Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

"Szczepionki" przeciw COVID-19

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Nowa postać choroby prionowej obserwowana po "szczepionkach" przeciw Covid-19

Najnowsze badania wskazują na związek między zastrzykami przeciw Covid, a nową formą CJD, która jest bardziej agresywna i ma szybki początek.

Poniżej opis badania, które zostało usunięte z bazy badań:

W kierunku wyłonienia nowej postaci neurodegeneracyjnej choroby Creutzfeldta- Jakoba.
Szesnaście przypadków CJD ogłoszonych kilka dni po podaniu "szczepionek" przeciw COVID-19.

Autorzy: Claire Moret-Chalmin, MD. Neurologist, Luc Montagnier MD. Virologist,

Szczepionki_przeciw_Covid-19-wywołują_neurodegeneracyjną_chorobę_Creutzfeldta-Jakoba

ABSTRAKT
Zwracamy uwagę na obecność regionu prionowego w różnych białkach Spike oryginalnego wirusa SARS-CoV2, jak również wszystkich jego kolejnych wariantów, ale także wszystkich "szczepionek" zbudowanych na tej samej sekwencji Spike SARS-CoV2 z Wuhan.
Paradoksalnie, przy gęstości mutacji 8 razy większej niż w pozostałej części kolca, możliwa szkodliwość tego regionu prionowego znika całkowicie w wariancie Omicron. Analizujemy i wyjaśniamy przyczyny tego zaniku regionu Prion w kolcu Omicron.
Równocześnie analizujemy współbieżność przypadków, które wystąpiły w różnych krajach europejskich, pomiędzy pierwszymi dawkami szczepionki Pfizer lub Moderna mRNA a nagłym i szybkim wystąpieniem pierwszych objawów choroby Creutzfeldta-Jakoba, która zwykle wymaga kilku lat przed zaobserwowaniem jej pierwszych objawów.

Badamy 16 przypadków choroby Creutzfelda-Jakoba, w 2021 roku, z anamnestycznego punktu widzenia, skupiając się na chronologicznym aspekcie ewolucji tej nowej choroby prionowej, bez możliwości wyjaśnienia etiopatogenetycznego aspektu tej nowej jednostki.
Następnie przypominamy zwykłą historię tej strasznej, podostrej choroby i porównujemy ją z tą nową, niezwykle ostrą,
chorobą prionową, po dokładnych szczepieniach.

W ciągu kilku tygodni, więcej niż 40 przypadków prawie spontanicznego pojawienia się choroby Creutzfeldta-Jakoba pojawiło się we Francji i Europie bardzo szybko po wstrzyknięciu pierwszej lub drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna lub AstraZeneca Przedstawiamy tu 16 przypadków z Francji, Belgii, Szwajcarii i Izraela. Szczególny nacisk możemy położyć na nadzwyczajnie bardzo podobny czas wystąpienia manifestacji klinicznej. Rzeczywiście, spośród 16 badanych tu przypadków, pierwsze
objawy pojawiły się średnio 11,06 dnia po iniekcji (z dyspersją wynoszącą od minimum 1 dnia do maksimum 30 dni).
Istnieją powody, by sądzić, że mamy tu do czynienia z zupełnie nową postacią choroby Creutzfeldta-Jakoba.

WPROWADZENIE

Priony są samosterującymi agregatami białkowymi, które w sposób stabilny utrwalają odmienne stany biologicznem (Lancaster i in., 2014). W (Prusiner S, 1997) znalazła się dobra definicja prionu podstawowy przełom badawczy:
"Choroba Creutzfeldta-Jakoba i pokrewne choroby dotykające ludzi i zwierzęta polegają na degeneracji komórek mózgowych. W 1982 roku Stanley Prusiner był w stanie wyizolować podejrzany czynnik zakaźny, białko, które nazwał prionem. Zidentyfikował gen odpowiedzialny za białko prionowe białko, ale ustalił, że jest ono obecne również u zdrowych ludzi i zwierząt. Stanley Prusiner wykazał, że cząsteczki prionów są składane w inny sposób niż normalne białka i że fałdowanie prionu może być przeniesione na normalne białka. To jest właśnie podstawa choroby".
Wreszcie, priony są białkami, które mogą przełączać się ze stanów niezagregowanych do samowzorcujących się wysoce uporządkowane agregaty. Ta właściwość pozwala im nadawać stabilne zmiany w stanach biologicznych.
W (Tetz§Tetz, 2022), (Seneff&Nigh, 2021) i (Classen, 2021) wykazano, lub przynajmniej zasugerowano, obecność regionu prionowego we wszystkich białkach Spike wirusów SARS-CoV2 wirusów.
W (Seneff&Nigh, 2021), dr Stephanie Seneff, która pracuje w Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory w Massachusetts Institute of Technology (MIT), wraz z kolegą Gregiem Nigh z Naturopath Oncology w Portland Ore., zidentyfikowali "motyw GxxxG" w zastrzykach, który ich zdaniem zwiększa ryzyko tego, że dojdzie do nieprawidłowego składania, tworząc toksyczne oligomery. Nazywają to "motywem glicynowego suwaka", który charakteryzuje się wzorem dwóch reszt glicyny oddalonych od siebie o trzy odstępy między aminokwasami, reprezentowany jako GxxxG. Szczególnie prion bydlęcy związany z MADCOW ma, również, spektakularną sekwencję dziesięciu GxxxG w rzędzie ... Podobnie, białko transmembranowe kolca SARS-CoV2 zawiera w swojej sekwencji pięć motywów GxxxG. Wtedy staje się niezwykle prawdopodobne, że może ono zachowywać się jak prion.
Ta obecność regionu prionowego została formalnie wykazana, (Tetz§Tetz, 2022) ale czy rzeczywiście wytwarza możliwe zachowanie w "funkcji prionowej" tych kolców?
Odpowiedź wydaje się być "Tak" (Kuvandyk A, 2021), (Idrees D, 2021) i (Young M, 2020).
Rzeczywiście - i to będzie tematem tego artykułu - w ciągu kilku tygodni, więcej niż 40 przypadków prawie spontanicznego pojawienia się choroby Creutzfeldta-Jakoba miało miejsce we Francji bardzo szybko po wstrzyknięciu pierwszej lub drugiej dawki szczepionek Pfizer lub Moderna.
Zazwyczaj choroba ta potrzebuje dziesięcioleci, aby się ujawnić. Dlaczego i jak ta sama śmiertelna choroba ujawniła się tak szybko po tych zastrzykach? Jest bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia mamy do czynienia z nową formą choroby Creutzfeldta-Jakoba.

WYNIKI I DYSKUSJA

Najpierw przedstawiamy różne badania nad prionami u gatunków reprezentatywnych: człowieka, krowy (choroba szalonych krów) i owcy.

W drugim kroku udowadniamy zanik możliwej funkcji Prionów w ostatnim wariancie Omicron, podczas gdy funkcja ta jest podkreślona w szczepie macierzystym Wuhan, ale także we WSZYSTKICH innych wariantach i we WSZYSTKICH "szczepionkach iniekcyjnych" Pfizer, Moderna, etc.).

Następnie, w trzecim kroku, szukamy możliwych funkcji Prionu w 25 Spike białkach szczepów, wariantów lub szczepionek reprezentatywnych dla ewolucji wirusa pandemii SARS-CoV2 od początkowego szczepu Wuhan do ostatniego wariantu Omicron.

Wreszcie, przedstawiamy 16 przypadków francuskich, belgijskich, szwajcarskich i izraelskich pacjentów, u których objawy Creutzfeldta-Jakoba pojawiły się w bardzo krótkim czasu po wstrzyknięciu Pfizera lub Moderny.

W ciągu kilku tygodni, ponad 40 przypadków niemal spontanicznego pojawienia się choroby Creutzfeldta-Jakoba pojawiły się we Francji bardzo szybko po wstrzyknięciu pierwszej lub drugiej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub AstraZeneka.
Analizujemy tutaj szesnaście przypadków w pełni udokumentowanych w momencie wystąpienia objawów.
Niektóre z poniższych wyników zostały przedstawione na kongresie neurologicznym w Londynie w marcu 2022 roku (Moret-Chalmin i wsp., 2022).

W tym artykule właśnie wykazaliśmy, że kolce WSZYSTKICH wariantów z wyjątkiem Omicron zawierały region Prion (tabele 2, 3 i 4). (Tetz§Tetz; 2022) przeanalizował niuanse tego regionu Prionu według wszystkich wariantów SARS-CoV2, jak wykazano na rysunku 29.

Ale wykazaliśmy również (rysunki 22-24), że białka kolca z zastrzyków Pfizer i Moderna zastrzyków mRNA również zawierają ten sam region Prionu. To samo jest To samo dotyczy WSZYSTKICH innych szczepionek przeciwko SARS-CoV2, ponieważ wszystkie są wykonane z sekwencji Spike SARS-CoV2 z Wuhan, który jak wykazaliśmy zawiera region Prion (Tabela 6).
Według naszej wiedzy, jedyny artykuł, który do tej pory wykazał związek pomiędzy szczepieniem COVID-19 a prawie natychmiastowym pojawieniem się Choroby Creutzfeldta-Jakoba został ustalony przez (Kuvandik A, 2021) pod koniec
2021. Był to 82-letni turecki pacjent, który otrzymał iniekcję m.in. Chińskiej szczepionki Sinovac ( CoronaVac, Sinovac Life Sciences, Beijing, China ).

Creutzfeldt-Jakob we Francji.
Biorąc pod uwagę sytuację oficjalnie ogłoszonych chorób CJD we Francji, tylko 28 przypadków vCJD zostało zdiagnozowanych we Francji w latach 1992-2019. Ostatni znany francuski przypadek vCJD zmarł w 2019 roku (odnośnik https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-infectieuses-d-origine-alimentaire/maladiede-.
creutzfeldt-jakob).
Z drugiej strony, wszystkie badania we Francji nad prionami zostały zamrożone od poł. 2021 r. w związku ze śmiercią techników z francuskich publicznych laboratoriów badawczych.

Specyficzny pierwszy przypadek Princeps Doyer.
Pacjentka, 72 lata. Pierwsze objawy kliniczne w 2 tygodniu po drugim zastrzyku szczepionki Sars-cov2: parestezje lewej stopy grzbietowej, zawroty głowy, uczucie "zamglonej głowy", zmęczenie, depresja, rwa kulszowa lewostronna hiperalgezja. MRI ośrodkowego układu nerwowego ujawniło dawne zmiany zawałowe w istocie białej.

Po powrocie do domu pojawiły się nowe objawy kliniczne: zaburzenia chodu, hiperestezja prawej nogi z nocnym piekącym bólem.
nocny piekący ból. Pojawiały się gwałtowne mioklonie. Obserwowano się gwałtowne pogorszenie stanu neurologicznego.
Szpital Amerykański w Paryżu na podatwie diagnostyki stwierdza CJD: punkcja lędźwiowa, biomarkery, białko 14-3-3, EEG, MRI ważony dyfuzją i Flair, Petscan, wszystkie pozytywne z bardzo wysoką czułością i specyficznością.
Tydzień 10: obserwowano mutyzm akinetyczny, przykucie do łóżka, hipersomnia. Od tego czasu, hospitalizacja w domu (HAD)
z: napadami lęku, pobudzeniem, miokloniami, żywieniem pozajelitowym, przerywanymi zaburzeniami oddychania pod Midazolamem w celu leczenia stanu padaczkowego.

Nasza obserwacja wskazuje, że wydłużony okres przeżycia wśród tej choroby prionowej jest prawdopodobnie spowodowany procedurą zarządzania wdrożoną w tej rodzinie, które jest kontynuowane po osiągnięciu przez tego pacjenta stanu mutyzmu akinetycznego (Iwasaki Y, 2015).

Średnie opóźnienie między datą przyjęcia zastrzyku przeciw COVID-19 a datą wystąpienia pierwszych objawów wynosi tylko 11,06 dni (średnia z 16 przypadków).
Interesujące jest to, że jedynym przypadkiem, w którym pierwsze objawy wystąpiły po 30 dniach, jest przypadek szczepionki DNA firmy Astrazeneca, podczas gdy wszystkie pozostałe przypadki - wszystkie szczepionki mRNA - wystąpiły najpóźniej po 15 dniach.
Tendencję tę potwierdza drugi przypadek szczepionki Astrazeneca, który nie został zgłoszony wśród 16 analizowanych przypadków. Czy może to oznaczać, że szczepionki mRNA Phizer i Moderna prowadzą do powstania postaci CJD szybciej niż szczepionki DNA?

Szczegółowa analiza 16 przypadków CJD pojawiających się w kilka dni po podaniu preparatu przeciw COVID-19
W (Lemstra AW, 2000) "Badanie poziomu biaka 14-3-3 w diagnozowaniu choroby Creutzfeldt-Jakoba: prospektywne badanie na 112 pacjentach", opisano solidną metodę diagnozowania choroby Creutzfelda-Jakoba:
Czułość i swoistość biomarkerów: Białko 14-3-3 jest wysoce czułym (97%) i specyficznym (87%) markerem dla CJD, gdy jest stosowane w wysoce typowym otoczeniu semiologicznym i eksploracji. Połączenie podwyższonego poziomu T-tau i podwyższonego stosunku T-tau do P-tau u pacjentów z CJD ma również bardzo wysoką specyficzność w rutynowej klinice.
Opracowany niedawno test RT-QuIC pozwala na wysoce czułe i specyficzne wykrywanie CJD w ludzkim płynie mózgowo-rdzeniowym i jest kluczowym narzędziem diagnostycznym, chociaż może pominąć od 11 do 23% przypadków CJD.

Użyliśmy takich sprawdzonych metod do zdiagnozowania i uwierzytelnienia 16 przypadków CJD opisanych poniżej:

WNIOSKI
Hipoteza etiopatogenetyczna pozostaje tajemnicza i zasługuje na znacznie więcej badań. Omawiamy jedynie nowy typ Creutzfelda Jakoba, ze względu na ostry początek i śmiertelne bardzo szybkie wystąpienie, jak również natychmiastowy efekt wyzwalający immunoterapii opartej na mRNA.

Wzrost częstości występowania CJD lub encefalopatii gąbczastych lub chorób prionowych jest wciąż do potwierdzenia na całym świecie. Pierwsze wyniki we Francji, Belgii, Szwajcarii i Izraelu sugerują wysoki wzrost.
Wreszcie, utrzymujemy 3 główne wyniki tego badania:
-Po pierwsze, wykazujemy istnienie regionu Prion we wszystkich kolcach oryginalnego SARS-CoV2 z Wuhan, wszystkich wariantów i wszystkich "szczepionek", ponieważ zostały one wszystkie zostały skonstruowane z tego oryginalnego kolca z Wuhan.
-Po drugie, wykazujemy, że ten region Prion całkowicie zniknął w najnowszym typie wirusa Omicron. To może być wyjaśnione przez drzewo filogenetyczne wirusów SARS-CoV2, z którego Omicron jest wynikiem jednej z pierwszych gałęzi, który ewoluował po cichu w uśpieniu w RPA, by w końcu wyłonić się w listopadzie 2021 r. w formie, która miała stać się dominująca.
-Wreszcie, i to jest trzeci niezwykły wynik, jeśli obecność tego regionu Prion we wszystkich szczepionek COVID-19 stanowiła "konieczny, ale niewystarczający powód" dla pojawienia się możliwej choroby prionowej, wnosimy tutaj formalny dowód tej nowej formy CJD wkrótce po wstrzyknięciu.

Rzeczywiście, z 16 badanych tu przypadków, pierwsze objawy pojawiły się średnio 11,06 dni po wstrzyknięciu (z rozrzutem od minimum 1 dnia do maksimum 30 dni).

Dokłądny opis badania i tabele znajdują się w oryginalnej treści badania - do pobrania w PDF.

(Istnieje prawie 400 tysięcy doniesień o zaburzeniach psychicznych i psychozach po "szczepionkach" przeciw covid, do których należą: halucynacje, delirium, schizofrenia, ciężka depresja, zaburzenia osobowości i samobójstw:

-EudraVigilance: zaburzenia psychiczne 77,458 ogółem i 523 śmiertelne, 1 123 dotyczy dzieci

-Żółta karta w Wielkiej Brytanii: 31,670 i 10 śmiertelnych

-VigiAccess (WHO) 274 638 zgłoszeń ogółem - przyp.red.).

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.