Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

List PSNLiN do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw Covid-19
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
List PSNLiN do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw Covid-19

Szanowny Panie Ministrze,

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN) jest sojuszem lekarzy, naukowców i prawników, których działania zmierzają do realizacji postulatu medycyny opartej na faktach EBM i zgodnej z zasadą Primum non nocere, przywrócenia zawodowi lekarza zaufania społecznego, przestrzegania podstawowych praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny".

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i dlatego zwracamy się niniejszym do Pana o natychmiastowe wstrzymanie promowania i realizowania programu podawania preparatów inżynierii genetycznej - tzw. szczepionek przeciw Covid-19, w populacji dziecięcej w Polsce.

Wielu lekarzy i naukowców na świecie wyraża podobne zaniepokojenie [1]

Poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie, na których opieramy naszą opinię.

1. Ryzyko śmierci lub poważnej choroby związanej z zakażeniem SARS-CoV-2 dzieci jest bliskie zeru [2,3,4,5]. Pandemia, z którą zmagamy się od 2020 roku, nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Procent zgonów na COVID-19 w Polsce - wśród osób w wieku 0-17 lat - od stycznia 2021 do dziś to 0,00003 (trzy stutysięczne procenta)! Według danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w okresie od 1 stycznia do 3 lipca tego roku, z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 15 osób w wieku do 18 lat. 13 z nich miało choroby współistniejące, natomiast tylko dwa zgony wynikały bezpośrednio z zakażenia SARS-CoV-2.

W okresie od 9 marca do 30 grudnia roku 2020 mieliśmy zaś do czynienia ze śmiercią 9 osób w wieku do 18 lat, w tym tylko jedna osoba zmarła bez chorób współistniejących.

Szczegółowe statystyki dostępne są pod poniższym linkiem:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html?fbclid=IwAR24fIYfDSoF3dM9BlBQTDAj9z8Bpp1C1CxAT8X_cIUz9ysAyFtKAEhkta0#/visualization?id=3653

2. Na stronie pacjent.gov.pl znajduje się następujące stwierdzenie:

"Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, na ogół przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo".

Źródło (https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/dziecko-i-koronawirus)

3. Dzieci odgrywają nieistotną rolę w przenoszeniu SARS-CoV2 [3,6,7,8,9,10].

4. Proponowane preparaty do szczepień również dzieci powstały w oparciu o nową technologię inżynierii genetycznej, na bazie której nie były produkowane żadne dotąd stosowane szczepionki [11]. Nie uzyskały nigdy licencji [12] i są w fazie 3 badań eksperymentalnych,

które zakończą się w 2022-2023roku (w zależności od firmy).

(w przypadku szczepionki Comirnaty firmy Pfizer-BioNtech badanie kliniczne III fazy jest zarejestrowane na stronie Clinical -Trials.gov pod numerem NCT 4368728 i kończy się w dniu 31 stycznia 2023r, w przypadku szczepionki firmy Moderna badanie kliniczne mRNA-1273-P301 ma być zakończone w grudniu 2022r., a w przypadku firmy AstraZeneca w celu potwierdzenia

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki COVID-19 VaccineAstraZeneca, podmiot odpowiedzialny powinien złożyć ostateczne raporty końcowe (ang. ClinicalStudyReports, CSR) z randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych COV001, COV002, COV003 i COV005 do dnia 31 maja 2022 roku).

Dowodem na trwanie fazy eksperymentalnej badań jest wyznaczenie w Polsce 8 ośrodków badawczych, które zostały zakwalifikowane do międzynarodowego projektu badań klinicznych szczepionek przeciw Covid-19 dzieci od 6miesiąca życia [13].

Prawo zakazuje prowadzenia eksperymentów medycznych na dzieciach do czasu zakończenia wymaganych badań na ludziach dorosłych, dlatego twierdzimy, że nakłanianie do "szczepień", zatajanie możliwych powikłań i samo szczepienie dzieci może nosić znamiona zbrodni wobec ludzkości, a ta, zgodnie z kodeksem Norymberskim, nigdy nie ulega przedawnieniu!

Przeprowadzenie eksperymentu badawczego zarówno na osobach chorych jak i zdrowych może mieć miejsce wyłącznie, jeżeli nie wiąże się on z ryzykiem lub jeżeli ryzyko to jest niewielkie i "nie pozostawia dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu" (Komentarz, art. 27 kk red. Grześkowiak 2021, Legalis).

Udział uczestnika małoletniego w eksperymencie badawczym jest dozwolony tylko po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a. spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego poddanego eksperymentowi badawczemu lub innych małoletnich należących do tej samej grupy wiekowej;

b. eksperyment badawczy przyniesie istotne rozszerzenie wiedzy medycznej;

c. nie istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby pełnoletniej (art. 23a ust. 2 u.zaw.lek.).

5. Istnieje coraz więcej dowodów na występowanie poważnych działań niepożądanych po szczepionkach przeciw covid-19, łącznie ze zgonami.Mówią o tym dane z baz rządowych Wielkiej Brytanii [14], USA [15] i Europy [16].

Na dzień 9 czerwca do MHRA w Wielkiej Brytanii (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) zgłoszono 949 276 działań niepożądanych i 1332 zgonów związanych ze szczepionkami [14]. Niektóre skutki, takie jak zakrzepy krwi [17] i zapalenie serca (myocarditis)[18] wystąpiły szczególnie u młodych dorosłych[19]. CDC prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie dzieci i młodych dorosłych z zapaleniem mięśnia sercowego związanym ze szczepionką [20].

Wg VAERS - amerykańskiego systemu monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, ich liczba po "szczepionce" przeciw Covid-19 jest równa liczbie działań niepożądanych po wszystkich szczepionkach podanych w ciągu ostatnich 20-stu lat.

6. Krótko- i długoterminowe skutki stosowania szczepionek Covid-19, w tym wpływ na płodność, kancerogenezę, choroby autoimmunologiczne są całkowicie nieznane, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia i przyszłości dzieci.

Producenci szczepionek sami wskazują, że nie są znane wszystkie możliwe działania niepożądane (vide ulotki szczepionek).

7. Producenci szczepionek są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności za wszelkie działania niepożądane lub śmierć, które mogą być spowodowane przez ich produkty [21,22,23]. W Polsce również nie został stworzony rządowy fundusz odszkodowawczy w przypadku powikłań poszczepiennych.

8. W populacji dziecięcej nabycie naturalnej odporności będzie służyć lepszemu celowi, ponieważ będzie ona trwać dłużej i obejmie szeroki zakres wariantów wirusa, przyczyniając się do zwiększenia odporności stadnej [24, 25,26,27,28].

Sam producent szczepionki w charakterystyce produktu leczniczego wskazuje, że nie jest wiadomym, na jak długo odporność poszczepienna się utrzyma i czy uodpornienie wystąpi u wszystkich zaszczepionych (vide: charakterystyka produktu leczniczego - szczepionki Comiranty).

9. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na niemożność wyrażenia świadomej zgody na szczepienia będące eksperymentem medycznym. Możliwość wyrażenia świadomej zgody wymaga poinformowania uczestnika eksperymentu o wszystkich możliwych jego korzyściach i ryzykach, a przede wszystkim o tym, że bierze on udział w eksperymencie medycznym. Wobec tego, w myśl nałożonych na lekarzy obowiązków wynikających z przepisów ustaw czy też Kodeksu Etyki Lekarskiej obowiązkiem lekarza jest poinformowanie i zwrócenie uwagi pacjenta na wszelkie korzyści i ryzyka płynące ze stosowanych metod leczniczych/profilaktycznych.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z przedstawionymi powyżej faktami wskazującymi na brak jakichkolwiek podstaw medycznych czy epidemiologicznych szczepienia dzieci, przy istniejących bardzo poważnych zagrożeniach zdrowotnych, zwracamy się raz jeszcze do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe wycofanie szczepień najmłodszej populacji Polski eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej przeciw Covid-19!

W imieniu członków Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

dr n. med. Dorota Sienkiewicz - prezes PSNLiN

dr Piotr Rossudowski - wiceprezes PSNLiN

dr Katarzyna Bross-Walderdorff - wiceprezes PSNLiN

1. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/05/07/covid-vaccines-for-children-should-not-get-emergency-use-authorization/

2. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289900/

4.https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/998309/Greenbook_chapter_14a_1July2021.pdf

5. https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-summaries#epidemiology

6. https://adc.bmj.com/content/archdischild/early/2021/03/17/archdischild-2021-321604.full.pdf

7. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpc.14937

8. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30251-0/fulltext

9. https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/01/06/peds.2020-048090.full.pdf

10. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002011

11. https://www.immunology.org/coronavirus/connect-coronavirus-public-engagement-resources/types-vaccines-for-covid-19

12. https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/about-our-landmark-trial

13. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=162b2&draw=4

14. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

15. https://www.openvaers.com/covid-data

16. https://www.adrreports.eu/en/index.html

17. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992072/PHE_COVID-19_AZ_vaccine_and_blood_clots_factsheet_8June21.pdf

18. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-17.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Facip%2Fwork-groups-vast%2Ftechnical-report-2021-05-17.html

19. https://www.fox13now.com/news/local-news/utah-teen-hospitalized-with-blood-clots-in-his-brain

20. https://www.hartgroup.org/vaccine-update/

21. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030600

22. https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-idUSKCN24V2EN

23. https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html

24. https://www.nature.com/articles/s41467-021-22036-z

25. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03207-w

26. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563

27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668444/

28. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3

Pobierz list - dokument (PDF)

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

Mężczyzna, lat 40, niezdiagnozowane objawy neurologiczne po II dawce Pfizera
Mężczyzna, lat 40, niezdiagnozowane objawy neurologiczne po II dawce Pfizera
Mężczyzna, lat 40, niezdiagnozowane objawy neurologiczne po II dawce Pfizera

Dziękujemy za kolejne relacje, jakie spływają od Państwa - niestety - często tylko do nas, w formie świadectw pogorszenia Państwa zdrowia po przyjęciu eksperymentalnych preparatów nazywanych "Szczepionkami" przeciw covid-19. Nie są bowiem rejestrowane jako podejrzenia NOP, nawet jeśli występują w wymaganej urzędowo korelacji czasowej czyli w ciągu 4 tygodni po przyjęciu preparatu.

Taka postawa lekarzy - niezgłaszanie podejrzeń NOP - jest niedopuszczalna. Nie można wówczas mówić o jakiejkolwiek rzetelności w tworzeniu statystyk i obserwacji wpływu w/w preparatów na populację je przyjmującą.

Mimo wszystko ważne jest, aby nagłaśniać te zaobserwowane korelacje, byśmy my - jako lekarze i Państwo - jako pacjenci - mieli świadomość ryzyka, z jakim mamy do czynienia.

Rodzicu! Zanim zaszczepisz dziecko na COVID-19 wykonaj badanie na miano przeciwciał.
Rodzicu! Zanim zaszczepisz dziecko na COVID-19 wykonaj badanie na miano przeciwciał.
Rodzicu! Zanim zaszczepisz dziecko na COVID-19 wykonaj badanie na miano przeciwciał.

Jeśli koniecznie chcesz zaszczepić swojedziecko preparatem na C-19 najpierw zbadaj dziecku miano przeciwciał prze-ciwko Covid-19 w klasie IgG. Jeśli będzie powyżej progu, oznacza to, że Twoje dziecko ma już naturalną i trwałą odporność na tę chorobę! Jaki więc ma być cel szczepienia? Przeczytaj ulotkę producenta i zapoznaj się z niebezpiecznymi skutkami swojej decyzji!

Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19
Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19
Podawanie wit. D3 znacznie zmniejsza przyjęcia na OIOM i śmiertelność z powodu COVID-19

Nasze apele - kierowane do decydentów - związane z uwzględnieniem tak ważnej roli witaminy D3, jaką odgrywa w profilaktyce i leczeniu, pozostają bez reakcji.

W polskich oficjalnych schematach leczenia COVID-19, nie uwględnia się wykonywania badania poziomu wit.D3 ani jej suplementacji.

Lekarze praktycy - zdający sobie sprawę ze znaczenia tej witaminy w organizmie człowieka - sprawdzają jej poziom i jednocześnie obserwują ogromne niedobory w polskiej populacji.

Czy brak reakcji Ministra Zdrowia na informacje, jakie dostarczamy na temat roli i skuteczności wit.D3 w profilaktyce i leczeniu tej i innych infekcji, oznacza brak zainteresowania zdrowiem Polaków?

Poniżej kolejne badania potwierdzjące, że wit.D3 ma znaczenie. Tym większe, że jej działanie nie ogranicza się tylko do modulacji systemu odpornościowego, lecz ma charakter plejotropowy.

Toksyczna nekroliza naskórka po szczepieniu przeciw COVID-19 – pierwszy udokumentowany przypadek
Toksyczna nekroliza naskórka po szczepieniu przeciw COVID-19 – pierwszy udokumentowany przypadek
Toksyczna nekroliza naskórka po szczepieniu przeciw COVID-19 – pierwszy udokumentowany przypadek

Jakkolwiek autorzy opisu poniższego przypadku podkreślają, że "Ten przypadek pokazuje niezwykle rzadkie powikłanie szczepionki COVID-19. Korzyści z otrzymania preparatu przeciw COVID-19 przewyższają potencjalne ryzyko.", pozwala on nam po raz kolejny poddać refleksji bezpieczeństwo szczepień i zadać pytanie, czy można kogokolwiek zobowiązywać do przyjmowania preparatu, jeśli niesie to za sobą ryzyko ciężkich powikłań?

Ponadto pozostaje nieznany dalszy stan kondycji zdrowtnej osoby, u której wystąpiło poniższe powikłanie.

Czy każdy podobny przypadek zostanie zarejestrowany? Czy każdy będzie miał dostęp do natychmiastowego i kosztownego leczenia? Czy osoba obciążona innymi chorobami współistniejącymi wyjdzie z takiego pogorszenia stanu zdrowia bez konsekwencji?