Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Cenzura lekarzy

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
CZY IZBY LEKARSKIE PONIOSĄ WRESZCIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYWANIE KOMPETENCJI I SZYKANOWANIE LEKARZY ZA PUBLICZNE WYPOWIEDZI NIEZGODNE Z ICH WYTYCZNYMI ?

W listopadzie 2021 Sąd Lekarski przy Bielskiej Izbie Lekarskiej odebrał mi prawo wykonywania zawodu lekarza w trybie zabezpieczenia (czyli ze skutkiem natychmiastowym, jak i bez wysłuchania tego co mam do powiedzenia). Prawo wykonywania zawodu zostało mi odebrane za ostrzeganie kobiet w ciąży przed przyjmowaniem preparatu inżynierii genetycznej czyli tzw. "szcz na cov19". Ryzyko związane z podawaniem tego preparatu kobietom w ciąży nie jest do końca zbadane - na co wskazuje sam producent w charakterystyce tego produktu.

Czy Izby Lekarskie poniosą odpowiedzialność za prześladowanie lekarzy

W maju tego roku Sąd Najwyższy uznał w innej sprawie dotyczącej m. in. moich poglądów, że nagany i grzywna ponad 21 000 zł + koszty postępowania nałożone na mnie przez sąd lekarski są prawomocne, zasadne oraz że uchybienia proceduralne sądów lekarskich nie wpływają w istonty sposób na ten wyrok i powinnam zapłacić karę zasądzoną na rzecz Fundacji "Pro Seniore", której przewodniczącym Rady Fundacji jest nie kto inny, jak aktualny Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr Łukasz Jankowski. Rzecz jasna, w zasądzeniu tej kary nie stanowił przeszkody fakt, iż jako lekarz nie mogę wykonywać zawodu i tym samym zarabiać na swoje utrzymanie.

W dniu jutrzejszym, tj. w środę 20.07.2022 r. o godz 12:30 w Bielsku-Białej w nowej siedzibie Bielskiej Izby Lekarskiej miała się odbyć rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim. Po 9 miesiącach od pozbawienia mnie prawa wykonywania zawodu lekarza Sąd Lekarski miał rozpatrywać czy słusznie uczynił… Ja zaś miałam zamiar złożyć wniosek o uchylenie zakazu, mając nadzieję na sposobność przedstawienia po raz pierwszy argumentów świadczących o niedorzeczności zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
Nadto w pakiecie postawiono mi zarzuty o nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej dzieci, którym wystawiałam odroczenia od szczepień oraz za ich zdaniem nieuprawnione używanie tytułu doktora medycyny, który przyznał mi niemiecki uniwersytet.

Wczoraj w poniedziałek 18.07.2022 Sąd Lekarski w Bielsko-Białej poinformował faksem mojego obrońcę Mec. Arkadiusza Tetelę o tym, że z powodu choroby sędziego składu sędziowskiego rozprawa jest odwołana. Termin kolejnej nie został jeszcze wyznaczony. Tak więc nadal nie mogę przestawić swoich argumentów i domagać się przywrócenia możliwości wykonywania zawodu.

Szykany ze strony Izby Lekarskiej trwają od roku 2016 i w sposób istotny i bolesny wpływają na jakość mojego życia. Nie ma na to mojej zgody.

To jest NASZA WSPÓLNA WALKA O WOLNOŚĆ SŁOWA I WOLNOŚĆ WYBORU I DECYDOWANIA O SWOIM ZDROWIU I ŻYCIU I BĘDĘ DOCHODZIŁA SWOICH PRAW CHOĆBY PRZED SĄDAMI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dziękuje Wszystkim, którzy się angażują i mnie wspierają.

Katarzyna Bross-Walderdorff

Ostatnio dodane

RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.
Pokaż
RAPORT NIK COVID-19 - Konferencja prasowa 12 września 2023 r.

12 września 2023 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 3 raporty z przeprowadzonych kontroli w obszarach organów państwa, instytucji i służb związanych z pandemią COVID-19.

Raporty obnażają obraz chaosu i łamania prawa sprzyjającego bezkarnemu działaniu ...

Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Media głównego nurtu i elita ekspercka od wielu lat wprowadzają w błąd opinię publiczną na temat przyczyn autyzmu. Dlaczego? Bo prawda godzi w interes establishmentu medycznego i potężnych koncernów. Ponadto rozwiązanie zagadki związanej z patogenezą autyzmu może być kluczem do ustalenia przyczyny wielu chorób "idiopatycznych".

Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.
Pokaż
Dr Piotr Witczak vs prof. Anna Boroń - Kaczmarska w radiu Super Nowa.

W radiu Super Nova spotkali się dr n. med. Piotr Witczak członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i prof. Anna Boroń - Kaczmarska Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Goście "Super Ringu" podsumowali ostatnie 2 lata pandemii, ...

LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich
LIST PSNLiN DO POLSKICH POSŁÓW z prośbą o ochronę prawną lekarzy przed bezprawnymi działaniami Izb Lekarskich

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatwierdzeniu przez Sejm przepisu gwarantującego ochronę prawną lekarskim wypowiedziom oraz zawieszenia postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy do czasu wyjaśnienia czy izby działają zgodnie z Konstytucją RP.

Zdecydowana większość lekarzy głosowała wcześniej na PIS. Przez ostatnie 3 lata działania ministrów zdrowia spowodowały ogromny rozłam w środowisku. Powołana przez poseł Annę Siarkowską Sejmowa Komisja ds. Izb Lekarskich dziwnie wyciszyła działanie, nie podając żadnego oświadczenia i pozostawiając lekarzy zawiedzionych takim biegiem sprawy.