Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

Konferencja medyczno-prawna "BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI – ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE"
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Konferencja medyczno-prawna „BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI – ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE”

W związku z prowadzeniem analizy teoretycznej oraz praktycznej korzyści społecznych badań klinicznych z udziałem dzieci i niemowląt zrzeszenie stowarzyszeń oraz fundacji polskich, w tym również Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, organizuje konferencję pod tytułem "BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI - ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE".

Z powodu braku możliwości wyrażenia zgody przez dzieci na udział w badaniu biomedycznym, stosuje się dodatkowe zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem mogą być przepisy prawne lub specjalne metody badawcze.
Na zaplanowanej na 2 października 2021 roku konferencji wspólnie z prawnikami i naukowcami podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy regulacje prawne i metody badawcze rzeczywiście dobrze chronią interesy uczestników badań oraz wspólnego wypracowania propozycji ich udoskonalania.
Wnioski końcowe będą istotne zarówno dla etyków, osób wprowadzających regulacje, pacjentów i ich rodziców, jak i badaczy, sponsorów i członków komisji bioetycznych.
W celu organizacji konferencji zwróciliśmy się z prośbą do Marszałka Sejmu lub Senatu z wnioskiem o udostępnienie sali na ok. 100 osób lub większej, w celu przeprowadzenia konferencji medyczno-prawnej pod tytułem: "BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI - ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE".

.......

Szanowni Państwo,

Jako grupa prawników, medyków oraz działaczy społecznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
wystąpienie do Marszałka Sejmu lub Senatu z wnioskiem o udostępnienie sali na ok. 100 osób lub większej,
w celu przeprowadzenia konferencji medyczno-prawnej pod tytułem: "BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM
DZIECI - ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE".

Szczegóły dotyczące konferencji:

  • Termin zapotrzebowania na salę: 2 października 2021 roku
  • Przewidywane godziny, w jakich sala będzie wykorzystywana: 12:00 -15:30.
  • Konferencja ma charakter medyczno-prawny, apolityczny oraz areligijny. Organizatorami konferencji sąpolskie stowarzyszenia i fundacje, w szczególności Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy iNaukowców, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, Stowarzyszenie Centrum Informacji o ZdrowiuDobrostan, Fundacja Nowe Spektrum. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
  • Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych reprezentantów parlamentu oraz rządu do biernej formyuczestnictwa w konferencji (brak wystąpienia, możliwość zadawania pytań. Czynny udział w konferencjizapewniony jest uczestnikom prezentującym referaty.)

W związku z prowadzeniem analizy teoretycznej oraz praktycznej korzyści społecznych badań klinicznych z
udziałem dzieci i niemowląt zrzeszenie stowarzyszeń oraz fundacji polskich organizuje konferencję pod tytułem
"BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI - ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE". Z powodu braku
możliwości wyrażenia zgody przez dzieci na udział w badaniu biomedycznym, stosuje się dodatkowe
zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem mogą być przepisy prawne lub specjalne metody badawcze.

Na konferencji wspólnie z prawnikami, naukowcami oraz lekarzami podejmiemy próbę odpowiedzi na
pytanie, czy regulacje prawne i metody badawcze rzeczywiście dobrze chronią interesy uczestników badań oraz
wspólnego wypracowania propozycji ich udoskonalania. Wnioski końcowe będą istotne zarówno dla etyków, osób
wprowadzających regulacje, pacjentów i ich rodziców, jak i badaczy, sponsorów i członków komisji bioetycznych.

Dane do kontaktu:
kontakt.zrzeszenie@protonmail.com
tel: +48 792 097 950

Z wyrazami szacunku
Zrzeszenie Stowarzyszeń i Fundacji Polskich
reprezentowane m.in. przez:
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców,
Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności,
Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan,
Fundację Nowe Spektrum
Stowarzyszenie Zdrowa Polska - Czyńmy Dobro
Stowarzyszenie Szczecin Kontra
Stowarzyszenie Poznaj Swoje Prawa
OSPE Prawo do Życia
Stowarzyszenie Polska to My - Sosnowiec

Pobierz dokument PDF

BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI - ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE" - Cz.1

BADANIA MEDYCZNE Z UDZIAŁEM DZIECI - ZAGADNIENIA MEDYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE" - Cz.2

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.