Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

WHO - globalny zamach stanu

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców PSNLiN w sprawie WHO

PSNLiN śledząc uważnie sposób procedowania Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) oraz Traktatu Antypandemicznego, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie oba dokumenty niosą dla suwerenności podejmowania decyzji zdrowotnych przez Polskę oraz dla przyszłości pokoleń Polaków (vide materiały zamieszczone na stronie PSNLiN), pilnie oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia pełnej informacji zawierającej:

1. zatwierdzone propozycje zmian w MPZ/IHR, które zostały przedstawione 4 miesiące przed Zgromadzeniem Zdrowia WHO planowanym na 27.05-1.06.2024r - zgodnie z punktem 2 Artykułu 55 MPZ/IHR. W tych dniach mają być one rozpatrywane i ewentualnie zatwierdzone.

2. stanowisko Polski wobec projektowanych zmian z MPZ/IHR oraz wobec Traktatu Antypandemicznego, który jest procedowany równolegle.

3. czy powyższe informacje są dostępne w języku polskim na stronie MZ .

Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198) znajduje się poniżej.


Dokument pdf

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

Minister Zdrowia Pani Izabela Leszczyna

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa15 00-952 Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W dniu dzisiejszym, w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198):

1. W odniesieniu do artykułu 55 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005) w brzmieniu pkt 2 "The text of any proposed amendment shall be communicated to all States Parties by the Director-General at least four months before the Health Assembly at which it is proposed for consideration", czy Dyrektor Generalny WHO poinformował Polskę o brzmieniu opracowanych przez WGIHR pakietu poprawek zgodnie z decyzją WHA75 (9) na co najmniej cztery miesiące przed 77. Światowym Zgromadzeniem Zdrowia WHA (27.05 - 01.06.2024 r.), czyli do dnia 27 stycznia br.?

Artykuł 55 IHR (2005) dotyczy możliwości zgłoszenia i możliwości przyjmowania zmian oraz poprawek IHR (2005). Punkt pierwszy mówi, że "poprawki do niniejszych Przepisów mogą być zgłaszane przez każde Państwo-Stronę lub Dyrektora Generalnego. Takie propozycje poprawek są przekazywane do rozpatrzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA)". Punkt drugi precyzuje sposób zgłaszania poprawek. Na stronie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepy-w-pracach-nadtzw-traktatem-pandemicznym-who-oraz-zmianami-miedzynarodowych-przepisowzdrowotnych-2005--aktualizacja-informacji-stan-na-sierpien-2023-r) czytamy:

"W efekcie dotychczasowych działań WGIHR rozpatruje ponad 300 zgłoszonych poprawek do 33 spośród 66 artykułów[1] Przepisów oraz pięciu spośród dziewięciu aneksów. Dodatkowo zostało zaproponowanych 6 nowych artykułów oraz dwa nowe aneksy. Zgodnie z decyzją WHA75(9) WGIHR powinno przygotować pakiet poprawek, które zostaną rozpatrzone i przyjęte podczas 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2024 r."

Czy zgodnie z art. 55, w terminie w nim przewidzianym, kraje członkowskie zostały poinformowane o brzmieniu "przygotowanego przez WGIHR pakietu poprawek" do rozpatrzenia na 77. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia?

2. Jeśli jednak informacja, o której mowa w pkt. 1, nie została przekazana, proszę o udostępnienie dokumentu, w którym Polska została poinformowana o brzmieniu "przygotowanego przez WGIHR pakietu poprawek" do rozpatrzenia na 77. WHA. Gdzie możemy się z nim zapoznać?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia przetłumaczyło brzmienie tego "przygotowanego pakietu poprawek" na język polski, aby Polacy mogli się z nim zapoznać? Jeśli tak, to gdzie możemy znaleźć to tłumaczenie? Jak Polacy mają być skutecznie poinformowani, aby mogli podjąć świadomą zgodę bądź wyrazić jej brak na procedowane, kontrowersyjne zmiany w IHR, jeśli Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało takiego tłumaczenia?

4. Wnioskujemy o udostępnienie aktualnej wersji procedowanego przez INB w ramach WHO "traktatu pandemicznego" (WHO CA+). Czy istnieje wersja tego dokumentu przetłumaczona na język polski? Jeśli tak to gdzie możemy się z nią zapoznać?

Z poważaniem

dr hab. n. med. Dorota SIenkiewicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i NaukowcówOstatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.