Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

List PSNLiN do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw Covid-19
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
List PSNLiN do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw Covid-19

Szanowny Panie Ministrze,

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN) jest sojuszem lekarzy, naukowców i prawników, których działania zmierzają do realizacji postulatu medycyny opartej na faktach EBM i zgodnej z zasadą Primum non nocere, przywrócenia zawodowi lekarza zaufania społecznego, przestrzegania podstawowych praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny".

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i dlatego zwracamy się niniejszym do Pana o natychmiastowe wstrzymanie promowania i realizowania programu podawania preparatów inżynierii genetycznej - tzw. szczepionek przeciw Covid-19, w populacji dziecięcej w Polsce.

Wielu lekarzy i naukowców na świecie wyraża podobne zaniepokojenie [1]

Poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie, na których opieramy naszą opinię.

1. Ryzyko śmierci lub poważnej choroby związanej z zakażeniem SARS-CoV-2 dzieci jest bliskie zeru [2,3,4,5]. Pandemia, z którą zmagamy się od 2020 roku, nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Procent zgonów na COVID-19 w Polsce - wśród osób w wieku 0-17 lat - od stycznia 2021 do dziś to 0,00003 (trzy stutysięczne procenta)! Według danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w okresie od 1 stycznia do 3 lipca tego roku, z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 15 osób w wieku do 18 lat. 13 z nich miało choroby współistniejące, natomiast tylko dwa zgony wynikały bezpośrednio z zakażenia SARS-CoV-2.

W okresie od 9 marca do 30 grudnia roku 2020 mieliśmy zaś do czynienia ze śmiercią 9 osób w wieku do 18 lat, w tym tylko jedna osoba zmarła bez chorób współistniejących.

Szczegółowe statystyki dostępne są pod poniższym linkiem:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html?fbclid=IwAR24fIYfDSoF3dM9BlBQTDAj9z8Bpp1C1CxAT8X_cIUz9ysAyFtKAEhkta0#/visualization?id=3653

2. Na stronie pacjent.gov.pl znajduje się następujące stwierdzenie:

"Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, na ogół przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo".

Źródło (https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/dziecko-i-koronawirus)

3. Dzieci odgrywają nieistotną rolę w przenoszeniu SARS-CoV2 [3,6,7,8,9,10].

4. Proponowane preparaty do szczepień również dzieci powstały w oparciu o nową technologię inżynierii genetycznej, na bazie której nie były produkowane żadne dotąd stosowane szczepionki [11]. Nie uzyskały nigdy licencji [12] i są w fazie 3 badań eksperymentalnych,

które zakończą się w 2022-2023roku (w zależności od firmy).

(w przypadku szczepionki Comirnaty firmy Pfizer-BioNtech badanie kliniczne III fazy jest zarejestrowane na stronie Clinical -Trials.gov pod numerem NCT 4368728 i kończy się w dniu 31 stycznia 2023r, w przypadku szczepionki firmy Moderna badanie kliniczne mRNA-1273-P301 ma być zakończone w grudniu 2022r., a w przypadku firmy AstraZeneca w celu potwierdzenia

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki COVID-19 VaccineAstraZeneca, podmiot odpowiedzialny powinien złożyć ostateczne raporty końcowe (ang. ClinicalStudyReports, CSR) z randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych COV001, COV002, COV003 i COV005 do dnia 31 maja 2022 roku).

Dowodem na trwanie fazy eksperymentalnej badań jest wyznaczenie w Polsce 8 ośrodków badawczych, które zostały zakwalifikowane do międzynarodowego projektu badań klinicznych szczepionek przeciw Covid-19 dzieci od 6miesiąca życia [13].

Prawo zakazuje prowadzenia eksperymentów medycznych na dzieciach do czasu zakończenia wymaganych badań na ludziach dorosłych, dlatego twierdzimy, że nakłanianie do "szczepień", zatajanie możliwych powikłań i samo szczepienie dzieci może nosić znamiona zbrodni wobec ludzkości, a ta, zgodnie z kodeksem Norymberskim, nigdy nie ulega przedawnieniu!

Przeprowadzenie eksperymentu badawczego zarówno na osobach chorych jak i zdrowych może mieć miejsce wyłącznie, jeżeli nie wiąże się on z ryzykiem lub jeżeli ryzyko to jest niewielkie i "nie pozostawia dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu" (Komentarz, art. 27 kk red. Grześkowiak 2021, Legalis).

Udział uczestnika małoletniego w eksperymencie badawczym jest dozwolony tylko po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a. spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego poddanego eksperymentowi badawczemu lub innych małoletnich należących do tej samej grupy wiekowej;

b. eksperyment badawczy przyniesie istotne rozszerzenie wiedzy medycznej;

c. nie istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby pełnoletniej (art. 23a ust. 2 u.zaw.lek.).

5. Istnieje coraz więcej dowodów na występowanie poważnych działań niepożądanych po szczepionkach przeciw covid-19, łącznie ze zgonami.Mówią o tym dane z baz rządowych Wielkiej Brytanii [14], USA [15] i Europy [16].

Na dzień 9 czerwca do MHRA w Wielkiej Brytanii (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) zgłoszono 949 276 działań niepożądanych i 1332 zgonów związanych ze szczepionkami [14]. Niektóre skutki, takie jak zakrzepy krwi [17] i zapalenie serca (myocarditis)[18] wystąpiły szczególnie u młodych dorosłych[19]. CDC prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie dzieci i młodych dorosłych z zapaleniem mięśnia sercowego związanym ze szczepionką [20].

Wg VAERS - amerykańskiego systemu monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, ich liczba po "szczepionce" przeciw Covid-19 jest równa liczbie działań niepożądanych po wszystkich szczepionkach podanych w ciągu ostatnich 20-stu lat.

6. Krótko- i długoterminowe skutki stosowania szczepionek Covid-19, w tym wpływ na płodność, kancerogenezę, choroby autoimmunologiczne są całkowicie nieznane, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia i przyszłości dzieci.

Producenci szczepionek sami wskazują, że nie są znane wszystkie możliwe działania niepożądane (vide ulotki szczepionek).

7. Producenci szczepionek są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności za wszelkie działania niepożądane lub śmierć, które mogą być spowodowane przez ich produkty [21,22,23]. W Polsce również nie został stworzony rządowy fundusz odszkodowawczy w przypadku powikłań poszczepiennych.

8. W populacji dziecięcej nabycie naturalnej odporności będzie służyć lepszemu celowi, ponieważ będzie ona trwać dłużej i obejmie szeroki zakres wariantów wirusa, przyczyniając się do zwiększenia odporności stadnej [24, 25,26,27,28].

Sam producent szczepionki w charakterystyce produktu leczniczego wskazuje, że nie jest wiadomym, na jak długo odporność poszczepienna się utrzyma i czy uodpornienie wystąpi u wszystkich zaszczepionych (vide: charakterystyka produktu leczniczego - szczepionki Comiranty).

9. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na niemożność wyrażenia świadomej zgody na szczepienia będące eksperymentem medycznym. Możliwość wyrażenia świadomej zgody wymaga poinformowania uczestnika eksperymentu o wszystkich możliwych jego korzyściach i ryzykach, a przede wszystkim o tym, że bierze on udział w eksperymencie medycznym. Wobec tego, w myśl nałożonych na lekarzy obowiązków wynikających z przepisów ustaw czy też Kodeksu Etyki Lekarskiej obowiązkiem lekarza jest poinformowanie i zwrócenie uwagi pacjenta na wszelkie korzyści i ryzyka płynące ze stosowanych metod leczniczych/profilaktycznych.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z przedstawionymi powyżej faktami wskazującymi na brak jakichkolwiek podstaw medycznych czy epidemiologicznych szczepienia dzieci, przy istniejących bardzo poważnych zagrożeniach zdrowotnych, zwracamy się raz jeszcze do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe wycofanie szczepień najmłodszej populacji Polski eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej przeciw Covid-19!

W imieniu członków Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

dr n. med. Dorota Sienkiewicz - prezes PSNLiN

dr Piotr Rossudowski - wiceprezes PSNLiN

dr Katarzyna Bross-Walderdorff - wiceprezes PSNLiN

1. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/05/07/covid-vaccines-for-children-should-not-get-emergency-use-authorization/

2. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289900/

4.https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/998309/Greenbook_chapter_14a_1July2021.pdf

5. https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-summaries#epidemiology

6. https://adc.bmj.com/content/archdischild/early/2021/03/17/archdischild-2021-321604.full.pdf

7. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpc.14937

8. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30251-0/fulltext

9. https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/01/06/peds.2020-048090.full.pdf

10. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002011

11. https://www.immunology.org/coronavirus/connect-coronavirus-public-engagement-resources/types-vaccines-for-covid-19

12. https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/about-our-landmark-trial

13. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=162b2&draw=4

14. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

15. https://www.openvaers.com/covid-data

16. https://www.adrreports.eu/en/index.html

17. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992072/PHE_COVID-19_AZ_vaccine_and_blood_clots_factsheet_8June21.pdf

18. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-17.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Facip%2Fwork-groups-vast%2Ftechnical-report-2021-05-17.html

19. https://www.fox13now.com/news/local-news/utah-teen-hospitalized-with-blood-clots-in-his-brain

20. https://www.hartgroup.org/vaccine-update/

21. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030600

22. https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-idUSKCN24V2EN

23. https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html

24. https://www.nature.com/articles/s41467-021-22036-z

25. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03207-w

26. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563

27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668444/

28. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3

Pobierz list - dokument (PDF)

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.