Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców PSNLiN do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w obronie Polskich Dzieci

Szanowny Panie Prezesie,

Piszemy ten list zmotywowani Pańską inicjatywą pod hasłem: CHROŃMY DZIECI.

Bardzo nas cieszy fakt, że wziął Pan w obronę Polskie Dzieci przed seksualizacją i zalewem ideologii LGBT, jednakże chcielibyśmy zwrócić Pańską uwagę na inne katastrofalne problemy, które powodują cierpienie, choroby, upośledzenie i nawet nagłą śmierć naszych najmłodszych obywateli:

Polska to kraj, w którym producenci szczepionek za zgodą Izb Lekarskich okaleczają noworodki szczepionkami z rtęcią i aluminium od pierwszej doby życia.

Polska to kraj, w którym sekretarz stanu dr hab. n. med. Jarosław Pinkas z mównicy sejmowej (69 posiedzenie sejmu - 04.10.2018 r.) kładąc na szali cały swój autorytet, publicznie okłamuje rząd, posłów i cały naród, zarzekając się, iż szczepionki nie zawierają rtęci ani związków glinu (aluminium) i w nagrodę zostaje Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Polska to druga czarna plama na mapie Europy, gdzie przymusza się bezradnych rodziców do wyszczepiania niemowląt szczepionkami z toksycznymi substancjami zawierającymi związki rtęci i aluminium.

Obecnie na mapie Europy można znaleźć tylko dwa kraje, w których przy pomocy rtęci i aluminium pod przymusem państwa uszkadza się noworodkom centralny układ nerwowy i układ odpornościowy. W tym ciemnogrodzie tkwi jedynie Polska i Bułgaria.

Jaką przyszłość chce Pan zgotować Polakom redukując potencjał intelektualny naszych przyszłych pokoleń?

Czy rzeczywiście jest Pan Obrońcą Polskich Dzieci i Narodu Polskiego? Czy jest to tylko kolejne przedwyborcze przedstawienie, które po wyborach zostanie wyciszone?

Nasza ocena Pańskiej działalności i partii rządzącej, której Pan przewodzi, zależy od Pańskich decyzji i działań na ww. polu.

Czy ma Pan na tyle odwagi, a polski rząd taką suwerenność, żeby obronić Polskie Dzieci przed niegodziwością Big Farmy, skorumpowanych urzędników i "medyków" Izb Lekarskich?

Czy świadomi zagrożenia rodzice, aby ratować swoje dzieci, będą musieli wybierać między miłością do Polski a miłością do swoich dzieci i będą zmuszeni wybrać ucieczkę z Ojczyzny do cywilizowanych krajów, szanujących aktualny stan wiedzy medycznej i tysiące badań naukowych?

W najbliższy wtorek 9 maja 2023 roku Trybunał Konstytucyjny RP ostatecznie zadecyduje o tym, czy Polskie Dzieci będą nadal okaleczane rtęcią i aluminium pod przymusem organów państwa i nadal będzie im systemowo redukowany potencjał życiowy i intelektualny.

Liczymy na Pana Głos w tej sprawie.

Jesteśmy do dyspozycji, aby szczegółowo wyjaśnić Panu nasze stanowisko.

Od tego momentu nie może Pan powiedzieć, że o tym nie wiedział.

Poniżej przedstawiamy wysłane przez nas pismo do Trybunału Konstytucyjnego, który 9.05.2023 r. ma podjąć decyzję dotyczącą dobrowolności lub przymusu szczepień ochronnych dzieci w Polsce:

Trybunał Konstytucyjny RP - PSNLiN wnosi o uznanie przymusu szczepień obowiązkowych dzieci za niezgodne z Konstytucją RPWarszawa, 26.04.2023r.

Trybunał Konstytucyjny RP

Al. Szucha 12a 00-918 Warszawa

Sygnatura akt: SK81/19Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Amicus Curiae

wnosi o uznanie przymusu szczepień obowiązkowych dzieci za niezgodne z Konstytucją RP.Uzasadnienie

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców zostało utworzone w maju 2021r i skupia lekarzy, których celem jest m.in. przywrócenie zawodowi lekarza statusu wolnego zawodu i umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim oraz maksymą "Salus aegroti suprema lex", a także prowadzenie działań na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza jak i pacjenta.

W związku z powyższym czujemy się w obowiązku moralnym zabrać głos jako Amicus Curiae w tak istotnej dla całej populacji dzieci polskich sprawie jaką jest przymus versus dobrowolność szczepień ochronnych.

Rozpatrując zasadność utrzymania obowiązku szczepień populacyjnych proponujemy wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów z tym związanych:

  1. Bezpieczeństwo ochronnych

Bezpieczeństwo jest bardzo rygorystycznym kryterium ponieważ szczepieniom poddawane są profilaktycznie dzieci zdrowe, a szczepionki dotyczą chorób zakaźnych, których obecnie jest znacznie mniej głównie dzięki poprawie warunków życia, w tym warunków sanitarnych. Aktualnym problemem zdrowotnym są bowiem choroby przewlekłe w populacji wieku rozwojowego. Stąd konieczne jest zastanowienie czy korzyści ze szczepień przewyższają ryzyko działań ubocznych.

W załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie

niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz. U. z dn. 31.12.2002r., Dz. Nr 241, poz.2097, zm.:Dz.U. z 2005r., Nr 232, poz.1973) wyróżniono następujące kategorie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP):

1.Odczyny miejscowe, w tym: odczyny miejscowe po szczepieniu BCG (gruźlica), obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w miejscu wstrzyknięcia;

2.Niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego: encefalopatia (apatia, pobudzenie, opóźnienia rozwoju, inne), drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, porażenne poliomyelitis wywołane wirusem szczepionkowym Polio, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillain - Barre (choroba zapalna nerwów obwodowych o podłożu autoimmunologicznym; uważana jest za najczęstszą przyczynę nabytego ostrego porażenia wiotkiego u dzieci. Zespół Guillaina-Barrégo grozi trwałą niepełnosprawnością, a w ciężkich przypadkach nawet zgonem);

3.Inne niepożądane odczyny poszczepienne: ból stawów, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny (dziecko wiotkie, słabo reagujące na bodźce), gorączka powyżej 39st.C, małopłytkowość, nieutulony ciągły płacz, posocznica, wstrząs septyczny, reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, porażenie splotu barkowego, uogólnione zakażenie BCG (gruźlica).

Powikłania poszczepienne mogą być wczesne - minuty/godziny/dni lub późne i odległe - po miesiącach/latach od szczepienia.

Podobny zestaw poważnych powikłań poszczepiennych znajduje się w ulotkach producentów szczepionek, dostępnych dla rodziców/opiekunów dziecka. Dostępne są także informacje na temat dodatkowych składników szczepionek - konserwantów i adiuwantów, m.in. związków rtęci i aluminium, nieobojętnych dla mózgu dziecka.

Organiczny związek rtęci - Thiomersal (etylortęć) jest toksyczny dla mózgu, serca, wątroby, nerek, układu immunologicznego, jest kancerogenny (rakotwórczy). Powoduje zaburzenia rozwojowe u dzieci, choroby psychoneurologiczne (np. autyzm, ADHD), choroby neurodegeneracyjne u dorosłych, upośledza zdolności rozrodcze

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25708367/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25377033/https://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

Dr n. med. Piotr Witczak (analityk technologii medycznych, który pracował w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, członek PSNLiN) stwierdził w wywiadzie: Instytucje zdrowia publicznego wciąż utrzymują, że nie udowodniono związku między narażeniem dzieci na etylortęć ze szczepionek a wzrostem przypadków autyzmu. To stanowisko najwyraźniej opiera się na wnioskach pochodzących ze sfinansowanych przez amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) badań epidemiologicznych, wobec których sformułowano wiele zastrzeżeń metodologicznych, a także zwrócono uwagę na konflikt interesów i wyraźny kontrast względem wniosków z badań przeprowadzonych przez niezależnych badaczy w ciągu ostatnich 75 lat, którzy konsekwentnie stwierdzali, że etylortęć nawet w niskich dawkach jest szkodliwa. ("Do rzeczy" nr 16/523, 17-23.04.2023, s.26-31)

W Polsce, jak w żadnym innym kraju europejskim, niemowlęta nadal szczepi się trzykrotnie szczepionką DTP (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi) zwierającą 25mcg rtęci. Wg EPA (Environmental Protection Agency) - bezpieczna ilość rtęci organicznej dla osoby dorosłej to 0,1mcg/kg/dobę. Pomija się również fakt, że rtęć z tiomersalu może być deponowana w mózgu, a niektóre dzieci mają osłabione zdolności usuwania tego pierwiastka z organizmu:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12933322/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287390601188060
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00324789https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1280342/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25708367/

Związki aluminium (fosforany/wodorowęglany Al.-glin) - wg Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Żywienia Enteralnego i Parenteralnego max dawka dzienna spożycia Al. to 5mcg/kg/dobę.

W Polsce zaś praktycznie wszystkie szczepionki przeznaczone dla dzieci zawierają te związki i np. Euvax B zawiera 250mcg, Infanrix Hexa 500mcg - znacznie przekraczają więc przyjęte normy, przy czym szczepionki podawane są domięśniowo lub podskórnie czyli w znacznie bardziej inwazyjny sposób umożliwiający bezpośrednią penetrację do tkanek organizmu dziecka z pominięciem barier ochronnych. Aluminium jest silną neurotoksyną - kumuluje się w mózgu tym bardziej, że w okresie rozwojowym dziecka jest niedojrzała bariera krew/mózg (chroniąca przed toksynami mózg osoby dorosłej), Al działa silnie stymulująco na niedojrzały układ odpornościowy dziecka, może uszkodzić wątrobę, opisywane jest makrofagowe zapalenie mięśniowo-powięziowe, zmiany we krwi - anemia mikrocytarna, zaburzenie relacji systemu neuroendokrynnego i immunologicznego, Zespół ASIA (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants):

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23609067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22235057/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25428645/

Do chwili obecnej brak jest badań toksyczności i farmakokinetyki aluminium u dzieci. Zespół ekspertów ds. Aluminium z Keele University - kierowany przez profesora Christophera Exleya, profesora chemii bioorganicznej przez ostatnie 29 lat, z ponad 200 opublikowanymi recenzowanymi artykułami na temat aluminium - odkrył, że sześć szczepionek dziecięcych zawiera statystycznie istotnie większą ilość aluminiowego adiuwantu niż jest podana na etykietach tych produktów (Pentacel, Havrix, Adacel, Pedvax, Prevnar 13 i Vaqta). Mając tego typu informacje wydaje się bezdyskusyjnie konieczne badanie post-rejestracyjne składu dopuszczonych szczepionek, co aktualnie nie jest wykonywane przez władze sanitarne w Polsce.

Badania szczepionek przeprowadzone we Włoszech (2017r.), w których zastosowano najnowocześniejsze metody analizy laboratoryjnej, wykazały obecność materiału genetycznego ludzkiego, pochodzenia zwierzęcego i bakteryjnego, o potencjalnym działaniu kancerogennym i autoimmunologicznym; toksycznych metali ciężkich, w tym rtęci i znacznej ilości aluminium, a także ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, stront, bizmut, nikiel i inne; zanieczyszczeń innymi proteinami, mikro- i nanoczasteczkami nieznanego pochodzenia. Zanieczyszczenia te nie są biodegradowalne i biokompatybilne, gromadzą się w tkankach, wywołują chroniczne stany zapalne, zatrucia, toksyczne reakcje, nanocząsteczki uszkadzają DNA. Być może w tym tkwi tak duża zachorowalność u obecnych niemowląt na choroby genetyczne, autoimmunologiczne czy wiele innych niespotykanych w rocznikach z lat 70-80-tych. Dziwi fakt, że takich badań w Polsce nie ma. Być może strach przed dzieckiem niepełnosprawnym po przymusowych szczepionkach czyni Polki bardziej negatywnie nastawione do posiadania kolejnego dziecka.

Istnieje, licząca tysiące, baza badań naukowych dotyczących niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego liczba zarejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w elektronicznym systemie Epibaza w 2021r wyniosła 1609, w tym 163 po szczepionce przeciw gruźlicy BCG. Mając na uwadze praktycznie nie funkcjonujący system zgłaszania NOP w Polsce, liczba ta jest znacznie większa.

Najefektywniej funkcjonującą na świecie bazą danych poszczepiennych działań niepożądanych jest amerykański system VAERS (vaccine adverse reaction system), do którego, wg szacunków, zgłaszanych jest 1-5% przypadków NOP.

W sytuacji tak znacznej liczby znanych powikłań poszczepiennych jest niedopuszczalne i nieetyczne zmuszanie rodziców do szczepienia dzieci - pod karą grzywny, nieprzyjęcia do żłobka/przedszkola, odebrania praw rodzicielskich, a także karanie lekarzy np. za udostępnianie rodzicom ulotek lub informowanie o możliwych działaniach ubocznych.

  1. Badania szczepionek

Szczepionki nie podlegają klasycznym badaniom klinicznym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej obojętnym placebo - aby poznać rzeczywistą skalę powikłań, tak jak inne leki przed dopuszczeniem do leczenia. Krótkoterminowe badania (4 tygodnie obserwacji) prowadzone przez firmy farmaceutyczne, są nieprawidłowe metodologicznie - porównuje się szczepionkę z innymi szczepionkami lub z tą samą szczepionką pozbawioną jedynie antygenu lecz zawierającą wszystkie inne składniki. Badania dotyczą pojedynczych szczepionek podczas gdy dzieciom podaje się szczepionki poliwalentne czyli zawierające wiele składników np. "5 w 1" czy "6 w 1" - Infanrix Hexa zawiera antygeny błonicy, tężca, krztuśca, polio, hemofilus influenzae, wirusa zapalenia wątroby typu B oraz niejednokrotnie łączy się tę szczepionkę ze szczepionką przeciw pneumokokom i rotawirusom. Nie zbadano dotąd jaka jest reakcja niedojrzałego jeszcze, a więc stosunkowo słabego układu immunologicznego dziecka na podanie tak dużej liczby antygenów - w sensie bezpieczeństwa i skuteczności. Tego rodzaju postępowanie medyczne jest wbrew zasadom evidence based medicine.

Mówi się o nieznanym "efekcie koktajlu". Brak jest badań bezpieczeństwa i efektywności szczepionek w okresie długofalowym oraz efektów całego programu immunizacji dziecka. Przy braku wysokiej jakości badań nie ma możliwości oceny bilansu korzyści i ryzyka, stąd zmuszanie do szczepień nie ma racji bytu a wręcz jest bardzo niebezpieczne. Ponadto nie ma możliwości określić, po którym składniku poliwalentnej szczepionki u dziecka wystąpił NOP, a to z kolei uniemożliwia lekarzowi wypełnienie obowiązku zgłoszenie działania niepożądanego do Sanepidu czy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

  1. Kalendarz szczepień ochronnych

    W badaniu Millera i in. z 2011 analizowano kalendarze szczepień 34 krajów rozwiniętych i odkryto znaczącą korelację między wskaźnikiem umieralności niemowląt i liczbą podawanych im dawek szczepionek. W krajach, w których wymagane jest podawanie największej liczby szczepionek, wskaźnik umieralności niemowląt jest zwykle najwyższy. (Miller N.Z., Goldman G.S., Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?(Regresja wskaźnika umieralności niemowląt względem rutynowo podawanej liczby dawek szczepionek: czy zachodzi tu biochemiczna lub synergiczna toksyczność?). Hum Exp Toxicol 2011; 30(9): 1420-28.

Polskie niemowlęta w pierwszych 24 miesiącach życia otrzymują 26-30 obowiązkowych szczepień (w latach 70-80-tych było ich 10), przy czym noworodki w pierwszej dobie życia otrzymują 2 szczepionki - przeciwko WZW B oraz gruźlicy co jest praktyką spotykaną wśród krajów europejskich jedynie w Polsce i Bułgarii. Obowiązkowe szczepienie noworodków w pierwszych godzinach życia nie ma żadnych podstaw naukowych, naraża dziecko na bardzo poważne powikłania poszczepienne. Teza z lat 70-tych, mówiąca i ucząca studentów medycyny, że szczepienia powinno się stosować u dziecka dopiero po 1 roku, życia nigdy nie została zmieniona ale też nie jest realizowana w praktyce.

W krajach skandynawskich, w których występuje najmniejsza umieralność niemowląt oraz rejestruje się najlepsze wskaźniki zdrowotności społeczeństwa, szczepienia są dobrowolne, pierwsze szczepionki podaje się w 3miesiącu życia, wycofano preparaty zawierające rtęć.

W innych europejskich krajach zachodnich nie szczepi się noworodków, wycofano preparaty z rtęcią;

USA, kraje europejskie - Austria, Niemcy, Belgia, Dania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Islandia, Finlandia, Szwecja - zaniechały masowych szczepień przeciwko gruźlicy (BCG). W większości krajów, w tym np. w Niemczech, szczepienia są dobrowolne.

Zasada Ostrożności- etyczna zasada przyjęta w Unii Europejskiej w 1988r, podpisana przez Polskę, sprzeciwia się eksperymentowi na dużą skalę, na skalę populacji nowo-narodzonych. Stanowi ona, że jeśli istnieje prawdopodobne, choć mało poznane, ryzyko działań niepożądanych, lepiej jest danej technologii nie wprowadzać niż ryzykować niepewnymi lecz potencjalnie bardzo znacznymi konsekwencjami.

Wszelki przymus w kwestii szczepień stoi w sprzeczności m.in. z: Konstytucją RP, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Kartą Praw Pacjenta, Kartą Praw Dziecka, Europejską Konwencją o Ochronie Praw i Godności Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny oraz Traktatem Lizbońskim.

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców sprzeciwia się przymusowi stosowania rutynowych, zbyt licznych, zawierających toksyczne składniki szczepionek. Stoimy na stanowisku, iż przy istniejącej, choć nadal nie oszacowanej, skali działań niepożądanych, braku badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo istniejącego w Polsce kalendarza szczepień oraz wobec łamania praw człowieka i praw pacjenta w sytuacji zmuszania do jakiejkolwiek procedury medycznej w obecnej sytuacji epidemiologicznej, szczepienia dzieci w Polsce powinny być bezwzględnie dobrowolne.

Jesteśmy przekonani co do przestrzegania podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii.Z poważaniem

dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców


Apel PSNLiN do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (pdf)
Apel PSNLiN do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w obronie Polskich Dzieci

Pobierz grafikę i wyślij znajomym. Uświadamiaj Polaków zanim będzie za późno.
Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.