Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pandemia, lockdown

Kowidowy zawrót głowy - e-book prof. Romana Zielińskiego i prof. Kornelii Polok
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Kowidowy zawrót głowy - e-book prof. Romana Zielińskiego i prof. Kornelii Polok

Pobierz ebook "Kowidowy zawrót głowy" - dokument PDF

W zalewie medialnych kłamstw podsycanych pandemicznym strachem, w "szczepionkowej" gorączkowo prostackiej akwizycji, w oparach wierzeń i omamów ekspertów na pasku Big Farmy oraz przekonań doradców rządu, którzy nie podpisali oświadczeń o braku konfliktu interesów ani nie protokołują posiedzeń od których zależy życie dziesiątek milionów Polaków... przebija się głos uczciwych, nieskorumpowanych naukowców kochających prawdę, naukę i przede wszystkim ludzi ponad Judaszowe grosiwo... Każdy Polak pragnący dbać o własne zdrowie i zdrowie najbliższych powinien nie tylko zapoznać się z treścią e-booka profesorów Kornelii Polok i Romana Zielińskiego ale i uzbroić w nią do walki o życie.

Poniżej fragment e-booka: "Kowidowy zawrót głowy" autorstwa: prof. Romana Zielińskiego i prof. Kornelii Polok.


"Nauka polega na podważaniu wszystkiego co można podważyć, bo tylko
dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da". (prof. Tadeusz Kotarbiński).

"Świat jest piękny, a dobro zawsze jest możliwe". (Milena Topór)

Tak to się zaczęło...
Minister Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. wydał Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (D.U. 2020 poz. 433), a w dniu 20 marca, Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu pandemii, na terenie całego kraju (D.U. 2020 poz. 491). Dowiedzieliśmy się z publikatorów, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Nieznany dotąd szerszej opinii publicznej koronawirus, SARS-CoV-2, miał zaatakować cały świat. Grozę sytuacji dopełniała informacja o tym, że wirus ten wydostał się najprawdopodobniej z laboratorium wojskowego w Wuhan, gdzie był poddawany eksperymentom genetycznym. Na podstawie nieudokumentowanych danych zaczęto zamykać granice państw oraz wprowadzać terror biomedyczny na niespotykaną dotąd skalę. Na porządku dziennym były: kwarantanna, lockdown, dystans społeczny, maski i inne obostrzenia sanitarne. Konstytucja gwarantująca wolności obywatelskie w praktyce przestała istnieć.
Wszystko to działo się w trakcie wiosennego sezonu przeziębieniowego 2020 r., który posłużył do zamiany grypy na Covid-19. Big Pharma wyciągnęła lekcje z wcześniejszej, nieudanej próby wprowadzenia "pandemii" świńskiej grypy w 2009
1. Dlatego zmieniona została definicja pandemii, a uległe rządy poszczególnych państw wystąpiły tym razem w roli akwizytorów firm farmaceutycznych. Pozostało jedynie wystraszyć ludzi i przejąć nad nimi kontrolę. Zadanie to spełniły usłużne media, zastępy skorumpowanych "ekspertów" i politycy. Niewidzialnego, śmiertelnego wroga, jakim został okrzyknięty SARS-CoV-2, należało
uwiarygodnić. Posłużyły temu niewiarygodne, łatwe do manipulowania testy PCR. Wynik PCR plus był wyrokiem nie tylko dla danej osoby i pośrednio jej najbliższych, ale i dla miasta, wsi, powiatu, województwa. Kolory zagrożonych stref zmieniały się jak w kalejdoskopie.

Bilans zysków i strat
Zdaniem władz, pomimo podjętych wysiłków, nie udało się ograniczyć "pandemii". Liczba zakażeń wzrastała wraz ze wzrostem liczby przeprowadzanych testów. Statystyką zaczęły rządzić znane skądinąd łysenkowskie prawidła. Trofim Łysenko był bolszewickim pseudonaukowcem (agronomem), który odrzucał zasady genetyki Mendla. Współczesny łysenkizm to miedzy innymi bezgraniczna wiara w wiarygodność błędnie zoptymalizowanych testów PCR, wiara w otaczający nas świat śmiercionośnych wirusów oraz w cudowną moc produktów RNA, jako antidotum na nękające ludzkość choroby... Zarządzono więc "drugą falę"
pod pretekstem jesiennego sezonu przeziębieniowego 2020 roku. Zysków nie odnotowano, za to rosły straty, w tym te najbardziej dramatyczne, bo w ludziach. Wzrastała liczba nadmiarowych zgonów spowodowana załamaniem się służby zdrowia. Liczba nadmiarowych, niepotrzebnych śmierci w Polsce przekroczyła 100 tysięcy.

W oczekiwaniu na szczepionkę
Zarządzono "trzecią falę", jako ze zbliżał się kolejny, typowy dla wiosennej pory roku okres przeziębieniowy, 2021. Wprowadzony został Narodowy Program Szczepień, zwany bardziej kolokwialnie "Narodowym programem pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką". Zaczęło się testowanie preparatów inżynierii genetycznej na ludziach, na ich odpowiedzialność. Miało być skutecznie i bezpiecznie, ale coś poszło nie tak. Nic dziwnego, bo to przecież eksperyment medyczny na skalę populacyjną. Są już liczne NOP-y (Niepożądane Odczyny Poszczepienne), w tym zgony. Będą potrzebne dawki przypominające, aby nie zapomnieć o "pandemii". Jakby tego było mało, z dniem 4 czerwca 2021 r. wprowadzono populacyjne szczepienia dzieci 12+. W dniu 23 czerwca 2021 r. miała miejsce wideokonferencja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zachęcająca do szczepienia dzieci. Ponury spektakl, jakoby na podwalinach goebbelsowskiej propagandy. Ruszył też szczepionkowy program badawczy dla sześciomiesięcznych niemowląt! Powstaje pytanie: gdzie jest prokurator?

Co się marzy rządzącym?
Marzy się zarządzanie strachem pandemicznym. Rodzaj patogenu nie ma znaczenia. Przyjdzie instrukcja od mocodawców, to koronawirusa zastąpi inny patogen, a wybór jest duży, jako że Natura jest bogata w dywersyfikacje. Są już pomysły na kolejne fale, lockdowny, dystanse, segregacje i inne bezsensowne, anty-zdrowotne obostrzenia. Rządzącym marzy się utrzymanie tego stanu rzeczy jak najdłużej. Jeśli pozostaniemy bierni, czeka nas eskalacja terroryzmu biomedycznego i podporządkowanie naszego życia "medykalizacji".

A co my na to?
Nie daliśmy się zwieść. Na zapewnienie, że to "dla naszego dobra", staliśmy się bardziej uważni, przezorni: zapaliła się nam przysłowiowa "czerwona lampka". Zaufaliśmy naszej intuicji, w której zostały skumulowane bogate pokłady naszych doświadczeń i wiedzy. Przeszliśmy przyśpieszony kurs biologii, epidemiologii i genetyki. Zaczęliśmy skutecznie podważać "prawdy" głoszone przez polityków i ich "ekspertów". Ujawniliśmy prawdę, że to fałszywa pandemia. "Pandemia", która służy jedynie Big Pharmie i politykom. Od nas tylko zależy ile jeszcze będzie tych "fal".

Jak to się zakończy?
Nie mamy wyboru, musimy przeciwstawić się nowej formie bezprawia. Nie jesteśmy marionetkami, tylko ludźmi, istotami posiadającymi godność, obywatelami państwa, którego konstytucyjnym zadaniem jest chronić swoich obywateli a nie ich eliminować. Propagandowym kłamstwom musimy powiedzieć dość... i zakończyć pandemię. Nikt za nas tego nie zrobi. Niech pozostanie po tym pandemicznym wynaturzeniu jedynie mroczne wspomnienie i świadomość, że rządzący dotychczas nie byli i nie są przedstawicielami naszych racji, a państwo to zorganizowany system zniewalania ludzi. Postarajmy się już dziś, aby w przyszłości funkcja państwa stała się tą konstytucyjną, a rząd stał opoką za swym narodem. Każda pandemia kiedyś się kończy, nawet ta fałszywa. Świat jest piękny, a dobro zawsze jest możliwe. Jest wiec o co walczyć, a zwłaszcza każdy z nas ma dla kogo podjąć tę walkę. Pozostanie jeszcze kwestia rozliczeń.

Autorzy o sobie:
Jesteśmy genetykami i biologami ewolucyjnymi, od kilkudziesięciu lat zajmującymi się zastosowaniem metod molekularnych w analizie DNA i badaniu ewolucji genomów u różnych grup organizmów, a także wykorzystaniu metod opartych o reakcje PCR w diagnostyce medycznej, genetyce populacyjnej oraz identyfikacji zagrożeń związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie. Posiadamy też doświadczenie w identyfikowaniu materiałów biologicznych za pomocą reakcji PCR na potrzeby policji, szpitali, stacji hodowli roślin, parków narodowych. W trakcie naszej kariery naukowej pracowaliśmy na czterech uniwersytetach w Polsce oraz współpracowaliśmy z ponad 40 instytucjami naukowymi na świecie, czego efektem było koordynowanie projektów badawczych w ramach 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jesteśmy niezależnymi naukowcami, niezwiązanymi na stałe z żadną polską uczelnią. Reprezentujemy Stowarzyszenie e-Gene Tatry oraz inicjatywę naukową Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, w ramach których prowadzimy pro publico bono, oprócz działalności naukowej, również działalność edukacyjną
i popularyzatorską. Szczególnym obszarem naszego zainteresowania jest poszerzanie wiedzy, opartej o dowody genetyczne, związanej z pochodzeniem ludów słowiańskich, których protoplastą były ludy indoeuropejskie. Jesteśmy też członkami stowarzyszenia w Kręgu, które w swojej działalności nawiązuje do naszych słowiańskich korzeni i przybliża szerszej publiczności wiedzę o naszych przodkach.

Kornelia Polok
- jest biologiem o specjalności genetyka, bioinformatyka i biomatematyka. Jej zainteresowania badawcze obejmują oprócz genetyki, bioinformatyki, biomatematyki, także ewolucje molekularną, genetykę populacyjną, biotechnologie i genomikę. Ekspertyza Kornelii Polok obejmuje około 50 gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów, w odniesieniu do których wykorzystuje spektrum technik z zakresu genetyki klasycznej, genetyki molekularnej (sekwencjonowanie, hybrydyzacja, cDNA, biblioteki DNA, markery oparte o reakcje PCR, analiza ekspresji za pomocą RT-qPCR oraz Northern blotting, inżynieria genetyczna), genomiki (mapowanie genetyczne i fizyczne), genetyki cech ilościowych, cytogenetyki, kultur in vitro, bioinformatyki i biomatematyki, w szczególności algorytmy genetyczne, rachunek różniczkowy i teoria grafów. Do szczególnych osiągnięć Kornelii Polok należy opracowanie nowej kategorii markerów molekularnych opartych na sekwencji genu KatG z prątka gruźlicy, Mycobacterium tuberculosis, na cele identyfikacji gatunków biologicznych, a także wykazanie roli transpozonów w ewolucji genomów, zwłaszcza w odpowiedzi na stres. Kornelia Polok posiada duże doświadczenie dydaktyczne, obejmujące prowadzenie
zajęć ze studentami oraz szkolenia w ramach staży i prac badawczych. Opracowała i realizowała programy 10 kursów dydaktycznych z różnych działów genetyki, biologii molekularnej oraz zastosowań matematyki w biologii. Wypromowała 42 magistrów oraz szkoliła 15 stażystów. Opublikowała cztery książki, w tym trzy w języku angielskim i 38 prac w czasopismach naukowych. Uczestniczyła w 37 konferencjach, w tym w 17 międzynarodowych. W swoim dorobku ma również pobyt na zagranicznych uniwersytetach, w tym w Hanowerze, Southampton, Wageningen oraz na Krecie. Od wielu lat jest ekspertem Komisji Europejskiej, zajmując wysokie stanowisko w wydziale ds. badań naukowych. Kornelia Polok od kilku lat pracuje też na wydziale medycznym jednego z polskich uniwersytetów, gdzie wspomaga rozwój wydziału, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki akademickiej. Dużą satysfakcję daje jej praca ze studentami medycyny, którzy wyróżnili ją za działalność dydaktyczną.

Roman Zieliński
- jest genetykiem i biologiem ewolucyjnym, z prawie 40 - letnim doświadczeniem w pracy naukowej i dydaktycznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują biologię i genetykę wybranych patogenów, w tym M. tuberculosis, genetykę populacyjną, genomikę i ewolucję molekularną wybranych gatunków zwierząt i roślin, biotechnologie oraz rozwój nowych systemów markerowych (transpozony, sekwencje bakteryjne). Roman Zieliński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania technik badawczych z zakresu genetyki klasycznej, molekularnej i genomiki (elektroforeza białek, standardowe PCR i RT-PCR, sekwencjonowanie DNA, markery DNA, transformacja i otrzymywanie GMO), genetyki ilościowej, cytogenetyki i kultur in vitro. Do szczególnych osiągnięć Romana Zielińskiego należą pionierskie prace dokumentujące występowanie zapłodnienia krzyżowego u wątrobowców, opracowanie metod analizy markerów DNA u M. tuberculosis, poznanie zróżnicowania genetycznego tego obligatoryjnego patogenu, genotypowanie jego szczepów, a także wykazanie roli transpozonów w ewolucji różnych grup organizmów. Analizę PCR wprowadził do badań genetycznych już w 1995 r. Roman Zieliński zorganizował nowoczesną i dobrze wyposażoną w aparaturę katedrę genetyki na dwóch kolejnych uczelniach, na których realizował liczne projekty badawcze, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Realizował miedzy innymi dziewięć projektów międzynarodowych, w tym koordynowany przez niego prestiżowy projekt badawczy w ramach
6. Programu Ramowego UE (Contract MTKD-CT-2004-509834) oraz projekt w ramach sieci badawczej COST (FA0603). Kierowana przez niego jednostka współpracowała z 41 partnerami zagranicznymi oraz uczestniczyła jako koordynator lub partner w 19 międzynarodowych konsorcjach badawczych. Roman Zieliński miał też zaszczyt pełnić w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku
funkcje prorektora ds. kształcenia na jednym z uniwersytetów. Roman Zieliński posiada również duże doświadczenie dydaktyczne. Organizował oraz prowadził zajęcia z genetyki, diagnostyki medycznej, genetyki człowieka, cytogenetyki, biologii komórki, biologii molekularnej, genetyki molekularnej, mutagenezy, regulacji prawnych w biotechnologii. Zajęcia dydaktyczne prowadził na czterech kierunkach studiów: biologii, biotechnologii, pielęgniarstwie, lekarskim. Był promotorem 36 prac licencjackich, 49 prac magisterskich, 9 prac doktorskich, w tym pracy z zakresu nauk medycznych, obronionej w Akademii Medycznej w Lublinie. Opublikował 111 artykułów naukowych, w tym wiele w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, 45 doniesień konferencyjnych, w tym 30 na konferencjach międzynarodowych. Sporządził też liczne raporty do Komisji Europejskiej i ekspertyzy dla jednostek prywatnych i państwowych. Roman Zieliński od kilku lat pracuje na wydziale medycznym jednego z polskich uniwersytetów, gdzie wspomaga rozwój wydziału, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem, w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki akademickiej. Pełni tam, miedzy innymi, zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Programowej na wydziale. Dużą satysfakcję daje mu też praca ze studentami medycyny, którzy wyróżnili go za działalność dydaktyczną.
Książka ta jest naszą odpowiedzią na zjawisko "pandemii". Koronawirusowy machawelizm zaskoczył nas w połowie marca 2020 r., kiedy byliśmy daleko poza domem, odbywając rutynowe zajęcia ze studentami medycyny. Ze zdziwieniem przyglądaliśmy się jak zamykano ośrodki akademickie we Wrocławiu i w Warszawie. Pandemiczna histeria narastała i wkrótce zawieszono działalność wszystkich uczelni. Trzeba wiec było wracać do domu. Zaczęto wprowadzać bezsensowne obostrzenia, a nasza odpowiedz na nie była natychmiastowa i merytoryczna "do bólu". Pierwszy post na FB opublikowaliśmy 15 marca 2020 r. Do końca marca było ich 13, do końca kwietnia 52, a do końca maja ubiegłego roku - już 74. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że zgotowano nam surrealistyczną rzeczywistość. Nic się nie zgadzało w tej "pandemii". Pisaliśmy, że nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się, że to normalny sezon przeziębieniowy. Zamieniono jedynie grypę na "kowida" ( Covid-19 z SARS-CoV-2). Wzrastało zapotrzebowanie internautów na wiedzę, którą chętnie dzieliliśmy się. I tak powstawały kolejne posty we współpracy z Państwem. Państwo proponowaliście tematy wpisów i szeroko je komentowaliście. Dla nas było to jedyne forum dyskusyjne. Do żadnego z tych mainstreamowych nigdy nas nie zaproszono. Bardzo ceniliśmy sobie kontakt z Państwem. Chcielibyśmy mieć tak dociekliwych
studentów. Niestety, większość studentów medycyny w naszym kraju jest już pod wpływem Big Pharmy.
Na wspominanym forum społecznościowym nie byliśmy jednak u siebie. Administratorom FB nie podobała się nasza społeczność, która w szybkim tempie osiągnęła limit 5 tys. zaproszeń do grona znajomych oraz ponad 14 tys. obserwujących profil. Zaczęły się blokowania naszej działalności, zarówno profilu jak i fanpage’a, powstałego z inicjatywy Kuby Bastrzyka. Naszą odpowiedzią na tę swoistą cenzurę jest właśnie niniejszy e-book, w którym zebraliśmy wszystkie opublikowane posty, w tym te wykasowane przez FB, a także posty, których już nie udało nam się opublikować na profilu. Zebrało ich się całkiem sporo. Przedstawiamy oto efekt naszej prawie półtorarocznej współpracy z Państwem. Wiele postów dotyczyło spraw bieżących, których nawał często nie pozwalał nam na sprostanie mu. Wyróżniamy też grupę postów naukowych, która była tworzona dla grona osób szczególnie zainteresowanych. Jednak najwięcej wpisów miało charakter wolnościowy, którą to wolność próbuje się nam zabierać. Trochę zaskoczyła nas pokaźna liczba tych ostatnich. Jak widać, płynęły one z serca, z potrzeby dzielenia się tym co dla nas wszystkich jest najcenniejsze: wolnością w podejmowaniu decyzji dotyczących naszego zdrowia, terapii medycznych, wyrażania nieskrępowanych opinii i korzystania z przyrodzonych nam praw naturalnych. Jesteśmy bowiem ludźmi i także te prawa nas określają. Dlatego nie ma naszej i Państwa zgody na "medycynizm", który chce zawładnąć naszym życiem, na co wspólnie wskazywaliśmy. Na zakończenie pragniemy Państwu serdecznie podziękować za ten etap naszej współpracy, za wspólnie spędzony czas, za nawiązane kontakty. Wypada życzyć Państwu dużo zdrowia oraz satysfakcji z obranej drogi.

Pobierz ebook "Kowidowy zawrót głowy" - dokument PDF

Doniesienia_naukowe_PSNLiN-Kowidowy_zawrót_głowy-ebok_prof_Zielińskiego_i_prof_Polok

Źródło: e-gene

Ostatnio dodane

Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005

Na konferencji prasowej w Sejmie RP posłowie Konfederacji poinformowali opinię publiczną o odrzuceniu Traktatu Pandemiczego WHO. Jednak jak podkreślił Włodzimierz Skalik prace nad traktatem miały tylko odwrócić uwagę od o wiele niebezpieczniejszych zmian wprowadzonych potajemnie w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR 2005.

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
Pokaż
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji ...

STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji wyrażony został brak na zgody na groźne dla zdrowia, wolności i suwerenności Polaków plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II