Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Testy PCR

Testy PCR
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Testy PCR

"Celem diagnostyki zakażeń wirusowych jest podjęcie trafnych decyzji o sposobie leczenia, a nie pogoń za zdrowymi, bezobjawowymi nosicielami wirusa. To, że PCR coś wykrywa nie oznacza, że to coś stanowi dla nas zagrożenie. Wyniki testów diagnostycznych zawsze powinny być powiązane z innymi wynikami i informacjami o osobie chorej, a nie stanowić sztukę samo w sobie."

Prof. Kornelia Polok
genetyk, biolog ewolucyjny

Organizmy żywe (w tym oczywiście też ludzie) oraz wirusy zawierają w sobie materiał genetyczny.

Materiałem genetycznym organizmów żywych jest DNA.

Materiałem genetycznym wirusów jest DNA lub RNA.

DNA i RNA są kwasami nukleinowymi.

Każdy kwas nukleinowy jest to organiczny związek chemiczny, który składa się z połączonych ze sobą podjednostek, czyli nukleotydów.

Kwasy nukleinowe pełnią funkcje nośników informacji genetycznej oraz biorą udział w produkcji białek.

Informacja zawarta w DNA determinuje możliwości rozwoju gatunków oraz poszczególnych osobników. W uproszczeniu można powiedzieć, że DNA występuje w każdej komórce zarówno jądrzastej, jak i bezjądrzastej. Informacja zawarta w DNA jest przepisywana za pośrednictwem RNA na białko.

Źródło:

Gerard Drewa, Tomasz Ferenc Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy Wrocław 1995 Elsevier Urban & Partner, Wydanie II poprawione i uzupełnione

W związku z powyższym w komórkach organizmów żywych poza DNA, będącym nośnikiem informacji genetycznej, możemy również znaleźć RNA, który bierze udział w produkcji białek.

Wyróżniamy różne rodzaje RNA (np. mRNA, rRNA, tRNA), które różnią się budową i pełnioną funkcją.

Wirusy są niewielkich rozmiarów pasożytami. Nie są zdolne do namnażania się poza komórkami organizmów żywych.

Nośnikiem informacji gentycznej u wirusów jest DNA lub RNA.

Do wirusów DNA należą m.in.:

 • adenowirusy - wywołują m.in. infekcje układu oddechowego, układu pokarmowego
 • herpeswirusy - wywołują m.in. opryszczkę, ospę wietrzną, półpaśćca
 • pokswirusy - wywołują m.in. ospę prawdziwą, ospę małpią

Do wirusów RNA należą m.in.:

 • koronawirusy - wywołują m.in. infekcje układu oddechowego
 • pikornawirusy - wywołują m.in. infekcje układu oddechowego, pokarmowego
 • flawiwirusy - wywołują m.in. zapalenie wątroby

Jak można zidentyfikować materiał genetyczny?

W celu identyfikacji materiału genetycznego wykorzystuje się techniki biologii molekularnej.

Przykłady technik biologii molelukarnej:

 • izolacja DNA - proces oddzielenia (oczyszczania) DNA od innych cząsteczek
 • izolacja RNA - proces oddzielenia (oczyszczania) RNA od innych cząsteczek
 • metoda PCR
 • sekwencjonowanie kwasów nukleinowych - ustalanie kolejności poszczególnych podjednostek

Metoda PCR
Reakcja łańcuchowej polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction) - metoda powielania fragmentu DNA. Metoda została opracowana w 1983r. przez K. Mullisa (w 1993r. za to osiągnięcie otrzymał Nagrodę Nobla).

Metoda PCR przeprowadzana jest w bloku grzejnym kontrolowanym przez mikroprocesor (termocykler). Na cykl rekacji PCR składają się 3 etapy:

 • denaturacja DNA
 • przyłączenie starterów
 • polimeryzacja

Cykle reakcji są powtarzane. Ilość cykli jest ważna i precyzowana dla potrzeb danego konkretnego badania.

Metoda PCR umożliwia uzyskanie większej ilości DNA, nawet jeśli wyjściowo dysponujemy niewielką ilością materiału biologicznego.
Otrzymany powielony DNA poddawany jest dalszej analizie.

Zastosowania metody PCR:

 • wykrywanie i identyfikacja genów
 • wykrywanie mutacji (zmian) w DNA
 • ustalanie ojcostwa
 • w kryminalistyce
 • w diagnostyce chorób
 • w antropologii

Modyfikacje metody PCR m.in.

 • RT-PCR - metoda stosowana w przypadku, gdy jako matryca, zamiast DNA, wykorzystywany jest mRNA (jeden z rodzajów RNA); wówczas reakcja PCR jest poprzedzona przepisaniem sekwencji mRNA na komplementarny DNA (cDNA) w tzw. reakcji odwrotnej transkrypcji
 • Real time PCR (qPCR) - metoda pozwala określić ilość DNA/RNA w badanej próbce oraz ilość powstałego produktu

Która z metod PCR jest wykorzystywana w powszechnie stosowanych testach PCR w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2 ?
RT-PCR oraz qPCR

Dlaczego akurat RT-PCR i qPCR (RT-qPCR)?
Metoda RT-PCR, ponieważ materiałem genetycznym wirusa SARS-CoV-2 jest RNA.

Metoda qPCR pozwala natomiast na przeprowadzenie reakcji w krótszym czasie, a ponadto umożliwia określenie ilości powstałego produktu (liczby kopii wirusa).
"Tajemnicą pozostaje, dlaczego w przypadku koronawirusa [przyp. aut. SARS-CoV-2] zrezygnowano z tej cennej właściwości [przyp. aut. oceny ilości powstałego produktu] testu qPCR, zadowalając się jedynie wynikiem: pozytywny/negatywny."

Prof. dr hab. n. biol. Roman Zieliński
genetyk, biolog ewolucyjny

Wirus SARS-CoV-2 jest wirusem należącym do koronawirusów.

"Jak nowy jest ten wirus? Jako immunolog mogę tylko stwierdzić, że jest duża liczba osób - widzieliśmy to w Chinach - ponad 80 000 ludzi wyleczonych bez terapii. To oznacza, że nasz układ odpornościowy zna tego wirusa. Gdyby, jak się nam wmawia, ten wirus był całkiem nowy, nie mielibyśmy szansy, żeby tak szybko został rozpoznany przez nasz układ odpornościowy. Rozpoznajemy go w ponad 99%. Leczymy się z tego wirusa samoistnie. Oznacza to, że wirus nie jest nowy.

Eksperci z Instytutu Roberta Kocha twierdzą również, że istnieją koronawirusy, czemu nikt nie zaprzecza. Wirus ten ma nieco zmodyfikowaną powierzchnię, tak jak w przypadku grypy. Wirus żyje, zmieniając się. Jeśliby się nie zmieniał, wymarłby."

Prof. dr Stefan Hockertz
immunolog, toksykolog

Koronowirusy obok wirusów grypy i wirusa RSV są głównymi wirusami, które odpowiadają za wywoływanie infekcji układu oddechowego w miesiącach zimowych.

"Koronawirusy nie są nowe, wręcz przeciwnie. Są znane od dawna. Około 10% do 15% wszystkich katarów, które przechodzimy co roku - zarówno latem, jak i zimą - jest wywołanych przez koronawirusy. Koronawirusy same w sobie nie są niczym nowym, są znane od dawna. Teraz mamy tak zwaną pandemię z wirusem należącym do rodziny koronawirusów, noszącym nazwę COVID-19. Obecnie właściwie wszystko kręci się wokół niego. Jednak powszechnie znamy tę rodzinę koronawirusów i większość zakażeń nimi przebiega bardzo łągodnie."

dr med. Heiko Schöning
lekarz, współzałożyciel fundacji

Ärzte für Aufklärung

Testy_PCR_2

Schemat sezonowości zakażeń wirusem dróg oddechowych w regionach o klimacie umiarkowanym
(miesiące wskazane u góry tabeli dotyczą półkuli północnej).
Wirusy układu oddechowego są klasyfikowane w trzech grupach według ich sezonowych epidemii.

Zima

Wirus grypy (Influenza virus), ludzki koronawirus (HCoV) i ludzki wirus syncytialny układu oddechowego (RSV)

Wiosna-Lato

Wirus paragrypy (PIV) typu 3

Lato

Niektóre enterowirusy inne niż rinowirusy

Jesień

Wirus paragrypy (PIV) typu 1

Wirusy całoroczne

Adenowirus, ludzki bocawirus (HBoV), wirus paragrypy (PIV), ludzki metapneumowirus (hMPV) i rinowirus
Rysunek zaadaptowany z obrazu stworzonego za pomocą BioRender.com.

Źródło:

Miyu Moriyama, Walter J. Hugentobler, and Akiko Iwasaki Seasonal of Respiratory Viral Infections "Annual Revie of Virology" doi: 10.1146/annurev-virology-012420-022445. Epub 2020 Mar 20.

Jedne z najwcześniejszych opisów infekcji układu oddechowego w okresie zimy można już odnaleźć w dziełach Hipokratesa (400r. p.n.e.).

Mimo upływu lat, infekcje układu oddechowego nadal należą do najczęstszych infekcji u ludzi.

"Szacunkowe koszty przeziębienia w Stanach Zjednoczonych wynoszą 40 miliardów dolarów rocznie i ponad 87 miliardów dolarów rocznie na grypę."

Czy dotychczas podejmowano się identyfikacji wirusów u osób wykazujących objawy infekcji układu oddechowego?

Tylko w sporadycznych sytuacjach.

W ogromnej większości przypadków infekcji układu oddechowego nie przeprowadza się diagnostyki patogenów (wirusów, bakterii, grzybów), które doprowadziły do rozwoju infekcji u danej osoby.
Dlaczego?
W przeważającej większości infekcji układu oddechowego infekcja ma charakter samoograniczający się - następuje samoistne wyleczenie, czyli zwalczenie patogenu przez układ odpornościowy człowieka (jak zatem istotną rolę odgrywa dbanie o sprawne funkcjonowanie układu odpronościowego!). W celu zmniejszenia odczuwania objawów (takich jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz poprawy komfortu można ewentualnie stosować jedynie leczenie objawowe, czyli wykorzystuje się leki lub metody niefarmakologiczne, które działają na objawy choroby (np. środki przeciwgorączkowe, olejki eteryczne udrażniające nos). W tej sytuacji typ patogenu, który wywołał daną infekcję, nie jest istotny, gdyż niezależnie od typu patogenu proces leczenia przebiega podobnie.

Identyfikacja patogenu może być uzasadniona, jeżeli infekcja ma ciężki przebieg, występują powikłania, np. u pacjentów hospitalizowanych, a także jeśli taka identyfikacja będzie miała wpływ na decyzje terapetyczne. Ponadto należy mieć świadomość, że metody identyfikacji patogenu mają różne ograniczenia i nie zawsze pozwalają na uzyskanie wiarygodnego wyniku.

"System odpornościowy tworzy się poprzez wystawianie się na antygeny - wirusy, bakterie. Jako dzieci czołgaliśmy się po ziemi, wkładając do ust różne rzeczy, wchłaniając wirusy i bakterie. W ten sposób tworzył się układ antygen-antyciało, IgG (przeciwciała typu G), IgM (przeciwciała typu M), w ten sposób budowała się nasza odporność.

Nikt nie zamyka małych dzieci w plastikowej bańce w pokoju, mówiąc: "Wytwórz sobie zdrowy system odpornościowy". To podstawy immunologii i mikrobiologii. To podstawy tego, co wiemy już od wielu lat. Tymczasem słyszymy: "Idź do domu, wyczyść wszystkie blaty, zabij 99% wszystkich wirusów i bakterii, załóż maskę i nie wychodź na zewnątrz".
Co to czyni z naszym systemem odpronościowym?
Nasz układ odpornościowy przywykł do dotykania. Współdzielimy bakterie, gronkowce, paciorkowce, wirusy, codziennie wyrabiamy sobie odporność na te rzeczy. Kiedy nas się tego pozbawi, nasza odporność spada. Gdy przebywam zamknięty w domu, moja odporność się obniża. Jeśli przetrzymasz mnie w nim przez miesiące, to spadnie jeszcze bardziej. A teraz jestem w domu, dokładnie myję ręce, zmywam blaty, martwiąc się tymi wirusami, których tak naprawdę potrzebuję do przeżycia. Trzymajmy się nauki. To jest immunologia, to mikrobiologia […] To zdroworozsądkowa immunologia."

dr Dan William Erickson
specjalista medycyny ratunkowej

Czy wyniki testów PCR tak współcześnie powszechnie przeprowadzanych w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2 są wiarygodne?
NIE

Ograniczenia dla testu real-time RT-PCR przeznaczonego do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego z wirusa SARS-CoV-2
(opracowano w oparciu o CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel CDC-006-00019, Revision: 06 CDC/DDID/NCIRD/ Division of Viral Diseases Effective: 12/01/2020)

 • Wszyscy użytkownicy, analitycy, czy inne osoby raportujące wyniki diagnostyczne powinni zostać właściwie przeszkoleni przez kompetentnego instruktora. Powinni wykazać się umiejętnością samodzielnego wykonania testu, a następnie samodzielną interpretacją wyniku testu.
 • Wydajność CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel została ustalona tylko dla próbek pobranych z górnych i dolnych dróg oddechowych
 • Wyniki ujemne nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 (2019-nCoV) i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa leczenia lub do innych decyzji dotyczących leczenia pacjenta. Nie określono optymalnych typów próbek i czasu dla szczytowych poziomów wirusa podczas infekcji wywołanych przez SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Do wykrycia wirusa może być konieczne pobranie wielu próbek (różnych typów i pobranych w różnych punktach czasowych) od tego samego pacjenta.
 • Wynik fałszywie ujemny może wystąpić, jeśli próbka została w niewłaściwy sposób pobrana, transportowana lub też obsługiwana w inny niewłaściwy sposób.
  Wyniki fałszywie ujemne mogą również wystąpić, jeśli w próbce znajdują się inhibitory amplifikacji lub jeśli w próbce znajduje się niewystarczająca ilość materiału genetycznego.
 • Pozytywne i negatywne wartości predykcyjne są silnie zależne od rozpowszechnienia. Fałszywie ujemne wyniki są bardziej prawdopodobne, gdy częstość występowania choroby jest wysoka.
  Fałszywie dodatnie wyniki są bardziej prawdopodobne, gdy częstość występowania jest umiarkowana lub niska.
 • Jeśli wirus mutuje w regionie docelowym rRT-PCR, SARS-CoV-2 (2019-nCoV) może nie zostać wykryty.
  Fałszywie ujemny wynik mogą dawać inhibitory lub inne rodzaje zakłóceń.
 • Na wydajność testu może wpłynąć fakt, że epidemiologia i kliniczne spektrum infekcji wywołanych przez SARS-CoV-2 (2019-nCoV) nie jest w pełni poznane. Konkretnie, w tej chwili może nie być wiadome, jakie typy próbek są optymalne do przperowadzenia testu. Co więcej, może nie być w pełni wiadome, w jakim okresie trwania infekcji pobrane próbki zawierają takie poziomy RNA wirusa, które można łatwo wykryć.
 • Wykrycie wirusowego RNA nie oznacza, że SARS-CoV-2 (2019-nCoV) jest czynnikiem wywołującym objawy kliniczne.
 • Skuteczność tego testu nie została ustalona do monitorowania leczenia zakażenia SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
 • Nie ustalono skuteczności tego testu w badaniach krwi lub produktów krwiopochodnych na obecność SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
 • Ten test nie może wykluczyć chorób wywołanych przez inne patogeny bakteryjne lub wirusowe.

Czy dodatni wynik testu PCR jest równoznaczny ze stwierdzeniem zakażenia (infekcji) wirusem SARS-CoV-2?

NIE

"Obecnie różne zestawy diagnostyczne SARS-CoV-2 są dostępne w wielu firmach
i krajowych agencjach zdrowia. Istnieje jednak wiele oczywistych ograniczeń obecnych metod diagnostycznych. Wiele firm opracowało i sprzedało zestawy diagnostyczne w pośpiechu w miarę wzrostu popytu, bez odpowiedniej walidacji lub szeroko zakrojonych testów. W rzeczywistości Chiny i Stany Zjednoczone zgłosiły problemy z wiarygodnością dostępnych zestawów testowych na początku epidemii COVID-19 w każdym z krajów. Czechy zgłosiły nieprawidłowe wyniki dla ~80% zestawów testowych zakupionych w Chinach. W naszym ostatnim raporcie wykazano możliwość uzyskania fałszywie pozytywnych wyników, gdy startery nie są weryfikowane w trakcie opracowywania zestawów starterów do wykrywania SARS-CoV-2 w teście qPCR. Podobny raport pojawił się w archiwum medycznym, wskazując na możliwość fałszywie pozytywnego wyniku, gdy autorzy porównali dziewięć wcześniej opublikowanych zestawów starterów dla SARS-CoV-2. Co gorsza, wiele dostępnych w handlu zestawów nie ujawnia publicznie informacji o krytycznej sekwencji zawartych w nich zestawów starterów, co uniemożliwia dokładną weryfikację i walidację jakości i czułości każdego zestawu starterów."
Źródło:
Myungsun Park
, Joungha Won, Byung Yoon Choi & C. Justin Lee
Optimization of primer sets and detection protocols for SARS-CoV-2 of coronavirus disease 2019 (COVID-19) using PCR and real-time PCR. Experimental & Molecular Medicine volume 52, pages963-977 (2020)
https://www.nature.com/articles/s12276-020-0452-7

Wg niektórych źródeł czułość* testu RT-PCR rutynowo stosowanego do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 może wynosić jedynie 38% !

Źródło:
Moustapha Dramé, Maturin Tabue Teguo, Emeline Proye, Fanny Hequet, Maxime Hentzien, Lukshe Kanagaratnam, Lidvine Godaert Should RT-PCR be considered a gold standard in the diagnosis of COVID-19? J Med Virol. 2020 Nov;92(11):2312-2313. doi: 10.1002/jmv.25996. Epub 2020 Jul 14.

*Czułość testu diagnostycznego - odsetek wyników dodatnich wśród osób chorych (czyli wyników prawdziwie dodatnich [true positive - TP]).

"Test o dużej czułości zapewnia małe ryzyko przeoczenia choroby, dlatego testy bardzo czułe stosuje się do wykluczania danego rozpoznania. Zwykle dzieje się to jednak kosztem zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania wyniku dodatniego u osoby zdrowej (czyli wyniku fałszywie dodatniego [false positive - FP])."
Źródło:
https://www.mp.pl/interna/chapter/B01.XV.D.2.2. (dostęp: 23.06.2021)

Niezbędna jest ocena badań dokładności diagnostycznej, trafności analitycznej i zgodności testowania w badaniach CT (tomografii komputerowej), RT-PCR i przeciwciał na różnych etapach klinicznych. Obecnie, gdy tylko jest to możliwe, w praktyce klinicznej bardziej przydatne jest ocenianie testów kilkoma metodami, ponieważ nie ma ogólnie przyjętego standardu referencyjnego ani złotego testu do diagnozowania COVID-19.

Źródło:

María Teresa Hernández-Huerta Ph D, Laura Pérez-Campos Mayoral Ph D, Luis Manuel Sánchez Navarro, Gabriel Mayoral-Andrade Ph D, Eduardo Pérez-Campos Mayoral Ph D, Edgar Zenteno Ph D, Eduardo Pérez-Campos Ph D
Should RT-PCR be considered a gold standard in the diagnosis of COVID-19?

Czy ujemny wynik testu PCR jest równoznaczny z wykluczeniem zakażenia (infekcji) wirusem SARS-CoV-2?

NIE

W ciągu 4 dni zakażenia przed typowym czasem wystąpienia objawów (5 dzień) prawdopodobieństwo wyniku fałszywie ujemnego u osoby zakażonej spada ze 100% (95% CI, 100% do 100%) w pierwszym dniu do 67 % (CI, 27% do 94%) w czwartym dniu.
W dniu wystąpienia objawów mediana odsetka wyników fałszywie ujemnych wynosiła 38% (CI, 18% do 65%). Zmniejszyło się to do 20% (CI, 12% do 30%) w dniu ósmym (3 dni po wystąpieniu objawów), a następnie ponownie zaczęło wzrastać, z 21% (CI, 13% do 31%) w dniu dziewiątym do 66% (CI, 54% do 77%) w dniu 21.

Źródło:

Lauren M. Kucirka, MD, PhD,* Stephen A. Lauer, PhD,* Oliver Laeyendecker, PhD, MBA, Denali Boon, PhD, and Justin Lessler, PhD Variation in False-Negative Rate of Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction-Based SARS-CoV-2 Tests by Time Since Exposure Ann Intern Med. 2020 Aug 18;173(4):262-267. doi: 10.7326/M20-1495. Epub 2020 May 13.

Przyczyny fałszywie dodatnich wyników testu PCR

 • Materiał biologiczny poddawany testowi nie został właściwie przygotowany
  i oczyszczony
 • Niepawidłowości zaistniałe w samej technice przeprowadzania rekcji
  (np. nieprawidłowa tempratura reakcji, zbyt duża liczba cykli)
 • Duże rozpowszechnienie innych wirusów w danej społeczności
 • Wykrycie jedynie fragmentu wirusa SARS-CoV-2
 • Wykrycie materiału genetycznego innego wirusa, innej bakterii czy innego mikroorganizmu
 • Wykrycie kwasu nukleinowego pochodzącego z komórki ludzkiej

Przyczyny fałszywie ujemnych wyników testu PCR

 • Zbyt mała ilość materiału genetycznego w badanej próbce
 • Niewłaściwe pobranie materiału biologicznego
 • Niewłaściwy transport próbki
 • Schorzenia współistniejące u danej osoby
 • Obecność w próbce elementów hamujących przebieg reakcji (np. alkohol, leki, żółć)
 • Niepawidłowości zaistniałe w samej technice przeprowadzania rekcji
 • Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Testy_PCR_3

Ilustracja przedstawiająca najważniejsze przyczyny, które dają fałszywe wyniki w diagnostyce molekularnej SARS-CoV-2.

Źródło:

Rahbari R, Moradi N, Abdi M. rRT-PCR for SARS-CoV-2: Analytical considerations.
Clin Chim Acta. 2021 May;516:1-7. doi: 10.1016/j.cca.2021.01.011. Epub 2021 Jan 21.

Praktyczne wnioski

 • Objawy infekcji układu oddechowego (np. katar, kaszel, gorączka) + dodatni wynik testu PCR
  • SARS-CoV-2 może być obecny u tej osoby i może być przyczyną infekcji samodzielnie lub razem z innymi patogenami
  • SARS-CoV-2 może być obecny u tej osoby, ale to nie SARS-CoV-2 jest przyczyną infekcji
  • SARS-CoV-2 nie jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie dodatni),
   a przyczyną infekcji jest inny patogen

 • Objawy infekcji układu oddechowego (np. katar, kaszel, gorączka) + ujemny wynik testu PCR
  • SARS-CoV-2 nie jest obecny u tej osoby i przyczyną infekcji jest inny patogen
  • SARS-CoV-2 jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie ujemny) i
   to SARS-CoV-2 jest przyczyną infekcji
  • SARS-CoV-2 jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie ujemny), ale przyczyną infekcji jest inny patogen
 • Brak objawów infekcji układu oddechowego (np. katar, kaszel, gorączka) + dodatni wynik testu PCR
  • SARS-CoV-2 może być obecny u tej osoby i może być przyczyną infekcji, która jest na tyle w początkowej fazie, że nie ma jeszcze objawów
  • SARS-CoV-2 może być obecny u tej osoby, ale osoba nie ma objawów, ponieważ przechorowała i objawy już ustąpiły
  • SARS-CoV-2 może być obecny u tej osoby, ale organizm samodzielnie zwalczył infekcję, zanim w ogóle pojawiły się objawy
  • SARS-CoV-2 nie jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie dodatni)

 • Brak objawów infekcji układu oddechowego (np. katar, kaszel, gorączka) + ujemny wynik testu PCR
  • SARS-CoV-2 nie jest obecny u tej osoby
  • SARS-CoV-2 jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie ujemny), ale infekcja jest na tyle w początkowej fazie, że nie ma jeszcze objawów
  • SARS-CoV-2 jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie ujemny), ale osoba nie ma objawów, ponieważ przechorowała i objawy już ustąpiły
  • SARS-CoV-2 jest obecny u tej osoby (wynik testu fałszywie ujemny), ale organizm samodzielnie zwalczył infekcję, zanim w ogóle pojawiły się objawy

"PCR był przełomem w medycynie. Umożliwił nam wykrycie różnych rzeczy, w tym zakaźnych patogenów, jeśli były obecne i jeśli ich genom był obecny w śladowych ilościach. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że tworzy to również sytuację, w której można wykryć coś, co nie ma znaczenia klinicznego."

Prof. dr med. John P.A. Ioannidis
specjalista chorób wewnętrznych, epidemiolog, biostatystyk

"Ze względu na ogromne znaczenie zjawiska COVID-19 należy zwrócić szczególną uwagę na test PCR SARS-CoV-2 - jedyny dostępny instrument, by dokonać pomiaru wirusa i w ogóle móc mówić o jego nowym rozprzestrzenianiu się. W mojej ocenie tego nic się nie zmieniło od końca lutego [2020r.]: bez testu PCR dla wirusów SARS-CoV-2, przygotowanego przez niemickich naukowców, nie zauważylibyśmy jakiejkolwiek koronawirusowej "epidemii" ani "pandemii".

dr med. Wolfgang Wodarg
internista, pulmonolog, epidemiolog

"Wirusy, w tym koronawirusy, od zawsze współistniały z człowiekiem i wielu z nas wytworzyło odproność na nie. Dążenie do likwidacji każdego wirusa, który współbytuje
z nami, jest z góry skazane na niepowodzenie. W miejsce jednego zlikwidowanego wirusa pojawi się inny, a przy okazji możemy doprowadzić do zaburzenia ekosystemu, jakim jest organizm człowieka."

Prof. dr hab. n. biol. Roman Zieliński
genetyk, biolog ewolucyjny

"Ciało ludzkie składa się z komórek w ilości 1013, ale zawiera bakterie w ilości około 1014 oraz wirusy w ilości około 1014. To jest koegzystencja. Koronawirusy przynależą do ludzkości, ponieważ w zasadzie są bardzo skuteczne w niezabijaniu swoich gospodarzy. To jest kwintesencja skutecznego współistnienia."

Prof. Sucharit Bhakdi
lekarz, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii chorób zakaźnych

"Celem diagnostyki zakażeń wirusowych jest podjęcie trafnych decyzji o sposobie leczenia, a nie pogoń za zdrowymi, bezobjawowymi nosicielami wirusa. To, że PCR coś wykrywa nie oznacza, że to coś stanowi dla nas zagrożenie. Wyniki testów diagnostycznych zawsze powinny być powiązane z innymi wynikami i informacjami o osobie chorej, a nie stanowić sztukę samo w sobie."

Prof. Kornelia Polok
genetyk, biolog ewolucyjny

"Metody rozpoznawania chorób zakaźnych można ująć syntetycznie:
od badania podmiotowo-przedmiotowego po wykrywanie kwasów nukleinowych.
Błędem byłoby nie tylko zlekceważenie tej pierwszej metody najbardziej tradycyjnej i wciąż niezastąpionej, lecz również nienadążanie za postępem wiedzy, którego przykładem jest druga z wymienionych metod."

Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Dziubek Choroby zakaźne i pasożytnicze Warszawa
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie IV

Uwagi końcowe

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, odbierając wynik testu PCR przeprowadzanego w kierunku wykrycia wirusa SARS-Cov-2.

Na papierowym wydruku można znaleźć następujące adnotacje:

Informacja o wyniku zlecenia testu na COVID-19

Wskazana informacja nie stanowi dokumentacji medycznej

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.