Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Profilaktyka i leczenie

IWERMEKTYNA - Przegląd badań klinicznych, badań in vitro, testów na zwierzętach i ludziach
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
IWERMEKTYNA - Przegląd badań klinicznych, badań in vitro, testów na zwierzętach i ludziach

FLCCC czyli Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (https://covid19criticalcare.com/) to założona w marcu 2020 r. organizacja lekarzy i naukowców, której celem jest opracowywanie i stałe udoskonalanie protokołów terapii pacjentów z COVID-19.

Od kilku miesięcy pod lupą ekspertów z FLCCC znajduje się iwermektyna - lek przeciwpasożytniczy i przeciwtrądzikowy, używany w terapii zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Pierwsze doniesienia o potencjalnej skuteczności tego środka przeciwko SARS-CoV-2 pojawiły się pod koniec ubiegłego roku, jednak z powodu braku wystarczających dowodów naukowych Europejska Agencja Leków stwierdziła, że na obecnym etapie wiedzy nie można wdrożyć go do praktyki klinicznej. Agencja skrytykowała też autorów wstępnego badania nad iwermektyną za nieprecyzyjne zaprojektowania testów klinicznych oraz stosowanie w czasie eksperymentów większych dawek leku niż te zwyczajowo stosowane u ludzi.

Niedawno pojawił się kolejny dowód za skuteczność iwermektyny - metaanaliza oparta na kilkunastu randomizowanych, kontrolowanych badaniach dotyczących leczenia tym środkiem pacjentów z COVID-19.

Jak podkreślają autorzy publikacji: "Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8088823/

- jest to najbardziej wszechstronny przegląd dostępnych danych na temat iwermektyny. Pochodzą one z badań klinicznych, badań in vitro, testów na zwierzętach oraz na ludziach.

Wynika z niej, że iwermektyna wykazuje wysoką skuteczność zarówno w zmniejszaniu ryzyka zakażenia, jak i obniżaniu śmiertelności spowodowanej przez COVID. Przegląd pokazał też, że ten podawany doustnie lek jest skuteczny we wszystkich fazach COVID-19.

"Wykonaliśmy pracę, której nie wykonały władze medyczne: przeprowadziliśmy najbardziej wszechstronny przegląd dostępnych danych dotyczących iwermektyny - mówi dr Pierre Kory, prezes i dyrektor medyczny FLCCC. - Zastosowaliśmy złoty standard, aby móc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że iwermektyna może zakończyć tę pandemię".

Analiza ekspertów objęła łącznie 27 badań kontrolowanych, które ukazały się do stycznia br. włącznie. 15 z nich to badania randomizowane, preferowane przez Światową Organizację Zdrowia, Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych oraz Europejską Agencję Leków. Na ich podstawie udało się stwierdzić, że istnieje duże, statystycznie istotne zmniejszenie śmiertelności, skrócenie czasu od momentu zakażenia do wyzdrowienia oraz zwiększenie skuteczności usuwania wirusa z orgaznizmu u pacjentów z COVID-19 leczonych iwermektyną.

Stwierdzono również, że lek ten znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia COVID-19 przy regularnym stosowaniu.

Wiele regionów na całym świecie już teraz uznaje, że iwermektyna jest skuteczna w profilaktyce i terapii COVID-19. Republika Południowej Afryki, Zimbabwe, Słowacja, Czechy, Meksyk oraz Indie już zatwierdziły ją do stosowania na ludziach. Zdaniem autorów omawianej publikacji wyraźnie widać, że dystrybucja iwermektyny prowadzi do "szybkiego spadku zachorowalności i śmiertelności w całej populacji".

"Nasze najnowsze badanie pokazuje, po raz kolejny i bez żadnych wątpliwości, że iwermektyna jest wysoce skuteczna jako bezpieczna profilaktyka i leczenie COVID-19 - podsumowuje dr Paul E. Marik, jeden z założycieli FLCCC. - (..) Wzywamy regionalne organy ds. zdrowia publicznego oraz lekarzy na całym świecie do zażądania włączenia iwermektyny do ich standardów opieki po to, abyśmy mogli raz na zawsze zakończyć tę pandemię".

Poniżej możesz pobrać protokół I-MASK+ dotyczący zapobiegania i wczesnego leczenia ambulatoryjnego dla COVID-19 z wytycznymi dotyczącymi czasu i dawek każdego ze składników leków.

Pobiezrz PDF - Protokół I-MASK PREVENTION & EARLY OUTPATIENT TREATMENT PROTOCOL FOR COVID-19

Protokół I-MASK+ uzupełnia Protokół leczenia szpitalnego MATH+ dla Covid-19 od marca 2020 r., który jest przeznaczony dla pacjentów hospitalizowanych. Oba są opartymi na fizjologii schematami leczenia skojarzonego, opracowanymi przez liderów medycyny intensywnej opieki. Wszystkie leki składowe są zatwierdzone przez FDA, niedrogie, łatwo dostępne i stosowane od dziesięcioleci z ugruntowanymi profilami bezpieczeństwa. W październiku 2020 r. dodaliśmy iwermektynę jako podstawowy lek w profilaktyce i leczeniu COVID-19.

Poniżej możesz pobrać Protokół leczenia szpitalnego MATH+ dla COVID-19, do użytku przez profesjonalistów, ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi czasu rozpoczęcia wraz z sugerowanymi dawkami początkowymi i czasem trwania każdego leku składowego.

Pobierz PDF - Protokół leczenia szpitalnego MATH+ dla COVID-19

Przedstawiamy tez protokół opracowany w postępowaniu w tzw. zespole "post COVID", który sprawdził się również leczeniu zapalnego zespołu poszczepiennego.

Pobierz PDF - Protokół opracowany w postępowaniu w tzw. zespole "post COVID"

Podsumowanie, analiza i omówienie wszystkich powyższych protokołów w formie swoistego przewodnika w postępowaniu w przypadku zachorowania na COVID-19 znajduje się tutaj:

Pobierz PDF - Przewodnik postępowania w przypadku zachorowania na COVID-19

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tych dokumentach stanowią wytyczne dla lekarzy na całym świecie dotyczące zapobiegania i leczenia COVID-19. Powinny być wykorzystywane wyłącznie przez lekarzy przy formułowaniu ich podejścia do COVID-19. Pacjenci powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia.

Lekarze i ludzie z całego świata dzielą się doświadczeniami skuteczności powyższych sposobów leczenia:

https://covid19criticalcare.com/testimonials/

W środku pandemii nie ma czasu na prowadzenie badań, a zwłaszcza na czekanie na ich ostateczne wyniki, co może trwać miesiące, a nawet lata… To, co obserwują wyszkoleni i doświadczeni lekarze, a czego doświadczają pacjenci, jest cennym dowodem działania leków zapewniających bezpieczne i skuteczne leczenie. W połączeniu z rosnącą i przytłaczającą liczbą pozytywnych wyników badań, prawdziwi lekarze nie odmówią obiecującego leczenia pacjentom z objawami potencjalnie zagrażającymi życiu. Leczą lekami, których skuteczność i ewentualne skutki uboczne bacznie obserwują.

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.