Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Cenzura lekarzy

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Szykanowanie lekarzy - członków PSNLiN - przez Okręgowe Izby Lekarskie

Na kartach historii zapisują się właśnie liczne wydarzenia dotyczące szykanowania lekarzy (walczących o wolność wyboru procedur medycznych przez pacjenta) przez lekarzy - przedstawicieli izb lekarskich - naczelnej i okręgowych, izb, które powstały, by lekarzy chronić i wspierać... Izb - tworów, do których przynależność jest przymusowa i za którą to przynależność musimy jeszcze płacić swoistego rodzaju haracz - zaywany składką członkowską (oczywiście przymusową...).

Poniżej kilka przykładów haniebnych poczynań izb lekarskich.

Akt I

Prof. dr hab. Andrzej Franciszek Frydrychowski

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zarzuciła panu profesorowi Frydrychowskiemu, że w swoich publicznych wystąpieniach propaguje metody lecznicze niezgodne z obowiązującą wiedzą medyczną. Chodziło o leczenie dożylnymi wlewami witaminy C i wody utlenionej, stosowanie homeopatii, dimetylosulfotlenku - również u chorych na covid-19 - oraz leczenie nowotworów komórkami macierzystymi grasicy. Zarzucono profesorowi, że te metody nie znajdują potwierdzenia w badaniach klinicznych i literaturze medycznej.

W czerwcu ubiegłego roku gdańska izba lekarska powołała komisję celem wydania opinii w przedmiocie przygotowania zawodowego pana profesora! Bada się przygotowanie zawodowe profesora medycyny, samodzielnego pracownika naukowego z 50 letnim stażem pracy, który 4 lata wcześniej otrzymał tytuł profesora z rąk prezydenta, autora 167 prac naukowych i licznych patentów w zakresie medycyny, za które otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W naszym kraju tytuł profesora nauk medycznych może uzyskać wyłącznie osoba, która posiada wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne na tym polu.

Członkami tej komisji zostali: lekarz Roman Budziński specjalista II stopnia z chirurgii, lekarz Tomasz Smiatacz specjalista II stopnia z chorób zakaźnych oraz lek. Paweł Grzesiowski specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii. Zwykli lekarze badali umiejętności zawodowe tytularnego profesora medycyny! Pan profesor zawarł w swoim wyjaśnieniu szereg prac naukowych, które były poparte jego wieloletnimi osobistymi badaniami i obserwacjami potwierdzającymi skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych przez niego metod dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Pan profesor jest jednym z tych lekarzy, dla którego najwyższym dobrem jest zdrowie chorego. To jest uwłaczające godności tak wybitnego specjalisty i prawego człowieka, żeby musiał się tłumaczyć ze swojego dorobku naukowego przed lekarzami bez żadnych tytułów naukowych! Niestety, wyjaśnienia pana profesora nie odniosły żadnego skutku i po opinii tej komisji okręgowy sąd lekarski w Gdańsku odebrał panu profesorowi dożywotnio prawo wykonywania zawodu!

Akt II

Kolejnym członkiem naszego stowarzyszenia, który doznał szykanowania i prześladowania przez izby lekarskie jeste Katarzyna Bross-Walderdorff. W jej sprawie do bielskiej izby lekarskiej donos złożyła dyrekcja klinicznego szpitala ginekologiczno-położniczego UM w Poznaniu, w którym - w ramach corocznego pikniku laktacyjnego dnia 1 sierpnia 2021 roku - proponowano szczepienie kobiet ciężarnych na covid-19. Na zorganizowanym pod szpitalem proteście głos zabrała pani doktor Bross-Walderdorf mówiąc, że podawanie tych preparatów kobietom ciężarnym i karmiącym piersią jest eksperymentem medycznym, który kojarzy jej się z eksperymentami medycznymi przeprowadzanymi w czasie II wojny światowej w obozach zagłady. Wobec pani doktor wszczęte zostało postępowanie przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Bielsku Białej, który zarzucił jej szerzenie informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną na temat szczepień przeciw covid-19, czynnego propagowania postaw antyzdrowotnych i tym samym działanie na szkodę pacjentów i całego społeczeństwa i podważanie zaufania do zawodu lekarza.

W swoim uzasadnieniu okręgowy rzecznik podkreślił, że podważanie zasadności szczepień przeciwko tej chorobie zarówno wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jest w wysokim stopniu nieodpowiedzialne. Poza dyskusją pozostaje bowiem fakt, że czynna profilaktyka covid-19 jest jak dotąd jedyną, a jednocześnie najbardziej skuteczną (???) metodą terapeutyczną służącą ograniczaniu pandemii oraz powikłań w przebiegu choroby covid-19.

Pani doktor prosiła o zmianę terminu rozprawy ze względów osobistych do czego nie przychylił się sąd lekarski w Bielsku Białej - rozprawa odbyła się bez jej udziału a wyrokowi zawieszenia prawa wykonywania zawodu nadano tryb natychmiastowy!

W dniu 17.02.22r w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie odbyła się rozprawa odwoławcza pani doktor. Jednakże sąd ten przychylił się do decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bielsku Białej i utrzymał w mocy wydany wyrok!

Akt III i IV

W listopadzie zeszłego roku odbyła się rozprawa w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przeciwko prezes naszego stowarzyszenia Dorocie Sienkiewicz i lekarzowi Piotrowi Rossudowskiemu, oczywiście za głoszone poglądy - niezgodne z ogólnie przyjętą narracją. Sprawy te zakończyły się w grudniu wydaniem postanowienia o oddaleniu wniosku o ukaranie. Ale dr Sienkiewicz miała kolejną rozprawę przed sądem lekarskim tym razem w Białymstoku dnia 8.02.22r za swoje poglądy skierowane w apelu do dzieci i młodzieży, w którym informowała, że ich szczepienie się przeciw covid-19 nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, a niesie ze sobą wiele ryzyka i niewiadomych. Obecnie rozprawa ta została odroczona.

Akt V

Kolejnym lekarzem,członkiem PSNLiN, który doznaje szykanowania przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie jest lekarz Agata Osiniak. Dnia 18.08.21r na wniosek Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia oraz wskutek donosu lekarz Alicji Chrostowskiej zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające oraz postawienie zarzutów: propagowanie postaw antyzdrowotnych, propagowane argumentów nie opierających się na aktualnej wiedzy medycznej, propagowanie nieprawdy, półprawd czym wprowadza opinię społeczną w błąd, co skutkuje spadkiem zaufania do zawodu lekarza, a także w sytuacji pandemicznej wzrostem niechęci do realizacji szczepień.

Zarzuty te postawiono pani doktor za przedstawienie w wywiadzie oficjalnego stanowiska naszego stowarzyszenia dotyczącego bezzasadności z punktu widzenia naukowego i epidemiologicznego szczepienia dzieci przeciw Covid-19.

Przekazaliśmy w tym apelu oficjalne dane naukowe, statystyczne jak również dane z ulotki producenta "szczepionki" przeciw covid-19 dla dzieci, w której producent wprost informuje, że nie wiadomo czy szczepionka ta jest rakotwórcza i czy uszkadza geny - bo nie było to badane, nie wiadomo, czy preparat ten wchodzi w interakcje z jakimikolwiek lekami - bo nie było to badane, jak również nie wiadomo, na jak długo ta szczepionka daje odporność - bo jest to w trakcie badań. Nie wiadomo czy preparat ten wpływa na płodność - bo to również nie było badane.

Nasz niepokój budzi również fakt, że nie znane są krótko i długoterminowe działania niepożądane tych "szczepionek", ponieważ były one badane tylko kilka miesięcy przed wypuszczeniem ich na rynek i preparat ten jest w trakcie III/IV fazy badań klinicznych. Skoro jest więcej niewiadomych niż rzeczy pewnych o tych "szczepionkach" to podawanie ich dzieciom jest w istocie eksperymentem medycznym.

Dnia 18.02.22r odbyła się rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim o ukaranie pani Agaty Osiniak. Została ona jednak odroczona do dnia 8.04.22r.

Ta sprawa jest sprawą czysto polityczną na co wskazują dwa fakty: po pierwsze okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Rzeszowie po otrzymaniu donosu wystosował pismo z zapytaniem, jak ma w tej sytuacji postępować, do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do Warszawy, po drugie Ministerstwo Zdrowia nie jest organem władnym do nadzorowania samorządu lekarskiego i ingerowanie w postępowania sądowe przeprowadzane przez ten samorząd.

Decydenci chcą nam każdym sposobem zamknąć usta, ale my nie możemy milczeć w obliczu kłamstw i zaniedbań z jakimi mamy do czynienia!!! Stajemy w obronie życia i zdrowia naszych pacjentów.

Poniżej skany niektórych pism dotyczących opisanej powyżej sprawy dr Osiniak do wglądu.

Te rekomendacje - same się komentują...

Odsłon historii szykanowania polskich lekarzy walczących o zdrowie i życie Polaków jest jeszcze więcej. Będziemy Państwa o nich informować w kolejnych artykułach.

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.