Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Wniosek PSNLiN do Polskiej Akademii Nauk o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie niżej wskazanych informacji publicznych, związanych z "Apelem w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022" (stanowisko nr 17 z 20 lipca 2021 r.)" - dalej: "apel", opublikowanym na stronie www Polskiej Akademii Nauk, przez zespół ds. COVID-19, działający przy Prezesie PAN - dalej: "zespół".

1. Czy treść zaleceń i postulatów zespołu, w tym:

a) "niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, szczególnie w okresach jej nasilenia" oraz

b) "Jeżeli kolejna fala zachorowań stanie się wysoka i konieczne będzie wdrożenie nauczania hybrydowego (częściowo tradycyjnego, a częściowo on-line), w domach powinni pozostać przede wszystkim uczennice i uczniowie niezaszczepieni."

została zaopiniowaniu, przed opublikowaniem apelu, co do ich zgodności z obowiązującym prawem?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej - wnoszę o udostępnienie treści sporządzonych opinii, odnoszących się do tej kwestii.

2. Czy treść apelu została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków zespołu?

Jeżeli nie - ilu członków zespołu było za, ilu przeciw, ilu wstrzymało się, a ilu stanowisko nie jest znane?

3. Czy przed opublikowaniem na stronach www Polskiej Akademii Nauk treści apelu, taka dokładnie treść apelu, jak opublikowana na stronie www PAN, została przedłożona wszystkim członkom zespołu do akceptacji ? Kiedy i w jakiej formie?

4. Czy zespół, przed opublikowaniem apelu, dysponował analizami, uzasadniającymi ocenę, że ogniska zakażeń (w szkołach) wynikały na jesieni 2020 cyt. "w dużym stopniu z niewprowadzenia właściwych zabezpieczeń"?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie powyższych analiz.

5. Wnosimy o udostępnienie analiz na podstawie jakich na dzień sporządzenia apelu tj. 20 lipca 2021r., sformułowano opinię o: "nieuchronnie zbliżającej się czwartej fali zakażeń".

6. Wnosimy o udostępnienie analiz, na jakich oparł się zespół, zalecając:

a) noszenie maseczek w szkołach

b) dezynfekcję

c) podział uczniów na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu.

7. Wnosimy o udostępnienie badań i analiz, jakie rozważał zespół, w zakresie wpływu rekomendowanych działań na zdrowie psychiczne dotkniętych nimi dzieci, rodziców i personelu szkół.

8. Wnosimy o wskazanie i udostępnienie materiałów, na podstawie których zespół sformułował opinię, że cyt: "mamy skuteczną ochronę przeciw COVID-19. Są nimi szczepionki".

9. Czy zespół formułując ocenę, że wśród osób poniżej 18 roku życia są takie, które mogą przechodzić COVID-19 bardzo ciężko i szczepienie ratuje ich życie i zdrowie dysponował pełnymi danymi o takich przypadkach w Polsce za okres 2020 i do końca pierwszego półroczna 2021 r.?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie tych danych.

10. Czy zespół formułując zalecenie szczepienia dzieci poniżej 18 roku życia dokonał analiz korzyści-ryzyko dla tej grupy wiekowej?

Jeżeli tak - wnosimy o udostępnienie treści tych analiz.

11. Czy zespół formułując zalecenie szczepienia dzieci poniżej 18 roku życia zapoznał się z zaleceniami w tym zakresie przyjętymi w innych krajach, w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii?

12. Czy zespół rozważał, jako alternatywny, scenariusz pozostawienia funkcjonowania szkół na zasadach, jak przed 2020 r., bez stosowania jakichkolwiek środków profilaktycznych?

Wnoszę o udostępnienie informacji :

pocztą elektroniczną na podany na wstępie adres e-mail tj. biuro@psnlin.pl

preferowany format plików: pdf

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176).

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu przez Polską Akademię Nauk w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych będzie Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) przy pl. Defilad 1.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować:

2.1. listownie - pisząc na nasz adres korespondencyjny,

2.2. mailowo - wysyłając wiadomość na adres iod@pan.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 7 RODO. Celem jest prowadzenie postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.

4. Dane osobowe możemy udostępniać:

4.1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

4.2. operatorom pocztowym dostarczającym korespondencję,

4.3. organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy kontroli).

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. W dowolnym momencie można też wycofać swoją zgodę.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9. Dane archiwizujemy zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polskiej Akademii Nauk.

Z poważaniem,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.