Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Listy i apele

Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskich Lekarzy
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskich Lekarzy

Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do Polskich Lekarzy w sprawie szczepień dzieci eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej przeciw SARS-Cov-2 i eksperymentu medycznego na niemowlętach i dzieciach.

My - lekarze i naukowcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych lekarzy i Naukowców - wzywamy Was do rzetelnego informowania pacjentów o korzyściach i zagrożeniach płynących z przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19, aby każdy pacjent poddający się szczepieniu mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą jego zdrowia i życia.

APEL DO POLSKICH LEKARZY

Szanowni Państwo Koledzy i Koleżanki - lekarze!

My - lekarze i naukowcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych lekarzy i Naukowców - wzywamy Was do rzetelnego informowania pacjentów o korzyściach i zagrożeniach płynących z przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19, aby każdy pacjent poddający się szczepieniu mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą jego zdrowia i życia.

Odpowiedzcie sobie na pytania:

1/ Czy kwalifikując pacjentów do szczepienia przeciw Covid-19 przekazujecie pacjentom ulotkę załączoną do każdej szczepionki, żeby zapoznali się z CAŁĄ charakterystyką produktu leczniczego, który maja przyjąć?

2/ Czy informujecie pacjentów, że nie wiadomo, jaki jest okres ochrony zapewnianej przez szczepionkę, ponieważ jest to nadal ustalane w badaniu klinicznym będącym w toku?/wg ulotki szczepionki Comirnaty firmy Pfizer-Biontech,/

3/ Czy informujecie pacjentów, że nie wiadomo, czy "szczepionka" jest rakotwórcza, ponieważ nie było to badane? /wg CHPL "szczepionki"/

4/ Czy informujecie pacjentów, że nie wiadomo czy "szczepionka" jest genotoksyczna, ponieważ nie było to badane? /wg CHPL "szczepionki"/

5 / Czy informujecie pacjentów, że nieznany jest toksyczny wpływ na reprodukcję i rozwój płodu ludzkiego, bo było to badane tylko na szczurach? /wg CHPL "szczepionek" Pfizer i Moderna/ oraz, że "badania na zwierzętach dotyczące potencjalnego, szkodliwego wpływu na reprodukcję i rozwój nie zostały zakończone? /wg CHPL preparatu AstraZeneca/

6/Czy informujecie matki karmiące piersią, że nie wiadomo czy szczepionka przenika do mleka ludzkiego? /wg CHPL preparatów/

7/Czy informujecie kobiety ciężarne chcące poddać się szczepieniu, że istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania tego produktu leczniczego w okresie ciąży i że podanie tego produktu można rozważyć jedynie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyko dla matki i płodu?/wg CHPL/

8/ Czy pytacie pacjentów kwalifikując ich do szczepienia, czy przyjmują jakiekolwiek leki i czy informujecie ich, że nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji?/wg CHPL/

9/ Czy informujecie pacjentów o krótkoterminowych działaniach niepożądanych jakie mogą wystąpić po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid-19, takich jak: wstrząs anafilaktyczny, ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, dreszcze, bóle mięśni i stawów, zmęczenie, ból głowy,

limfadenopatia, porażenie nerwu twarzowego, bezsenność?/wg CHPL preparatów / oraz powikłaniach zakrzepowych po "szczepionce" Astra Zeneca- zgodnie z informacją z CHPL:

"Po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca bardzo rzadko obserwowano wystąpienie jednocześnie zakrzepicy i małopłytkowości, w niektórych przypadkach z towarzyszącym krwawieniem. Obejmuje to ciężkie przypadki objawiające się zakrzepicą żylną, w tym w miejscach nietypowych, takich jak zakrzepica zatok żylnych mózgu, zakrzepica żył krezkowych i zakrzepica tętnicza, współistniejące z małopłytkowością. Większość tych przypadków wystąpiła w ciągu pierwszych siedmiu do czternastu dni po szczepieniu i dotyczyła głównie kobiet w wieku poniżej 55 lat, jednak może to być wynikiem większej liczby zaszczepionych z tej populacji. Niektóre przypadki zakończyły się zgonem."

Mówi o tym prof. Sucharit Bhakdi - naukowiec, lekarz, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii chorób zakaźnych:

https://www.bitchute.com/video/B3J22hfeggHx/

10/ Czy informujecie pacjentów, że długoterminowe działania niepożądane nie są znane, ponieważ w przypadku szczepionki Comirnaty firmy Pfizer-BioNtech badanie kliniczne III fazy jest zarejestrowane na stronie Clinical -Trials.gov pod numerem NCT 4368728 i kończy się dopiero w dniu 31 stycznia 2023r, w przypadku szczepionki firmy Moderna badanie kliniczne mRNA-1273-P301 ma być zakończone w grudniu 2022r., a w przypadku firmy AstraZeneca w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca, podmiot odpowiedzialny powinien złożyć ostateczne raporty końcowe (ang. Clinical Study Reports, CSR) z randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych COV001, COV002, COV003 i COV005 do dnia 31 maja 2022 roku?

11/ Czy informujecie pacjentów, że "ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dowody świadczące o korzyści ze stosowania tego produktu leczniczego"?/wg CHPL preparatów/. Badania eksperymentalne trwają - dowodem jest wyznaczenie w Polsce 8 ośrodków badawczych, które zostały zakwalifikowane do międzynarodowego projektu badań klinicznych szczepionek przeciw Covid19 dzieci od 6 miesiąca życia.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=162b2&draw=4

12/ Czy informujecie pacjentów, że "Produkt leczniczy COVID-19 VaccineAstraZeneca jest monowalentną "szczepionką" składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2, wytwarzana jest w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki (HEK) 293 oraz za pomocą technologii rekombinacji DNA"- jak informuje nas producent w CHPL?

13/ Czy informujecie pacjentów o najnowszych doniesieniach naukowych wskazujących na obecność w szczepionkach przeciw covid-19 tlenku grafenu?

(https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en, https://www.orwell.city/2021/06/official-preliminary-report.html, https://www.bitchute.com/video/d6zpqZkPMSLw/; https://babylonianempire.wordpress.com/2021/07/15/czujniki-grafenowe-odczytuja-fale-neuronowe-o-niskiej-czestotliwosci-zwiazane-z-poszczegolnymi-stanami-mozgu/ https://www.bitchute.com/video/sENFThZcVAY3/; https://sagaciousnewsnetwork.net/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide-introduced-by-several-ways-into-the-body/)

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Ustawą o Zawodzie Lekarza każdy lekarz ma obowiązek rzetelnego poinformowania pacjenta o korzyściach i ryzyku związanym z każdym zabiegiem leczniczym, a takim jest podawanie preparatów inżynierii genetycznej nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19!

W tzw. ustawie kowidowej z dnia 29 listopada 2020 roku jest zawarta tzw. "klauzula dobrego samarytanina" o brzmieniu: "Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach."

Jak widać z powyższego klauzula ta dotyczy jedynie rozpoznawania i leczenia Covid-19, a nie profilaktyki jakim jest szczepienie przeciwko Covid-19. Zatem lekarz, który nie poinformował rzetelnie pacjenta o korzyściach i ryzyku "szczepienia" na Covid -19, przez co dopuścił się czynu zabronionego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Czy przy tak wielu pytaniach pozostających bez jednoznacznej na chwilę obecną odpowiedzi, będziecie Państwo tym bardziej ryzykować życie i zdrowie przyszłych pokoleń, podając te nie do końca przebadane preparaty inżynierii genetycznej, których skuteczności i bezpieczeństwa jeszcze tak naprawdę nie znamy, młodzieży, dzieciom, a w przyszłości może i niemowlętom???

W imię naczelnej zasady "Primum non nocere", z przestrzegania której nie zwalnia nas żadne prawo stanowione, zwracamy się do Państwa z apelem o natychmiastowe i całkowite zaprzestanie kwalifikowania dzieci do "szczepień" przeciwko Covid -19.

Pandemia, z którą zmagamy się od 2020 roku, nie stanowi zagrożenia dla dzieci! Procent zgonów na COVID-19 w Polsce - wśród osób w wieku 0-17 lat - od stycznia 2021 do dziś to 0,00003 (trzy stutysięczne procenta)! Według danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w okresie od 1 stycznia do 3 lipca tego roku, z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 15 osób w wieku do 18 lat. 13 z nich miało choroby współistniejące, natomiast tylko dwa zgony wynikały bezpośrednio z zakażenia SARS-CoV-2.

W okresie od 9 marca do 30 grudnia roku 2020 mieliśmy zaś do czynienia ze śmiercią 9 osób w wieku do 18 lat, w tym tylko jedna osoba zmarła bez chorób współistniejących.

Szczegółowe statystyki dostępne są pod poniższym linkiem:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html?fbclid=IwAR24fIYfDSoF3dM9BlBQTDAj9z8Bpp1C1CxAT8X_cIUz9ysAyFtKAEhkta0#/visualization?id=3653

Preparaty wykorzystywane do "szczepień" to nieprzebadane na ludziach substancje o licznych, znanych i potwierdzonych powikłaniach wczesnych oraz możliwych licznych, niewyobrażalnych powikłaniach odległych, które ze względu na istniejący możliwy mechanizm działania enzymu odwrotnej trankryptazy mRNA mogą wbudowywać się w DNA jądrowe i wywoływać następstwa, których dziś nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić (naukowcy mówią o np. bezpłodności, chorobach prionowych - degeneracyjnych mózgu).

#Kodeks Etyki Lekarskiej: Art.51h., pkt4.: Lekarz nie może uczestniczyć w czynnościach mających na celu wywoływanie dziedzicznych zmian genetycznych u człowieka.

Tzw. nowe szczepionki w krajach Unii Europejskiej są dopuszczane do obrotu decyzją Komisji Europejskiej, po otrzymaniu rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczane w warunkowej procedurze (conditional marketing authorisation).

Prawo zakazuje prowadzenia eksperymentów medycznych na dzieciach do czasu zakończenia wymaganych badań na ludziach dorosłych, dlatego twierdzimy, że nakłanianie do "szczepień", zatajanie możliwych powikłań i samo szczepienie dzieci może nosić znamiona zbrodni wobec ludzkości, a ta zgodnie z kodeksem Norymberskim nigdy nie ulega przedawnieniu!

#Kodeks Etyki Lekarskiej: Art. 42.: …Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy powinien być przeświadczony, że spodziewane korzyści dla pacjenta przeważają w istotny sposób nad nieuniknionym ryzykiem.

Zbrodnie przeciwko ludzkości - to ogólne określenie pewnych przestępczych zachowań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, np. narodowościowej, etnicznej, rasowej, wiekowej, religijnej lub światopoglądowej.

Artykuł 7 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego stanowi:

1. Dla celów niniejszego statutu "zbrodnia przeciwko ludzkości" oznacza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej:

(a) zabójstwo;

(b) eksterminacja;

(c) niewolnictwo;

(d) deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności;

(e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego;

(f) tortury;

(g) zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej porównywalnej wagi;

(h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci ,lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;

(i) wymuszone zaginięcia osób;

(j) zbrodnia; apartheidu

(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego.

# Ponieważ zarówno producenci, jak i państwo polskie nie ponoszą odpowiedzialności za stosowane preparaty, przestrzegamy wszystkich biorących udział w kampanii szczepień, że mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przed Sądami za każde powikłanie, które wystąpi u dzieci po szczepieniu.

Oto paragrafy KK, którym mogą podlegać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia biorący udział w procederze szczepień dzieci :

Art.148. kk Zabójstwo

§1. Kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2.Kto zabija człowieka:

3) W wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art.156. kk Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 192. Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

§1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

#W aktualnej sytuacji: ze względu na to, że ogłoszone przez firmy farmaceutyczne zakończenie badań klinicznych planowane jest na 2022-2024r (w zależności od firmy) - nieznane są zarówno

efektywność wprowadzonych preparatów jak i działania niepożądane odległe (wczesne są uzupełniane o kolejne patologie na bieżąco) - protokoły będą dostępne po zakończeniu badań. Stąd nie jest możliwe wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta.

APELUJEMY!!!

NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃCIE PROMOWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI DO "SZCZEPIEŃ" - ZAPRZESTAŃCIE APLIKOWANIA IM PRODUKTU INŻYNIERII GENETYCZNEJ PRZECIWKO COVID-19.

INFORMUJCIE OSOBY WYRAŻAJĄCE CHĘĆ PRZYJĘCIA WW. PREPARATÓW O TYM, ŻE SĄ ONE NADAL W TRAKCIE BADAŃ KLINICZNYCH, ŻE NIE ZOSTAŁO JESZCZE OKREŚLONE ICH BEZPIECZEŃSTWO ANI SKUTECZNOŚĆ.

PRZEDSTAWIAJCIE PEŁNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT TYCH EKSPERYMENTALNYCH PRODUKTÓW.

#Kodeks Etyki Lekarskiej: Art.2., pkt. 2.: Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Jako lekarze przyrzekaliśmy:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

-obowiązki te sumiennie spełniać,

-służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu,

-według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a

chorym nieść pomoc bez żadnej różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek,

-nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego,

-strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych,

-stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Wierzymy, że wspólnie możemy odnaleźć prawdę opartą na faktach, by przede wszystkim pomagać, a nie szkodzić, by nasi pacjenci znaleźli w nas źródło rzetelnej wiedzy i z poczuciem bezpieczeństwa, mogli powierzyć nam swoje zdrowie, uzyskując pełną informację na temat stosowanych przez nas metod profilaktyki i leczenia.

Lekarz to nie tylko zawód, to powołanie. Powołanie zaś to posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia. Czynność tę wykonuje się bardziej z pobudek altruistycznych niż finansowych… Jakie są Państwa pobudki?

Jeśli paraliżuje Państwa strach przed odrzuceniem przez środowisko medyczne, przed prześladowaniem przez izby lekarskie, to czas by stworzyć to środowisko na nowo. By odzyskać prawdziwy status zawodu lekarza - człowieka zaufania społecznego.

Stoicie przed wyborem. Życzymy Wam, abyście dokonali jak najlepszego.

PRIMUM NON NOCERE!!!

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia

Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka-Opalko

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Dr hab. Ryszard Stocki

Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog

Dr n. med. Dorota Sienkiewicz

Dr med. Katarzyna Bross-Walderdorf

Dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska

Dr n. med. Andrzej Żytkowski

Dr n. med. Magdalena Turowska

Dr n. med. Katarzyna Markiewicz

O. dr n. med. Jacek Maria Norkowski OP

Lek. med. Ewelina Gierszewska

Lek.med. Piotr Rossudowski

Lek. med. Agata Osiniak

Lek. stom. Anna Walacik

Lek. med. Daniel Mazur

Lek. med. Tomasz Dmochowski

Lek. stom. Magdalena Ramska - Cop

Lek. med. Marcin Kunc

Lek. med. Sławomir Zeman

Lek.stom. Remigiusz Cop

Lek. med. Mirosław Rzechuła

Lek. med. Dorota Staszewska

Lek. med. Mariola Cioska- Blatkiewicz

Lek. med. Ewa Marciniak

Lek. med. Andrzej Wyrębek

PhD Jerzy Mikler

lek. med. Grażyna Barbara Duszkiewicz

lek. med. Krzysztof Stańkowski

lek. med. Piotr Wojciechowski

lek. med. Adam Andronowski

lek. med. Teresa Boczoń - Sobuta

lek. med. Bianka Małczuk

lek. med. Krystyna Szymik - Taraszkiewicz

lek. med. Andrzej Wozniak

lek. med. Tomasz Łopaciuk

lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk

Pobierz apel - dokument (PDF)

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Pokaż
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r ...

O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff
Pokaż
O wolności w medycynie - dr Katarzyna Bross - Walderdorff

Rozmowa z dr Katarzyną Bross-Walderdorff w studio J20 na temat wolności w medycynie.

Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
Histopatologiczne wyniki autopsji serca u 2 nastolatków po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

Artykuł przedstawia wyniki badania mikroskopowego mięśnia sercowego dwóch chłopców - nastolatków, którzy zmarli niespodziewanie i nienaturalnie w ciągu pierwszego tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech Covid-19.

Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach poszczepiennych różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma wygląd przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną), w której pośredniczą katecholaminy - jest to obraz burzy cytokinowejz nadmierną i niekontrolowaną odpowiedzią zapalną, o znanej pętli sprzężenia zwrotnego z katecholaminami.

Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską
Hirudoterapia – terapia pijawką lekarską

Hirudotarapia jest naturalną metodą wspomagania leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. W Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, jest zakwalifikowana pod nr 99.991 jako Terapia pijawkowa. W PKD ma kod 86.90 D - Działalność paramedyczna.

W Polsce Gabinety Hirudoterapii podlegają kontroli Sanepidu od 2011 roku. W niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech, pewne zabiegi hirudoterapii są refundowane. W USA pijawka jest uznana jako lek.