Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Profilaktyka i leczenie

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Nigella sativa (czarnuszka siewna) w leczeniu COVID-19: otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne

"Lekarz leczy, natura uzdrawia."Te słynne słowa wypowiedział Hipokrates, ojciec medycyny. Badania nad naturalnymi związkami nieustannie potwierdzają autentyczność tych słów.

"Suplementacja olejku z czarnuszki siewnej (2xdz. po 500mg - przy. redakcji) wiązała się z szybszym ustąpieniem objawów niż zwykła opieka nad pacjentami z łagodną infekcją COVID-19.

Korzystny wpływ oleju N. sativa na odporność w przypadku infekcji drobnoustrojowych może być wzmocniony przez suplement cynku."

To jest medycyna oparta na dowodach i wielowiekowym doświadczeniu.

Czarnuszka siewna (Nigella sativa) - zwana powszechnie czarnym kminem już od czasów starożytnego Egiptu wykorzystywana była, jako roślina o silnych właściwościach leczniczych, znajdując szerokie zastosowanie w wielu dolegliwościach i schorzeniach, a także zabiegach pielęgnacyjnych. Podawana zewnętrznie pomagała w przypadku trudno gojących się ran oraz przy zmianach skórnych. Wewnętrznie natomiast stosowano ją w zapaleniu górnych dróg oddechowych, infekcjach, alergiach, bólach reumatycznych, czy zaburzeniach trawiennych - te i wiele innych działań terapeutycznych powoduje, że wciąż jest cenioną rośliną w tradycyjnej medycynie.

Czy ta roślina o tak wielokierunkowym działaniu może odegrać istotną rolę w dobie tzw. pandemii COVID? Badania zdecydowanie potwierdzają, że tak!

"Nigella sativa (czarnuszka siewna) w leczeniu COVID-19: otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne"

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407441/

Skuteczne leczenie choroby koronawirusowej-2019 (COVID-19) jest przedmiotem intensywnych badań. Olejek Nigella sativa (NSO) to lek ziołowy o działaniu przeciwwirusowym i immunomodulującym, zalecany do leczenia COVID-19. Badanie to miało na celu ocenę skuteczności leczenia NSO u pacjentów z COVID-19.

Wszyscy dorośli pacjenci z łagodnymi objawami COVID-19 zgłaszani do King Abdulaziz University Hospital w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej zostali zrekrutowani do otwartego randomizowanego badania klinicznego (RCT). Zostały one losowo podzielone na grupy kontrolne lub leczone, przy czym te ostatnie otrzymywały 500 mg NSO (MARNYS® Cuminmar) dwa razy dziennie przez 10 dni. Objawy były codziennie monitorowane za pomocą telekomunikacji. Główny wynik koncentrował się na odsetku pacjentów, którzy wyzdrowieli (bez objawów przez 3 dni) w ciągu 14 dni. Badanie zostało zarejestrowane na Clinictrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04401202)

Wyniki: Do RCT zakwalifikowano łącznie 173 pacjentów. Średni wiek wynosił 36 (±11) lat, a 53% pacjentów stanowili mężczyźni. Grupa kontrolna i NSO obejmowały odpowiednio 87 i 86 pacjentów. Odsetek wyleczonych pacjentów w grupie NSO (54 [62%]) był znacznie wyższy niż w grupie kontrolnej (31 [36%]; p = 0,001). Średni czas do powrotu do zdrowia był również krótszy u pacjentów otrzymujących NSO (10,7 ± 3,2 dnia) w porównaniu z grupą kontrolną (12,3 ± 2,8 dnia); p = 0,001.

Wnioski: Suplementacja NSO wiązała się z szybszym ustąpieniem objawów niż zwykła opieka nad pacjentami z łagodną infekcją COVID-19. Te potencjalne korzyści terapeutyczne wymagają dalszej eksploracji w kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą.

Poniżej prezentujemy Państwu szeroki przekrój badań, które przedstawiają mechanizmy i efekty działania czarnuszki siewnej - badania te dają nam dowody na skuteczność tego uniwersalnego naturalnego specyfiku, który można stosować bez większego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

"Możliwe efekty terapeutyczne czarnuszki siewnej i jej tymochinonu na COVID-19 - przegląd badań"

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880209.2021.1931353

COVID-19 to nowy koronawirus, który powoduje ciężką infekcję układu oddechowego. Nigella sativa L. (Ranunculaceae) to jednoroczna roślina kwitnąca, stosowana tradycyjnie jako naturalny suplement diety i uniwersalny środek leczniczy.

Przeanalizowano możliwy korzystny wpływ N. sativa i jego składnika, tymochinonu (TQ) na COVID-19.

Farmakologiczne działanie N. sativa

Nigella sativa jest powszechnie uprawiana w regionie Morza Śródziemnego, zachodniej Azji, na Bliskim Wschodzie, w południowej Europie i północnej Afryce (Tembhurne et al. 2014). Nasiona czarnuszki są tradycyjnie stosowane w leczeniu gorączki, infekcji, przekrwienia klatki piersiowej, zapalenia, kaszlu, zapalenia oskrzeli, astmy, przewlekłego bólu głowy, bolesnego miesiączkowania, otyłości, cukrzycy, wzdęć i biegunki (Durmuskahya i Ozturk 2013; Nasir et al. 2014 ). Aktywnym składnikiem nasion N. sativa jest głównie thymoquinon (TQ), który wykazywał działanie przeciwzapalne poprzez supresję prostaglandyn i leukotrienów jako mediatorów stanu zapalnego (Hajhashemi et al. 2004). Wcześniej donoszono o działaniu przeciwutleniającym i przeciwpadaczkowym, a także przeciw chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona N. sativa i TQ (Khazdair 2015).

Aktywność przeciwwirusowa N. sativa i TQ

Działanie przeciwwirusowe oleju N. sativa w modelu mysiego cytomegalowirusa (MCMV) badano przez podawanie oleju N. sativa (100 μg/100 μl, i.p.) myszom BALB/c. Traktowanie olejem z N. sativa znacząco zmniejszyło ładunek wirusa w śledzionie i wątrobie 3 dni po zakażeniu w porównaniu z grupą kontrolną. Działanie przeciwwirusowe oleju roślinnego było zgodne ze wzrostem poziomu IFN-γ w surowicy i wzrostem liczby pomocniczych komórek T CD4+. Co więcej, miano wirusa było niewykrywalne w wątrobie i śledzionie po 10 dniach, podczas gdy było wykrywalne u myszy kontrolnych (Salem i Hossain 2000). Działanie przeciwwirusowe oleju roślinnego związane jest z nasileniem odpowiedzi komórek CD4. Wpływ oleju N. sativa na patogenezę i odpowiedź immunologiczną wirusa ptasiej grypy H9N2 (H9N2 AIV) u zakażonych indyków wykazał pozytywne wyniki. Indyki żywione dietami zawierającymi 2%, 4% i 6% oleju N. sativa istotnie obniżyły śmiertelność wraz ze wzrostem masy ciała indyków. Indyki karmione N. sativa (6%) miały znacząco niższe miano wirusa w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto N. sativa zwiększyła ekspresję mRNA IFN-γ w porównaniu z grupą kontrolną. Wzmocnienie miana przeciwciał przeciwko H9N2 AIV u indyków karmionych N. sativa wykazało działanie immunoregulacyjne rośliny. Dodatkowo, leczenie indyków zakażonych (H9N2 AIV) TQ i kurkuminą znacząco zwiększyło ekspresję IFN-γ i miano przeciwciał przeciwko H9N2 AIV u ptaków. TQ zmniejszyło również wydalanie wirusa i wzmocniło odpowiedź immunologiczną u leczonych zwierząt, co prowadzi do zahamowania patogenezy wirusów H9N2 (Umar i wsp. 2016).

Leczenie pacjenta zakażonego wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), który nie kwalifikował się do terapii IFN-α, kapsułkami oleju N. sativa (450 µg) przez 3 miesiące (trzy razy dziennie), znacząco obniżyło miano wirusa, a także poprawiło stres oksydacyjny z powodu zwiększonej całkowitej aktywności przeciwutleniającej. Ponadto olej z N. sativa poprawiał liczbę czerwonych krwinek (RBC), liczbę płytek krwi, białko całkowite i albuminę u pacjentów zakażonych HCV (Barakat i wsp. 2013).

Korzystny wpływ oleju N. sativa na odporność w przypadku infekcji drobnoustrojowych może być wzmocniony przez suplement cynku (Zn). Zasugerowano możliwe efekty terapeutyczne suplementów N. sativa i Zn w leczeniu COVID-19 (Rahman 2020).

Zbadano potencjalną skuteczność oleju N. sativa (kapsułki miękkie żelowe 500 mg) jedna kapsułka doustnie dwa razy dziennie przez 10 dni plus standardowe leczenie na wyniki pacjentów z łagodnym COVID-19 (Koshak i wsp. 2020).

Przeanalizowano właściwości farmakologiczne nasion i TQ N. sativa, w tym działanie immunomodulujące, przeciwutleniające i przeciwzapalne, oraz ich potencjalną strategię terapeutyczną przeciwko COVID-19 (Islam i wsp. 2020). Doniesiono, że niektóre produkty naturalne, takie jak TQ, mają wysokie do umiarkowanego powinowactwo wiązania z domeną β (SBDβ) wiążącą substrat białka szoku cieplnego (HSPA5), która jest miejscem rozpoznawania SARS-CoV-2 kolec. Ten naturalny związek może być stosowany w celu zmniejszenia ryzyka COVID-19 lub ewentualnie w leczeniu choroby, zwłaszcza u osób wysokiego ryzyka (Elfiky 2020).

Doniesiono, że powinowactwo wiązania składnika N. sativa, ditymochinonu (DTQ), było wyższe niż kontroli pozytywnej (chlorochina), która ma wysokie potencjalne powinowactwo wiązania na granicy SARS-CoV-2:ACE2. Następnie można go przewidzieć jako inhibitor zakłócający interakcje wirus-gospodarz (Ahmad i wsp. 2020).

Składniki N. sativa, takie jak α-hederyna, tymohydrochinon i TQ, skutecznie wiążą się z ACE2 i zasugerowano potencjalne działanie terapeutyczne tych bioaktywnych składników w walce z COVID-19 in silico (Jakhmola Mani i wsp. 2020). Powinowactwo TQ do białka SARS-Cov-2 E i hamujący wpływ na kanał jonowy białka E wykazano w badaniu dokowania molekularnego (Mohideen 2021). Doniesiono, że TQ może hamować SARS-CoV-2 i zakłócać jego wiązanie z receptorami ACE2 w badaniach dokowania molekularnego (Bouchentouf i Missoum 2020; Sekiou i wsp. 2020). Może to zapobiec przedostawaniu się wirusa i replikacji do wnętrza komórki gospodarza. Wyniki tych badań pokazują potencjał TQ w maszynerii wirusa, jak również wnikaniu wirusa i replikacji w komórkach gospodarza.

Immunomodulacyjne i przeciwzapalne działanie N. sativa i TQ

Zioło to było używane jako bezpieczna ziołowa żywność przeciwko chorobom zapalnym, w tym astmie, alergii i zespołowi metabolicznemu ze względu na jego działanie immunomodulujące i niską cytotoksyczność (Gholamnezhad i wsp. 2015). Ekstrakt etanolowy z nasion N. sativa (1000 µg/ml) zmniejszał wydzielanie IL-4 w splenocytach stymulowanych fitohemaglutyniną (PHA) i konkanawaliną A (Con A). Ponadto ekstrakty z nasion N. sativa (500 i 1000 µg/ml) zmniejszały wydzielanie IFN-γ w stymulowanych i niestymulowanych splenocytach (Gholamnezhad et al. 2015). Wpływ wodnego ekstraktu z nasion N. sativa (1, 10, 50 i 100 µg/mL) na proliferację splenocytów, funkcję makrofagów u myszy BALB/c oraz aktywność NK C57/BL6 wykazała znaczące i zależne od dawki podwyższenie proliferacji splenocytów (Majdalawieh et al. 2010). Wzorzec wydzielania cytokin przez splenocyty został zmieniony przez ekstrakt roślinny na korzyść szlaku Th2. Wodny ekstrakt z nasion N. sativa (50 i 100 µg/ml) znacząco zwiększał wydzielanie IL-4 i IL-10, ale hamował TNF-α, IL-6 i NO przez pierwotne makrofagi. Ponadto ekstrakt roślinny zwiększał aktywność cytotoksyczną komórek NK wobec komórek nowotworowych YAC-1, co sugerowało działanie przeciwnowotworowe rośliny (Majdalawieh i wsp. 2010).

Niemniej jednak, wytwarzanie cytokin przez jednojądrzaste komórki śledziony (MNC) leczonych myszy uczulonych na albuminę jaja kurzego (OVA) olejem N. sativa (252 µg, doustnie) nie różniło się znacząco od produkcji w grupie nieleczonej. Wyniki te wskazują, że olej z N. sativa nie ma wpływu regulującego układ odpornościowy na odpowiedź komórek Th1 i Th2 na stymulację alergenem (Büyüköztürk i wsp. 2005).

Olejek Nigella sativa wykazuje działanie przeciwzapalne i immunoregulacyjne dróg oddechowych, co może wspierać jego zastosowanie w leczeniu astmy alergicznej. Ilość eozynofili we krwi obwodowej, poziomy IgG1 i IgG2a, profil cytokin, w tym poziomy IL-2, IL-10, IL-12 i IFN-γ, a także komórki zapalne w tkance płucnej zostały znacznie obniżone przez olej roślinny w mysi model astmy alergicznej. Roślina wykazywała porównywalne właściwości immunomodulujące z deksametazonem, z wyjątkiem jego wpływu na poziom IFN-γ (Abbas i wsp. 2004).

Suplementacja ekstraktem etanolowym z nasion Nigella sativa (200 mg/kg/dzień, doustnie) u szczurów kontrolnych, umiarkowanie wytrenowanych i przetrenowanych, zmieniła profil cytokin. Bezpośrednio po wysiłku IL-6, IL-10 i TNF-α wzrosły, podczas gdy IL-4 spadło w surowicy szczurów. Ponadto stosunek IFNγ/IL-4 znacznie wzrósł u zwierząt leczonych ekstraktem roślinnym (Gholamnezhad et al. 2014).

Wstępne traktowanie świnek morskich uwrażliwionych na OVA ekstraktem wodno-etanolowym z nasion N. sativa (1,25 i 2,50 µg/l, po) obniżyło poziom IL-4, ale zwiększyło poziom IFN-γ i złagodziło prawie wszystkie zmiany histologiczne w płucach zwierzęta uczulone (Boskabady, Keyhanmanesh i in. 2011). W innym eksperymencie wodno-etanolowy ekstrakt N. sativa (0,08 µg, po) zmniejszył liczbę neutrofili i przywrócił poziomy IL-4 i IFN-γ u świnek morskich wystawionych na działanie iperytu (40 µmg/m3) (Boskabady, Keyhanmanesh i wsp. 2011; Boskabady, Vahedi i in. 2011).

Poziomy IL-1β i IL-4 wzrosły po dodaniu wodnego ekstraktu z nasion N. sativa (1 i 2 µg/ml) do pożywki hodowlanej nieaktywowanych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC) i komórek allogenicznych. Całe białka N. sativa (0,1, 1 lub 10 µg/ml) hamowały wytwarzanie IL-8 w niestymulowanych, jak również w komórkach PBMC aktywowanych mitogenem szkarłatki. Cały rozpuszczalny ekstrakt z nasion N. sativa (2 µg/ml) również zwiększył produkcję TNF-α. Ponadto frakcjonowany ekstrakt N. sativa był mniej skuteczny niż całe białka N. sativa (Haq i wsp. 1999).

Wodny ekstrakt z nasion N. sativa (50 μg/ml) tłumił odpowiedź limfocytów na wszystkie mitogeny i komórki allogeniczne. Ponadto ekstrakt z N. sativa (0,5 µg/ml) stymulował odpowiedź limfocytów na komórki allogeniczne. Ponadto frakcja N. sativa o masie poniżej 10 kDa stymulowała wytwarzanie IL-1β i IL-3 przez ludzkie limfocyty bez konieczności stosowania jakichkolwiek mitogenów lub innych ludzkich komórek allogenicznych. Najbardziej wyraźny wzrost produkcji IL-3 odnotowano, gdy do hodowli limfocytów dodano ekstrakt N. sativa (0,5 µg/ml). Jednak ekstrakt z N. sativa nie wpływał na wydzielanie IL-2 przez limfocyty aktywowane mitogenami (Haq i wsp. 1995). W autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego (AE) wywołanym u szczurów Wistar całe nasiona N. sativa (2,8 µg/kg, m.c.) zmniejszyły ekspresję transformującego czynnika wzrostu beta 1 (TGF β1) i zwiększyły remielinizację w móżdżku (Noor i wsp. 2015 ). Doustne podanie wodno-etanolowego ekstraktu z nasion N. sativa (100, 200, 400 µmg/kg, ip) na uszkodzenia płuc wywołane przez LPS (1 µmg/kg, ip) u szczurów, zmniejszyło również całkowitą i różną liczbę białych krwinek jako biomarkery stresu oksydacyjnego w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BALF) i surowicy. Ponadto leczenie ekstraktem N. sativa w zależności od dawki zmniejszało poziomy TGF-β1, IFN-γ, PGE2, IL-4 w BALF, a także zmiany patologiczne w płucach (Mokhtari-Zaer i wsp. 2020).

W badaniu klinicznym suplementacja diety olejem N. sativa poprawiła odpowiedź immunologiczną u zdrowych osób w podeszłym wieku (Salem 2005). Produkcja prostaglandyny E2 była znacznie zmniejszona u osób, które otrzymywały olej N. sativa (750 µg) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (750 µg oleju sojowego) (Wu et al. 1999).

Podawanie kapsułek oleju N. sativa (40-80 µmg/kg/dzień, po) pacjentom z alergicznym nieżytem nosa, egzemą atopową i astmą istotnie obniżyło poziom IgE, endogennego kortyzolu i liczbę eozynofili w osoczu i moczu w porównaniu z ich stanem przed wartości leczenia (Kalus i wsp. 2003).

Łącznie wyniki różnych badań wskazują, że N. sativa wpływa na immunoglobuliny w surowicy, miano przeciwciał, liczbę eozynofili, profile cytokin i równowagę Th1/Th2. Dlatego N. sativa może być stosowana w leczeniu chorób zapalnych, takich jak alergia i astma.

Podawanie olejku lotnego z nasion N. sativa (2,5 μl ≅ 2,10 μg, domięśniowo (i.m.), dwa razy w tygodniu przez 30 dni) szczurom znacząco obniżyło miano przeciwciał (1280 w porównaniu do 2560) w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Co więcej, liczba splenocytów i neutrofili była znacznie obniżona, ale limfocyty obwodowe i monocyty wzrosły u zwierząt doświadczalnych, które otrzymały olejek lotny z nasion N. sativa (Islam et al. 2004). Poziom białka w surowicy i całkowity poziom immunoglobulin ryb karmionych dietami zawierającymi 1, 2,5 i 5% oleju N. sativa przez 21 dni był istotnie zwiększony. Ponadto poziom hematokrytu był istotnie wyższy w grupie karmionej N. sativa (5%) w porównaniu z grupą kontrolną (Dorucu i wsp. 2009).

Wpływ N. sativa i TQ na zaburzenia oddechowe, dowody kliniczne

Profilaktyczne działanie gotowanego ekstraktu N. sativa wykazano u pacjentów z astmą. Podawanie wodno-etanolowego ekstraktu z nasion N. sativa (15 mg/kg/dzień) przez okres 3 miesięcy poprawiło objawy ze strony układu oddechowego, takie jak świszczący oddech w klatce piersiowej i wartości testu czynnościowego płuc (PFT) u pacjentów z astmą w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Co więcej, zapotrzebowanie na leki rozszerzające oskrzela było zmniejszone w przypadku N. sativa w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (Boskabady i wsp. 2007). Rozszerzające oskrzela działanie ekstraktu wodno-etanolowego z nasion N. sativa (50 i 100 µmg/kg/dzień, po) u pacjentów z astmą w porównaniu z teofiliną (6 µmg/kg/dzień) zwiększyło wartości testów czynnościowych płuc (PFTs) i swoiste przewodność dróg oddechowych (sGaw) w porównaniu z pomiarami podstawowymi. Jednak ten wpływ na większość wartości PFT był mniejszy niż wpływ teofiliny (Boskabady i wsp. 2010). Podobnie, 2-miesięczne leczenie uzupełniające gotowanym ekstraktem z nasion N. sativa (187 µg/kg/dzień, doustnie) u pacjentów zatrutych iperytem siarkowym wykazało spadek stosowania leków rozszerzających oskrzela w porównaniu ze stanem wyjściowym. Ponadto objawy oddechowe i wartości PFT uległy znacznej poprawie bez skutków ubocznych podczas badania (Boskabady i Farhadi 2008).

Działanie probiotyków lub kombinacji z ekstraktem z nasion N. sativa (15 mg/kg/dzień) istotnie poprawiło wynik testu kontroli astmy (ACT) u pacjentów w porównaniu do stanu sprzed interwencji (Kardani i wsp. 2013).

Wnioski

Ten artykuł przeglądowy w sposób opisowy podkreśla możliwe skutki N. sativa i jej głównego składnika wraz z ich podstawowym mechanizmem (mechanizmami) działania na COVID-19. Według naszego przeglądu literatury, N. sativa i TQ mają różne ważne właściwości, w tym właściwości przeciwwirusowe, stymulację humoralnych i komórkowych odpowiedzi immunologicznych, modulację odpowiedzi immunologicznych, poprawę liczby eozynofili i poziomu IgE w surowicy, redukcję cytokin prozapalnych (IL -4, IL-1β, IL-6, TGF-β i IL-17) oraz wzmocnienie cytokin przeciwzapalnych, IFN-γ i FOXP3. Ponadto N. sativa i TQ wykazywały działanie rozkurczające na mięśnie gładkie tchawicy (in vitro), a także poprawiały wartości PFT w obturacyjnych chorobach płuc, takich jak astma. Ponieważ ARDS wraz z burzą cytokin prozapalnych cytokin jest główną przyczyną zgonów wśród pacjentów z COVID-19 oraz w odniesieniu do przeciwzapalnego i immunomodulującego działania N. sativa i TQ, a także ochronnego działania na obturacyjne płuca choroby, to zioło może być przydatne w leczeniu COVID-19. Jednak wymagane są badania kliniczne, aby potwierdzić skuteczność leku.

(W przypadku stosowania preparatów czarnuszki w formie płynnej należy pamiętać o tym, że roślinne oleje powinny być przechowywane w ciemnych, szklanych butelkach, w lodówce, najlepiej świeżo tłoczone.- przyp. redakcji)

"Potencjalne korzyści połączenia suplementów Nigella sativa i Zn w leczeniu COVID-19 - arytkuł naukowy"

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210803320300531?via%3Dihub

Nigella sativa (czarnuszka) może być uważana za naturalny substytut, który zawiera szereg składników bioaktywnych, takich jak tymochinon, ditymochinon, tymohydrochinon i nigellimina. Dalsze korzyści płynące ze stosowania N. sativa mogą być zwiększone przez suplement Zn. W szczególności udowodniono, że Zn poprawia wrodzoną i nabytą odporność w trakcie każdej infekcji, czy to przez patogenny wirus, czy bakterię. Skuteczność suplementu soli Zn można również zwiększyć za pomocą N. sativa, ponieważ jego główny bioaktywny składnik może działać jako jonofor, aby umożliwić Zn2+ wnikanie do pneumocytów - komórki docelowej dla SARSCoV-2. Biorąc pod uwagę te korzyści, niniejszy artykuł przeglądowy opisuje, w jaki sposób N. sativa w połączeniu z Zn może być przydatny jako uzupełnienie leczenia COVID-19.

Dlaczego połączenie Zn i czarnuszki może być naturalną alternatywą dla leczenia COVID-19?

Zn bierze udział we wzmacnianiu odpowiedzi immunologicznej przeciwko infekcji wirusowej, w tym SARS-CoV-2. Aktywności Zn wzmacniające odporność obejmują proliferację i aktywację neutrofili, komórek NK, makrofagów oraz komórek T i B, a także produkcję cytokin przez komórki odpornościowe. Cynk pośredniczy również w ochronie przed niekorzystnym wpływem ROS, które są zazwyczaj wytwarzane podczas procesów zapalnych. Ponadto wykazano, że Zn2+ zatrzymuje aktywność rekombinowanej SARS-CoV RdRp poprzez hamowanie wydłużania i wiązania matrycy (te Velthuis i wsp., 2010). Wcześniej wykazano również, że Zn2+ hamuje proteolityczne przetwarzanie poliprotein replikazowych (Denison i wsp., 1992; Denison i Perlman, 1986).

Dlatego dostępność komórkowa dostępu Zn2+ do pneumocytów zakażonych SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla zwalczania patogenezy wirusa. Jednak doustna suplementacja samego Zn może nie zapewniać wystarczającej dostępności Zn w pneumocytach.

Biorąc pod uwagę podobną strukturę chemiczną wielu terpenów obecnych w nasionach czarnuszki, takich jak nigellimina, mogą one zapewniać funkcje jonoforowe, aby pomóc w wejściu Zn do pneumocytów. Podczas gdy drugi składnik, thymoquinone, może hamować wiązanie wirusa z ACE2 na pneumocytach.

Wniosek: Posiadając szereg bioaktywnych składników, takich jak tymochinon i nigellimina, nasiona czarnuszki mogą oferować szereg korzyści w leczeniu COVID-19, takich jak (i) blokowanie wnikania wirusa do pneumocytów oraz (ii) dostarczanie jonoforu do zwiększonego wychwytu Zn2+, który z kolei może wzmacniać odpowiedź immunologiczną gospodarza przeciwko SARS-CoV-2, a także hamować jego replikację poprzez blokowanie wirusowego RdRp. Jednak ważne jest, aby określić odpowiednie dawki zarówno dla czarnuszki lub jej pochodnych, takich jak olej, jak i Zn. Można zauważyć, że olej z czarnuszki był stosowany w dawkach od 40 do 80 mg/kg/dzień jako terapia wspomagająca bez żadnych skutków ubocznych. Z drugiej strony spożycie Zn powyżej zalecanego dziennego spożycia (RDA) może być szkodliwe, które różni się w zależności od wieku, płci i innych schorzeń. Na przykład RDA różni się dla dzieci w wieku 1-8 lat (3-5 mg), mężczyzn 9-13 lat (8 mg), mężczyzn > 14 lat (11 mg), kobiet > 18 lat (8 mg) i kobiet 14-18 lat (9 mg). Osoby ze schorzeniami, takimi jak choroby wątroby i nerek, a także kobiety w ciąży muszą skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o przyjmowaniu jakiegokolwiek przepisanego przez siebie suplementu Zn.

(Rozważając suplementację cynku należy wziąć również pod uwagę ewentualne istniejące w organizmie niedobory, jak również czas suplementacji - w czasie infekcji dobowe zapotrzebowanie na cynk może być wyższe niż zalecane dzienne spożycie RDA - powyżej, ponadto bardzo często mamy do czynienia z zaburzeniami wchłaniania minerałów spowodowanymi m.in. istniejącymi nieprawidłowościami flory jelitowej i bariery jelitowej - te wszystkie czynniki mają wpływ na zalecaną dawkę suplementacyjną.

W przypadku przyjmowania suplementów zawsze należy zwracać uwagę na ich jakość, obecność zbędnych substancji wypełniających, konserwantów czy barwników. - przyp. redakcji).

opracowała: lek. Ewelina Gierszewska

Ostatnio dodane

Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005

Na konferencji prasowej w Sejmie RP posłowie Konfederacji poinformowali opinię publiczną o odrzuceniu Traktatu Pandemiczego WHO. Jednak jak podkreślił Włodzimierz Skalik prace nad traktatem miały tylko odwrócić uwagę od o wiele niebezpieczniejszych zmian wprowadzonych potajemnie w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR 2005.

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
Pokaż
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji ...

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji wyrażony został brak na zgody na groźne dla zdrowia, wolności i suwerenności Polaków plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II