Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Niepożądane odczyny poszczepienne

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Szczepienia przeciw COVID -19 w ciąży - odtajnione dane

Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) zażądało dokumentów związanych z licencjonowaniem szczepionek poprzez Freedom of Information Act Request, a następnie pozwało Food and Drug Administration (FDA). Na początku stycznia 2022 r. sędzia federalny nakazał FDA stopniowe udostępnianie dokumentów, których przetwarzanie, jak twierdziła, zajęłoby dziesięciolecia. PHMPT publikuje poufne dokumenty firmy Pfizer w miarę ich udostępniania.

Udostępniony dnia 2 maja 2022 r. dokument zatytułowany "reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf" ujawnia na stronie 12, że do dnia 28 lutego 2021 r. 270 kobiet otrzymało zastrzyk z mRNA w czasie ciąży.

Doniesienia_naukowe_PSNLiN-Szczepionka_Pfizera_przeciw_Covid-19_jest_niebezpieczna_dla_kobiet_w_ciąży-

Na stronie 12 i 13 odtajnionego raportu Pfizera znajdujemy poniższe informacje dotyczące przeprowadzania eksperymentalnej terapii preparatami genetycznymi nazywanymi szczepionkami przeciw COVID-19 na kobietach ciężarnych i karmiących:

Tabela 6. Opis brakujących informacji

Stosowanie w okresie ciąży i laktacji

Ocena przypadków po wydaniu zezwolenia (skumulowana do 28 lutego 2021 r.)

Całkowita liczba przypadków w okresie sprawozdawczym (N=42086)

Liczba przypadków: 413a (0,98% całego zbioru danych PM); 84 poważne i 329 niepoważnych;

- Kraj występowania: USA (205), Wielka Brytania (64), Kanada (31), Niemcy (30), Polska (13), Izrael (11); Włochy (9), Portugalia (8), Meksyk (6), Estonia, Węgry i Irlandia (po 5), Rumunia (4), Hiszpania (3), Republika Czeska i Francja (po 2), pozostałe 10 przypadków zostało rozdzielonych pomiędzy 10 innych krajów.

Przypadki ciąż: 274 przypadki, w tym:

- 270 przypadków matek i 4 przypadki płodów/dzieci reprezentujących 270 unikalnych ciąż

(4 przypadki płodów/dzieci były powiązane z 3 przypadkami matek; 1 przypadek matki dotyczył bliźniąt).

- Wyniki ciąż w 270 ciążach zostały zgłoszone jako poronienie samoistne (23), wynik w toku (5), poród przedwczesny ze śmiercią noworodka, spontaniczna aborcja z wewnątrzmaciczną śmiercią (po 2), spontaniczna aborcja ze śmiercią noworodka i normalny wynik (po 1).

Dla 238 ciąż nie podano żadnego wyniku (należy zauważyć, że dla każdego bliźniaka zgłoszono dwa różne wyniki i oba zostały uwzględnione).

(z powyższych danych dowiadujemy się, że u 270 kobiet doszło do utraty 26 dzieci!!! Jest to 9,6% -owy odsetek poronień wśród zgłoszonych działań niepożądanych od kobiet w ciąży.
Na tej podstawie możemy stwierdzić, że przyjęcie tego preparatu w ciąży NIE JEST BEZPIECZNE!!! - przyp.red.)

( "nie podano żadego wyniku" - czy oznacza to, że nie obserwowano tych kobiet dalej, czy że nie wystąpiły żadne reakcje? czy wystąpiły reakcje niekorzystne? - przyp.red.)

- 146 przypadków matek, u których nie wystąpiły poważne objawy, zgłosiło ekspozycję na szczepionkę in utero bez wystąpienia żadnego klinicznego zdarzenia niepożądanego. Narażenie na PT zakodowane do PT: Narażenie matki w czasie ciąży (111), ekspozycja w czasie ciąży (29) i czas ekspozycji matki nieokreślony (6). W 21 z tych przypadków podano trymestr ciąży: 1. trymestr (15 przypadków), 2. trymestr drugi (7) i trymestr trzeci (2).

- 124 przypadki matek, 49 nieciężkich i 75 ciężkich, zgłosiło zdarzenia kliniczne, które wystąpiły u zaszczepionych matek.

Zdarzenia związane z ciążą zgłoszone w tych przypadkach zakodowano do następujących kategorii PT poronienie samoistne (25), skurcz macicy w czasie ciąży, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poronienie, poronienie nieudane i zgon płodu (po 1). Inne zdarzenia kliniczne: ból głowy (33), ból w miejscu szczepienia (24), ból kończyn i zmęczenie (po 22), bóle mięśniowe i gorączka (po 16), dreszcze (13), nudności (12), ból (11), artralgia (9), limfadenopatia i nieskuteczność leków (po 7), ból w klatce piersiowej, zawroty głowy i astenia (po 6), złe samopoczucie i COVID-19 (po 5).

W 22 przypadkach zgłoszono trymestr ekspozycji: I trymestr (19 przypadków), II trymestr (1 przypadek), III trymestr (2 przypadki).

- W 4 poważnych przypadkach dotyczących płodu/dziecka zgłoszono PT: narażenie w czasie ciąży, ograniczenie wzrostu płodu, narażenie matki w czasie ciąży, wcześniak (po 2 przypadki) i zgon noworodka (1). W 2 przypadkach (bliźnięta) zgłoszono, że do narażenia doszło w 1. trymestrze ciąży.

Przypadki niemowląt karmionych piersią: 133, w tym:

- 116 przypadków zgłosiło ekspozycję na szczepionkę podczas karmienia piersią (PT Exposure via breast milk) bez wystąpienia jakichkolwiek klinicznych zdarzeń niepożądanych;

- 17 przypadków, 3 poważne i 14 niepoważnych, zgłosiło następujące zdarzenia kliniczne, które wystąpiły u niemowlęcia/dziecka narażonego na szczepionkę podczas karmienia piersią: gorączka (5), wysypka (4), drażliwość niemowlęcia (3), wymioty niemowlęce, biegunka, bezsenność i choroba (po 2), słabe łaknienie niemowląt, letarg, dyskomfort w jamie brzusznej, wymioty, alergia na szczepionkę, zwiększony apetyt, niepokój, płacz, słaba jakość snu, zwracanie treści żałądkowej/odbijanie, pobudzenie, ból i pokrzywka (po 1 przypadku).

Przypadki matek karmiących piersią (6):

- w 1 poważnym przypadku zgłoszono 3 zdarzenia kliniczne, które wystąpiły u matki podczas karmienia piersią (PT Narażenie matki w czasie karmienia piersią); zdarzenia te zakodowano do kategorii PT dreszcze, złe samopoczucie i pyrexia,

- 1 przypadek niepoważny zgłoszony z bardzo ograniczoną ilością informacji i bez towarzyszących działań niepożądanych,

- w 4 przypadkach (3 nieciężkie; 1 ciężki) u kobiet karmiących piersią wystąpiło zahamowanie laktacji.

z następującymi współwystępującymi zdarzeniami: przeczulica (2), niedowład, ból głowy, dreszcze, wymioty, ból w kończynach, bóle stawów, bóle piersi, bóle blizn, nudności, migrena, bóle mięśniowe, zmęczenie oraz odbarwienie mleka matki (po 1).

Na końcu tabeli podane są wnioski:

"Conclusion: There were no safety signals that emerged from the review of these cases of use in pregnancy and while breast feeding."

Wnioski: Z przeglądu nie wyłoniły się żadne sygnały dotyczące bezpieczeństwa z tych przypadków stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wobec wymienionej tak dużej liczby objawów niepożądanych na jakiej podstawie stawiane są tezy, że przyjmowanie tych preparatów w ciąży jest bezpieczne, na jakiej podstawie ginekolodzy i położnicy zachęcają kobiety w ciąży do "szczepień"? Na jakich danych opiera się Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, publikując (co prawda z dosyć nieaktualną datą, bo z 26 kwietnia 2021)

Stanowisko PTGiP dotyczące szczepień kobiet ciężarnych przeciwko COVID19, w którym informuje:

"Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, na podstawie analizy opublikowanych danych światowych, jak również własnych badań i obserwacji, przychyla się do prezentowanych stanowisk ACOG, RCOG, CDC, SMFM, stwierdzających, że
szczepionki przeciw COVID19 powinny być oferowane ciężarnym i kobietom karmiącym."

Czy stanowisko to nie powinno zostać zweryfikowane?

Doniesienia_naukowe_PSNLiN-Szczepionka_Pfizera_przeciw_Covid-19_jest_niebezpieczna_dla_kobiet_w_ciąży-2

POBIERZ GRAFIKĘ I ROZEŚLIJ GDZIE SIĘ DA :)


Ostatnio dodane

Sposoby ochrony przed grafenem - dr Andrzej Żytkowski PSNLiN
Pokaż
Sposoby ochrony przed grafenem - dr Andrzej Żytkowski PSNLiN

Sposoby ochrony przed grafenem - wykład dr n. med. Andrzeja Żytkowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców na IV Zjeździe PSNLiN.

Podstawowa apteczka lekarza holistycznego - prof. Andrzej Frydrychowski PSNLiN
Pokaż
Podstawowa apteczka lekarza holistycznego - prof. Andrzej Frydrychowski PSNLiN

Podstawowa apteczka lekarza holistycznego - wykład prof. dr hab. n. med. Andrzeja Frydrychowskiego członka Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców na IV Zjeździe PSNLiN.

PANDEMIA COVID-19 w świetle najnowszych badań naukowych - dr Piotr Witczak PSNLiN
Pokaż
PANDEMIA COVID-19 w świetle najnowszych badań naukowych - dr Piotr Witczak PSNLiN

Wykład dr n. med. Piotra Witczaka członka Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców na IV Zjeździe PSNLiN.

Etyka, o której zapomniano - dr Beata Wrodycka - Żytkowska i dr Andrzej Żytkowski z PSNLiN
Pokaż
Etyka, o której zapomniano - dr Beata Wrodycka - Żytkowska i dr Andrzej Żytkowski z PSNLiN

W programie Moniki Cichodkiej dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska i dr n. med. Andrzej Żytkowski z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców poruszają temat porzuconej etyki lekarskiej.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

Źródło: Monika Cichocka