Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Nakłanianie do szczepienia przeciwko Covid19 a odpowiedzialność prawna

W związku z licznymi skargami osób nakłanianych lub zmuszanych do zaszczepienia przeciwko COVID-19 (w szczególności dzieci), informujemy, iż takie działania są całkowicie bezprawne, a każda osoba, która dokonuje takich czynów ponosi odpowiedzialność prawną, w tym karną za ich popełnienie.

Odpowiedzialność ta ulega zaostrzeniu jeśli nastąpi niepożądany skutek, to jest, jeśli w wyniku zaszczepienia pogorszy się stan zdrowia osoby nakłonionej (zmuszonej) przez inną osobę do poddania się szczepieniu, albo jeśli osoba nakłoniona (zmuszona) do szczepienia przez inną osobę, na skutek zaszczepienia, poniesie śmierć.

Osoby publicznie nakłaniające do szczepienia, w szczególności jeśli nie wskazują na możliwość wystąpienia niepożądanych skutków dla zdrowia czy życia osoby, która się zaszczepi, w tym takich
jak: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, jeśli są funkcjonariuszami publicznymi, ponoszą dodatkową odpowiedzialność karną za niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień.

W przypadku nakłaniania (zmuszania) do szczepienia dzieci przez rodziców lub osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem (w tym wychowawców i nauczycieli) może dojść do naruszenia dodatkowo przepisów zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Informujemy, iż dobro dziecka jest zasadą nadrzędną kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a władza rodzicielska nie obejmuje swym zakresem nakłaniania lub zmuszania dziecka do szczepień, w szczególności, gdy dziecko się temu sprzeciwia (do czego ma prawo). Całkowitą odpowiedzialność za negatywne skutki dla zdrowia czy życia dziecka ponosi
osoba nakłaniająca (zmuszająca).

Podstawa prawna odpowiedzialności za nakłanianie czy przymuszanie do szczepienia to w szczególności: art. 155 k.k., art. 156 k.k., art. 231 k.k., art. 246 k.k.

Także Rada Europy w Rezolucji 2361 (z 27 stycznia 2021 r.) "Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations" odnosząc się stricte do szczepionek przeciw COVID-19 wydanej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa państwa członkowskie i Unię Europejską m.in., by:

"7.3.1. upewnić się, że obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest nakazane i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce zrobić tego sam;

7.3.2. zapewnić, że nikt nie jest dyskryminowany z powodu braku szczepienia ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia lub niechęć do szczepień".

W związku z powyższym, nakłanianie czy zmuszanie do szczepienia przeciwko Covid19, które formalnie jest nadal szczepieniem dobrowolnym jest bezprawne i może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności prawnej, w tym karnej.


Elżbieta Gromadzka, radca prawny
Konrad Wozikowski, adwokat

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.