Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Wniosek PSNLiN do Polskiej Akademii Nauk o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie niżej wskazanych informacji publicznych, związanych z "Apelem w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022" (stanowisko nr 17 z 20 lipca 2021 r.)" - dalej: "apel", opublikowanym na stronie www Polskiej Akademii Nauk, przez zespół ds. COVID-19, działający przy Prezesie PAN - dalej: "zespół".

1. Czy treść zaleceń i postulatów zespołu, w tym:

a) "niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, szczególnie w okresach jej nasilenia" oraz

b) "Jeżeli kolejna fala zachorowań stanie się wysoka i konieczne będzie wdrożenie nauczania hybrydowego (częściowo tradycyjnego, a częściowo on-line), w domach powinni pozostać przede wszystkim uczennice i uczniowie niezaszczepieni."

została zaopiniowaniu, przed opublikowaniem apelu, co do ich zgodności z obowiązującym prawem?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej - wnoszę o udostępnienie treści sporządzonych opinii, odnoszących się do tej kwestii.

2. Czy treść apelu została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków zespołu?

Jeżeli nie - ilu członków zespołu było za, ilu przeciw, ilu wstrzymało się, a ilu stanowisko nie jest znane?

3. Czy przed opublikowaniem na stronach www Polskiej Akademii Nauk treści apelu, taka dokładnie treść apelu, jak opublikowana na stronie www PAN, została przedłożona wszystkim członkom zespołu do akceptacji ? Kiedy i w jakiej formie?

4. Czy zespół, przed opublikowaniem apelu, dysponował analizami, uzasadniającymi ocenę, że ogniska zakażeń (w szkołach) wynikały na jesieni 2020 cyt. "w dużym stopniu z niewprowadzenia właściwych zabezpieczeń"?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie powyższych analiz.

5. Wnosimy o udostępnienie analiz na podstawie jakich na dzień sporządzenia apelu tj. 20 lipca 2021r., sformułowano opinię o: "nieuchronnie zbliżającej się czwartej fali zakażeń".

6. Wnosimy o udostępnienie analiz, na jakich oparł się zespół, zalecając:

a) noszenie maseczek w szkołach

b) dezynfekcję

c) podział uczniów na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu.

7. Wnosimy o udostępnienie badań i analiz, jakie rozważał zespół, w zakresie wpływu rekomendowanych działań na zdrowie psychiczne dotkniętych nimi dzieci, rodziców i personelu szkół.

8. Wnosimy o wskazanie i udostępnienie materiałów, na podstawie których zespół sformułował opinię, że cyt: "mamy skuteczną ochronę przeciw COVID-19. Są nimi szczepionki".

9. Czy zespół formułując ocenę, że wśród osób poniżej 18 roku życia są takie, które mogą przechodzić COVID-19 bardzo ciężko i szczepienie ratuje ich życie i zdrowie dysponował pełnymi danymi o takich przypadkach w Polsce za okres 2020 i do końca pierwszego półroczna 2021 r.?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie tych danych.

10. Czy zespół formułując zalecenie szczepienia dzieci poniżej 18 roku życia dokonał analiz korzyści-ryzyko dla tej grupy wiekowej?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie treści tych analiz.

11. Czy zespół formułując zalecenie szczepienia dzieci poniżej 18 roku życia zapoznał się z zaleceniami w tym zakresie przyjętymi w innych krajach, w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii?

12. Czy zespół rozważał, jako alternatywny, scenariusz pozostawienia funkcjonowania szkół na zasadach, jak przed 2020 r., bez stosowania jakichkolwiek środków profilaktycznych?

Wnoszę o udostępnienie informacji :

pocztą elektroniczną na podany na wstępie adres e-mail tj. biuro@psnlin.pl

preferowany format plików: pdf

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176).

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu przez Polską Akademię Nauk w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych będzie Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) przy pl. Defilad 1.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować:

2.1. listownie - pisząc na nasz adres korespondencyjny,

2.2. mailowo - wysyłając wiadomość na adres iod@pan.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 7 RODO. Celem jest prowadzenie postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.

4. Dane osobowe możemy udostępniać:

4.1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

4.2. operatorom pocztowym dostarczającym korespondencję,

4.3. organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy kontroli).

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. W dowolnym momencie można też wycofać swoją zgodę.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9. Dane archiwizujemy zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polskiej Akademii Nauk.

Z poważaniem,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.