udokumentowaną ksiązką dostępną na światowym rynku wydawniczym, dotyczącą szczepionek ochronnych dla dzieci.

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".