Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Szczepienia dzieci

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Jakie korzyści przewyższają znane i nieznane ryzyka zastosowania produktu Comirnaty u dzieci?

Dnia 30.11.2021r Komisja Europejska wydała decyzję o warunkowym dopuszczeniu do obrotu i stosowania preparatu Comirnaty BioNTech Pfizer u dzieci w wieku 5-11lat. Decyzja KE została podjęta na podstawie rekomendacji Europejskiej Rady Medycznej (EMA) z dnia 25.11.2021r.

EMA rekomenduje zatwierdzenie do użycia u dzieci 5-11 lat preparatu Cominarty na podstawie badania klinicznego przeprowadzonego na grupie 1968 dzieci, w której :
preparat Cominarty został podany JEDYNIE 1305 zdrowym dzieciom ( bez objawów infekcji ), a placebo podano 663 dzieciom.
Dzieciom podano 1/3 dawki dla dorosłych ( 10 mikrogram ,zamiast 30 mikrogram).
W pierwszej grupie objawy zachorowania na covid wystąpiły u 3 dzieci,natomiast w grupie placebo u 16 dzieci.
Na tej podstawie wysnuto wniosek,że preparat wykazuje 90,7% skuteczność .Prognozowana jest skuteczność 67,7-98,3%
Skutki uboczne jakie zaobserwowano po podaniu preparatu to:
ból w miejscu wkłucia,zmęczenie,ból głowy,ból mięśni,dreszcze -ustępujące w kilka dni po podaniu.
Na tej podstawie uznano, że korzyści ze szczepienia u dzieci 5-11 lat przewyższają ryzyko, a szczególnie u dzieci, z warunkami, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19 (!?)
Zaznaczono, że monitorowanie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności szczepień wśród dzieci i dorosłych będzie kontynuowane.

Badanie na dzieciach prowadzono w oparciu o PIP (Plan Badań Pediatrycznych),zatwierdzony przez EMA.
Dane badania klinicznego są obecnie niedostępne - będą publikowane na stronach EMA.
Wart uwagi jest PIP (Paediatric Investigation Plan: Plan Badań Pediatrycznych) dla preparatu Comirnaty zatwierdzony przez EMA dn 23.04.2021
Czytamy w nim, że zakończenie badań w populacji pediatrycznej dla tego produktu upływa w LIPCU 2024 r.

Ponadto w planie badań NIE są brane pod uwagę problemy potencjalnych, długofalowych skutków (bezpieczeństwa i skuteczności) w odniesieniu do użycia w grupie pediatrycznej.
Grupy badane,zatwierdzone przez EMA to;
1. dzieci 12 - 18 lat
2. dzieci 6 miesięcy - 12 lat
3. dzieci OD URODZENIA - 6 miesięcy
4. dzieci o obnizonej odporności od urodzenia - 18 lat.
Warto zwrócić uwagę na dokument EMA z dnia 19.07.2021,w którym stwierdza występowanie zapaleń mięśnia sercowego i zapaleń osierdzia po podaniu preparatu Comirnaty i Spikevax w populacji Unii Europejskiej.
Schorzenia te zostały oficjalnie uznane za możliwe skutki uboczne po podaniu tych preparatów i zalecone do wpisania na listę niepożądanych odczynów przez producenta w dniu 14 .07.2021
Dotyczą one najczęściej młodzieży i młodych dorosłych.
Wszystkie aktualizacje bezpieczeństwa stosowania produktu Comirnaty są dostępne na oficjalnej stronie EMA: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#safety-updates-section
Ważny fakt:
Produkt Comirnaty ma nadal warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Według art 4 ust,1 rozporządzenia Komisji Europejskiej 507/2006 z 29.04.2006 Warunkowe pozwolenie jest przyznawane przez KE, jeśli korzyści wynikające z natychmiastowej dostępności produktu leczniczego dla pacjentów wyrażnie przewyższają ryzyko związane z BRAKIEM dostarczenia wyczerpujących danych klinicznych, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego. Wystarcza zapewnienie producenta o prawdopodobieństwie dostarczenia wyczerpujących danych klinicznych w przyszłości.
Należy zauważyć,że szczepienie w postaci 1/3 dawki dla dorosłych otrzymają dzieci w wieku 5-11 lat,natomiast dzieci w wieku 12,13,14 -18 lat otrzymują pełne dawki jak dla dorosłych. Dzieciom powyżej 12 lat sa podawane preparaty Comirnaty i Spikewax (Moderna).
Wśród możliwych, znanych i zatwierdzonych przez EMA skutków ubocznych zastosowania produktu Comirnaty są: zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia, zakrzepica, małopłytkowość, limfadenopatia, porażenie nerwu twarzowego, rumień wielopostaciowy, astenia, hypoestezja, parestezje, ból i zawroty głowy, ból mięśni i stawów oraz wiele innych.
Informacje o nowych, niepożądanych skutkach spływają do EMA i co miesiac są publikowane aktualizacje danych.
Pozostaje otwarte pytanie: Jakie korzyści przewyższają znane i nieznane ryzyka zastosowania produktu Comirnaty u dzieci?
opracowała:
lek.stom. Ewa BzymekOstatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.