Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

List otwarty Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskiej Rady Ekumenicznej w Polsce
List otwarty Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskiej Rady Ekumenicznej w Polsce

W sprawie agitowania wiernych do tzw. szczepień w ramach rządowej akcji "Szczepimy się"

Korzystając z prawa do przedstawiania przez wiernych ich potrzeb, zwracamy się z prośbą o niebranie udziału w rządowej akcji "Szczepimy się" i nieagitowanie wiernych do tzw. szczepień. Stosownie do posiadanej przez nas wiedzy, kompetencji i zdolności, niniejszym korzystamy z przysługującego nam prawa, a nawet obowiązku, wyjawiania swojego zdania w tej sprawie. Biorąc pod uwagę wspólne dobro i godność osób, kierujemy niniejszy apel do wszystkich wiernych w Polsce.

więcej
List otwarty Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do biskupów polskich
List otwarty Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do biskupów polskich

W sprawie agitowania wiernych do tzw. szczepień w ramach rządowej akcji "Szczepimy się"

Na podstawie kanonu 212 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, korzystając z prawnienia przedstawiania pasterzom Kościoła przez wiernych ich potrzeb, zwłaszcza duchowych, jak również życzeń, zwracamy się z prośbą do Was, Czcigodni Biskupi, o niebranie udziału w rządowej akcji "Szczepimy się" i nieagitowanie wiernych do tzw. szczepień. Zgodnie z kanonem 212 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, stosownie do posiadanej przez nas wiedzy, kompetencji i zdolności, niniejszym korzystamy z przysługującego nam prawa, a nawet obowiązku, wyjawiania swojego zdania Wam, świętym pasterzom, w tej sprawie jako dotyczącej dobra naszego Kościoła oraz zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, z szacunkiem należnym pasterzom, a także biorąc pod uwagę wspólne dobro i godność osób, kierujemy niniejszy apel do wszystkich wiernych w Polsce.

więcej
Pismo PSNLiN do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB
Pismo PSNLiN do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB

Działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN), na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), wnosimy o:

- udostępnienie wszystkich danych zebranych w toku lub w wyniku realizacji ...

więcej
Wniosek PSNLiN do Polskiej Akademii Nauk o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie niżej wskazanych informacji publicznych, związanych z "Apelem w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022" (stanowisko ...

więcej
Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskich Lekarzy
Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskich Lekarzy

Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskich Lekarzy w sprawie szczepień dzieci eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej przeciw SARS-Cov-2 i eksperymentu medycznego na niemowlętach i dzieciach.

My - lekarze i naukowcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych lekarzy i Naukowców - wzywamy Was do rzetelnego informowania pacjentów o korzyściach i zagrożeniach płynących z przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19, aby każdy pacjent poddający się szczepieniu mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą jego zdrowia i życia.

więcej
List PSNLiN do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw Covid-19
List PSNLiN do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw Covid-19

Szanowny Panie Ministrze,

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN) jest sojuszem lekarzy, naukowców i prawników, których działania zmierzają do realizacji postulatu medycyny opartej na faktach EBM i zgodnej z zasadą Primum non nocere, przywrócenia zawodowi lekarza zaufania społecznego, przestrzegania podstawowych praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny".

więcej

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.